Etsitkö parempaa korkotuottoa?

Tutustu uusiin korkotodistuksiinJAA:

​Kampanja on päättynyt. Katso uusimmat tarjoukset osoitteesta nordnet.fi.
Korkotodistukset tarjoavat vaihtoehtoja sijoittaa yrityslainamarkkinoille ja yritysten luottoriskiin. Ne tarjoavat säännöllistä korkotuottoa osakesijoittamista pienemmällä arvonvaihtelulla, mutta talletusta paremmalla tuotolla. Korkotodistuksia on saatavilla hyvin hajautettuihin luottoriski-indekseihin,  sekä yksittäisten yritysten, kuten Outokummun ja Stockmannin luottoriskiin.


nordea logo


Korkotodistus Outokumpu

Euroopan teräsjätti

 • Korko 3kk euribor + 3,80 %
 • Sijoitus Outokummun luottoriskiin
 • Erääntyminen 20.1.2021

Korkotodistus Stockmann

Tavarataloja ja muotia

 • Korko 3kk euribor + 2,90 %
 • Sijoitus Stockmannin luottoriskiin
 • Erääntyminen 20.1.2021

Korkotodistus ArcelorMittal

Maailman johtava teräsyhtiö

 • Korko 3kk euribor + 3,60 %
 • Sijoitus ArcelorMittalin luottoriskiin
 • Erääntyminen 21.1.2019

Korkotodistus Eurooppa High Yield

Euroopan suuryritykset

Korkotodistus Selecta

Euroopan johtavat kahvi- ja välipala-automaatit

 • Korko 3kk euribor + 4,20 %
 • Sijoitus Selectan luottoriskiin
 • Erääntyminen 20.1.2021

Korkotodistus Aker

Norjalainen öljylautta- ja monialayhtiö

 • Korko 3kk euribor + 3,80 %
 • Sijoitus Akerin luottoriskiin
 • Erääntyminen 20.1.2021

Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yield

Amerikkalaidet suuryrityksetEt vielä asiakas?

Maksuton asiakkuus on vain muutaman klikin päässä.

Katso esitys korkosijoittamisesta!

Korkotuotteet pörssissä -aamiaistilaisuus pidettiin ke 18.11. Tilaisuudessa kerrottiin mm. mitä uutuustuotteita maailmalla listataan pörssiin ja miten sijoittaja hyötyy pörssilistauksesta. Katso tilaisuuden esitykset.linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Katso videoilta miten korkotodistukset toimivat

Mikä on korkotodistus?

Parempaa tuottoa korkosijoituksista

Osakesijoittamisella on Suomessa pitkät perinteet ja osakkeista on historiallisesti saanut hyvää tuottoa. Historiaan mahtuu kuitenkin useita jaksoja, jolloin osakesijoittajat ovat menettäneet varallisuuttaan. Ne rahat, jotka eivät ole osakkeissa, saattavat maata tileillä ja talletuksissa. Korkotodistus tarjoaa talletusta parempaa tuottoa, mutta osakkeita pienemmällä arvonheilunnalla.

Korkeampi tuotto tarkoittaa yleensä korkeampaa riskiä

Korkotodistuksen riskiin vaikuttavat sen viiteyhtiöt. Mitä kovempaa tuottoa Korkotodistus tarjoaa, sitä suurempi riski viiteyhtiöissä on. Korkotodistuksia on saatavilla hyvin hajautettuihin luottoriski-indekseihin, sekä yksittäisten yritysten luottoriskiin. Korkotodistukset eivät ole pääomaturvattuja. Jos todistuksen kaikki viiteyhtiöt ajautuvat luottovastuutapahtumaan, pääoman voi menettää kokonaan. Korkotodistuksissa on myös Nordean liikkeeseenlaskijariski.

Korkotodistusten tuotto?

Tuotto

Korkotodistukseen sijoittavalle sijoittajalle maksetaan korkotuottoa säännöllisesti. Tuoton suuruus riippuu vaihtuvasta euribor-korosta ja sen päälle maksettavasta kiinteästä lisäkorosta. Lisäkoron suuruus riippuu viiteyritysten riskillisyydestä. Kun viitekorkona on 3kk euribor-korko, tuotto maksetaan neljästi vuodessa.

Jälkimarkkinahyvitys

Korkotodistusten tapauksessa on hyvä huomioida, että hinnat ilmoitetaan markkinoilla ilman kertyneitä korkoja. Korkotodistuksen ostaja maksaa kuitenkin markkinoilla noteerattavan hinnan lisäksi myös mahdolliset edellisestä koronmääräytymispäivästä kertyneet korot (jälkimarkkinahyvitys). Sijoittaja saa kuitenkin maksamansa korot takaisin seuraavan koronmaksun yhteydessä. Vastaavasti Korkotodistuksen myyjä saa myydessään markkinoilla noteerattavan hinnan lisäksi myös mahdolliset kertyneet korot. Kertyneet korot kasvavat viimeisestä koronmaksupäivästä kuluneen ajan mukana. Alla olevassa kuvassa kertyneiden korkojen käyttäytyminen on kuvattu olettaen, että Korkotodistuksen hinta ja korot pysyvät muuttumattomina.

Esimerkki: kertyneiden korkojen vaikutus kaupan loppusummaan yhden vuoden aikana.


koron muodostuminen

Miten käyn kauppaa korkotodistuksilla?

Korkotodistuksilla käydään kauppaa vähintään 1 000 kappaleen erissä. Nimellisarvoltaan 1 000 kappaleen erä on 1 000 EUR. Toimeksiantoa tehdessäsi anna määräksi tuhannella (1 000) jaollinen luku.

Päivittäiset kurssit ilmoitetaan prosentteina nimellisarvosta. Alle 1 000 kappaleen kaupankäyntierät hylkääntyvät pörssissä.

koronmaksu


Löydät todistukset pörssistä lyhytnimillä:

Korkotodistus OutokumpuKORKO OUTO21 NFOsta avautuu uuteen ikkunaan
Korkotodistus Stockmann KORKO STOC21 NFOsta avautuu uuteen ikkunaan
Korkotodistus ArcelorMittal KORKO ARCE19 NFOsta avautuu uuteen ikkunaan
Korkotodistus AkerKORKO AKER21 NFOsta avautuu uuteen ikkunaan
Korkotodistus Selecta KORKO SELE21 NFOsta avautuu uuteen ikkunaan
Korkotodistus Eurooppa High YieldNRDZVAIH20LOsta avautuu uuteen ikkunaan
Korkotodistus Pohj-Amer High YieldNRDZVAIH20MOsta avautuu uuteen ikkunaan

Korkotodistusten riskit?

Luottovastuutapahtumat alentavat takaisinmaksettavaa pääomaa

Korkotodistuksilla on etukäteen sovittu eräpäivä, joka on tavallisesti noin viiden vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä. Eräpäivänä sijoittajalle palautetaan nimellispääoma kokonaisuudessaan, mikäli Korkotodistuksen viiteyhtiöissä ei ole tapahtunut yhtäkään luottovastuutapahtumaa. Mahdolliset luottovastuutapahtumat vähentävät eräpäivänä palautettavaa nimellispääomaa ja pääomaa, jolle korko maksetaan.

Jos luottovastuutapahtumia ei tapahdu, saa sijoittaja kaikki ennaltamäärätyt korkomaksut ja eräpäivänä nimellispääoman takaisin, kuten kuvattu alla.

koronmaksu


Jos Korkotodistuksessa on yksi viiteyhtiö ja se ajautuu luottovastuutapahtumaan neljännen vuoden puolessa välissä, sijoittaja menettää tämän jälkeen maksettavat korot ja nimellispääoman palautuksen. Sen sijaan hänelle maksetaan palautusasteen mukainen määrä luottovastuutapahtuman jälkeen. Mitä enemmän yhtiöllä on varoja suhteessa velkoihin, sitä parempi palautusaste yleensä on.

koronmaksu


Jos Korkotodistuksessa on useampi viiteyhtiö esimerkiksi 75 viiteyhtiötä, joista viisi ajautuu luottovastuutapahtumaan neljännen vuoden puolessa välissä, sijoittaja menettää luottovastuutapahtumien jälkeen maksettavista koroista 5/75 ja nimellispääomasta palautetaan 70/75 eli 93,3 %.

koronmaksu


Mitä tarkoitetaan luottovastuutapahtumalla?

Luottovastuutapahtumalla tarkoitetaan tilannetta, jossa viiteyhtiö ei selviä veloistaan.

Luottovastuutapahtumaksi lasketaan:

 • Konkurssi eli maksukyvyttömyys.
 • Vakava maksuhäiriö eli yhtiö ei ole pystynyt maksamaan vähintään miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruista velkaa.
 • Mikäli viiteyhtiö on pankki tai muu rahoituslaitos, on myös valtiollinen interventio mahdollista. Valtiollisessa interventiossa vähintään 10 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruista velkaa muutetaan valtiollisen viranomaisen toimesta, esim. velkojien oikeuksia heikentämällä, pakkolunastuksella, siirrolla tai muulla edunsaajan vaihdolla, pakollisella peruutuksella, muunnolla tai vaihdolla.
 • Velkojen uudelleenjärjestely, eli yhtiö neuvottelee velkojen ehdot velkojille heikommiksi ja velkojen arvo on vähintään 10 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Luottovastuutapahtuman toteaminen tapahtuu markkinaehtoisesti ja perustuu viimeksi voimaantulleisiin ISDA:n (International Swap and Derivatives Association) määritelmiin.

Voit tarkistaa täältä Nordean korkotodistusten luottovastuutapahtumat.linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Lue lainaehdot


Korkotodistus OutokumpuLainaehdotlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan
Korkotodistus Stockmann Lainaehdotlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan
Korkotodistus ArcelorMittal Lainaehdotlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan
Korkotodistus AkerLainaehdotlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan
Korkotodistus Selecta Lainaehdotlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan
Korkotodistus Eurooppa High YieldLainaehdotlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan
Korkotodistus Pohjois-Amerikka High YieldLainaehdotlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Tutustu tuote-esitteisiin

Yksittäisiin viiteyhtiöihin sidotut korkotodistuksetTuote-esitelinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan
Eurooppa High Yield ja Pohjois-Amerikka High YieldTuote-esitelinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Tarjous ei koske yhteistyökumppaneiden asiakkaita. Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.