Blanketter

Upp

Ladda avtal och formulär i PDF-format

Här hittar du alla våra avtal och formulär i PDF-format. Skriv ut dokumenten, underteckna och skicka dem till oss. Vi betalar portot. Adressen är:

Nordnet Bank AB Suomen sivuliike
Tunnus 5018590
00003 VASTAUSLÄHETYS


Tästä pääset suomenkieliselle lomakesivulleavautuu uuteen ikkunaan.

Privatperson

Du kan öppna ett konto direkt med nätbankskoder häravautuu uuteen ikkunaan. Om du inte har nätbankskoder kan du registrera dig manuelltavautuu uuteen ikkunaan.

Juridisk person

Företag kan tyvärr inte registrera sig som kund elektroniskt. Klicka på länken nedan så hittar du alla nödvändiga blanketter.

Mindreårig

Mindreåriga kan tyvärr inte registrera sig som kund elektroniskt. Klicka på länken nedan så hittar du alla nödvändiga blanketter.

Privatperson

För dig som är en privatkund eller om du vill registrera dig som en privatkund.

Aktie- och fonddepå

Aktie- och fonddepå


Här hittar du alla nödvändiga blanketter för att bli kund hos Nordnet.

Om du behöver hjälp, ring vår kundtjänst på 020 198 5898.

Öppna aktie- och fonddepå

Förhandsinformation om depå/kontoavautuu uuteen ikkunaan

Fyll i blanketten nedan för att bli kund:

Fill i om du är en person i politiskt utsatt ställning:



Kundkännedom

Här finner du blanketter för de fall då särskild identifiering eller kundkännedom behövs i samband med din ansökan.


Ändra eller avsluta depå

Avsluta depå genom att bifoga avslutningsblankett som meddelande till oss när du är inloggad på din depå. Om du inte har möjlighet att logga in på din depå, skicka in blanketten Avsluta depå som original per post.

Flytta aktier och fonder

Nedanstående blanketter kan du använda till att flytta aktier och fonder till och från Nordnet.


Handelsfullmakt

En fullmakt kan behövas om du vill ge annan person åtkomst till din depå via egen inloggning. Ge fullmakt på basis av vad den andra personen har rätt att göra på din depå.
Fullmakt ger full rätt att handla, teckna tilläggsavtal och överföra pengar från depån.
Begränsad fullmakt ger rätt att handla och teckna tilläggsavtal men inte till överföring.
Handelsfullmakt ger enbart rätt till att handla på depån.





Ansökning om värdepappersbelåning

För att ansöka om värdepappersbelåning, fyll i och skriv ut blanketten Kreditavtal och Förfogande/belåningsavtal, signera och skicka blanketterna till oss per post. Bifoga även Förhandsinformation på önskad kreditlimit per post.

Borgensförbindelse

Skriv ut och posta oss nedanstående blankett för att gå i borgen för en annan Nordnetkund.

Options-/terminshandel och blankning

Handla med derivat

Önskar du handla med derivat (optioner och terminer), skriv ut och skicka oss ett Derivathandelsavtal.
Vill du ställa ut optioner samt handla med terminer, bifoga även avtalen Förfogande/belåningsavtal och Kreditavtal (se Belåning).

Blankning

För att ansöka om blankning, skriv ut och skicka oss blanketten Ramavtal för värdepapperslån tillsammans med Förfogande/belåningsavtal och Kreditavtal (se Belåning).

Sparkonto

Sparkonto

Här hittar du alla nödvändiga blanketter för att öppna ett sparkonto hos Nordnet.

Om du behöver hjälp, ring vår kundtjänst på 020 198 5898.

Öppna ett sparkonto

Vill du öppna ett sparkonto, skicka oss ett ifyllt och undertecknat Sparkontoavtal. För att öppna ett samägt sparkonto, skicka även med blanketten Bilaga till Sparkonto.
Du kan också öppna ett konto automatiskt via länken Bli kund.

Fill i om du är en person i politiskt utsatt ställning:


Fullmakt

Vill du ge en annan person fullmakt till ditt sparkonto med en egen inloggning, använder du nedanstående blankett.


Andra blanketter och villkor

Andra blanketter och villkor

Här hittar du alla andra blanketter och villkor.

Om du behöver hjälp, ring vår kundtjänst på 020 198 5898.

Kundkännedom

Här finner du blanketter för de fall då särskild identifiering eller kundkännedom behövs i samband med din ansökan.


Juridisk person

För dig som representerar en juridisk kund eller om du vill registrera dig som en juridisk kund.

Aktie- och fonddepå

Aktie- och fonddepå


Här hittar du alla nödvändiga blanketter för att bli kund hos Nordnet.

Om du behöver hjälp, ring vår kundtjänst på 020 198 5898.

Öppna aktie- och fonddepå


Fill i om du är en person i politiskt utsatt ställning:


Ändra eller avsluta depå

Avsluta depå genom att bifoga avslutningsblankett som meddelande till oss när du är inloggad på din depå. Om du inte har möjlighet att logga in på din depå, skicka in blanketten Avsluta depå som original per post.




Flytta aktier och fonder

Nedanstående blanketter kan du använda till att flytta aktier och fonder till och från Nordnet.


Options-/terminshandel och blankning

Handla med derivat

Önskar du handla med derivat (optioner och terminer), skriv ut och skicka oss ett Derivathandelsavtal.
Vill du ställa ut optioner samt handla med terminer, bifoga även avtalen Förfogande/belåningsavtal och Kreditavtal (se Belåning).

Blankning

För att ansöka om blankning, skriv ut och skicka oss blanketten Ramavtal för värdepapperslån tillsammans med Förfogande/belåningsavtal och Kreditavtal (se Belåning).

Handelsfullmakt

En fullmakt kan behövas om du vill ge annan person åtkomst till din depå via egen inloggning. Ge fullmakt på basis av vad den andra personen har rätt att göra på din depå.
Fullmakt ger full rätt att handla, teckna tilläggsavtal och överföra pengar från depån.
Begränsad fullmakt ger rätt att handla och teckna tilläggsavtal men inte till överföring.
Handelsfullmakt ger enbart rätt till att handla på depån.





Ansökning om värdepappersbelåning

För att ansöka om värdepappersbelåning, fyll i och skriv ut blanketten Kreditavtal och Förfogande/belåningsavtal, signera och skicka blanketterna till oss per post. Bifoga även Förhandsinformation på önskad kreditlimit per post.

Borgensförbindelse

Skriv ut och posta oss nedanstående blankett för att gå i borgen för en annan Nordnetkund.

Sparkonto

Sparkonto

​Här hittar du alla nödvändiga blanketter för att öppna ett sparkonto hos Nordnet.

Om du behöver hjälp, ring vår kundtjänst på 020 198 5898.

Öppna ett sparkonto

Vill du öppna ett sparkonto, skicka oss ett ifyllt och undertecknat Sparkontoavtal. För att öppna ett samägt sparkonto, skicka även med blanketten Bilaga till Sparkonto.
Du kan också öppna ett konto automatiskt via Bli kund.

Fill i om du är en person i politiskt utsatt ställning:


Fullmakt

Vill du ge en annan person fullmakt till ditt sparkonto med en egen inloggning, använder du nedanstående blankett.


Andra blanketter och villkor

Andra blanketter och villkor

Här hittar du alla andra blanketter och villkor.

Om du behöver hjälp, ring vår kundtjänst på 020 198 5898.

Kundkännedom

Här finner du blanketter för de fall då särskild identifiering eller kundkännedom behövs i samband med din ansökan.


Mindreårig

För dig som vill registrera ett konto/depå för mindreårig

Aktie- och fonddepå

Aktie- och fonddepå


Här hittar du alla nödvändiga blanketter för att bli kund hos Nordnet.

Om du behöver hjälp, ring vår kundtjänst på 020 198 5898.

Öppna aktie- och fonddepå


Fyll i blanketten nedan för att bli kund:

Fill i om du är en person i politiskt utsatt ställning:



Kundkännedom

Här finner du blanketter för de fall då särskild identifiering eller kundkännedom behövs i samband med din ansökan.


Ändra eller avsluta depå

Avsluta depå genom att bifoga avslutningsblankett som meddelande till oss när du är inloggad på din depå. Om du inte har möjlighet att logga in på din depå, skicka in blanketten Avsluta depå som original per post.

Fullmakt

Nedanstående blanketter kan du använda till att flytta aktier och fonder till och från Nordnet.


Sparkonto

Sparkonto

Här hittar du alla nödvändiga blanketter för att öppna ett sparkonto hos Nordnet.

Om du behöver hjälp, ring vår kundtjänst på 020 198 5898.

Öppna ett sparkonto

Vill du öppna ett sparkonto, skicka oss ett ifyllt och undertecknat Sparkontoavtal.

Fill i om du är en person i politiskt utsatt ställning:


Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.