Siirry pääsisältöön

Kolme osinkosalkun kasvattajaa

Pitkäjänteinen sijoittaja voi nähdä tuottonsa muodostuvan yhtiön liiketoimintojen ruohonjuuritasolla. Siellä alkunsa saava tuloskunto ylipäätään mahdollistaa osinkojen maksamisen kestävällä tavalla, mikä puolestaan luo sijoittajalle passiivisen – ja usein ainoan – tulovirran ennen osakkeiden myyntihetkeä. Tarkastelen seuraavaksi kolmea eri tekijää, jotka tukevat osakesalkun pitkän aikavälin osinkopotin kasvua.

On ilmiselvää, ettei kaikista tule osinkosijoittajia, eikä kaikista pidä sellaisia tullakaan. Jokainen sijoittaa harkintansa pohjalta omalla ja erityisesti itselleen sopivimmalla tavalla. Kuitenkin niille sijoittajille, jotka ovat päättäneet tavoitella passiivisen tulovirran luomista, on yleensä hyvä lähtökohta, että seurantalistalle siivilöidään yhtiöitä tarkempaan tutustumiseen jonkinlainen osingonmaksukyky reunaehtona.

Sijoittaja voi pyrkiä vaikuttamaan salkkunsa osinkovirtaan erilaisin tavoin. Yksi näistä tavoista on yhtiövalinta. On esimerkiksi mahdollista tarkastella johdon filosofiaa: onko pörssiyhtiön ensisijaisena tavoitteena toteuttaa ”strategiaa” vai omistaja-arvon kasvuagendaa nostamalla vuotuista osingonjakoa? Tietenkin strategia voi hyvin olla yhteensopiva osingonjaon kehitystavoitteiden kanssa, mutta toisinaan markkinoilla saattaa tulla vastaan mitä moninaisempia intohimoja esimerkiksi yhtiön valtapiirin laajentamisen suhteen, jolloin kannattavuus ja osingot mahdollisesti kohtaavat uudenlaisia uhkakuvia.

Suhdanteiden yli salkun vuotuista osinkopottia on mahdollista kasvattaa erityisesti kolmen tekijän kautta:

1. Salkkuyhtiöiden osinkojen uudelleensijoittaminen
2. Säästöt palkkatuloista
3. Osakekohtaisten osinkojen kasvu salkkuyhtiöissä

Kolmen tekijän listauksessa olevien tekijöiden suhteellinen merkitys vaihtelee aina sijoittajakohtaisesti ja myös jokaisen sijoittajan ”elinkaaren” aikana. Esimerkiksi sijoitushorisontilla on keskeinen vaikutus. Jos ”eläkesijoittaja” ei käy enää päivätyössä (kohta 2 käy vaikeaksi) ja hän alkaa kuluttaa osinkoja elämiseen (kohta 1 vaikeutuu), jää salkun osinkokasvu pitkälti yhtiövalintojen (kohta 3) varaan. Toisaalta salkun koko saattaa johtaa siihen, ettei palkkatuloista tehtävä lisäsijoitus välttämättä juuri vaikuta kokonaisuuteen. Sekin on mahdollista, että sijoitushorisontin alussa juuri palkasta tehtävät säästöt sijoituskohteiden lisähankintoihin voivat olla selvästi merkityksellisin osinkovirran kasvun polttoaine.

Sijoittajan on mahdollista asettaa kriteerinsä osinkoyhtiölle erittäin tiukalle keskittymällä kolmanteen kohtaan. On mahdollista pyrkiä valikoimaan seurantalistalle ainoastaan yhtiöitä, jotka eivät pelkästään maksa vuosittain osinkoja, vaan myös kasvattavat osakekohtaista osinkoaan säännönmukaisesti. Tältä osin peruutuspeili on luonnollisestikin aina kirkkaampi kuin tuulilasi. Kunnianhimoisen osinkokriteerin yhteydessä on olennaista sisäistää, että kohdassa keskitytään nimenomaan osakekohtaiseen osinkoon (EUR/osake). Sen nostaminen kasvattaa jatkuvasti sijoittajan omaan hankintahintaan nähden laskettavaa osinkotuottoa, vaikka osakkeen efektiivinen osinkotuotto – osinko suhteessa osakkeen kulloiseenkin kurssitasoon – voi myös laskea, mikäli yhtiön osakekurssi kohoaa osingonjaon kasvua ripeämmin. Lopuksi on huomattava, että yhtiövalinnassa epäonnistuminen voi syödä sijoittajalta kokonaan kohtien 1 ja 2 edut.

Kaikkiaan sijoittaja voi harkintansa mukaan soveltaa samanaikaisesti edeltävistä yhtä tai useampaa osinkopotin kasvutekijää. Toisaalta hän voi jättää soveltamatta niistä yhtäkään. Yhtä kaikki, sijoittajan on hyvä tiedostaa erilaisia vaihtoehtoja ja niiden yhdistelmiä, jotta hän tekee suunnitelmansa tiedon valossa.

Kokonaistuotto: osingot + kurssimuutos

Osakesijoittaja voi aikojen yli nähdä kokonaistuottonsa muodostuvan osinkotuotosta ja kurssimuutoksesta. Sijoittaja voi omilla valinnoillaan pyrkiä painottamaan tuoton osatekijöiden roolitusta. Osinkosijoittajan stressitasoa saattaa laskea se, ettei salkun tarjoama vuotuinen kassavirta riipu itseisarvoisesti osakkeiden lyhyen aikavälin kurssiliikehdinnästä. Osingot voidaan maksaa liiketoiminnan nettotuloksen perusteella.

Toinen karkea tapa nähdä kokonaistuoton muodostuminen on arvioida suunnitelmallisuuden, sattuman ja taidon keskinäisiä rooleja. Tässä viitekehyksessä salkkuyhtiöiden osinkojen uudelleensijoittaminen ja säästöt palkkatuloista edellyttävät tietenkin ympäröivältä muulta elämältä paljon, mutta perustuvat kuitenkin viime kädessä suunnitelman tekemiseen ja sen kurinalaiseen noudattamiseen. Arvioimatta ali tai yli kenenkään tosiasiallisia mahdollisuuksia ohjata jatkuvasti paljon lisärahaa osakemarkkinoille, pyrin tuomaan esiin sen, että sijoittajalta kaivataan analyytikon taitoja (tai hyvää sattumaa) oikeastaan vasta kolmannessa kohdassa eli osakekohtaisten osinkojen kasvussa itse salkkuyhtiöiden valinnan kautta.

Entä sitten se kokonaistuoton toinen osatekijä, eli kurssimuutos? Mitä jos se enemmän kuin nollaa osinkotulot? Se onkin hyvin mahdollista. Siitä huolimatta sijoittamisen suuri kuva saattaa muuttua jopa hieman suotuisammaksi, mikäli yleinen markkinakehitys jää keskinkertaiseksi osinkosijoittajan sijoitushorisontin alkuvuosina – ei pysyvästi. Yleinen kurssinousuhan on keskeinen tekijä, joka kasvattaa suoraviivaisesti sekä osinkojen uudelleensijoittamisen että palkkatuloista tehtävien uusien osinkoyhtiösijoitusten kustannuksia. Näin on siksi, koska kiinteällä euromäärällä saa kappalemääräisesti vähemmän osakkeita – siis vähemmän tulevia osinkoja. Tässä kiteytyy melko paradoksaalinen asia: osinkostrategiaa noudattavan pitkäjänteisen sijoittajan (osinkoyhtiöiden netto-ostajan) tulee toivoa osakkeiden laahaavaa kurssikehitystä, ei nousua.

Osinkostrategiaa noudattavan pitkäjänteisen sijoittajan tulee toivoa osakkeiden laahaavaa kurssikehitystä, ei nousua.

Viime kädessä osakesalkun osinkopotti muuttuu kahta kautta: salkussa olevan osakemäärän kasvun (osinkojen uudelleensijoittaminen tai palkkatuloista tehdyt lisäsijoitukset) ja osaketta kohden saatavan osinkovirran kehittymisen (yhtiövalinta) kautta. Alleviivaamisen arvoista on, että korkoa korolle -tekijä pääsee jylläämään toden teolla, kun sijoittaja soveltaa salkunhoidossaan useampaa kuin yhtä listatuista kolmesta osinkopotin kasvutekijästä. Parhaimmillaan sijoittaja hyödyntää samanaikaisesti kaikkia kolmea tekijää, myös aloittaen kyseisen strategian soveltamisen mahdollisimman varhain. Oikeastaan listaan voisikin lisätä neljännen kasvutekijän eli mahdollisimman pitkän kiitotien – ajan.

Rakenna osinkosalkku Jukka Oksaharjun opein

Osinkohaaste on 5-osainen videosarja, jossa käydään läpi kaikki oleellinen osinkosijoittamisesta. Ota vastaan #osinkohaaste ja rakenna oma osinkosalkkusi Jukan kanssa! #osinkohaaste alkaa perjantaina 1.3.

#osinkohaasteen teaser-video

Lue lisää #osinkohaasteesta ja ilmoittaudu mukaan.

Teksti ei ota kantaa ajoitukseen eikä yksittäisiin sijoituskohteisiin, sijoitusstrategioiden paremmuuteen tai yksittäisiin yrityksiin. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia tai -kehotuksia taikka strategiaehdotuksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä, strategioista tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta tai strategiasta suositusta taikka tavoitehintaa.Tässä blogissa esitetyt ajatukset eivät ole sijoitusneuvoja. Kukaan ei voi antaa oikeita neuvoja tuntematta sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoitushorisonttia, riskinsietokykyä tai muita hänen sijoitussuunnitelmansa yksityiskohtia. Pelkästään blogin välityksellä ei ole myöskään mahdollista käsitellä sijoituskohteita sillä tarkkuudella kuin jokaisen sijoittajan tulisi tehdä ennen sijoituspäätöksen tekoa.Sijoitustoiminta sisältää riskin menettää pääoma kokonaan, ja jokainen vastaa sijoituksistaan itse.Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Erityinen vastuunrajoitus: tähän blogikirjoitukseen kerätyt tiedot on hankittu useista eri julkisista lähteistä. Minun pyrkimyksenäni on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta tämä ei sulje pois mahdollisuutta siitä, että tiedoissa olisi virheitä. En vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tässä blogikirjoituksessa esitettyjen tietojen käytöstä tai näiden perusteella tehtävien sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit