Sertifikaatit

Alkuun

Pörssilistattuja sijoitustuotteita

Sertifikaatit ovat pörssilistattuja sijoitustuotteita, joiden arvo määräytyy kohde-etuuden arvonkehityksen perusteella.

Sertifikaateilla käydään kauppaa samalla tavoin kuin osakkeilla. Kohde-etuus voi olla osake, indeksi, raaka-aine, obligaatio tai valuutta.

Sertifikaatteja on vivulla tai ilman. Bull & Bear ovat vipusertifikaatteja, jotka seuraavat osaketta, indeksiä tai raaka-ainetta.

On myös sertifikaatteja, jotka seuraavat kohde-etuutta 1:1. Näiden sertifikaattien nimi vaihtelee liikkeeseenlaskijasta riippuen. Niitä kutsutaan usein Tracker- tai Open End -sertifikaateiksi tai yksinkertaisesti esimerkiksi vain vehnäksi.

Sijoita maailmalle kustannustehokkaasti

Sertifikaatti vivulla tai ilman vipua

Discount-sertifikaatit edullisesti

Vaikeapääsyiset markkinat avoinna

Käydäksesi kauppaa sertifikaateilla sinun on läpäistävä tietämystesti varmistaaksesi tuotteiden soveltuvuuden sinulle. Kaupankäynti pörssilistatuilla tuotteilla sisältää korkean riskin, joka ei sovi kaikille. Sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Ennen kaupankäynnin aloittamista sijoittajan tulee ymmärtää kaupankäyntiin liittyvät riskit ja tuotteeseen liittyvät ehdot.

Liikkeeseenlaskijan logoa klikkaamalla saat lisätietoja heidän tuotteistaan:


citifirst logo
commerzbank logo
vontobel logo

Bonus-sertifikaatti

Mahdollisuus bonustuottoon – rajoittamaton osallistuminen nousuun

Origamilinnut

Bonus-sertifikaatit

Bonus-sertifikaatit ovat kohde-etuuteen, yleensä osakkeeseen tai indeksiin, sidottuja ns. tuottoa lisääviä välineitä.

Bonus-sertifikaatti tarjoaa sijoittajalle erääntymispäivänä niin sanotun bonustuoton, mikäli ennaltamäärättyä suojatasoa ei ole alitettu voimassaoloaikana. Bonustuotto määräytyy ennaltamäärätyn bonustason mukaan. Jos kohde-etuus on erääntymispäivänä bonustason yläpuolella, maksetaan sertifikaatista kohde-etuuden arvo.

Jos sertifikaatin suojataso on alitettu sertifikaatin voimassaoloaikana, bonustuotto on menetetty ja erääntymispäivänä sertifikaatista maksetaan kohde-etuuden arvo.


Mahdollisuudet

 • Bonus-sertifikaatin haltija hyötyy kohde-etuuden noususta täysimääräisesti, eikä sitä ole rajattu millekään tasolle. Tämä toteutuu siten, että erääntymispäivänä sertifikaatin arvo vastaa kohde-etuuden arvoa (kertoimella korjattuna), mikäli kohde-etuuden hinta on bonustason yläpuolella.
 • Bonustuoton ansiosta sertifikaatti mahdollistaa tuoton myös kohde-etuuden kehityksen ollessa vaatimatonta tai jopa rajallisesti laskeva. Tämä ei ole mahdollista suorassa sijoituksessa. Bonus-sertifikaatista maksetaan erääntymisen yhteydessä bonustaso kertoimella korjattuna, mikäli kohde-etuus ei ole alittanut/sivunnut suojatasoa.
 • Bonustuotto on turvattu, jos kohde-etuus ei sivua tai laske ennaltamäärätyn suojatason alapuolelle. Sijoittajalla on siis tappiopuskuri suojatasolle asti.


Huomioitavaa

 • Bonus-sertifikaatin maksuprofiili koskee lähtökohtaisesti vasta erääntymispäivän tilannetta, jolloin maksusuoritus määräytyy kohde-etuuden hinnan mukaan.
 • Voimassaoloaikana bonus-sertifikaatin hinta perustuu kohde-etuuden hinnan lisäksi muihin hintaan vaikuttaviin tekijöihin kuten implisiittiseen volatiliteettiin, muutoksiin osinko-odotuksissa ja korkotason kehitykseen.
 • Bonus-sertifikaatin hinta voi olla kohde-etuutta kalliimpi tai halvempi, riippuen sen ominaisuuksista kuten suoja- ja bonustaso, jäljellä oleva voimassaoloaika ja kohde-etuuden osinko-odotukset.
 • Kohde-etuudesta sertifikaatin voimassaoloajalta maksettavia osinkoja ei makseta bonus-sertifikaatin haltijalle, vaan liikkeeseenlaskija käyttää niitä bonusrakenteen rahoittamiseen.

PäättymispäiväBonus-sertifikaateilla voi käydä kauppaa niiden voimassaoloaikana aina päättymispäivään saakka. Sertifikaatin liikkeeseenlaskija luo likviditeetin tarjoamalla osto- ja myyntikurssit. Jos et ole myynyt bonus-sertifikaattia ennen päättymispäivää, sertifikaatin arvo maksetaan automaattisesti salkkuusi muutaman pankkipäivän kuluessa.

Capped bonus -sertifikaatti

Mahdollisuus bonustuottoon

Capped bonus -sertifikaatit

Capped bonus -sertifikaatit ovat kohde-etuuteen, yleensä osakkeeseen tai indeksiin, sidottuja ns. tuottoa lisääviä välineitä.

Capped bonus -sertifikaatti tarjoaa sijoittajalle erääntymispäivänä niin sanotun bonustuoton, jos ennaltamäärättyä suojatasoa ei ole alitettu voimassaoloaikana. Bonustuotto määräytyy ennaltamäärätyn bonustason mukaan. Tavalliseen bonus-sertifikaattiin verrattaessa capped bonus -sertifikaatin arvo on rajattu niin sanotulla maksimitasolla, joka määrittää sertifikaatin korkeimman mahdollisen arvon.

Jos sertifikaatin suojataso on alitettu sertifikaatin voimassaoloaikana, on bonustuotto menetetty ja erääntymispäivänä sertifikaatista maksetaan kohde-etuuden arvo, kuitenkin korkeintaan maksimitason mukaan.

Kolikoita ja verso


Mahdollisuudet

Capped bonus -sertikaatit voivat olla mielenkiintoinen vaihtoehto tavalliselle bonus-sertifikaatille esimerkiksi seuraavissa tapauksissa.

 • Sijoituksen tavoitteena on ainoastaan bonustuotto: Jos ei odota kohde-etuudelta voimakasta nousua tai muista syistä tavoittelee ainoastaan bonustuottoa, voi olla mahdollista luopua rajoittamattomasta osallistumisesta kohde-etuuden nousuun.
 • Rajoittamattoman tuottopotentiaalin sijaan saadaan edullisempi bonusrakenne: Capped bonus -sertifikaatin maksimitasolla rajattu tuottopotentiaali mahdollistaa tavallisiin bonus-sertifikaatteihin verrattuna houkuttelevan bonusrakenteen. Tämä voi toteutua edullisemman hinnan, korkeamman bonustason (maksimitason) tai alemman suojatason kautta. Tavallisiin bonus-sertifikaatteihin verrattuna capped bonus -sertifikaatit voivat siis tarjota korkeamman bonustuoton ja/tai suuremman tappiopuskurin. Vastapainoksi capped bonus -sertifikaatin tuotto on rajattu maksimitasolla.


Huomioitavaa

 • Capped bonus -sertifikaatin maksuprofiili koskee lähtökohtaisesti vasta erääntymispäivän tilannetta, jolloin maksusuoritus määräytyy kohde-etuuden hinnan mukaan.
 • Voimassaoloaikana capped bonus -sertifikaatin hinta perustuu kohde-etuuden hinnan lisäksi muihin hintaan vaikuttaviin tekijöihin kuten implisiittiseen volatiliteettiin, muutoksiin osinko-odotuksissa ja korkotason kehitykseen.
 • Capped bonus -sertifikaatin hinta voi olla kohde-etuutta kalliimpi tai halvempi, riippuen sen ominaisuuksista kuten suoja- ja bonustaso, jäljellä oleva voimassaoloaika ja kohde-etuuden osinko-odotukset.
 • Kohde-etuudesta sertifikaatin voimassaoloajalta maksettavia osinkoja ei makseta capped bonus -sertifikaatin haltijalle, vaan liikkeeseenlaskija käyttää niitä bonusrakenteen rahoittamiseen.

PäättymispäiväCapped bonus -sertifikaateilla voi käydä kauppaa niiden voimassaoloaikana aina päättymispäivään saakka. Sertifikaatin liikkeeseenlaskija luo likviditeetin tarjoamalla osto- ja myyntikurssit. Jos et ole myynyt capped bonus -sertifikaattia ennen päättymispäivää, sertifikaatin arvo maksetaan automaattisesti salkkuusi muutaman pankkipäivän kuluessa.

Discount-sertifikaatti

Edullisempia kuin vastaavat osakkeet

Hintalappu

Discount-sertifikaatit alennuksella

Discount-sertifikaatit ovat kohde-etuuteen, yleensä osakkeeseen tai indeksiin, sidottuja ns. tuottoa lisääviä välineitä.

Discount-sertifikaatin arvonnousu on rajoitettu ennalta määrättyyn maksimitasoon. Tämän seurauksena discount-sertifikaatit ovat edullisempia kuin vastaava kohde-etuus.

Nimensä perusteella voidaankin sanoa, että discount-sertifikaatteihin sijoittaminen on kuin kävisi kohde-etuudella kauppaa alennuksella.

Ennalta asetetun maksimitason vuoksi tuotto on kuitenkin rajattu. Osakekurssi voi nousta maksimitason yli, mutta tuottosi ei.

Lue lisää Discount-sertifikaateista CitiFirstin yhteistyösivuilta.


Mahdollisuudet

 • Discount-sertifikaateilla voit ostaa kohte-etuuden, kuten osakkeen, edullisemmin kuin suoraan osakkeeseen sijoittamalla. 
 • Discount-sertifikaatit voivat olla hyvä sijoitusvaihtoehto, jos uskot nousun olevan pieni tai haluat tuottoa paikallaan pysyvillä markkinoilla.
 • Discount-sertifikaatti voi saavuttaa positiivisen tuoton jo sivuttaisliikkeisessä ja jopa rajallisesti laskevassa markkinassa. Tämä ei ole suorassa osake- tai indeksisijoituksessa mahdollista. Tuotto, jonka discount-sertifikaatti saavuttaa kohde-etuuden ollessa muuttumaton kutsutaan discount-tuotoksi. Discount-tuotto rakentuu koko sertifikaatin voimassaoloaikana. Toisaalta discount-sertifikaatin tuotto on rajattu maksimitasolla.


Huomioitavaa

 • Discount-sertifikaatin hintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten volatiliteetti, korot ja aika-arvo. Alennus vaihtelee kohde-etuuden volatiliteetin suuruudesta riippuen.  
 • Ennaltamäärätty maksimitaso määrittää sertifikaatin maksimaalisen tuoton, joka voi jäädä kohde-etuuden tuottoa pienemmäksi, jos osakekurssi nousee maksimitason yläpuolelle.

PäättymispäiväDiscount-sertifikaateilla voi käydä kauppaa niiden voimassaoloaikana aina päättymispäivään saakka. Sertifikaatin liikkeeseenlaskija luo likviditeetin tarjoamalla osto- ja myyntikurssit. Jos et ole myynyt discount-sertifikaattia ennen päättymispäivää, sertifikaatin arvo maksetaan automaattisesti salkkuusi muutaman pankkipäivän kuluessa.

Tracker-sertifikaatti

Mahdollisuus sijoittaa vaikeapääsyisille markkinoille

Tracker-sertifikaateilla kiinni raaka-aineisiin

Tracker-sertifikaatit ovat kohde-etuutta yksi yhteen (1:1) seuraavia rahoitusvälineitä.

Sertifikaatit ovat helpoin ja puhtain sijoitusmuoto, jos haluat sijoittaa pitkällä aikavälillä raaka-aineisiin.

Esimerkiksi kultasertifikaatti seuraa kullan hinnan kehitystä. Siihen ei vaikuta muut ulkopuoliset tekijät, kuten rahastossa, joka sijoittaisi kultaan kultatoimialalla toimivien yhtiöiden kautta.

Jos haluat optimoida sijoituksesi ja saada mahdollisimman suuren vaikutuksen kohde-etuudessa, sertifikaatti on sijoitustuotteesi.

Kultaharkko


Mahdollisuudet

 • Sertifikaatteja voi ostaa ja myydä suoraan pörssissä osakkeiden tapaan.
 • Liikkeeseenlaskija toimii markkinatakaajana ja antaa jatkuvasti osto- ja myyntikursseja reaaliajassa koko kaupankäyntipäivän ajan.
 • Tracker-sertifikaatit tarjoavat mahdollisuuden sijoittaa suoraan muuten vaikeapääsyisille markkinoille ja ulkomaisiin indekseihin.


Huomioitavaa

 • Sertifikaatteihin sijoittaessa otat liikkeeseenlaskijariskin. Jos liikkeeseenlaskija joutuu maksukyvyttömyystilaan, sijoittaja voi menettää tekemänsä sijoituksen kokonaan.
 • Tracker-sertifikaateissa on usein hallinnointipalkkio. Mahdollinen palkkio ilmenee tuote-ehdoista.
 • Joissain sertifikaateissa on eräpäivä, toisin kuin esim. osakkeissa ja ETF:issä.

Mahdollinen valuuttasuojausJos kohde-etuus on noteerattu toisessa valuutassa, on olemassa valuuttariski. On olemassa myös sertifikaatteja, joilla on valuuttasuojaus. Tämä käy usein ilmi tuotteen nimestä.Esimerkiksi OEV on valuuttasuojattu Open End -sertifikaatti, kun taas OEC ei ole valuuttasuojattu. Lisätietoja tuotteiden ominaisuuksista löytyy tuote-ehdoista.

Opi lisää sertifikaateista

Opi treidaamaan 5 päivässä


Juuso Lindström, Nordnet Suomen meklari

Opi treidaamaan ja hyödyntämään näkemyksesi markkinoista! 5 päivän kurssilla Nordnetin meklari ja Nordnet Markets -asiantuntija Juuso Lindström kertoo, miten voit käydä kauppaa aktiivisesti pörssilistatuilla tuotteilla.

Kurssi on tarkoitettu jo hieman sijoittamisesta kokemusta omaaville, esimerkiksi osakkeilla kauppaa käyneille sijoittajille. Et tarvitse aikaisempaa osaamista pörssilistatuista tuotteista.

Luotot

Joustavuutta kaupankäyntiin

Piirakkakaavio

Salkkuun liitetty luotto-ominaisuus

Nordnetin asiakkaana sinulla on mahdollisuus liittää salkkuusi luotto-ominaisuus, jolla lisäät joustavuutta kaupankäyntiisi.

Kaupankäyntiluoton lisäominaisuus Superluotto antaa sinulle sellaisen koron, millainen on salkkusi. Superluotossa on kaksi eri korkotasoa, parhaimmillaan korko voi olla jopa 0,99 % (todellinen vuosikorkorko 0,995 %).

Luoton avulla voit lisätä ostovoimaasi ja parantaa tuottomahdollisuuksiasi. Voit ostaa luotolla arvopapereita tai käyttää rahoja muuhun haluamaasi tarkoitukseen. Salkkusi osakkeet, rahastot ja muut arvopaperit toimivat luottosi vakuutena.

Luotto-ominaisuuden myöntäminen edellyttää, että luottohakemuksesi hyväksytään.

Lue lisää

Luotot

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.