Siirry pääsisältöön

Näin tunnistat voittajaosakkeet – omistaja-arvon luonti keskiössä

Tuloskauden käydessä kuumana on hyvä pohtia hetki omaa sijoitusstrategiaa ja toimintasuunnitelmaa mahdollisten pelipaikkojen varalta. Sijoitusstrategioita on lähes yhtä monta kuin sijoittajiakin, mutta kymmenien vuosien sijoitushorisontilla parhaat sijoituskohteet kykenevät luomaan omistaja-arvoa vuodesta toiseen, suhdanteesta riippumatta. Seuraavassa muutama vinkki pitkän aikavälin voittajaosakkeiden tunnistamiseen.

Oman pääoman tuotto ja kestävä kilpailuetu

Oman pääoman tuotto (ROE, return on equity) kuvaa pörssiyhtiön kykyä huolehtia omistajien yritykseen sijoittamista pääomista. ROE on pitkän aikavälin sijoittajan kannalta yksi tärkeimmistä tunnusluvuista, sillä korkea ROE kielii kannattavuuden lisäksi yleensä myös vahvasta kilpailuedusta.

Kilpailuetua tarkastellessa voittajaosakkeita etsivä sijoittaja kiinnittää huomionsa erityisesti sen kestävyyteen. Kestävän kilpailuedun eli ns. vallihaudan turvin yhtiö pystyy suojaamaan markkina-osuuttaan potentiaalisilta kilpailijoilta. Kilpailuetu voi perustua esimerkiksi brändiin, teknologiaan tai niche-osaamiseen.

Tuottojen sijoittaminen kannattavasti takaisin liiketoimintaan

Koko tuloksen maksaminen osinkoina takaisin omistajille on ainakin paperilla mukavan kuuloinen ajatus, mutta pitkän aikavälin menestyjiä yhdistää kyky sijoittaa liiketoiminnan tuottoja kannattavasti takaisin liiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen. Pääomien allokointi takaisin liiketoimintaan on järkevää ja omistaja-arvoa kasvattavaa niin kauan kuin yritys on kasvuvaiheessa. Vastaavasti tuottavien investointikohteiden loppuessa laadukas yhtiö jakaa tuloksensa osinkojen muodossa omistajille, jotka voivat allokoida varat edelleen tuottavampiin kohteisiin.

Osaava johto ja johdon osakkeenomistus

Osaava johto ei takaa yrityksen menestymistä eikä menestyminen ole välttämättä aina seurausta hyvästä johdosta. Johdon merkitystä ei kuitenkaan tule väheksyä, sillä omistaja-arvon maksimoinnin kannalta päätöksenteko esimerkiksi pääomien allokoinnin ja markkinaympäristön muutoksiin sopeutumisen osalta näyttelee usein kriittistä roolia.

Myös johdon merkittävä osakkeenomistus yhtiössä on usein hyvä merkki sijoittajan kannalta. Kun johto on sijoittajan kanssa samassa veneessä, ovat myös tehdyt päätökset suurella todennäköisyydellä osakkeenomistajien edun mukaisia.

Helsingin pörssin tähtiosakkeet

Jos tarkastellaan viimeisten viiden vuoden kurssiraketteja Helsingin pörssissä, yksi yhtiö nousee yli muiden. Jokainen viisi vuotta sitten Talenomiin sijoitettu euro olisi kasvanut tähän päivään mennessä lähes 16 euroon (ilman osinkojen vaikutusta).

YhtiöKurssikehitys (5 v)
🇫🇮 Talenom+1 496 %
🇫🇮 Neste+540 %
🇫🇮 Marimekko+536 %
Taulukon tiedot poimittu 26.1.2021.

Viime vuosien pörssimenestyjiä yhdistää erinomaisella tasolla oleva oman pääoman tuotto. Talenom, Neste ja Marimekko kykenevät saavuttamaan omistajien yritykseen sijoittamille rahoille kovaa tuottoa ja kasvamaan kannattavasti vuodesta toiseen.

YhtiöROE (liukuva 12 kk)
🇫🇮 Talenom32,4 %
🇫🇮 Marimekko29,5 %
🇫🇮 Neste26,3 %
Taulukon tiedot poimittu 26.1.2021.

Talenomin kilpailuetu liittyy teknologia- ja automatisointipanostuksiin, joiden avulla yhtiö on saavuttanut aseman, joita pienempien kilpailijoiden on hyvin vaikea haastaa. Myös Neste on onnistunut rakentamaan liiketoimintansa ympärille vallihaudan panostamalla uusiutuvien polttoaineiden valmistamiseen liittyvään teknologiaan ja raaka-aineiden hankintaketjuihin. Marimekon kohdalla kilpailuetu syntyy puolestaan vahvan hinnoitteluvoiman mahdollistavan brändin kautta.

Kaikki kolme yhtiötä ovat maksaneet osan tuloksestaan osinkoina osakkeenomistajille, mutta ovat myös onnistuneet sijoittamaan merkittävän osan tuotoistaan kannattavasti takaisin liiketoimintaan. Sekä Marimekon että Nesteen tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoina vähintään puolet tuloksestaan.

Talenomin ja Marimekon kohdalla korostuu myös johdon osakkeenomistus. Talenomin hallituksen puheenjohtaja Harri Tahkola omistaa yli 20 prosenttia Talenomin osakkeista ja tilivuoden 2019 päättyessä Marimekon hallituksen ja johtoryhmän jäsenten suorassa tai välillisessä omistuksessa oli 13,37 prosenttia yhtiön osakkeiden lukumäärästä. Molemmissa yhtiöissä voidaan siis olettaa johdon ja osakkeenomistajien intressien olevan yhtenäiset.

Muista myös hinta

Huonokin yhtiö voi olla kelvollinen sijoitus tarpeeksi edulliseen hintaan ostettuna, mutta laadukas yhtiö ei valitettavasti ole aina automaattisesti hyvä sijoitus, mikäli osakkeista maksettu hinta on liian kova. Paras tulos saavutetaan, kun laadukasta yhtiötä päästään ostamaan kohtuulliseen hintaan. Mitä paremmin yhtiö kykenee luomaan omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä, sitä pienemmäksi ostohinnan merkitys lopulta muodostuu.

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit