Verotus ja raportit

Alkuun

Jaa:

Sijoituksien verotus

Suomessa kaikille yksityishenkilöille toimitetaan verottajan toimesta esitäytetty veroilmoitus maalis–huhtikuussa.

Nordnetin palvelusta voit tulostaa arvopaperikauppojen raportointiin tarkoitetut esitäytetyt lomakkeet, joista näet kaikki Nordnetin kautta tekemät kauppasi. Palvelusta löydät seuraavat sähköiset raportit:

  • vuositiliote
  • 9A-raportti
  • luovutukset
  • luettelo arvo-osuuksista vuoden alussa ja lopussa
  • osinkoraportti
  • palvelumaksut

Kaikki raportit löydät palveluun sisäänkirjautuneena kohdasta
Salkku > Vuositiliote ja luovutukset.

Apua sijoittajan verovuoden raportointiin

Yleiskuva vuoden tapahtumista

Raportit verolaskentaan

Voitot ja tappiot arvopapereittain

Viitta

Vuositiliote raporttina verotukseen

Vuositiliote on yhteenveto Nordnetissä olevan arvo-osuustilisi ja pankkitilisi tapahtumista verovuoden aikana.

Vuositiliotteesta käy ilmi

  • salkkusi/tilisi saldo (valuutoittain)
  • korot ja maksetut lähdeverot
  • arvopaperiomistus markkinoittain
  • tapahtumat arvopapereittain.

Verovuoden vuositiliote näkyy salkussasi aina tammikuun loppuun mennessä. Voit tulostaa tai tallentaa vuositiliotteen pdf-tiedostona.

Luovutusvoittojen ja -tappioiden raportointi

9A-raportilta näet verovuoden aikana syntyneet luovutusvoitot tai -tappiot arvopapereittain.

Veroilmoitusta täyttäessäsi voit hyödyntää myös Luovutukset-palvelua.

Sijoituksien verotus Suomessa

Verotettavasta pääomatulosta (myynti- eli luovutusvoitoista) maksetaan 30 %:n vero 30 000 euroon saakka. 30 000 euroa ylittävältä osalta peritään pääomatuloveroa 34 %.

Vuonna 2016 pörssiyhtiön osingosta 85 % on verotettavaa pääomatuloa, josta maksetaan 30 % tai 34 % veroa. Koko osingosta maksetaan siis 25,5 % tai 28,9 % vero pääomatulojen veroprosentista riippuen.

Muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksamista osingoista peritään ennakonpidätys, joka on 7,5 % 150 000 euron rajaan asti, ja 28 % rajan ylittävästä osasta. Jaetusta osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verotonta tuloa 150 000 euroon saakka, jos jaettu osinko on enintään 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta.

Jos olet tehnyt verovuoden 2016 aikana tappioita, voit vähentää tappiot kaikista pääomatuloistasi niiden syntyvuonna sekä viitenä seuraavana vuotena.

Prosenttimerkki
Akvaario

FIFO ja hankintameno-olettama

Verotettava voitto lasketaan yleensä käyttämällä ns. FIFO-periaatetta (First In, First Out).

Tällöin osakkeet katsotaan myydyiksi siinä järjestyksessä kuin ne on hankittu.

Luovutusvoiton/-tappion määrittämiseen voit halutessasi käyttää varsinaisen hankintahinnan sijasta ns. hankintameno-olettamaa.

Käyttäessäsi hankintameno-olettamaa sinun tulee huomioida osakkeiden omistusaika.

Jos arvopaperit on omistettu yli 10 vuotta, voit käyttää hankintahintana 40 % arvopaperin myyntihinnasta tai jos omistusaika on alle 10 vuotta, hankintahintana voi käyttää 20 % arvopaperin myyntihinnasta.

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.