Siirry pääsisältöön

Miten voimme auttaa?

Miten verotus suoritetaan, kun osakesäästötili lopetetaan?

Jos osakesäästötili lopetetaan, sen tuottoa on se osa tilin lopetushetkellä tilillä olevien säästövarojen käyvästä arvosta, joka ylittää osakesäästötilille tehtyjen rahasuoritusten määrän. Sillä ei ole merkitystä, mistä syystä tili lopetetaan ja mihin tarkoitukseen tililtä nostettuja varoja käytetään.

Osakesäästötilin tuotto luetaan veronlaiseksi pääomatuloksi silloin, kun tuotto nostetaan osakesäästötililtä. Säästövarojen nostosta tuotoksi katsotaan se suhteellinen osuus, joka nostohetkellä vastaa osakesäästötilillä jäljellä olevan tuoton osuutta jäljellä olevasta säästövarojen määrästä.

Esimerkki, jossa tilillä voitollisia omistuksia:

Asiakas on tallettanut osakesäästötilille rahaa 50 000 euroa, jotka hän on kokonaisuudessaan sijoittanut pörssiosakkeisiin. Asiakas päättää myöhemmin myydä osakkeet ja lopettaa osakesäästötilin. Tilillä olevien osakkeiden arvo on noussut, joten tilillä olevien varojen käypä arvo tilin lopetushetkellä on 70 000 euroa. Osakesäästötilin lopettamishetkellä pääomatulona verotettavaa tuottoa on 20 000 euroa (= 70 000 euroa - 50 000 euroa). Asiakkaan tilin lopetuksen yhteydessä nostamaa, hänen tilille tekemänsä rahatalletuksen pääomaa (50 000 euroa) ei veroteta.

Esimerkki, jossa tilillä tappiollisia omistuksia:

Asiakas on tallettanut osakesäästötilille rahaa 20 000 euroa, jotka hän sijoittanut pörssiosakkeisiin. Asiakas päättää myöhemmin myydä osakkeet ja lopettaa osakesäästötilin. Tilillä olevien osakkeiden arvo on laskenut niin, että tilillä olevien varojen käypä arvo tilin lopetushetkellä on 15 000 euroa. Asiakkaalle muodostuu osakesäästötilin lopetuksen seurauksena tappiota 5 000 euroa (= 20 000 euroa - 15 000 euroa). Asiakkaan tilin lopetuksen yhteydessä nostamaa, hänen aikaisemmin tekemänsä rahasijoituksen jäljellä olevaa pääomaa (15 000 euroa) ei veroteta.

Osakesäästötilin tappio on verotuksessa vähennyskelpoinen veronalaisista pääomatuloista sinä verovuonna, jona osakesäästötili on lopetettu. Verotuksessa osakesäästötiliä ei ole vielä lopetettu, jos siellä on vielä osakkeita riippumatta niiden arvosta. Osakesäästötilin tappio vähennetään puhtaasta pääomatulosta luovutustappioiden jälkeen ennen muita pääomatulosta tehtäviä vähennyksiä.

→ Lue lisää osakesäästötilistä

Vastasiko tämä kysymykseesi?

Takaisin
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki