Uutisia, analyysejä ja markkinakalenteri

Cision

Nordea Bank Abp15 min viivästetty

Muutos-0.10% Viimeisin70,25 SEK
Osto Myynti Lue lisää
		

Nordea: Nordea publicerar omräknade finansiella rapporter för de fyra kvartalen 2018

11:00 Nordea Bank Abp - Börsmeddelande - Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler Mot bakgrund av den förändrade redovisningsprincipen för resolutionsavgifter från och med första kvartalet 2019 och i syfte att säkerställa jämförbarhet mellan de finansiella rapporterna för 2019 och 2018, räknar Nordea om jämförelsetalen för de fyra kvartalen 2018 och publicerar dessa på nordea.com. I ett börsmeddelande den 5 april 2019, Nordea byter redovisningsprincip för resolutionsavgifter, gav Nordea besked om att banken byter redovisningsprincip från och med första kvartalet 2019. Med hänvisning till detta, och för att säkerställa jämförbarhet mellan de finansiella rapporterna för 2019 och 2018, räknar Nordea om jämförelsetalen för de fyra kvartalen 2018. Omräkningarna påverkar främst posterna Räntenetto, Övriga kostnader och Periodens resultat för vart och ett av de fyra kvartalen 2018. Omräkningarna innebär ändringar mellan poster och mellan kvartal jämfört med tidigare upprättade finansiella rapporter. Detta påverkar därmed inte Nordeas resultat för helåret 2018 eller avkastning på eget kapital (ROE). Bytet av redovisningsprincip innebär att resolutionsavgifterna från och med första kvartalet 2019 kommer att kostnadsföras i sin helhet i första kvartalet varje år och redovisas under Övriga kostnader i den finansiella rapporteringen. Detta görs i enlighet med finska redovisningskrav och är en följd av Nordeas flytt från Sverige till Finland den 1 oktober 2018. De omräknade jämförelsetalen för de fyra kvartalen 2018 har publicerats på nordea.com (http://www.nordea.com/), på sidan som anges nedan. https://www.nordea.com/en/investor-relations/ir-news/ För ytterligare information: Andreas Larsson, chef för Debt Investor Relations, +46 709 70 7555 Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 10.00 CET den 15 april 2019. Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com. ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/nordea/r/nordea-publicerar-omraknade-finansiella-rapporter-for-de-fyra-kvartalen-2018,c2789125 https://mb.cision.com/Main/434/2789125/1026144.pdf © Cision
Nordnetissä voit säästää ja sijoittaa osakkeisiin, rahastoihin, ETF:iin ja muihin tuotteisiin. Ilman kiinteitä kustannuksia ja edulliseen hintaan.

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.