Siirry pääsisältöön

Merkintäoikeudet, osuusoikeudet ja merkintäoptiot (warrantit).


Mikä on merkintäoikeus?

Merkintäoikeuden (lyhenne TR, Tekningsrätt) omistajana sinulla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, merkitä uusia osakkeita uusmerkintäannissa ennalta määrätyllä hinnalla. Merkintäoikeuksien päätarkoituksena on antaa uusmerkintäannin toteuttavan yhtiön osakkeenomistajille ensisijainen etuoikeus, eli mahdollisuus ostaa lisäosakkeita ennen muita sijoittajia, ja siten säilyttää sama omistusosuus yhtiössä kuin ennen antia.

Miten merkintäoikeus toimii?

Koska merkintäoikeuksilla käydään yleensä kauppaa rajoitetun ajan uusmerkintäannin yhteydessä, oikeuksia on mahdollista hankkia myös ostamalla niitä markkinalta. Tämä tarkoittaa myös, että merkintäoikeuden haltijat, jotka eivät halua ostaa lisää yhtiön osakkeita, voivat myydä merkintäoikeutensa markkinoilla. Tämä kuitenkin edellyttää, että markkinoilla on kiinnostuneita ostajia merkintäoikeuksille. Merkintäoikeuksien likviditeetti voi olla alhainen, jolloin haltijan voi olla vaikeaa myydä omistustaan ​​haluttuun aikaan.

Jos et halua käyttää oikeuttasi merkitä osakkeita, sinun tulee myydä oikeutesi tai muuten ne raukeavat arvottomina. Harvinaisissa tapauksissa merkintäoikeuksilla ei ole mahdollista käydä kauppaa markkinoilla. Jos näin on, merkintäoikeutesi raukeavat automaattisesti arvottomina, jos et käytä niitä.

Mikä on osuusoikeus?

Osuusoikeudet (lyhenne UR, Uniträtt) ja merkintäoikeudet ovat monessa suhteessa hyvin samankaltaisia. Osuusoikeudet antavat sinulle haltijana oikeuden, mutta ei velvollisuutta, tehdä merkintä uusmerkintäannissa ennalta määrättyyn hintaan, mutta osuusoikeudet antavat sinulle oikeuden merkitä osakkeiden sijaan ns. osuuksia. Osuus voi koostua esimerkiksi sekä osakkeista että merkintäoptioista. Toisin sanoen osuusoikeus antaa sinulle omistajana oikeuden merkitä useita eri arvopapereita samanaikaisesti.

Kuten merkintäoikeuksien kohdalla, myös osuusoikeuksien päätarkoituksena on antaa uusmerkintäannin toteuttavan yhtiön osakkeenomistajille mahdollisuus ostaa lisäosakkeita ennen muita sijoittajia, niin sanottu etusija, ja siten säilyttää sama omistusosuus yhtiössä kuin ennen antia.

Miten osuusoikeus toimii?

Osuusoikeuksilla käydään yleensä kauppaa rajoitetun ajan uusmerkintäannin yhteydessä. Näin ollen ostamalla osuuksia markkinoilta on sama mahdollisuus hankkia itselleen etusijoja kuin merkintäoikeuksilla. Samoin osuusoikeuksien haltijat, jotka eivät halua ostaa lisää osakkeita yhtiöstä, voivat myydä osuusoikeuksiaan markkinoilla. Tämä kuitenkin edellyttää, että markkinoilla on kiinnostuneita ostajia osuusoikeuksille. Osuusoikeuksien likviditeetti voi olla alhainen, jolloin haltijan voi olla vaikeaa myydä osuuttaan haluttuun aikaan.

Jos et halua käyttää oikeuttasi merkitä osakkeita, sinun tulee myydä oikeutesi, muuten ne raukeavat arvottomina. Harvinaisissa tapauksissa osuusoikeudella ei ole mahdollista käydä kauppaa suoraan markkinoilla. Jos näin on, osuusoikeutesi raukeavat automaattisesti, jos et käytä niitä.

Mikä on merkintäoptio?

Merkintäoptio eli warrantti (lyhenne TO, Teckningsoption) on arvopaperi, joka antaa haltijalle oikeuden, mutta ei velvollisuutta, merkitä uusia osakkeita ennalta määrätyin ehdoin tiettynä ajanjaksona tulevaisuudessa.

Miten merkintäoptio toimii?

Aivan kuten merkintäoikeuksilla ja osuusoikeuksilla, myös merkintäoptioilla käydään kauppaa rajoitetun ajan markkinoilla. Toisin kuin merkintäoikeuksilla ja osuusoikeuksilla, merkintäoptioilla kuitenkin käydään kauppaa pidemmän aikaa. Erona on myös se, että merkintäoptioiden merkintähintaa ei tarvitse määritellä etukäteen niiden liikkeeseenlaskun yhteydessä.

Jos et halua käyttää oikeuttasi merkitä osakkeita, sinun tulee myydä oikeutesi markkinalla (jos ne on otettu kaupankäynnin kohteeksi), muuten ne raukeavat arvottomina.

Hyvä tietää.

Jos haluat käyttää merkintäoikeuksiasi, osuusoikeuksiasi tai merkintäoptioitasi, sinun tulee kirjautua sisään palveluun ja jättää vastaus kohdassa Sivuni > Yhtiötapahtumat & osakeannit. Jos et halua käyttää oikeuttasi merkitä osakkeita tai osuuksia, sinun tulee myydä oikeutesi tai merkintäoptiosi markkinoilla (jos ne on otettu kaupankäynnin kohteeksi), muuten ne raukeavat arvottomina.

Testaa tietosi.

Kun olet lukenut merkintäoikeuksista ja -optioista, on aika testata tietämyksesi. Jos pääset testin läpi, voit alkaa käydä kyseisillä arvopapereilla kauppaa.

Testaa tietämyksesi osakkeisiin liittyvistä arvopapereista
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki