Siirry pääsisältöön

Miten voimme auttaa?

Mihin asiakasluokkaan kuulun?

Lainsäädäntö velvoittaa Nordnetin luokittelemaan asiakkaansa eritasoisiin luokkiin, joita kutakin koskee eritasoinen asiakassuoja. Lainsäädännön mukaisesti Nordnet jakaa asiakkaat seuraaviin luokkiin:

  • Ei-ammattimaiset asiakkaat ovat asiakkaita, jotka koostuvat kuluttajista ja tietyistä yrityksistä. Ei-ammattimaisia asiakkaita eli yksityisasiakkaita koskee korkein mahdollinen asiakassuoja. Lähes kaikki Nordnetin asiakkaat kuuluvat tähän luokkaan.
  • Ammattimaiset asiakkaat ovat asiakkaita, joilla on valtuudet toimia rahoitusmarkkinoilla. Ammattimaiset asiakkaat koostuvat suuryrityksistä, valtioista ja viranomaisista sekä muista sijoittajista, jotka sijoittavat ammattimaisesti.
  • Hyväksyttäviksi vastapuoliksi kutsutaan eräitä ammattimaisia asiakkaita, kuten tiettyjä pankkien sisäisiä yksiköitä, vakuutusyhtiöitä, rahastoyhtiöitä, ym.

MiFID II ei aiheuta olennaisia muutoksia arvopaperimarkkinalain nykyisiin sääntöihin asiakasluokittelun osalta.

Huom! Jos haluat tietää, mihin välityspalkkioluokkaan kuulut, niin tämän tiedon löydät verkkopalvelun kohdasta Sivuni > Oma profiilini & asetukset > Tilit > Välityspalkkioluokka

Vastasiko tämä kysymykseesi?

Takaisin
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Yliopistonkatu 5, 3. krs | FI-00100 Helsinki