Uutisia, analyysejä ja markkinakalenteri

GlobeNewswire

VMP Oyj15 min viivästetty

Muutos0.40% Viimeisin5,00 EUR
Osto Myynti Lue lisää
		

VMP Group: VMP ja Smile ovat saaneet yhdistymisen päätökseen ja VMP on päättänyt suunnatusta osakeannista

09:48 VMP OYJ -- YHTIÖTIEDOTE -- 23.8.2019 KLO 9.45 EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA VMP ja Smile ovat saaneet yhdistymisen päätökseen ja VMP on päättänyt suunnatusta osakeannista VMP Oyj (VMP) tiedotti 5.7.2019 allekirjoittaneensa kauppakirjan Smile Henkilstpalvelut Oyj:n (Smile) osakekannan ostamisesta NoHo Partners Oyj:n (NoHo Partners) ja Smilen vhemmistomistajien kanssa osakevastiketta vastaan (Jrjestely tai Yhdistyminen). Jrjestelyn täytäntöönpano oli ehdollinen VMP:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökselle ja rahoittajapankeilta tarvittaville suostumuksille ja sitoumuksille. Järjestelyn täytäntöönpanon ehdot ovat toteutuneet ja Smilen osto on toteutettu tänään 23.8.2019. Järjestely tuo yhteen kaksi henkilöstöpalveluiden kärkiyritystä, joilla on yhdessä vahvempi markkina-asema ja entistä parempi kyky uudistaa työelämää. Yhdistyminen on strategisesti tärkeä askel ja mahdollistaa panostukset digitalisaatioon ja uusien palveluiden kehittämiseen. Yhdistymisen odotetaan luovan lisäarvoa yhtiön asiakkaille, työntekijöille ja osakkeenomistajille. Liisa Harjula, VMP:n hallituksen puheenjohtaja, kommentoi: Yhdistyminen on ainutlaatuinen merkkipaalu Suomen henkilöstöpalvelualalla. Toimialalla on nyt uusi suunnannäyttäjä, joka pystyy vastaamaan yhä paremmin työelämän muuttuviin tarpeisiin ja tarjoamaan tyllistymist parantavia palveluita. Sami Asikainen, VMP:n uusi toimitusjohtaja, kommentoi: On hienoa ett pääsemme nyt aloittamaan työskentelyn yhdessä uutena yhtiönä. Uskon että pystymme tarjoamaan yhä enemmän lisäarvoa asiakkaillemme kun yhdistämme kaksi henkilöstöpalveluiden kärkiyritystä ja muodostamme suomalaiseen työelämään uuden toimijan. Uskomattoman hienoa päästä rakentamaan toimialan tulevaisuutta ja uudistamaan suomalaista tyelm yhtin johdossa. VMP:n uusien osakkeiden antaminen osakevastikkeena Smilen osakkeenomistajille Hallitus on päättänyt tänään suunnatun osakeannin toteuttamisesta ylimääräisen yhtiökokouksen 22.8.2019 antaman valtuutuksen perusteella. Smilen osakkeenomistajille annetaan osakevastikkeena 0,8087 VMP:n uutta osaketta jokaista omistamaansa Smilen osaketta kohden, eli yhteensä 10 050 177 VMP:n uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta on 5,064 euroa osakkeelta ja se maksetaan Smilen osakkeilla apporttina. Osakeannin merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan VMP:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Uudet osakkeet on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin arviolta 27.8.2019 ja kaupankäynnin uusilla osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq First North Finland markkinapaikalla arviolta 28.8.2019. Uusien osakkeiden rekisteröinnin myötä VMP:n osakkeiden lukumäärä nousee yhteensä 24 849 375 osakkeeseen. Järjestelyn yhteydessä NoHo Partners ja tietyt Smilen vähemmistöomistajat ovat antaneet niin sanotun lock-up sitoumuksen, jonka mukaisesti he ovat sitoutuneet olemaan myymättä Järjestelyssä saamiaan VMP:n osakkeita 180 päivän ajan Järjestelyn toteuttamisen jälkeen tietyin tavanomaisin ehdoin. Lock-up sitoumukset koskevat noin 89,1 % annettavista uusista osakkeista VMP:ssä ja noin 36,0 % kaikista VMP:n osakkeista osakeannin jälkeen. Yhdistymisen myötä VMP:n aiemmat osakkeenomistajat omistavat noin 59,6 % ja Smilen aiemmat osakkeenomistajat noin 40,4 % VMP:n osakkeista. Järjestelyn seurauksena VMP:n suurimmat osakkeenomistajat ovat NoHo Partners noin 30,3 % omistusosuudella, Sentican hallinnoimat rahastot (Sentica Buyout V Ky ja Sentica Buyout V Co-investment Ky) noin 23,1 % osuudella ja Meissa-Capital Oy noin 11,5 % omistuksella. Muita Yhdistymiseen liittyviä seikkoja Yhdistyneen yhtiön on tarkoitus kertoa tarkemmin strategiasta ja integraatiosuunnitelmasta myöhemmin syksyllä. Lisätietoja: VMP Oyj Liisa Harjula, hallituksen puheenjohtaja liisa.harjula@sentica.fi puh. +358 (0)40 506 2295 Sami Asikainen, toimitusjohtaja sami.asikainen@smilepalvelut.fi https://www.globenewswire.com/Tracker?data=mCHQ-FJdL_XBmWzudHRs_zfuTKu4GwWscbXrbL4KEBFjQ340g8Q8dPti7lcsG1IdPEBrU2Gc4adQ-IL65rgXz_7J6-Tf4EwEfXe4LpMDKcWB26ME9IBJPT3VtuyUC0nQ puh. +358 (0)40 700 9915 Hyväksytty neuvonantaja: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 (0)10 546 7934 TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA Tämä yhtiötiedote liittyy VMP:n tekemään tarjoukseen Smilen osakkeenomistajille, jossa kaikki Smilen osakkeet ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdetaan VMP:n uusiksi osakkeiksi. Tämä yhtiötiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa VMP:n tai Smilen osakkeita. Tässä yhtiötiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. VMP ei hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin. © GlobeNewswire
Nordnetissä voit säästää ja sijoittaa osakkeisiin, rahastoihin, ETF:iin ja muihin tuotteisiin. Ilman kiinteitä kustannuksia ja edulliseen hintaan.

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.