osinkopolitiikka

SRV:n kurssi osakeannin paineessa

SRV:n maksullinen osakeanti alkoi 25.8.2015. Osakkeen päätöskurssi oli 3,70 euroa viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen kuin merkintäoikeus irtosi osakkeesta. Täten merkintäoikeuden teoreettinen arvo oli 0,636 euroa ja osakkeen teoreettinen arvo ilman merkintäoikeutta 3,04 euroa. Annin alettua osakkeen arvo on laskenut 30 prosenttia. Perjantain 27.8.2015 päätöskurssit olivat 2,42 euroa osakkeen osalta ja 0,20 euroa merkintäoikeuden osalta.

Maksullinen osakeanti painaa yleensä osakekurssia, koska kauppa merkintäoikeuksilla luo hetkellisen ylitarjonnan, jota ei tavanomaisesti ole olemassa. Osakkeenomistajat saattavat olla haluttomia antamaan lisää rahaa yhtiön käyttöön ja joutuvat siten myymään merkintäoikeuksia. Tätäkin huomioon ottaen SRV:n kurssilasku on ollut poikkeuksellisen jyrkkä.

39
Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Katso kaikki kirjoittajat
Suvi Tuppurainen Suvi Tuppurainen Nordnet Suomen maajohtaja
Jukka Oksaharju Jukka Oksaharju Osakestrategi, Nordnet Suomi
Martin Paasi Martin Paasi Talousasiantuntija
Nordnet Nordnet Nordnetin työntekijät
osinkokuningas osinkokuningas bloggari, yksityissijoittaja
Katso kaikki kirjoittajat