Siirry pääsisältöön

Aktiivisella salkunhoidolla hyvää korkotuottoa reunamarkkinoilta

Tämä artikkeli on Nordnetin kumppanin tuottama ja sisältää mainoslinkkejä

Jos osakemarkkinoilla myrskyää, korkorahastot tarjoavat suojaa sijoittajille. Vaikka kehittyneiden maiden historiallisen matalat korot eivät monia juurikaan houkuta, tilanne nopeasti kasvavilla frontier-markkinoilla on toinen.

Frontier- eli reunamarkkinoiksi kutsutaan sellaisia kansantalouksia, jotka ovat talouskehityksessä jäljessä sekä kehittyneitä että myös ”perinteisiä” kehittyviä talouksia – kuten Brasiliaa, Venäjää ja Puolaa. Frontier-maiden varallisuuden taso on keskimäärin myös selkeästi matalampi.

Useat frontier-maat ovat talouskasvuvaiheeltaan ”ilmiselviä” seuraavia kehittyviä markkinoita, joiden joukosta sijoittajat toivovat löytävänsä juuri ne maat, jotka kehittyvät kaikkein voimakkaimmin. Frontier-markkinoita ovat muun muassa Kenia, Uganda, Kazakstan, Uzbekistan ja Georgia.

Korkosijoittajille frontier-markkinoiden maissa on näin erittäin paljon potentiaalia: korkea kasvu ja kehittyville markkinoille tunnusomainen nuori väestöpohja ovat kaksi näihin talouksiin sijoittamista tukevia tekijöitä. Maat myös integroituvat koko ajan enemmän globaaliin talouteen ja toimintaympäristö liiketoiminnalle kehittyy nopeasti. Tämä tekee frontier-markkinoiden korkosijoitusten tuottonäkymistä houkuttelevia myös pitkällä aikavälillä.

Frontier-markkinoiden nopean talouskehityksen ajurina voivat toimia luonnonvarat, mutta myös nopea palvelusektorin kehitys. Esimerkiksi Nigeria on yksi maailman suurimmista öljynviejämaista, kun taas Dominikaanisessa tasavallassa matkailun osuus talouskasvusta on puolestaan suuri. Globaalista koronapandemiasta huolimatta maan turismitasot olivat syyskuussa kaikkien aikojen kovimmalla tasolla, kun samaan aikaan monessa muussa turismivetoisessa maassa tilanne on edelleen heikko. Kiitokset tästä kuuluvat Dominikaanisen tasavallan hallinnolle, joka on pyrkinyt proaktiivisesti tukemaan maan matkailusektoria koronakriisinkin keskellä.

Lisähajautusta osakepainotteiseen sijoitussalkkuun

Frontier-markkinoihin keskittyvä Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ -korkorahasto voi olla hyvä sijoitusvaihtoehto sellaiselle sijoittajalle, jolla on iso osakepaino salkussaan, sillä rahaston tuottokorrelaatio osakkeisiin, kuten oikeastaan suurimpaan osaan globaaleista omaisuuslajeista, on historiallisesti ollut hyvin matala.

Toisin kuin kehittyneiden maiden velkakirjalainat ja valuutat, joiden tuottopotentiaaliin vaikuttavat voimakkaasti kansainvälisten rahamarkkinoiden liikkeet, frontier-maiden korkotuottoja ajavat pikemmin paikalliset tekijät. Tämä tekee alueen korkosijoituksista kannattavia myös silloin, kun esimerkiksi Euroopan keskuspankki EKP tukee euroalueen talouksia pitämällä korot matalina, kuten koronapandemiatilanteessa on viime aikoina nähty.

Frontier-markkinoilla on toki myös riskinsä. Näiden maiden instituutiot ovat usein heikkoja ja poliittinen järjestelmä hauraalla pohjalla, joskin maakohtaiset erot voivat olla hyvin suuria. Frontier-markkinoiden koronarokotustilanne on myös merkittävästi huonompi kuin kehittyvillä markkinoilla. Jos länsimaissa kolkutellaan keskimäärin 80 prosentin rokotusastetta yhden rokotuksen suhteen ja kehittyvillä 60 prosentin, niin frontier-markkinoilla rokotusaste on vasta noin 30 prosentin luokkaa.

Sen lisäksi, että frontier-markkinoilla tilanne koronasulkujen osalta on tällä hetkellä viime vuotta parempi, länsimaista poiketen frontier-maiden palvelusektorin osuus maan bkt:n kasvusta on kuitenkin keskimäärin pienempi. Tämä tukee maiden talouksia myös nykyisessä pandemiatilanteessa, sillä palvelusektori on yleisesti ottaen kärsinyt eniten pandemian vaikutuksista.

Aktiivinen salkunhoito palkitsee

Aktian aktiivisesti hoidetussa korkorahastosalkussa ei kiinnitetä lainkaan huomiota indeksin rakenteeseen tai sen seuraamiseen, ja siihen valikoitujen maiden välillä on hyvin isoja eroja. Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ -korkosalkun tarjoama juokseva korkotuotto on 10 prosenttia, mutta maiden välisten tuotto-odotusten välillä on hyvinkin suuria eroja. Esimerkiksi Ghanassa korkotaso on 20 prosentin paikkeilla.

Jos tilannetta vertaa perinteisten kehittyvien markkinoiden tuotto-odotuksiin, niin näissä maissa korkoinstrumenttien keskimääräinen juokseva korkotuotto on 6 prosenttia.

Aktian korkorahasto sijoittaa kehittyvien maiden valtioiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, kehitysrahoittajien joukkovelkakirjoihin ja näiden maiden valuuttatermiineihin. Se perustuu pankin asiantuntijoiden aktiiviseen salkunhoitoon ja antaa myös yksityissijoittajalle pääsyn sellaisten maiden korkoinstrumentteihin, joihin on muuten hankala päästä käsiksi. Käytännössä yksityishenkilönä onkin mahdotonta sijoittaa näille markkinoille.

Edelläkävijällä vahva osaaminen frontier-markkinoista

Aktian vahva asiantuntemus frontier-markkinoiden osalta on syntynyt pitkän kokemuksen ja päättäväisen jalkatyön tuloksena. Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ -korkorahasto perustettiin vuonna 2015 ja tuosta lähtien olemme tiimityön tuloksena rakentaneet vankan infrastruktuurin sijoitustuotteemme ympärille. Osaajajoukkoomme kuuluu tällä hetkellä kuusi salkunhoitajaa ja kaksi analyytikkoa. Tiimimme jäsenet matkustelevat työn puolesta paljon. Käymme oikeasti tutustumassa niihin maihin, joihin mietimme sijoitusten tekemistä.

Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ -korkorahasto sijoittaa noin 30 maahan, ja salkunhoidon on todella tärkeää päästä tapaamaan sijoituskohteiden päättäjiä kasvotusten, kuten valtiovarainministereitä ja keskuspankkien johtohenkilöitä. Näiden tapaamisten kautta voi päästä käsiksi sellaiseen tietoon, mitä ei muuten esimerkiksi erilaisten kirjallisten maa-analyysien kautta tule esiin.

Olemme suomalaisena pankkina rakentaneet ensimmäisenä tahona maailmassa juuri frontier-markkinoiden paikallisvaluuttamääräisiin korkoinstrumentteihin keskittyvän rahaston. Vasta tämän vuoden aikana markkinoille on ilmestynyt kilpailevia sijoitustuotteita, kun muutkin ovat hiljalleen heränneet siihen potentiaaliin, mitä nopeasti kasvavat kehittyvät reunamarkkinat tarjoavat sijoittajille.

Hyvien riskikorjattujen tuottonäkymien lisäksi sijoittajat voivat rahaston kautta myös tukea frontier- maiden kehitystä pitkällä aikavälillä. Salkusta noin 15 prosenttia koostuu kehitysrahoittajien, kuten Maailmanpankin (World Bank) sekä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD, European Bank for Reconstruction and Development) kautta tehdyistä sijoituksista paikallisiin kehitysprojekteihin.

Henrik Paldynski
Henrik Paldynski

Kirjoittaja toimii salkunhoitajana Aktia Varainhoidossa.

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät Nordnetin palvelun rahastokohtaisesta yleisnäkymästä sekä toimeksiantosivulta.

YhteistyökumppaniKumppani
Yhteistyökumppaniemme kirjoituksia

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit