Optiot, johdannaiset

Alkuun

Optiot ja johdannaiset

Johdannaismarkkinat tarjoavat sijoitusmahdollisuuksia. Optioilla voit tienata huolimatta siitä nouseeko, laskeeko vai pysyykö pörssi paikallaan.

Voit sekä kasvattaa että pienentää riskejä riippuen siitä, minkälaisen strategian valitset ja miten uskot markkinoiden liikkuvan.

Nordnetissä voit ostaa (merkitä) ja myydä (asettaa) indeksi-, osake- ja henkilöstöoptioita. Voit myös ostaa ja myydä termiinejä.

Optioiden kurssilista

Henkilöstöoptioiden kurssilista

Tuottoa markkinasuunnasta riippumatta

Varmista osto- tai myyntikurssi

Valitse indeksi-, osake- tai henkilöstöoptio

Tienaa kun markkinat nousevat, laskevat tai pysyvät paikoillaan

Kirjekuori

Hae kaupankäyntimahdollisuutta

Käydäksesi kauppaa optioilla, tutustu huolellisesti allaoleviin sovellettaviin ehtoihin ja riskeihin sekä täytä johdannaissopimus.

Johdannaissopimus OMXavautuu uuteen ikkunaan
Tietoja asiakkaille kaupankäynnistä johdannaisillaavautuu uuteen ikkunaan

Lähetä sopimus postimaksutta osoitteeseen: Nordnet Bank AB Suomen sivuliike, Tunnus 5018590, 00003 VASTAUSLÄHETYS.

Lisäksi sinun tulee tehdä soveltuvuusarviointi Nordnetin palvelussa kohdassa Salkku > Sopimukset ja palvelut > Soveltuvuusarviointi > Monimutkaiset arvopaperit > Vakioidut johdannaiset (optiot ja termiinit).

Käydäksesi kauppaa optioilla sinun on läpäistävä tietämystesti varmistaaksesi tuotteiden soveltuvuuden sinulle. Kaupankäynti pörssilistatuilla tuotteilla sisältää korkean riskin, joka ei sovi kaikille. Sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Ennen kaupankäynnin aloittamista sijoittajan tulee ymmärtää kaupankäyntiin liittyvät riskit ja tuotteeseen liittyvät ehdot.

Näin optio toimii

Mikä on optio?

Optio on kahden osapuolen välinen sopimus, joka antaa ostajalle (haltijalle) oikeuden, mutta ei velvollisuutta, ostaa tai myydä option kohde-etuus, esimerkiksi osake, tulevaisuudessa tiettynä aikana sovittuun hintaan.

Tästä oikeudesta ostaja maksaa preemion, option markkinahinnan, myyjälle (asettajalle).

Optio voi olla joko osto- tai myyntioptio. Option asettaja on velvollinen toteuttamaan optiosopimuksen, jos ostaja sitä vaatii.

Kysymysmerkki

Osto-option ostaminen

Osto-option ostajalla on oikeus ostaa kohde-etuutena oleva osake ennalta määrättyyn hintaan tiettyyn päivään mennessä. Tämä voi olla hyvä vaihtoehto, jos uskoo kurssien nousevan ja haluaa hyötyä noususta. Riskinä on, ettei nousua tapahdukaan. Tässä tapauksessa tappioriski rajoittuu optiosta maksettuun preemioon.

Osto-option myyminen

Osto-option myyjällä on velvollisuus myydä kohde-etuutena oleva osake ennalta määrättyyn hintaan tiettyyn päivään mennessä. Osto-option myyminen voi olla mielenkiintoinen strategia, jos uskot markkinoiden pysyvän paikoillaan ja haet lisätuottoa salkkuun, vaikka kurssit eivät kehittyisikään.

Myyntioption ostaminen

Myyntioption ostajalla on oikeus myydä kohde-etuutena oleva osake ennalta määrättyyn hintaan tiettyyn päivään mennessä. Myyntioptiota ostaessa ostetaan myös osittain vakuus. Tämä voi olla varteenotettava vaihtoehto, jos uskot kurssien laskevan ja haluat hyödyntää näkemystäsi. Tällöin option arvo nousee samassa suhteessa kun osakekurssi laskee. Myyntioptioita käytetään usein myös spekulointitarkoituksiin.

Myyntioption myyminen

Myyntioption myyjällä on velvollisuus ostaa kohde-etuutena oleva osake ennalta määrättyyn hintaan. Strategia on riskinen, mutta sitä voi käyttää tuottojen saamiseen silloin, kun markkinat pysyvät paikoillaan.

Optiostrategiat


Erilaisilla osto- ja myyntioptioiden yhdistelmillä voi rakentaa monia erilaisia optiostrategioita. Muutamia esimerkkejä optiostrategioista:

Covered call

Tarkoittaa, että kirjoitat osto-optioita omistamiesi osakkeiden pohjalta. Tällöin voit tienata, vaikka osakekurssit pysyisivät paikoillaan. Koska osto-optio edellyttää kohde-etuuden myymistä ennalta määrättyyn hintaan, voit myös jäädä paitsi nousukaudesta.

Strangle

Strategiassa ostetaan tai myydään optioita eri lunastushinnoilla. Preemio on usein alhaisempi verrattuna Straddle-strategiaan, koska on epätodennäköisempää, että osakkeen hinta savuttaisi lunastushinnan, ne ovat ns. ”out-of-the-money”. Tavoitteena on saada suuri vipuvaikutus voimakkailla kurssiliikkeillä.

Straddle

Strategiassa ostetaan sekä osto- että myyntioptioita samalla lunastushinnalla. Näin voi ansaita rahaa, jos osakekurssi nousee tai laskee. Strategialla suojaudutaan siis molempiin suuntiin. Se, joka käyttää ostettua Straddlea, toivoo suuria liikkeitä suunnasta välittämättä.

Näin käyt kauppaa optiolla

Sopimuksen koko

Yksi sopimus vastaa 100 kohde-etuutena olevaa osaketta. Kaupankäynti osakeoptioilla tapahtuu tavallisesti 10 sopimuksen ryhmissä, vastaten 1 000 kohde-etuutena olevaa osaketta. Tämä tarkoittaa, että osakeoption pörssierän ollessa 10 optiota ja lunastushinnan 150 kr, on optiokokonaisuuden arvo 10x100x150=150 000 kr. Optioilla voidaan käydä kauppaa myös yksitellen eli vähintään yhdestä sopimuksesta.

OMX-optioiden ja -termiinien kohde-etuuden arvo on OMX-indeksi kerrottuna 100 kruunulla. OMX-optioilla käydään kauppaa yksittäisinä sopimuksina.

Kohde-etuuden suuri arvo suhteessa option preemioon (hintaan) on yksi syy vipuvaikutukseen/riskiin, joka optiokaupankäynnissä syntyy.

Toimeksiantojen teko

Verkkopalvelumme kautta tehtävän toimeksiannon suuruus voi olla korkeintaan 500 sopimusta/toimeksianto. Meklarimme auttavat sinua veloituksetta sellaisissa optiokaupoissa, jotka ovat suurempia kuin 500 sopimusta, tai yhdistelmäkaupoissa.

Markkinan kiinni ollessa tehty pitkäaikaistoimeksiannon muutos lähetetään eteenpäin markkinan auetessa eli klo 10 Suomen aikaa (NasdaqOMX Stockholm). Näin ollen on mahdollista, että toimeksiantosi toteutuu ennen kuin muutospyyntö on ehditty lähettää.


Virheellinen kauppa

Huomiothan, että antamasi toimeksiannot ovat sitovia. Mikäli huomaat asettaneesi vahingossa väärän kurssin, ota viipymättä yhteyttä Nordnetin meklareihin. Virheellisten toimeksiantojen korjaaminen on mahdollista vain pörssin ilmoittamien aikarajojen ja sääntöjen puitteissa.

Option päättymispäivä

Ruotsalaisten osake- ja indeksijohdannaisten (optiot ja termiinit) päättymispäivä on jokaisen päättymiskuukauden kolmas perjantai. Mikäli tämä päivä ei ole pankkipäivä, päättymispäivä siirtyy seuraavaan pankkipäivään.

Hinnanmuutosvälit

Riippuen instrumentin preemion suuruudesta, toimeksiannon kurssi voidaan toteuttaa eri desimaalimäärillä. Allaoleva taulukosta näkyy pienimmät desimaalit (ticksize), joita voidaan määrittää toimeksiannolle tietyn hinnanmuutosvälin sisällä.

Optiot
MuutosväliHinnanmuutosväli
0,01-0,101 öre
0,15-3,955 öre
4,00-25 öre
Termiinit
MuutosväliHinnanmuutosväli
0,01-0,101 öre
0,15-3,955 öre
4,00-49,9910 öre
50,00-25 öre


Näin option toteutus tapahtuu

Option lunastus tapahtuu päättymispäivänä jos se on ”in the money”. Jos optio on ”out of the money”, on optio arvoton päättymispäivänä. Osakeoptio toteutuu päättymispäivänä automaattisesti, jos se on enemmän kuin 1 % ”in-the-money”, osakeoptioille laskettuna loppukurssilla ja OMX-optioille laskettuna sulkemispäivän keskikurssilla.

Jos sinulla on päättymispäivänä jäljellä olevia positioita optiosopimuksessa, eikä salkussasi ole katetta lunastaaksesi kohde-etuutena olevia instrumentteja, sinun on ilmoitettava Nordnetin meklareille 4 tuntia ennen markkinoiden sulkeutumista, mitä haluat tehdä optioilla. Jos et ota yhteyttä, Nordnet voi sulkea positiosi tai salkkusi ylilainoittuu.

Näin luet optioiden kaupankäyntikoodeja

Jokainen optio nimetään sen kohde-etuuden, lunastushinnan ja päättymiskuukauden mukaan.

Option kaupankäyntikoodi voi olla esimerkiksi ERICB1H80. ERICB tarkoittaa, että option kohde-etuutena on Ericsson B -osake. Numero 1 tarkoittaa, että option päättymiskuukausi on vuonna 2011 ja H-kirjain sitä, että kyseessä on osto-optio ja sen päättymiskuukausi elokuu. H ilmaisee siis päättymiskuukauden ja sen, onko kyseessä osto- vai myyntioptio. 80 on lunastushinta, eli hinta, joka maksetaan, jos ostaja lunastaa option.

Viereisestä taulukosta näkyy kuukausien koodit. OMX-termiineillä on samanlaiset kaupankäyntikoodit kuin osto-optioilla, esimerkiksi OMX1D tarkoittaa OMX-termiiniä, jonka päättymiskuukausi on huhtikuu 2011.

PäättymiskuukausiOsto-optioMyyntioptio
TammikuuAM
HelmikuuBN
MaaliskuuCO
HuhtikuuDP
ToukokuuEQ
KesäkuuFR
HeinäkuuGS
ElokuuHT
SyyskuuIU
LokakuuJV
MarraskuuKW
JoulukuuLX

Vakuudet

Ostaaksesi optioita, sinulla tulee olla riittävästi varoja tai salkussasi on oltava lainoitusmahdollisuus. Nordnet hoitaa vakuuden asettamisen puolestasi.

Myydäksesi optioita Nordnetin verkkopalvelussa, sinulla tulee olla varoja tai lainoitusmahdollisuus, jotka täyttävät Tukholman pörssin vakuusvaatimukset. Sinun vastuullasi on varmistaa, että salkussasi on riittävästi katetta joko rahana tai lainoituksena.

Luotot

Joustavuutta kaupankäyntiin

Piirakkakaavio

Salkkuun liitetty luotto-ominaisuus

Nordnetin asiakkaana sinulla on mahdollisuus liittää salkkuusi luotto-ominaisuus, jolla lisäät joustavuutta kaupankäyntiisi.

Kaupankäyntiluoton lisäominaisuus Superluotto antaa sinulle sellaisen koron, millainen on salkkusi. Superluotossa on kaksi eri korkotasoa, parhaimmillaan korko voi olla jopa 0,99 % (todellinen vuosikorkorko 0,995 %).

Lainoituksen avulla voit lisätä ostovoimaasi ja parantaa tuottomahdollisuuksiasi. Voit ostaa luotolla arvopapereita tai käyttää rahoja muuhun haluamaasi tarkoitukseen. Salkkusi osakkeet, rahastot ja muut arvopaperit toimivat luottosi vakuutena.

Luotto-ominaisuuden myöntäminen edellyttää, että luottohakemuksesi hyväksytään.

Lue lisää

Luotot

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.