Osakkeiden verotus

Alkuun

5 verovinkkiä sijoittajalle – hyödynnä ennen vuodenvaihdetta!

Vuodenvaihde on jälleen lähellä. On siis tullut aika tehdä sijoitussalkulle vuosihuolto ja tarkistaa, kannattaako salkusta siivota pois tappiollisia sijoituksia.

Lue Nordnet Blogista viisi verovinkkiä, jotka kannattaa huomioida salkun talvihuoltoa miettiessä!

Tärkeät päivämäärät

...uuden salkun avaukseen, talletuksiin, nostoihin jne.

Jos toivot eri toimenpiteiden toteutuvan ennen vuodenvaihdetta, tee ne alla mainittuihin päivämääriin mennessä:

Koti- ja ulkomaisten arvopapereiden
siirtopyynnöt

Uusien sisäänkirjautumistunnusten tilaaminen,
jotta ehtivät ennen vuodenvaihdetta

Reaaliaikaiset nostot

Viitesiirtotalletukset

Rahansiirrot omien tilien välillä

Pörssien aukioloajat

 • 6.12.2018 Suomen markkinat suljettu
 • 24.12.2018 USA:ssa puolikas päivä, Kanada auki. Muut pörssi suljettu
 • 25.12.2018 Kaikki pörssit suljettu
 • 26.12.2018 USA auki, kaikki muut pörssit suljettu
 • 31.12.2018 USA ja Kanada auki, muut pörssit suljettu

Pyhien aikaan avoimena oleviin pörsseihin voi lähettää toimeksiantoja normaalisti online-palvelumme kautta. Suomen meklaripalvelun aukioloaikojen ulkopuolella voit soittaa Nordnetin meklareille Tukholmaan (puh. +46 8 506 33 100), jossa sinua palvellaan ruotsiksi ja englanniksi.

Vuoden 2018 viimeinen pörssipäivä Helsingissä on 30.12.2018.

Asiakaspalvelun ja meklarien aukioloajat

Huomioi seuraavat poikkeukset asiakaspalvelumme ja meklarien aukioloajoissa:

 • 24.12.2018 Suljettu (jouluaatto)
 • 25.12.2018 Suljettu (joulupäivä)
 • 26.12.2018 Suljettu (tapaninpäivä)
 • 1.1.2019 Suljettu (uudenvuodenpäivä)

Muutoin asiakaspalvelumme on auki normaalisti klo 9.45–18.30 ja meklarit ovat paikalla klo 9.45–19.

Sijoituksien verotus

Suomessa kaikille yksityishenkilöille toimitetaan verottajan toimesta esitäytetty veroilmoitus maalis–huhtikuussa.

Nordnetin palvelusta voit tulostaa arvopaperikauppojen raportointiin tarkoitetut esitäytetyt lomakkeet, joista näet kaikki Nordnetin kautta tekemät kauppasi. Palvelusta löydät seuraavat sähköiset raportit:

 • vuositiliote
 • 9A-raportti
 • luovutukset
 • luettelo arvo-osuuksista vuoden alussa ja lopussa
 • osinkoraportti
 • palvelumaksut

Kaikki raportit löydät palveluun sisäänkirjautuneena kohdasta
Salkku > Vuositiliote ja luovutukset.

Katso myös

Usein kysyttyjä kysymyksiä verotuksesta

Nordnetin asiakaspalvelu vastaa kysymyksiisi


Jos sinulla on kysyttävää verotuksesta, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme. Joonas, Janne, Sanna ja muut auttavat sinua numerossa 020 198 5898 sekä salkun viestikeskuksen kautta.

Viitta

Vuositiliote raporttina verotukseen

Vuositiliote on yhteenveto Nordnetissä olevan arvo-osuustilisi ja pankkitilisi tapahtumista verovuoden aikana.

Vuositiliotteesta käy ilmi

 • salkkusi/tilisi saldo (valuutoittain) 31.12.2018 tilanteen mukaan
 • korot ja maksetut lähdeverot
 • arvopaperiomistus markkinoittain 31.12.2018 tilanteen mukaan
 • tapahtumat arvopapereittain
 • osingot valuutoittain ja ja ennakonpidätykset osingoista

Verovuoden vuositiliote näkyy salkussasi aina tammikuun loppuun mennessä. Voit tulostaa tai tallentaa vuositiliotteen pdf-tiedostona.

Luovutusvoittojen ja -tappioiden raportointi

9A-raportilta näet verovuoden aikana syntyneet luovutusvoitot tai -tappiot arvopapereittain.

Veroilmoitusta täyttäessäsi voit hyödyntää myös Luovutukset-palvelua.

Sijoituksien verotus Suomessa

Verotettavasta pääomatulosta (myynti- eli luovutusvoitoista) maksetaan 30 %:n vero 30 000 euroon saakka. 30 000 euroa ylittävältä osalta peritään pääomatuloveroa 34 %.

Vuonna 2018 pörssiyhtiön osingosta 85 % on verotettavaa pääomatuloa, josta maksetaan 30 % tai 34 % veroa. Koko osingosta maksetaan siis 25,5 % tai 28,9 % vero pääomatulojen veroprosentista riippuen.

Muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksamista osingoista peritään ennakonpidätys, joka on 7,5 % 150 000 euron rajaan asti, ja 28 % rajan ylittävästä osasta. Jaetusta osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verotonta tuloa 150 000 euroon saakka, jos jaettu osinko on enintään 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta.

Jos olet tehnyt verovuoden 2016 aikana tappioita, voit vähentää tappiot kaikista pääomatuloistasi niiden syntyvuonna sekä viitenä seuraavana vuotena.

Prosenttimerkki
Akvaario

FIFO ja hankintameno-olettama

Verotettava voitto lasketaan yleensä käyttämällä ns. FIFO-periaatetta (First In, First Out).

Tällöin osakkeet katsotaan myydyiksi siinä järjestyksessä kuin ne on hankittu.

Luovutusvoiton/-tappion määrittämiseen voit halutessasi käyttää varsinaisen hankintahinnan sijasta ns. hankintameno-olettamaa.

Käyttäessäsi hankintameno-olettamaa sinun tulee huomioida osakkeiden omistusaika.

Jos arvopaperit on omistettu yli 10 vuotta, voit käyttää hankintahintana 40 % arvopaperin myyntihinnasta tai jos omistusaika on alle 10 vuotta, hankintahintana voi käyttää 20 % arvopaperin myyntihinnasta.

Usein kysytyt kysymykset

Veroilmoituksen tekemisen helpottamiseksi kokosimme vastauksia usein kysyttyihin verotuskysymyksiin.

Mitä Nordnet raportoi veroviranomaisille?

 

Nordnet ilmoittaa verottajalle vuoden aikana syntyneet luovutusvoitot sekä – tappiot, maksetut osingot ja ennakkopidätykset, vuoden lopussa olleet kotimaiset omistukset sekä mahdolliset sijoituslainan korot. Sinun tulee siis vain tarkistaa, että ilmoitetut tiedot ovat oikein veroilmoituksessa ja täydentää mahdolliset ulkomaalaiset omistukset sekä tietyt rahasto-omistukset vuoden lopussa.

Ilmoitamme verottajalle myös verovuonna asiakkaalle kertyneet luottokorot, mikäli asiakkaalla on ollut luottolimiittiä käytössä. Lainan käyttötarkoitus ilmoitetaan sijoitustoiminnan tulonhankkimisvelkana. Mikäli luottohakemuksessa ilmoitettu lainan käyttötarkoitus on muuttunut, ilmoita muuttunut käyttötarkoitus suoraan verottajalle. Suosittelemme tästä huolimatta vielä tarkastamaan veroehdotuksesta itse, että luottokorot on ilmoitettu oikein.

Omistukset vuoden lopussa voit tarkistaa kohdasta salkku ->Vuositiliote ja luovutukset -> Avaa luettelo arvo-osuuksista vuoden lopussa ja alussa.

Maksetut osingot ja tehdyt ennakkopidätykset voit tarkistaa kohdasta salkku -> Tapahtumat ja laskelmat valitsemalla haluamasi aikavälin ja tapahtumatyypiksi ’Osinkoraportti’.

Luovutusvoitot voit tarkistaa kohdasta salkku -> Vuositiliote ja luovutukset -> Avaa 9A-raportti.

Mitä ovat hankinta- ja luovutushinta?

 

Luovutushinta on arvopaperin myynnistä saamasi tulo. Hankintahinta näyttää luovutetun arvopaperin ostohinnan. Sekä luovutushinnassa että hankintahinnassa on huomioitu välittömästi niihin liittyvät kustannukset, kuten välityspalkkiot.

Miten puuttuvan hankintahinnan saa selville?

 

Löydät arvopaperista maksamasi kurssitiedot salkustasi kohdasta Tapahtumat ja laskelmat (mikäli arvopaperi on ostettu Nordnetin palvelun kautta).

Emme valitettavasti voi auttaa sinua laskemaan omistuksiesi keskimääräistä hankintamenoa, eli keskikurssia, mikäli omistuksiisi sisältyy hankintaeriä, jotka on ostettu muun välittäjän kuin Nordnetin kautta tai salkkusi on ollut välillä siirrettynä muun tilinhoitajayhteisön kuin Nordnetin hoidettavaksi.

Voit selvittää siirrettyjen arvopapereiden hankinta-arvon luovuttavasta pankista ja ilmoittaa hankintatiedot Nordnetille viestikeskuksemme kautta. Hankintaeräkohtaisten tietojen päivittämisestä laskutetaan 10 euroa per arvopaperilaji tai maksimissaan 50 euroa.

Miten ulkomaisia osinkoja verotetaan?

 

Ulkomaisten arvopapereiden tuotoista peritään lähdevero tulon lähteellä pääsääntöisesti paikallisen alisäilyttäjän toimesta. Lähdeveroprosentti määräytyy tuoton lähteenä olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan kotivaltion verolainsäädännön sekä mahdollisen sijoittajan kotivaltion ja liikkeeseenlaskijan kotivaltion välisen verosopimuksen mukaan.

Verosopimusten mukaisia lähdeveroprosentteja ei kuitenkaan läheskään aina voida käytännössä soveltaa johtuen pitkistä alisäilytysketjuista, markkinakäytännön mukaisesta yhteistilisäilytyksestä ja paikallisten arvopaperikeskusten rajoitetuista veropalveluista. Tällöin lähdeverona pidätetään liikkeeseenlaskijan kotivaltion lainsäädännön mukainen lähdevero, jonka määrä on pääsääntöisesti verosopimuksessa sovittua lähdeveron määrää suurempi. Nordnet voi asiakkaan pyynnöstä toimittaa englanninkielisen todistuksen ulkomailta saaduista osingoista ja lähdeverojen pidätyksistä. Raportin laatimisesta ja/tai postittamisesta laskutetaan min. 10 euroa.

Nordnet tilittää asiakkaalle osingon tai arvopaperin muun tuoton perityn lähdeveron määrällä vähennettynä. Siltä osin kuin veroa on peritty verosopimuksen mukaisen veroprosentin ylittävä määrä, asiakkaan tulee itse hakea mahdollisesti liikaa maksettua veroa takaisin liikkeeseenlaskijan kotivaltiolta, muussa tapauksessa veromäärä jää asiakkaan tappioksi.

Asiakas voi vähentää perityn lähdeveron Suomen verotuksessa ainoastaan verosopimuksen mukaisen veron määrän osalta.

Voiko lainojen korkoja vähentää verotuksessa?

 

Tulonhankkimisvelan korot ovat vähennyskelpoisia korkomenoja tuloverolain mukaan.

Muiden kuin tulonhankkimismenojen vähennyskelpoisuudesta saat tietoa veroviranomaisilta.

Voinko vähentää Ahtium Oyj:hin (entiseen Talvivaaraan) liittyvät tappioni verotuksessa?


Jos olet omistanut Ahtiumia (eli entistä Talvivaaraa), niin ennen vuodenvaihdetta voi olla hyvä aika myydä voitollisia omistuksia salkusta tappioiden hyödyntämiseksi verotuksessa.

Verohallinto on saanut Ahtium Oyj:n konkurssipesän hoitajalta 3.12.2018 päivätyn selvityksen, jonka mukaan osakkeenomistajille ei tule kertymään vielä kesken olevassa konkurssimenettelyssä jako-osuutta. Tämän vuoksi Verohallinto katsoo, että Ahtium Oyj:n osakkeiden arvonmenetys vähennetään tuloverolain 50 §:ssä tarkoitettuna luovutustappiona verovuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa. Arvonmenetystä ei voi vaatia vähennettäväksi vasta myöhemmiltä verovuosilta toimitettavissa verotuksissa.

Jos vähennystä ei ole tehty verovuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa, voi verovelvollinen jälkikäteen tehdä oikaisuvaatimuksen verovuoden 2018 verotukseen ja vaatia vähennystä verovuodelle 2018. Oikaisuvaatimus on tällöin tehtävä viimeistään 31.12.2021.

Jos verovelvollisella ei ole verovuonna 2018 luovutusvoittoja tai pääomatuloja, josta luovutustappion voisi kokonaan tai osittain vähentää, vahvistetaan vähentämättä jääneestä arvonmenetyksestä luovutustappio. Vahvistettu luovutustappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta viitenä seuraavana vuotena sitä mukaan kuin voittoa kertyy.

Jos konkurssipesästä myöhemmin maksetaan osakkeenomistajille jako-osuutta, on osakkeenomistajan ilmoitettava saamansa jako-osuus pääomatulona sen maksamisvuoden veroilmoituksellaan.

Lisätietoa Verottajan sivuillalinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Ota säästösi hallintaan jo tänään.

Asiakkuuden avaaminen on maksutonta.

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.