Siirry pääsisältöön

Etuoikeutetut osakkeet (etuoikeusosakkeet tai etuosakkeet) ja vaihtovelkakirjat.


Mikä on etuoikeusosake?

Etuoikeusosakkeet (lyhennetään "Pref", sanoista "preferensaktie") ovat osakelaji, jossa osingot on määritetty etukäteen. Etuoikeusosakkeita kuvataan usein kantaosakkeen ja joukkovelkakirjalainan yhdistelmäksi, koska joukkovelkakirjalainan tarjoaman korkotuoton tapaan etuoikeusosakkeet voivat maksaa kiinteää osinkoa omistajalleen. Etuoikeusosakkeissa on myös lainamaisia piirteitä, koska tavallisesti yhtiö ostaa etuoikeusosakkeen takaisin ennalta määrätyn ajan kuluttua.

Mitä eroa etuoikeusosakkeella ja kantaosakkeella on?

Etuoikeusosakkeiden osinko on yleensä suurempi kuin kantaosakkeen omistajien saama osinko. Toisaalta etuoikeusosake ei anna samaa mahdollisuutta jakaa tulevia voittoja samaan tapaan kuin kantaosake, koska etuoikeusosakkeiden kautta ei yleensä jaeta suurempaa osinkoa kuin mitä on etukäteen määritelty. Jos yhtiöllä on ollut erittäin hyvä vuosi ja se päättää korkeammasta osingosta, kantaosakkeenomistajille jaettava osinko voi siten joissakin tapauksissa ylittää etuoikeusosakkeen omistajille maksettavan osingon.

Kantaosakkeen omistajiin verrattuna etuoikeusosakkeiden omistajilla on etuoikeus osingonjaossa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että osinko on taattu. Jos yhtiön taloudellinen tilanne heikkenee, etuoikeusosakkeiden osingonjako voi lakata kokonaan.

Huomioi tämä ennen etuoikeusosakkeen ostamista

Kullakin etuoikeusosakesarjalla on omat lunastusehdot, jotka kertovat, miten, milloin ja millä hinnalla yhtiö voi ostaa osakkeet takaisin. Joko yhtiö voi ostaa takaisin etuoikeutetut osakkeet milloin tahansa tai takaisinostoon on määritelty ennalta tietty aika. Jos ostat etuoikeusosakkeen lunastushintaa korkeammalla hinnalla, riskinä on markkinahinnan ja lunastushinnan erotusta vastaava tappio.

Etuoikeusosakkeet ovat herkkiä korkomuutoksille. Jos markkinakorko nousee, etuoikeusosakkeen arvo laskee.

Joillain etuoikeusosakkeilla voi olla alhainen likviditeetti, mikä tarkoittaa, että omistajan voi olla vaikeaa myydä omistustaan ​​haluttuun aikaan.

Mikä on vaihtovelkakirja (vaihtovelkakirjalaina)?

Vaihtovelkakirja (lyhennetään "KV", sanasta konvertibel) on yksinkertaisesti selitettynä laina. Kun ostat vaihtovelkakirjan, voidaan sanoa, että lainaat rahaa vaihtovelkakirjan liikkeeseen laskeneelle yhtiölle. Vastineeksi saat sijoittajana tuoton korkojen muodossa. Vaihtovelkakirjan omistaja voi tietyissä tilanteissa vaihtaa vaihtovelkakirjansa joksikin muuksi sen sijaan, että saisi sijoittamansa pääoman takaisin rahana vaihtovelkakirjan erääntyessä. Suurimmassa osassa tapauksista kyse on vaihtovelkakirjan liikkeeseen laskeneen yhtiön osakkeista.

Miten vaihtovelkakirjat toimivat?

Vaihtovelkakirjoilla käydään kauppaa prosentteina nimellisarvosta, ts. prosentteina sen alkuperäisestä laina-arvosta. Tämä tarkoittaa, että jos vaihtovelkakirjalainalla käydään kauppaa 1 000 euron erissä 105 %:n kurssilla, yksi erä maksaa 1 050 euroa.

Vaihtovelkakirjan omistajalla on seuraavat vaihtoehdot:
• Odottaa vaihtovelkakirjalainan erääntymistä, jolloin nimellisarvo ja kertynyt korko maksetaan rahasuorituksena.
• Vaihtaa vaihtovelkakirja ja kertynyt korko osakkeiksi soveltuvin osin. Saatavien osakkeiden lukumäärä riippuu yhtiön osakekurssista vaihtoajankohdan yhteydessä.
• Myydä vaihtovelkakirja markkinalla senhetkisellä markkina-arvolla.

Harkitse tätä ennen sijoitusta vaihtovelkakirjaan

Jos vaihtovelkakirjan liikkeeseen laskeneella yhtiöllä on maksuongelmia, on olemassa riski, että menetät sijoitetun pääoman kokonaan tai osittain.

Vaihtovelkakirjat ovat herkkiä korkomuutoksille. Jos markkinakorko nousee, vaihtovelkakirjan arvo laskee.

Joillakin vaihtovelkakirjoilla voi olla alhainen likviditeetti, mikä tarkoittaa, että omistajan voi olla vaikeaa myydä omistustaan ​​haluttuun aikaan.

Vaihtovelkakirjojen ehdot voivat vaihdella. Vaihtovelkakirjaesitteessä on kerrottu tärkeitä tietoja, kuten vaihtovelkakirjan maturiteetti, korko, vaihtokurssi, vaihtoaika ja eräpäivä. Jotta voisit tehdä perustellun sijoituspäätöksen, on tärkeää lukea vaihtovelkakirjaesite ennen sijoituksen tekemistä.

Testaa tietosi.

Kun olet lukenut etuoikeusosakkeista, on aika testata tietämyksesi. Jos pääset testin läpi, voit alkaa käydä kyseisillä arvopapereilla kauppaa.

Testaa tietämyksesi osakkeisiin liittyvistä arvopapereista
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki