Siirry pääsisältöön

Kryptovaluuttoihin liittyvät instrumentit.


On olemassa useita tapoja sijoittaa kryptovaluuttoihin (virtuaalivaluuttoihin). Voit sijoittaa niihin suoraan ns. kryptovaluuttapörsseissä tai käydä kauppaa pörssilistatuilla tuotteilla, joiden arvo on sidottu kryptovaluuttoihin.

Nordnetissä voit sijoittaa kryptovaluuttoihin pörssilistattujen sertifikaattien kautta. Näiden sertifikaattien arvon kehitys on sidottu tietyn kryptovaluutan arvon kehitykseen.

Testaa tietosi.

Kun olet lukenut kryptovaluuttoihin liittyvistä instrumenteista, on aika testata tietämyksesi. Jos pääset testin läpi, olet oikeutettu käymään kauppaa noteeraamattomilla instrumenteilla.

Testaa tietämyksesi kryptovaluutoista

Näin tracker-sertifikaatit toimivat.

Tracker-sertifikaatti on instrumentti, jonka arvon kehitys on sidottu yhteen tai useampaan kohde-etuuteen. Esimerkkejä kohde-etuuksista ovat osakkeet, indeksit, raaka-aineet ja valuutat. Tracker-sertifikaatin hinnan kehitys vastaa siis hyvin tarkasti kyseisen kohde-etuuden hintaa. Jos esimerkiksi bitcoinin arvo nousee, tällöin myös bitcoinia seuraavan tracker-sertifikaatin arvo nousee.

Tracker-sertifikaatti seuraa kohde-etuutensa arvoa suhteessa 1:1. Sertifikaatin arvo siis muuttuu samassa suhteessa, kuin kohde-etuuden arvo.

Tracker-sertifikaateissa on hallinnointipalkkio. Palkkio peritään päivittäin sijoituksesi arvosta. Palkkiolla katetaan mm. tuotteen liikkeeseenlaskijan kulut tuotteen ylläpidosta.

Tracker-sertifikaattien kustannusten suuruus ja tuote-ehdot vaihtelevat, joten on tärkeää, että tutustut tuotteen lopullisiin ehtoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Kryptovaluuttojen arvot vaihtelevat rajusti.

Kryptovaluuttojen arvot vaihtelevat rajusti, eli niiden volatiliteetti on korkea. Korkea volatiliteetti on sijoittajalle riski, mutta voi tarjota myös mahdollisuuksia tuottoon.

Kryptovaluuttojen hinnat ovat viime vuosina nousseet ja laskeneet rajusti, joten sijoittajan tulee ymmärtää ennen kryptovaluuttasijoituspäätöksen tekemistä, että kyseessä on korkean riskin sijoituskohde. Sijoittamansa pääoman voi menettää jopa kokonaan.

Kryptovaluuttoja ei säännellä ja valvota viranomaisten toimesta, toisin kuin virallisia valuuttoja. Tästä johtuen kryptovaluuttojen hinnanmuodostus ei välttämättä aina toimi. Kryptovaluutat voivat olla myös alttiita hintamanipulaatiolle.

Huomioitavaa ennen sijoittamista kryptovaluutta-sertifikaattiin.

Markkinariski.

Kun sijoitat kryptovaluutan arvoon sidottuun tuotteeseen, altistut markkinariskille. Se tarkoittaa, että jos tuotteen kohde-etuuden hinta laskee, niin sijoituksesi arvo myös laskee. Voit menettää jopa koko sijoittamasi pääoman.

Valuuttariski.

Kryptovaluuttoja ostetaan ja myydään tyypillisesti ulkomaisilla valuutoilla. Vaikka sertifikaatti olisikin noteerattu euroissa, niin sertifikaatin liikkeeseenlaskijan ottamaan kryptovaluuttaposition arvoon vaikuttaa sen valuutan arvo, jolla kryptovaluuttoja ostetaan ja myydään. Kun sijoitat kryptovaluuttasertifikaattiin, sijoituksesi arvoon vaikuttaa siis itse kryptovaluutan arvon kehityksen lisäksi myös kryptovaluuttamarkkinoiden vaihtovaluutan arvo. Tuottoon voivat vaikuttaa myös USD/EUR-valuuttakurssimuutokset.

Luottoriski/vastapuoliriski.

Tracker-sertifikaatteja laskee liikkeeseen pankki tai muu finanssi-instituutio. Jos liikkeeseenlaskija menee konkurssiin tai joutuu maksuvaikeuksiin, voit menettää koko sijoittamasi pääoman. Sijoittajan on siis tärkeää perehtyä liikkeeseenlaskijan taloudelliseen tilanteeseen ja kykyyn täyttää velvoitteensa ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Likviditeettiriski.

Tietyissä markkinaolosuhteissa tracker-sertifikaattien ostaminen tai myyminen voi olla vaikeaa tai mahdotonta. Tätä kutsutaan likviditeettiriskiksi. Riski voi realisoitua esimerkiksi silloin, kun sertifikaatin kohde-etuuden hinnanmuodostus ei syystä tai toisesta onnistu, kurssireaktiot ovat poikkeuksellisen rajuja tai jos kohde-etuuden markkinapaikkaa vaivaavat tekniset ongelmat.

Monet kryptovaluutat ovat epälikvidejä, eli niitä vaihdetaan markkinapaikoilla vähän. Vaikka et sijoittaisi kryptovaluuttoihin suoraan, vaan sertifikaatin kautta, niin kohde-etuutena olevan kryptovaluutan hinnanmuutokset vaikuttavat silti omistamasi sertifikaatin arvoon.

Muut riskit.

Koska kryptovaluutat ovat suhteellisen uusi ilmiö, niihin voi liittyä myös muita, vielä tunnistamattomia riskejä. Esimerkiksi regulaatio voi tulevaisuudessa vaikuttaa kryptovaluuttojen arvoon merkittävästi – kaupankäynti niillä voidaan pahimmassa tapauksessa jopa kieltää kokonaan, jolloin ne voivat muuttua jopa arvottomiksi.

Huomioitavaa riskeistä:

Tällä sivulla kuvatut riskit eivät kata kaikkia tracker-sertifikaatteihin ja kryptovaluuttoihin liittyviä riskejä. Sijoittajana sinun tulee perehtyä harkitsemasi sijoituskohteen esitteisiin ja lopullisiin ehtoihin liikkeeseenlaskijan kotisivuilla ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki