Siirry pääsisältöön

Finlands populäraste fonder finns hos Nordnet.

Nordea, S-Banken, Aktia, Handelsbanken, Danske Bank, Evli... Alla dessa fonder och många andra investeringsprodukter som finländarna föredrar finns hos Nordnet. Bekanta dig med fonderna och gör en teckning på Nordnet – utan tecknings- eller inlösningsarvoden!

Hos Nordnet kan du enkelt och utan extra kostnader spara i dina favoritfonder varje månad. Som fondsparare betalar du endast löpande kostnader som hänför sig till produkten – alltså inte till exempel för inköp, försäljning eller förvaring. Du följer också utvecklingen av dina investeringar smidigt med Nordnet-appen eller via webbtjänsten.

Vi har samlat de populäraste produkterna från fondbolag som är bekanta för finländarna i Nordnets tjänst. Hittar du något från listorna som kunde passa din portfölj? Klicka på fonderna för att lära dig mer!

Öppna ett Nordnet-konto
rahastologot2-trnsp.png

Viktig information om risker och avkastning.

Observera att historisk och simulerad avkastning inte garanterar framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och sjunka. Det finns en risk att du inte får tillbaka det investerade kapitalet. Du bör bekanta dig med prospektet och faktabladet innan du investerar i fonder. Prospektet får du av fondbolaget och faktabladet hittar du på nordnet.fi-sidan på fondens översiktssida och på ordersidan.

Ingen av den information som presenteras på den här sidan är eller ska tolkas som investeringsråd, erbjudande eller en uppmaning att köpa eller sälja finansiella instrument. Som investerare ansvarar du själv för risken med att utnyttja informationen på den här sidan då du gör investeringsbeslut.

De mest omtyckta fonderna från välkända fondbolag.

Genom att klicka på fondens namn kan du bekanta dig närmare med dess avkastningshistoria, kostnader och faktablad.

Nordea Funds är en innovativ förvaltare av högkvalitativa fonder, vars grundelement är tillförlitlighet, öppenhet och transparens samt en aktiv ägarpolitik och ansvarsfull placering. Som en del av Nordens största finansgrupp har fondbolaget tillgång till hela Nordeakoncernens placeringskompetens och resurser.

→ Se alla Nordea fonder

Tidskriften Arvopaperi (11B/2022) jämförde fonder och valde de bästa fonderna i sina klasser utifrån tre års avkastning. I jämförelsen ingick fonder som har sitt säte i Finland och vars minimiteckning är högst 10 000 euro. Bland annat placeringsfonderna S-Pankki Fenno Osake och S-Pankki High Yield Europa ESG Korko rankades som de bästa fonderna i sina fondklasser.

→ Se alla S-Bankens fonder

Aktia har i en oberoende Morningstar-jämförelse år 2023 återigen utsetts till Finlands bästa räntefondförvaltare. Samma spetskompetens inom kapitalförvaltning som Aktias institutionella kunder drar nytta av är således också tillgänglig för privata investerare. Lär dig mer om Aktias räntefonder.

→ Se alla Aktias fonder

Handelsbankens fonder lämpar sig för både nybörjare och erfarna investerare. Fyra av Handelsbankens fonder har Svanenmärket, det officiella miljömärket i Norden, vars syfte är att vägleda konsumenterna att göra goda miljöval. Fonder som är Svanenmärkta är bl.a.:
Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema
Handelsbanken Ruotsi Selective
Handelsbanken Kestävä Energia

→ Se alla Handelsbankens fonder

Danske Invest är en del av Danske Bank-koncernen. Koncernen har näst mest fondkapital i Norden. I Danskes placeringsverksamhet är det ytterst viktigt att känna till målföretaget och dess verksamhetsmodell. Därför har företagsbesöken en viktig roll i portföljförvaltarnas informationsinhämtning.

Mätt med de totala tillgångarna är Danske Bank-koncernen den största banken i Danmark och en av de största i Norden. Till Danske Banks hemmamarknadsområde hör förutom Finland även Danmark, Sverige och Norge.

→ Se alla Danske Invest fonder

Evli har utsetts till Finlands bästa fondhus i den årliga Morningstar Awards-jämförelsen år 2023. Evli, som nyligen blivit Finlands tredje största kapitalförvaltare, var bland de tre bästa även i de två andra priskategorierna.

Finländska företag använder mest Evlis fonder. Evli förvaltar fonderna systematiskt och långsiktigt och verksamheten bygger på kvantitativ forskning.

→ Se alla Evlis fonder

Hos SEB ses hållbara finansiella produkter som centrala lösningar för att främja projekt och investeringar som stöder övergången mot en koldioxidneutral ekonomi enligt Parisavtalet.

SEB var med och utvecklade den första gröna obligationen (green bond) tillsammans med Världsbanken för över tio år sedan. SEBs mål är att kontinuerligt utveckla denna marknad med nya innovationer.

→ Se alla SEBs fonder

Ålandsbanken är en aktiv kapitalförvaltare som erbjuder noggrant utvalda och heltäckande lösningar för aktiesparande, räntebundna värdepappersplaceringar och fastighetssparande.

→ Se alla Ålandsbankens fonder