Siirry pääsisältöön

SFTR – Securities Finance Transaction Regulation.


SFTR (Securities Finance Transaction Regulation) on EU:n asetus, jonka tarkoituksena on lisätä arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien avoimuutta markkinoilla. Asetus sisältää mm. arvopapereilla tapahtuvien rahoitustoimien raportointiin liittyviä säännöksiä. Raportointisäännökset tulevat voimaan vuonna 2020. Raportointivelvollisuuksia voi syntyä sekä Nordnetille että Nordnetin asiakkaana oleville yrityksille.

Mitä ovat arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet?

Arvopapereilla toteutettavilla rahoitustoimilla tarkoitetaan sellaisia rahoitustoimia, joiden yhteydessä asetetaan vakuus. Esimerkkejä tällaisista rahoitustoimista ovat limiittiluotonanto ja arvopaperilainaus.

Mistä rahoitustoimista olet Nordnetin asiakkaana raportointivelvollinen?

Jos haluat yritysasiakkaana myydä lyhyeksi jotakin arvopaperia, tämä toteutetaan yrityksen ja Nordnetin välisenä arvopaperilainana. Arvopaperilaina on SFTR:n mukaisesti raportoitava rahoitustoimi. Katso alla olevasta taulukosta, missä tilanteessa raportointivelvollisuus on sinulla Nordnetin yritysasiakkaana ja milloin se on Nordnetillä.

Raportointivelvollisuuden määräytyminen:

Finanssialalla toimivat vastapuolet

Nordnetin asiakkaana olevan yrityksen luokitus

 • sijoituspalveluyritys

 • luottolaitos

 • vakuutus- tai jälleenvakuutusyritys

 • yhteissijoitusyritys tai sen rahastoyhtiö

 • vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien hoitama vaihtoehtoinen sijoitusrahasto

 • ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoava laitos

 • keskusvastapuoli

 • arvopaperikeskus

 • EU:n ulkopuolelle rekisteröidyn, finanssialalla toimivan vastapuolen EU:n sisällä toimiva sivuliike.


Raportointivelvollisuus

 • Raportointivelvollisuus koskee sekä Nordnetiä että asiakasta.

 • Sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten raportointivelvollisuus alkaa 11.4.2020.

 • Keskusvastapuolten ja arvopaperikeskusten raportointivelvollisuus alkaa 11.7.2020.

 • Vakuutusyritysten, rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen raportointivelvollisuus alkaa 11.10.2020.


Suurehkot finanssialan ulkopuoliset vastapuolet

Nordnetin asiakkaana olevan yrityksen luokitus

Sellaiset EU:n sisällä olevat yritykset (jotka eivät ole edellä mainittuja finanssialalla toimivia vastapuolia), jotka täyttävät vähintään kaksi kolmesta alla listatuista kriteereistä:

 • Taseen loppusumma: yli 20 000 000 EUR

 • Liikevaihto: yli 40 000 000 EUR

 • Henkilöstön määrä keskimäärin tilikauden aikana: yli 250


Myös sellaiset yritykset, joilla on kotipaikka EU:n ulkopuolella, joilla on sivuliike EU:n sisällä ja jotka täyttävät vähintään kaksi yllä listatuista kriteereistä.

Raportointivelvollisuus

 • Raportointivelvollisuus koskee sekä Nordnetiä että asiakasta.

 • Suurehkojen finanssialan ulkopuolisten vastapuolten raportointivelvollisuus alkaa 11.1.2021.


Pienet ja keskisuuret finanssialan ulkopuoliset vastapuolet

Nordnetin asiakkaana olevan yrityksen luokitus

Sellaiset EU:n sisällä rekisteröidyt yritykset (jotka eivät ole edellä mainittuja finanssialalla toimivia vastapuolia), jotka täyttävät korkeintaan yhden alla listatuista kriteereistä:

 • Taseen loppusumma: yli 20 000 000 EUR

 • Liikevaihto: yli 40 000 000 EUR

 • Henkilöstön määrä keskimäärin tilikauden aikana: yli 250


Myös sellaiset yritykset, joilla on kotipaikka EU:n ulkopuolella, joilla on sivuliike EU:n sisällä ja jotka täyttävät vähintään kaksi yllä listatuista kriteereistä

Raportointivelvollisuus

 • Raportointivelvollisuus koskee ainoastaan Nordnetiä. Nordnet tulee tekemään raportoinnin sekä omaan että asiakkaan lukuun.


Nordnetille toimitettavat, välttämättömät tiedot.

Jotta voit yritysasiakkaana (riippumatta siitä, onko yrityksellä omaa raportointivelvoitetta vai ei) suorittaa lyhyeksi myyntejä ja ottaa arvopaperilainaa SFTR:n mukaisen raportointivelvollisuuden alkamisen jälkeen, Nordnet tarvitsee asiakkaasta tiettyjä pakollisia tietoja. Yksi tällainen pakollinen tieto on LEI-tunnus. Voit lukea lisää LEI-tunnuksesta täältä. Säännökset edellyttävät, että yritykselläsi on LEI-tunnus, joka on voimassa (eli sen rekisteröintistatus on "issued"). Tunnus on uusittava vuosittain. Voit tarkistaa yrityksesi LEI-tunnuksen statuksen gleif.org-sivuston hakutoiminnolla.

Voit lukea lisää aiheeseen liittyvästä EU-lainsäädännöstä tästä (tiivistelmä). ja tästä.


Miten raportointivelvollisuus täytetään?

Arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia suorittavien vastapuolten on raportoitava transaktioita koskevat yksityiskohdat sekä niitä koskevat muutokset ja lopetukset kauppatietorekisteriin. Tiedot on raportoitava viimeistään ensimmäisenä arkipäivänä transaktion toteuttamisen, muuttamisen tai lopetuksen jälkeen.

Jos olet Nordnetissä yritysasiakkaana ja sinulla on SFTR:n mukainen raportointivelvollisuus, niin tällöin sekä sinun että Nordnetin tulee raportoida transaktioita koskevat tiedot nimettyyn kauppatietorekisteriin. Tiedot on ilmoitettava standardoidussa muodossa. Kutakin transaktiota varten luodaan yksilöivä transaktiokoodi (UTI).

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki