Siirry pääsisältöön

REI: Lähde mukaan aktiivisten ETF-rahastojen vallankumoukseen

Tämä artikkeli on Nordnetin kumppanin tuottama ja sisältää mainoslinkkejä

Kun globaalien osakemarkkinoiden tuottoennusteet näyttävät matalammilta kuin mihin on viime aikoina totuttu, ylituoton saaminen on tärkeää sijoittajille, jotka haluavat salkkunsa kokonaistuoton pysyvän lähellä historiallisia tasoja. Pörssinoteeratut rahastot eli ETF-rahastot, jotka ovat tähän saakka keskittyneet lähinnä passiivisiin strategioihin, ovat kiinnittäneet tähän huomiota. Monet ETF-rahastoyhtiöt kiirehtivätkin nyt tuomaan markkinoille aktiivisempia tuotteita. Harvalla rahastoyhtiöllä on kuitenkaan tarjota ETF-strategioita, joilla olisi pitkän aikavälin näyttöjä.

J.P. Morgan Asset Managementilla Research-Enhanced Index (REI) Equity (ESG) ETF -rahastoja hallinnoidaan viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana kehitettyjen innovatiivisten sijoitusperiaatteiden mukaisesti. Ne tarjoavat sijoittajille aktiivista osakestrategiaa, joka pyrkii tuottamaan johdonmukaista alfaa ja samalla noudattavat tiettyjä ydinarvoja.

REI Equity ETF -rahastoissa on tarjolla globaalin strategian lisäksi Yhdysvaltoihin, Eurooppaan ja kehittyville markkinoille keskittyvät strategiat. Näin sijoittajilla on käytössään perussalkun rakennuspalikat kaikilta tärkeimmiltä osakealueilta. Jokainen näistä alueellisista strategioista on tarjonnut menneisyydessä vahvaa alfaa.

Otetaan esimerkiksi JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF -rahasto. Rahasto hyödyntää suoraan yli 2 500 yritystä kattavia, syvällistä näkemystä tarjoavia tutkimustuloksia, joita heille syöttävät yli 80 erikoistunutta tutkija-analyytikkoamme. Tämä tietämyksellinen etu ohjaa rahaston aktiivista arvopaperivalikointia samaan aikaan, kun maantieteelliset ja sektoripainotukset sekä riskipiirteet pidetään jatkuvasti lähellä vertailuindeksiä. Yksinkertaisesti sanottuna uskomme meillä olevan sellaista syvällistä tietämystä ja asiantuntemusta, jota tarvitaan vertailuindeksiä paremman tuoton saavuttamiseen.

Kun sijoittajat etsivät yhä useammin aktiivisia ETF-strategioita, REI Equity ETF -rahastomme ovat hyvissä asemissa toivottua ylituottoa silmällä pitäen. TrackInsight Global ETF Survey 2021 -tutkimuksen mukaan nettovirta aktiivisiin ETF-rahastoihin nousi yli 80 miljardin dollarin vuonna 2020. Aktiivisiin ETF-rahastoihin sijoittaneiden osuus vastaajista nousi 54 prosenttiin oltuaan edellisvuonna 31 prosenttia. Sijoittajat haluavat parantaa salkun hajautusta ja alfapotentiaalia, mutta säästää samalla kustannuksissa verrattuna aktiiviseen sijoittamiseen.

REI-lähestymistavan edut

REI Equity ETF -rahastomme ovat saavuttaneet vahvat tuloksensa aktiivisten arvopaperivalintojen ansiosta. Valinnat tehdään aina vankkojen riskinhallinta- ja salkunrakentamisperiaatteiden mukaisesti. Passiivisten rahastojen tapaan REI Equity ETF -rahastomme pitävät lähes kaikki varansa sijoituksissa kaikkina ajankohtina. Alue-, sektori- ja tyylipainotuksia valvotaan suhteessa indeksiin, jotta indeksipoikkeama pysyy vakaana ja pienenä – ja palkkiot kilpailukykyisinä. Passiivisista rahastoista poiketen REI Equity ETF -rahastot pystyvät kuitenkin rakentamaan pieniä ylipainopositioita yksittäisiin osakkeisiin, kun kokeneiden alueellisten osakeanalyytikkotiimien yksittäistä osaketta koskevat näkemykset sitä tukevat.

Analyytikkomme pohjaavat osakkeiden arvonmäärityksen pitkän aikavälin liiketuloksiin, eivätkä he anna lyhyen aikavälin häiriöiden estää heitä tunnistamasta tämän hetken osakekurssilla mitaten aliarvostettuja yrityksiä. Käytämme tutkimusprosessissa myös (ESG) ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintomallia, jossa ESG-seikat sisällytetään tulosennusteisiin, rohkaistaan parhaisiin käytäntöihin yritysvuorovaikutuksella ja tupakan, termisen hiilen, kiistanalaisten aseiden ja muiden aseiden valmistajat suljetaan pois arvo/sääntö-pohjaisin karsintamenetelmin*.

Kurinalaisen ja ESG-seikat integroivan perustekijätutkimuksemme tavoitteena on maksimoida sijoitusaltistus sellaisiin houkuttelevasti hinnoiteltuihin osakkeisiin, joilla on mahdollisuuksia tarjota vahvaa ja kestävää pitkän aikavälin tuloskasvua, sekä minimoida samalla kompensoimattomat markkina-, sektori- ja tyyliriskit.

* Tässä saatetaan soveltaa kynnysarvoja.

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.

YhteistyökumppaniKumppani
Yhteistyökumppaniemme kirjoituksia

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit