Klagomål och reklamationer

Alkuun

Vi vill gärna ta del av dina synpunkter 

Har du synpunkter eller känner dig missnöjd med någon tjänst vi tillhandahåller, eller på det bemötande du har fått, ska du i första hand kontakta kundservice. Vid handelsrelaterade frågor vänder du dig till våra mäklare. Du kontaktar Nordnet på telefon 020 198 5898, via meddelandecentralen eller via e-post till asiakaspalvelu@nordnet.fi.

Om du efter att du talat med kundservice eller mäklare fortfarande är missnöjd och har krav på ekonomisk ersättning, har du möjlighet att framföra din reklamation till klagomålsansvarig hos Nordnet. Ärendet ska framställas skriftligt. Ange då tidpunkter och händelseförlopp så utförligt du kan. Bifoga gärna också de underlag du har i form av notor, korrespondens etc. Detta för att säkerställa att alla fakta och bakgrunden till klagomålet kommer med i reklamationen. Ange även ditt krav på ekonomisk ersättning.

Information om klagomålshantering

Din åsikt är viktig för oss

Reklamationer skickas in skriftligt till oss  

Möjlighet till överklagan

 

Klagomål avseende produkter och tjänster skickas via meddelandecentralen, via e-post till asiakaspalvelu@nordnet.fi eller med vanlig post till adress:

Nordnet Bank AB Suomen sivuliike
Reklamaatiot
Tunnus 5018590
00003 VASTAUSLÄHETYS

Vi eftersträvar att svara på klagomål skyndsamt och vår målsättning är att alla ärenden ska besvaras inom 14 dagar. Om utredning av ärendet kräver längre handläggningstid kommer du att få information om detta.

Extern vägledning och möjlighet till överprövning

Om vi inte har kunnat tillmötesgå ditt klagomål har du möjlighet att få råd och vägledning av Försäkrings- och finansrådgivninglinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan, Konsumenttvistenämndenlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan eller allmän domstol.

Vidare har du möjlighet att lämna en anmälan online genom EU’s Online Dispute Resolution platform med adress: http://ec.europa.eu/odr. Det är särskilt relevant om du är konsument bosatt i ett annat EU-land. Du har också möjlighet att vända dig till allmän domstol.

Läs mer om vad som avses med klagomål och vilken hantering som rekommenderas i Finansinspektionens regler och rekommendationer om klagomålshantering nedan.

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd 

Standardi 2.1 Rahoituspalveluiden tarjoamisessa noudatettavat menettelytavatlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.