Miten voimme auttaa?

Ahtium eli entinen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö

Ahtium Oyj (entinen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj) hakeutuu konkurssiin. Konkurssiin menneiden yritysten osalta normaalikäytäntö on odottaa konkurssipesän selvitystä ja tämän jälkeen tapahtuvaa arvopaperin poistoa arvo-osuusjärjestelmästä. Tässä yhteydessä myös sijoittajan tappio realisoituu ja Nordnet ilmoittaa tämän verottajalle. Tässä saattaa kuitenkin kestää hyvinkin pitkä aika, jopa vuosia.

Käytännössä Verohallinto on pitänyt arvonmenetystä lopullisena viimeistään siinä vaiheessa, kun konkurssipesän selvitys on tehty ja konkurssipesän lopputilitys on suoritettu lopullisessa velkojainkokouksessa. Kun kyseessä on pörssiyhtiö, yleensä järjestellään vielä erityinen velkojatoimikunta selvittämään pesänhoitoa velkojien puolesta.

Esimerkkejä aiemmista luovutustappiota koskevista päätöksistä:

Elcoteq Oyj: http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/2013/Elcoteq_SEn_osakkeiden_arvonmenetys_tulo%2826045%29

linkki toiselle sivustolle

Tiimari Oyj: http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/2014/Tiimari_Oyjn_osakkeiden_arvonmenetys_tul%2833695%29

linkki toiselle sivustolle

Vastasiko tämä kysymykseesi?

Takaisin