Uutisia, analyysejä ja markkinakalenteri

GlobeNewswire
		

Nordea Bank ABP laskee liikkeeseen 19 uutta warranttisarjaa 14.06.2019 (sarjat 2019: C7 FI ja 2019: P7 FI)

12:11 Nordea Bank ABP laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 19 uutta warranttisarjaa 14.06.2019. Warranttien kohde-etuutena on DAX Index (Germany). Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. Warranttikohtaiset ehdot Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank ABP warranttiohjelmaa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista. Liikkeeseenlaskija Nordea Bank ABP Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto ja myynti) Warranttien kohde-etuus DAX Index (Germany) Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti: (Lunastushinta Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Loppukurssi Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä Jos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä Erääntymispäivä Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake: Nasdaq Helsinki Oy Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen Valuutta EUR Kauppakäyntierä 1 warrantti Warranttien kokonaismäärä 3 000 000 Markkinapaikka Nasdaq First North Finland Markkinatakaaja Markkinatakaajana toimii Nordea Bank Abp Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä. Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan: 10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa 20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa Noteeraukset ovat vähintään 1 000 warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta. Lisätiedot warrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/etp/warrants sekä sivuilta www.deutsche-boerse.com Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. Liikkeeseenlaskettavat warrantit TAULUKKO 1 Warrantin kaupankäyntitunnus Warrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi DAX0X11600NDS FI4000380944 DAX Index (Germany) DE0008469008 DAX0X11800NDS FI4000380951 DAX Index (Germany) DE0008469008 DAX0L12800NDS FI4000380969 DAX Index (Germany) DE0008469008 DAX0L12600NDS FI4000380977 DAX Index (Germany) DE0008469008 DAX0O11600NDS FI4000380985 DAX Index (Germany) DE0008469008 DAX0C12900NDS FI4000380993 DAX Index (Germany) DE0008469008 DAX0C12700NDS FI4000381009 DAX Index (Germany) DE0008469008 DAX9X11700NDS FI4000381017 DAX Index (Germany) DE0008469008 DAX9L12800NDS FI4000381025 DAX Index (Germany) DE0008469008 DAX9L12600NDS FI4000381033 DAX Index (Germany) DE0008469008 DAX9I12500NDS FI4000381041 DAX Index (Germany) DE0008469008 DAX9U11900NDS FI4000381058 DAX Index (Germany) DE0008469008 DAX9I12400NDS FI4000381066 DAX Index (Germany) DE0008469008 DAX9T11900NDS FI4000381074 DAX Index (Germany) DE0008469008 DAX9H12600NDS FI4000381082 DAX Index (Germany) DE0008469008 DAX9H12400NDS FI4000381090 DAX Index (Germany) DE0008469008 DAX9S11900NDS FI4000381108 DAX Index (Germany) DE0008469008 DAX9G12400NDS FI4000381116 DAX Index (Germany) DE0008469008 DAX9G12300NDS FI4000381124 DAX Index (Germany) DE0008469008 TAULUKKO 2 Warrantin kaupankäyntitunnus Lunastushinta C/P * Kerroin Warranttien kokonaismäärä Liikkeeseenlaskupäivä Erääntymispäivä DAX0X11600NDS 11 600.00 P 1/150 2019-06-14 2020-12-18 DAX0X11800NDS 11 800.00 P 1/150 2019-06-14 2020-12-18 DAX0L12800NDS 12 800.00 C 1/150 2019-06-14 2020-12-18 DAX0L12600NDS 12 600.00 C 1/150 2019-06-14 2020-12-18 DAX0O11600NDS 11 600.00 P 1/150 2019-06-14 2020-03-20 DAX0C12900NDS 12 900.00 C 1/150 2019-06-14 2020-03-20 DAX0C12700NDS 12 700.00 C 1/150 2019-06-14 2020-03-20 DAX9X11700NDS 11 700.00 P 1/150 2019-06-14 2019-12-20 DAX9L12800NDS 12 800.00 C 1/150 2019-06-14 2019-12-20 DAX9L12600NDS 12 600.00 C 1/150 2019-06-14 2019-12-20 DAX9I12500NDS 12 500.00 C 1/150 2019-06-14 2019-09-20 DAX9U11900NDS 11 900.00 P 1/150 2019-06-14 2019-09-20 DAX9I12400NDS 12 400.00 C 1/150 2019-06-14 2019-09-20 DAX9T11900NDS 11 900.00 P 1/150 2019-06-14 2019-08-16 DAX9H12600NDS 12 600.00 C 1/150 2019-06-14 2019-08-16 DAX9H12400NDS 12 400.00 C 1/150 2019-06-14 2019-08-16 DAX9S11900NDS 11 900.00 P 1/150 2019-06-14 2019-07-19 DAX9G12400NDS 12 400.00 C 1/150 2019-06-14 2019-07-19 DAX9G12300NDS 12 300.00 C 1/150 2019-06-14 2019-07-19 *C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti) Tukholmassa 13.06.2019 NORDEA BANK ABP Per Wickman Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08 Liite * Warranttilehdistötiedote 2019-06-14 https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/25b67714-b9a8-4b55-89d6-ae5f9c6338c2 © GlobeNewswire
Nordnetissä voit säästää ja sijoittaa osakkeisiin, rahastoihin, ETF:iin ja muihin tuotteisiin. Ilman kiinteitä kustannuksia ja edulliseen hintaan.

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.