Sijoitussuunnitelma

Alkuun

Suunnitelmallisuus on pitkällä aikavälillä
kaiken a ja o.

Nopeassa rytmissä toimivilla globaaleilla arvopaperimarkkinoilla järjestelmällisyyden roolia ei voi koskaan korostaa liikaa. Virta voi viedä sijoittajan mukanaan ja vaikuttaa päätöksentekoon tunnetasolla. Sijoituspäätösten taustalla tulisi olla aina järkeen pohjautuva analyysi.

Lähtökohtaisesti jokainen osake- ja rahastosalkku vaatii suojakseen järkiargumentein laaditun sijoitussuunnitelman. Jos sijoittajalla ei ole omaa sijoitussuunnitelmaa, päätyy hän viime kädessä osaksi muiden suunnitelmaa. On siis laadittava oman salkun askelmerkit kirjallisesti seuraavien päävaiheiden kautta:

  • oman sijoittajaprofiilin tunnistaminen
  • oman riskinsietokyvyn sisäistäminen
  • allokaatio eli varallisuuden jakaminen eri omaisuuslajeihin
  • kustannusten minimointi
  • yksittäisten sijoituskohteiden valitseminen omaisuuslajien sisällä ja
  • sijoitusten ajoittaminen
Talo

Sijoitussuunnitelman on laatinut osakestrategi Jukka Oksaharju

Sijoitussuunnitelma on tehty, mitä seuraavaksi?

Aloita suunnitelmallinen vaurastuminen jo tänään!

Asiakkuuden avaaminen on maksutonta.

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.