Siirry pääsisältöön

Kaupallinen yhteistyö Invescon kanssa.

Invesco logo

Lohkoketju: "arvon ja omaisuuserien siirron internet"

Internet vaikuttaa nykyään jokaiseen elämämme osa-alueeseen, mutta sen taustalla olevaa teknologiaa käytettiin alun perin vain tietojen jakamiseen kahden tietokoneen välillä. Kuvittele, jos olisit osannut ennakoida, miten tämä teknologia kehittyisi ja olisit kyennyt tunnistamaan maailmaa muuttavat yritykset.

Yritykset, jotka löysivät uusia tapoja käyttää teknologiaa, kuuluvat nyt maailman suurimpien yritysten joukkoon: Twitter loi meille uuden tavan tuottaa tietoa, Dropbox toimi edelläkävijänä tiedon tallentamisessa, Netflix puolestaan tiedon lähettämisessä ja Apple tiedon kuluttamisessa.

Internetiä ja lohkoketjua voidaan vertailla keskenään. Vielä alkutaipaleellaan olevan lohkoketjuteknologian potentiaalia muuttaa globaalia taloutta aliarvioidaan mielestämme markkinoilla. Tämä voi tarjota mahdollisuuksia sijoittajille, jotka kykenevät huomaamaan tämän piilevän potentiaalin.

Lohkoketju on – tai tulee olemaan – kaikkialla.

Monet yritykset, erityisesti rahoituspalvelun alalla, investoivat jo miljoonia dollareita lohkoketjuinfrastruktuurien tutkimiseen ja rakentamiseen.¹ Lukuisat muut teknologian sovellutukset ovat parhaillaan testaus- tai konsultaatiovaiheessa.

Mikä lohkoketju on?

Lohkoketju on innovatiivinen teknologia, joka on suunniteltu arvon ja omaisuuserien siirtämiseen. Se esiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2008 Bitcoinin, maailman ensimmäisen kryptovaluutan, julkisena rahansiirron tilikirjana.

Pohjimmiltaan se on julkisesti näkyvillä oleva tilikirja, johon kirjataan avoimesti kaikki suoritetut tapahtumat. Lohkoketjuteknologian potentiaali globaalin talousmaailman perusteelliseen muuttamiseen tarjoaa sille kuitenkin alkuperäistä tarkoitusta paljon laajemmat käyttömahdollisuudet.

Lohkoketjuun kirjattujen tapahtumien ei tarvitse liittyä rahaan, joten omaisuus voi olla fyysistä omaisuutta, kryptovaluuttoja, sopimuksia, kirjauksia tai muuta tietoa.

¹ Lähde: Elwood – Stand 2019
ESG-filosofian soveltaminen

Vain havainnollistamistarkoituksiin. Klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana.

Miten lohkoketju toimii?

ESG-filosofian soveltaminen

Vain havainnollistamistarkoituksiin. Klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana.

 

Kaikissa lohkoketjuissa on tiettyjä yhtäläisyyksiä:

 • Yksilöllinen osoite kullekin käyttäjälle (sama idea kuin sähköpostiosoitteissa)
 • Tapahtumat
 • Tilikirja, joka sisältää kaikkien tapahtumien täydellisen historian

Tarvitset lohkoketjuosoitetta käynnistääksesi tapahtuman. Otetaan esimerkiksi kryptovaluutta. Sinun on esitettävä pyyntö maksun suorittamiseksi lohkoketjuosoitteestasi jonkun toisen lohkoketjuosoitteeseen. Maksu on tapahtuma, joka lisätään lohkoketjun tilikirjaan sen jälkeen, kun se on tarkistuksessa todettu lailliseksi. Siitä muodostuu pysyvä, jäljitettävä ja muuttamaton kirjaus.

Lohkoketjut voivat erota toisistaan kahdella merkittävällä tavalla:


Avoin ("Lupaa ei tarvita")

Suljettu ("Luvanvarainen")

Kuka pääsee käyttämään lohkoketjua?

Kuka tahansa pääsee lohkoketjuverkkoon.

Kryptovaluutat ovat yksi esimerkki avoimesta lohkoketjusta.

Vain määritetty ryhmä henkilöitä pääsee verkkoon.
Yritysten ja pankkien lohkoketjut ovat yleensä suljettuja verkkoja.

Miten tapahtumat lisätään lohkoketjun tilikirjaan?

Tapahtumat lisätään tilikirjaan “mining”-prosessilla (louhinta).

Keskusyksikkö määrittää, mitkä tapahtumat lisätään tilikirjaan.

Miksi lohkoketju?

Yksi lohkoketjun käyttämisen eduista on, että useat osapuolet voivat olla osallisena ja luottaa yhden omistajan kirjaukseen, ilman keskinäisen luottamuksen tarvetta.

Lohkoketjun muita etuja ovat:

 • Avoimuuden lisääminen ja tarkasteltavuuden helpottaminen
 • Petoksen mahdollisuuden vähentäminen
 • Liiketoimintaprosessien yksinkertaistaminen

 

Tapaustutkimus: Näin Walmart käyttää lohkoketjuteknologiaa.

Walmartin ongelma:

Mitä Walmart voi tehdä, jos potentiaalisesti hengenvaarallinen bakteeri uhkaa levitä? Esimerkiksi vuonna 2018 yhdessä osassa maata salaatista löydettiin E. coli -bakteeria. Walmartilla on valtava maatilojen hankintaverkosto ympäri maata, ja jos se ei kykene jäljittämään tuotteidensa alkuperää, se saattaa joutua poistamaan kaikki salaatit kauppojensa hyllyiltä.

Lohkoketjuratkaisu:

    Kaikkia Walmartin salaatti- ja pinaattitoimittajia pyydetään nyt kirjaamaan tuotteidensa liikkeet lohkoketjutietokantaan. Seuraamalla tietoja maatilalta (ja jopa maatilan tietystä osasta) myymälöiden sijaintipaikalle, lohkoketju tarjoaa turvallisen, pysyvän ja muuttamattoman jäljitettävyyden. Tämä auttaa Walmartia hallinnoimaan ja käsittelemään tehokkaasti kaikki mahdolliset tartunnat heti, kun ne havaitaan.

     IBM vastasi tämän lohkoketjun kehittämisestä. Kaksivuotisen pilottiohjelman jälkeen Walmart ottaa sen käyttöön yli 100 maatilalla ympäri maata, ja se kertoo käyttävänsä lohkoketjua nyt myös muiden tuotteiden jäljittämiseen kanoista jogurtteihin. 

     Miten sijoittajat voivat päästä käsiksi lohkoketjuteknologian potentiaaliin?

     Lohkoketju on kehittyvä teknologia, ja suurin osa tämän hetken sijoitusmahdollisuuksista on mielestämme olemassa olevissa yrityksissä, jotka eivät vielä ole hyödyntäneet teknologian potentiaalia. Uskomme, että markkinat aliarvioivat näiden yritysten mahdollisuuksia luoda lohkoketjun avulla todellista kasvua, joko koska sijoittajat eivät osaa tunnistaa sitä tai määrittää sen arvoa, tai he olettavat synergioiden olevan oleellisia vain, jos lohkoketjun ekosysteemi jatkaa kasvuaan.

     Markkinoilla on tällä hetkellä vain harvoja puhtaita lohkoketjuyrityksiä. Useimmilla yrityksillä, joilla on mahdollisuuksia kerryttää tulosta lohkoketjusovelluksilla, on vakiintunutta liiketoimintaa muilla toimialoilla, ja lohkoketju on vain ylimääräinen tulonlähde. Tämä piilevä potentiaali voi tarjota tilaisuuteen tarttuville sijoittajille mahdollisuuksia, kunhan he vain ensin löytävät ne.


     ESG-filosofian soveltaminen

     Elwood Blockchain Global Equity Index vs. MSCI World Net Total Return USD Index. Perusajankohtana 29.3.2019 (indeksiluku 100). Vain havainnollistamistarkoituksiin. Klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana.

     Tietoa Invescon lohkoketju-ETF:stä:

     Nimi

     Kaupankäyntitunnus

     ISIN

     Juoksevat kulut (TER)

     Avaintietoesite

     Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF

     BNXG

     IE00BGBN6P67

     0,65 %

     Avaa PDF Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

     SIJOITUSRISKIT
     Sijoituksen tekemiseen liittyy useita riskejä. Sijoituksen arvo ja siitä saatavat tuotot voivat laskea tai nousta, eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaansa määrää kokonaisuudessaan tai ollenkaan. Historiallinen tuotto ei takaa tulevia tuottoja, eikä sitä pitäisi käyttää ainoana tuotteen tai strategian valintaan vaikuttavana tekijänä.

     TÄRKEITÄ TIETOJA
     Tämän asiakirjan tiedot ovat vain tiedotustarkoitukseen, ja ne on tarkoitettu vain sijoittajille Suomessa. Tämä asiakirja on markkinointimateriaalia eikä se ole suositus tai kehotus minkään tietyn omaisuuslajin tai rahoitusvälineen ostamiseksi, merkitsemiseksi tai myymiseksi taikka tietyn strategian noudattamiseksi. Sijoitus- tai sijoitusstrategiasuosituksia koskevat riippumattomuutta edellyttävät sääntelyvaatimukset eivät näin ollen sovellu tähän asiakirjaan, eivätkä myöskään julkistamista edeltävät kaupankäyntirajoitukset.

     Tiedot on esitetty maaliskuussa 2021 vallitsevan tilanteen mukaan, ellei muuta ilmoiteta.

     Kaikkien sijoituspäätösten tulee perustua ainoastaan uusimpiin ajantasaisiin lain vaatimiin tarjousasiakirjoihin. Lainmukaiset tarjousasiakirjat (Avaintietoesite (Key Investor Information Document, KIID) kullekin rahastolle ja osakelajille, rahastoesite, vuosi- ja puolivuotiskatsaukset, artikkelit) ovat maksutta saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa etf.invesco.com, sekä liikkeeseenlaskijoilta tai asianmukaiselta tiedonannosta vastaavalta asiamieheltä.

     Tätä asiakirjaa ei tule pitää sijoitusneuvona tai -neuvontana. Sellaisten henkilöiden, jotka ovat kiinnostuneet tässä kuvatun tuotteen hankkimisesta, tulee ottaa selvää (i) lainsäädännön vaatimuksista siinä maassa, jossa se asuvat, oleskelevat tai missä heidän kotipaikkansa on; (ii) mahdollisista ulkomaan valuutan vaihdon sääntelystä ja (iii) asiaan liittyvistä verotusseuraamuksista.

     Kaikki tässä esitetyt laskemat ja kaaviot ovat vain viitteellisiä ja sisältävät tiettyjä oletuksia. Ne eivät esitä täsmällisiä ennusteita tai anna takuuta siitä, että myöhempi tuotto tai tulos vastaa tässä esitettyjä tietoja.

     Palkkioita ja muita kuluja koskevien kulujen osalta kehotetaan tutustumaan rahastoesitteeseen, avaintietoesitteeseen sekä kunkin tuotteen lisätietoihin.
     Yksityishenkilöiden tai yhtiöiden mahdollisesti esittämät mielipiteet perustuvat niiden esittämishetken markkinaolosuhteisiin. Ne voivat poiketa muiden sijoitusammattilaisten arvioista ja ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

     Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallista tietoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tilanteissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten "tulla", "uskoa", "arvioida" ja "voida", tai niiden muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, eikä ole takeita siitä, että ne tulevat toteutumaan.

     Tämän asiakirjan julkaisija on Invesco Ltd.

     Nosta säästämisesi uudelle tasolle.

     Välittäjä 2019 Nordnet sija 1.