Näin me toimimme

Tehtävämme on auttaa sinua
tekemään parempia valintoja

Tehtävämme on tarjota sinulle mahdollisuus parempaan tuottoon huolimatta siitä, päätätkö valita rahastot itse vai noudattaa antamiamme rahastoehdotuksia.

Menestyksellinen säästäminen ja sijoittaminen vaatii aikaa, tietoa ja kiinnostusta - ominaisuuksia, jotka kokemuksesta tiedämme monelta puuttuvan. Valitsetpa sitten rahastojen hallinnoinnin aivan itse tai työkalujemme avulla, sinun tulee aina tunnistaa, kuinka paljon riskiä olet valmis kantamaan odotetusta hyvästä tuotosta. Riskihalukkuuden määrittäminen ei ole helppoa. Tästä syystä, olemme yhdessä tieteellisen neuvostomme kanssa kehittäneet menetelmän oikean riskitason määrittelemiseksi.

Riskinottohalukkuus vaihtelee niin henkilöstä toiseen kuin myös sijoitushorisontin mukaan. Odotetut tuotot riippuvat pääasiassa valitusta riskitasosta; mitä enemmän riskiä, sitä suurempi tuotto-odotus, mutta samalla riski pääoman menetyksestä. Näistä syistä sinun kannattaa säännöllisin väliajoin tarkistaa riskinsietokykysi.

Muista, että säästäminen rahastoihin on tuoton maksimoimista ottaen huomioon riskinottohalukkuutesi. Oikean rahaston valinta perustuu siihen, että se sopii riskinsietokykyysi ja sijoitushorisonttiisi.

Sijoitusopas - näkemys
oikeaan riskitasoon

Tarveanalyysi Hienosäätö Rahaston osto

Menestyksekäs sijoitusneuvonta perustuu oikeaan tietoon asiakkaan tilanteesta ja tarpeista. Sijoitusopas alkaakin siten tarveanalyysillä, jossa 22 kysymyksellä kartoitetaan taloudellinen tilanteesi, tietotasosi ja kokemuksesi rahoitustaloudesta. Lisäksi kysymme säästämistavoitteestasi ja riskinottohalukkuudestasi.

Tarveanalyysin vastausten pohjalta me määrittelemme sopivan riskitason sinulle. Suositeltu riskitaso kuvaillaan sanoin ja kuvin. Voit helposti säätää riskiä haluamaksesi ja siten päättää olla noudattamatta Nordnetin neuvoa.

Riskitasoosi sopivien rahastojen valitsemistyö kuuluu mukaan prosessiin:
Opi lisää rahaston valitsemisprosessista.

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.