Siirry pääsisältöön

Bull- ja Bear-tuotteet.


Mitä Bull- ja Bear-tuotteet ovat?

Bull- ja Bear-tuotteet ovat sijoitustuotteita, jotka on listattu pörssiin ja jotka seuraavat tietyn kohde-etuuden arvoa. Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, indeksi tai hyödyke. Bull- ja Bear-tuotteet lasketaan liikkeeseen ns. sertifikaattina, joka on samantyyppinen velkakirja kuin valtion velkakirja, vaikka liikkeeseenlaskija on esimerkiksi pankki tai yritys.

Bull- ja Bear-tuotteet ovat vipukertoimellisia rahoitusvälineitä, joihin liittyy erittäin suuri riski, koska ne liikkuvat enemmän – sekä ylös- että alaspäin – kuin kohde-etuus. Sijoittajalla on siis oltava hyvä käsitys rahoitusmarkkinoista yleisesti ja erityisesti tuotteeseen liittyvistä riskeistä ja ominaisuuksista. Suurimmassa osassa tapauksista Bull- ja Bear-tuotteisiin tehtävän sijoituksen suositeltava sijoitushorisontti on vain yksi päivä. Bull- tai Bear-tuotteen pitämisellä yli yhden päivän ajan voi olla negatiivinen vaikutus tuotteen kulu- ja riskiprofiiliin.

Mitä "Bull" ja "Bear" tarkoittavat?

Bull ja Bear kertovat siitä, uskotaanko arvopaperin nousuun vai laskuun.

Bull:
BULL-tuotteeseen sijoittaminen tarkoittaa, että omistuksesi arvo nousee, kun kohde-etuuden arvo nousee ja arvo laskee, kun kohde-etuuden arvo laskee. Tätä kutsutaan long-position ottamiseksi.

Bear:
BEAR-tuotteeseen sijoittaminen tarkoittaa, että omistuksesi arvo nousee, kun kohde-etuuden arvo laskee ja arvo laskee, kun kohde-etuuden arvo nousee. Tätä kutsutaan short-position ottamiseksi

Miten Bull- ja Bear-tuotteet toimivat?

Bull- ja Bear-tuotteissa on kiinteä päivänsisäinen vipukerroin, mikä tarkoittaa, että kohde-etuuden kehitys yhden kaupankäyntipäivän aikana kerrotaan vipukertoimella tuotteen arvon laskemiseksi. Jos omistat esimerkiksi tuotetta, jonka vipukerroin on 10 ja kohde-etuus nousee 3 %, BULL X10 -tuotteen arvo nousee 30 %, kun taas BEAR X10 -tuotteen arvo laskee -30 %. Kerran päivässä vipukerroin nollataan – tätä kutsutaan tuotteen rahoitustason tasapainottamiseksi/ palauttamiseksi, jotta kiinteää päivänsisäistä vipukerrointa voidaan ylläpitää.

Jos kohde-etuuden hinnassa on vipukertoimen nollaushetkellä ollut suuri epäsuotuisa liike sen jälkeen, kun vipu viimeksi nollattiin, tuotteen altistus kohde-etuudelle pienenee merkittävästi seuraavaan kaupankäyntipäivään mennessä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi BULL X10 -tuotteelle sitä, että päivää, jona kohde-etuus on laskenut 3 %, täytyy seurata kaupankäyntipäivä, jona kohde-etuus nousee noin 4,3 %, jotta tuotteen arvo palautuisi tasolle, jolla se oli ennen 3 %:n laskua.

Kaupankäyntipäivän aikana Bull- ja Bear-tuotteen vipukerroin voi muuttua sen mukaan, miten kohde-etuuden hinta on kehittynyt sen jälkeen, kun vipukerroin viimeksi nollattiin. Jos kohde-etuus on ehtinyt siirtyä kauemmas tuotteen rahoitustasolta, vipukerroin pienenee ja jos kohde-etuuden hinta on ehtinyt siirtyä lähemmäs rahoitustasoa, vipukerroin kasvaa. Tämä tarkoittaa, että jos ostat tuotteen kesken kaupankäyntipäivän, tuotteen vipukerroin voi olla suurempi tai pienempi kuin mitä tuotteen nimi antaa ymmärtää. Kun rahoitustaso palautetaan seuraavan kerran, tuote saa takaisin päivänsisäisen vipukertoimensa seuraavaksi kaupankäyntipäiväksi. Vipukertoimen palauttamisaika vaihtelee kohde-etuuden ja tuotteen liikkeeseenlaskijan mukaan, mutta se mainitaan kyseisen tuotteen lopullisissa ehdoissa.

Miten vipukerroin vaikuttaa tuotteen arvoon ajan kuluessa?

Jos tuotetta pidetään yli yksi vuorokausi, sen arvonkehitykseen vaikuttaa yksittäisten päiväkohtaisten kehitysten yhteisvaikutus. Tämä tarkoittaa, että päivää pidempää aikaväliä tarkasteltaessa tuotto ei vastaa kohde-etuuden tuottoa kerrottuna vipukertoimella. Yhteen suuntaan liikkuvat markkinat (trendi) antavat paremman tuoton, kun taas epävakaat/sivusuuntaiset markkinat antavat huonomman tuoton, koska niillä on eroosiovaikutus tuotteiden arvoon. Eroosiovaikutus on sitä suurempi, mitä suurempi volatiliteetti ja vipukerroin on ja mitä pidempi on tuotteen pitoaika. Tämän seurauksena tuotteen kehitys voi poiketa merkittävästi kohde-etuuden arvonkehityksestä. Historiallisesti eroosiolla on ollut suuri vaikutus Bull- ja Bear-tuotteiden arvoon, mikä on tehnyt niistä vähemmän sopivia pitkäaikaisiksi sijoituksiksi.

Ennenaikainen erääntyminen

Jos kohde-etuuden arvo liikkuu epäsuotuisaan suuntaan ja päivänsisäinen kehitys vipukertoimella kerrottuna on -100 % tai korkeampi, sijoitus erääntyy (tapahtuu ennenaikainen erääntyminen) ja menetät kaiken sijoittamasi pääoman. Bull- ja Bear-tuotteen erääntymisriski, eli riski koko sijoitetun pääoman menettämisestä, riippuu kohde-etuuden kehityksestä ja vipukertoimen suuruudesta.

Hyvä tietää kustannuksista

Bull- ja Bear-sijoituksiin liittyy kustannuksia. Ne voivat tarkoittaa mm. transaktioihin liittyviä kuluja, kuten spreadia, vipuvaikutuksen rahoitukseen liittyvää korkokustannusta tai tuotteeseen mahdollisesti liittyviä osakelainauksen kustannuksia.

Välityspalkkio

Pääsääntöisesti maksat välityspalkkioita kaupankäynnistä Bull- ja Bear-tuotteilla samaan tapaan kuin käydessäsi kauppaa osakkeilla. Maksamasi summa vaihtelee sen mukaan, mitä tuotteita ostat tai mitkä ehdot pätevät sinuun asiakkaana. Välityspalkkiotasot näkyvät kulloinkin voimassa olevassa Nordnetin hinnastossa.

Spread

Parhaan osto- ja myyntihinnan erotusta tarjouskirjassa kutsutaan spreadiksi ja se on kustannus sinulle sijoittajana. Spread vaihtelee erityyppisten tuotteiden ja kohde-etuuksien välillä. Useimmiten spreadin suuruus riippuu kohde-etuuden spreadista. Mitä suurempi spread tuotteella on, sitä kauempana "käyvästä arvosta" ("fair value") eli tuotteen keskikurssista käyt kauppaa. Suuren spreadin tuote voi merkitä sinulle sijoittajana korkeampia kustannuksia kuin tuote, jonka spread on pieni.

Korko

Vipuvaikutuksen luomiseksi Bull- ja Bear-tuotteisiin on rakennettu sisään lainaosuus, josta sinä sijoittajana maksat korkoa. Tätä kutsutaan yleensä myös rahoituskustannukseksi. Mitä korkeampi vipuvaikutus tuotteessa on, sitä suurempi on myös lainaosuus absoluuttisesti ja siten myös korkokustannus on suurempi. Korko veloitetaan tuotteen päätöskurssista pörssin sulkeutumisen jälkeen kunakin kaupankäyntipäivänä. Sellaisista Bear-sertifikaateista, joiden kohde-etuutena on yksittäinen osake, peritään lisäksi kuluja osakelainaukseen liittyen.

Huomioi tämä ennen kuin sijoitat

Likviditeettiriski

Tietyissä markkinaolosuhteissa Bull- tai Bear-sertifikaatin ostaminen tai myyminen voi olla vaikeaa tai mahdotonta. Tätä kutsutaan likviditeettiriskiksi, ja se voi syntyä esimerkiksi silloin, kun kohde-etuutta on vaikea hinnoitella, jos hintavaihtelut ovat voimakkaita tai kun kaupankäynti relevantilla markkinapaikalla on suljettu tietyksi ajaksi. Myös tekniset häiriöt voivat häiritä kaupankäyntiä.

Markkinariski

Tämä tarkoittaa, että Bull- ja Bear-sertifikaatin arvo vaihtelee muun muassa kohde-etuuden kehityksen mukaan. Jos kohde-etuuden arvo laskee, Bull-tuotteen arvo laskee päivittäisen muutoksen verran kerrottuna vipukertoimella. Vastaavasti Bear-tuotteen arvo laskee, jos kohde-etuus nousee. On syytä korostaa, että Bull- ja Bear-tuotteet ovat viputuotteita, joiden arvot voivat muuttua rajusti, sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Jos kohde-etuuden arvonkehitys liikkuu päinvastaiseen suuntaan kuin oletit, riskinä on, että menetät kaiken sijoittamasi pääoman. Erityinen markkinariski syntyy myös silloin, kun kohde-etuuden markkinat ovat avoinna kaupankäynnille samanaikaisesti kun Bull- ja Bear-tuotteen markkinapaikka on suljettu.

Valuuttariski

Valuuttariski syntyy tapauksissa, joissa kohde-etuus noteerataan ulkomaisessa valuutassa. Tämä tarkoittaa, että Bull- ja Bear-tuotteen arvo voi laskea valuuttakurssimuutosten vuoksi.

Luottoriski

Sijoituksissa Bull- ja Bear-tuotteisiin liittyy luottoriski. Luottoriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija, ts. tuotteen julkaisija, menee konkurssiin eikä pysty täyttämään maksuvelvoitteitaan velkojiaan kohtaan, olisit sinä sijoittajana vaarassa menettää sijoittamasi pääoman osittain tai kokonaisuudessaan – riippumatta siitä, miten taustalla olevat markkinat ovat kehittyneet tuotteen juoksuajan aikana.

Huom!
Yllä olevat tiedot eivät kata kaikkia Bull- ja Bear-tuotteisiin liittyviä riskejä ja merkittäviä näkökulmia. Koska Bull- ja Bear-tuotteet ovat monimutkaisia rahoitusvälineitä ja niiden arvot liikkuvat voimakkaammin markkinaliikkeiden mukana kuin muut tuotteet, on tärkeää, että sijoittajana tutustut kunkin tuotteen erityisiin ehtoihin ja ominaisuuksiin ja käyt läpi kaikki tuotteisiin liittyvät riskitekijät. Nämä löytyvät tuote-esitteestä ja lopullisista ehdoista.

Testaa tietosi.

Kun olet lukenut kiinteän vipuvaikutuksen viputuotteista, on aika testata tietämyksesi. Jos pääset testin läpi, voit alkaa käydä kyseisillä arvopapereilla kauppaa.

Testaa tietämyksesi Bull- ja Bear-tuotteista
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki