Turvallisuus

Alkuun

Rahojesi turvaksi

Talletustakuu ja sijoittajansuoja rahojesi turvaksi

Finansinspektionenin valvonnassa

Nordnet Bank AB Suomen sivuliike on osa ruotsalaista Nordnet Bank AB:ta. Nordnet Bank AB on Nordnet AB:n tytäryhtiö.

Nordnet Bank AB:lla on lupa harjoittaa pankkiliiketoimintaa Ruotsin pankkiliiketoimintalain nojalla ja arvopaperikauppaa Ruotsin arvopaperimarkkinalain nojalla. Ruotsin valvontaviranomainen, Finansinspektionen, valvoo yhtiön toimintaa. Suomen Finanssivalvonta valvoo Suomen toimintoja soveltuvin osin, mm. menettelytapojen osalta.

Omistaja- ja hallintarekisteröinti

Suomalaisten yksityishenkilöiden suomalaiset arvopaperit säilytetään omistajarekisteröidyllä arvo-osuustilillä, joka on salkun avauksen yhteydessä perustettu Euroclear Finlandin arvo-osuusrekisteriin. Ulkomaiset arvo-osuudet on hallintarekisteröity Nordnetin hoitotileille eri maissa, esimerkiksi Ruotsissa Euroclear Swedeniin.

Turvallista arvopaperikauppaa verkossa

Talletustakuu ja sijoittajansuoja

Vaihda tunnukset säännöllisesti

Päivitä käyttöjärjestelmääsi


Talletustakuu

Kaikkien Nordnetin asiakkaiden salkut kuuluvat Ruotsin valtiollisen talletustakuun piiriin.

Asiakkaan tilillä olevat varat korvataan Nordnetin maksukyvyttömyystilanteessa. Enimmäiskorvaus on 100 000 euroa per asiakas. Talletustakuu koskee yksityishenkilöitä sekä yrityksiä. Jos salkun omistajia on kaksi tai useampia, talletustakuu koskee jokaista salkun omistajaa erikseen.

Lue myös Martin Paasin blogikirjoitus:


Sijoittajansuoja

Asiakkaiden rahoitusinstrumentit ovat erillisiä Nordnetin omista varoista ja muiden asiakkaiden varoista. Poikkeustilanteiden varalle asiakkaillamme on Ruotsin lain mukaan lisäsuoja. Ruotsin sijoittajasuojalain mukaan asiakkaallamme on oikeus 250 000 Ruotsin kruunun enimmäiskorvaukseen (n. 25 641 € vaihtokurssilla 9,75 SEK/€), jos Nordnet on maksukyvytön eikä asiakkaan arvopapereita saada palautetuksi.

Sijoittajansuoja koskee yksityishenkilöitä sekä juridisia henkilöitä. Jos salkun omistajia on kaksi tai useampia, sijoittajansuoja koskee jokaista salkun omistajaa erikseen.

Sijoittajansuoja kattaa esim. osakkeet, rahasto-osuudet, joukkovelkakirjat ja erityyppiset johdannaiset, kuten optiot ja termiinit.

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.