Siirry pääsisältöön

Miten voimme auttaa?

Osingonmaksut - Kenellä on oikeus osinkoon?

Osakeyhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa määrättynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.   

Osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen ennen irtoamispäivää. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (T+2, kauppapäivä plus kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.   

Osingon täsmäytyspäivä: Yhtiö määrää osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osingon irtoamispäivä: Osingon irtoamispäivä on yleensä kevätosinkojen yhteydessä yhtiökokouksesta seuraava päivä. Käytännössä osinko irtoaa yhtiökokouspäivän ja sitä seuraavan päivän välisenä yönä klo 24. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ostaja ei ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tuolloin myyjälle.

Osingon maksupäivä: Osingonmaksupäivä on yleensä viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä. Osingonmaksupäivää ei kuitenkaan ole määrätty Euroclear Finland Oy:n säännöissä, vaan yhtiö voi itse päättää maksupäivän.

Kvartaaliosingoissa on omat irtoamis- ja täsmäytyspäivänsä.

Yhdysvalloissa on jo pitkään ollut tavallista, että osinkoja maksetaan neljä kertaa vuodessa, jopa kuukausittain (näin tekevät mm. eräät REIT-yhtiöt). Neljännesvuosittain jaettava ns. kvartaaliosinko on viime vuosina yleistynyt myös Suomessa. Kuhunkin jaettavaan kvartaaliosinkoon liittyy pääsäntöisesti omat, erilliset täsmäytys- ja irtoamispäivänsä, jotka yhtiö määrittelee sijoittajasivuillaan ja jotka ovat yleensä sidoksissa kvartaalitulosjulkistuksiin. Ei siis riitä, että osaketta omistaa vain yhtiökokouspäivänä, jos haluaa kaikki vuoden aikana jaettavat kvartaaliosingot salkkuunsa.

Lue lisää Nordnet-koulussa.

Vastasiko tämä kysymykseesi?

Takaisin
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki