Hoppa till huvudinnehållet

Ränteplacering: Räntefonder och ränte-ETF:er.

Funderar du på ett alternativ till aktieplaceringar? Är du intresserad av masskuldebrev eller obligationer?

Om du vill ha ett alternativ till aktier finns det ett brett utbud av ränte-ETF:er. Enkelt sagt lånar du genom ränte-ETF:er pengar till staten och bolag. En högre kreditrisk ger oftast möjligheten till högre avkastning men ökar samtidigt risken för att förlora det investerade kapitalet. Det innebär oftast en lägre risk att låna till stater.

För att hjälpa dig att hitta intressanta ränte-ETF:er har vi samlat de populäraste ETF:erna bland Nordnets kunder.

Tre fördelar med ränte-ETF:er:

  • Ett enkelt sätt att diversifiera dina investeringar i räntor.

  • Ett kostnadseffektivt alternativ med låga förvaltningsavgifter.

  • ETF:er är ett bra tillägg vid sidan om aktieinvesteringar.

Bra att veta om risker och avkastning.

Vi vill bara påminna om att ditt sparande kan gå upp och ner. Även om sparande i fonder historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

De mest populära räntefonder hos Nordnet.


Räntemarknaden är i allmänhet stabilare än aktiemarknaden. Genom att låna till stater och regeringar kan du få en relativt stabil avkastning, även om man naturligtvis måste komma ihåg att även stater ibland hamnar i trubbel på grund av sin ekonomiska politik.

Att låna till företag innebär en högre risk än att låna till stater, men ger också en högre avkastningspotential. Företag med låg kreditvärdighet och ränteinstrument med hög nominell avkastning kallas High Yield. De ger, som namnet även antyder högre avkastning, men kostnaden är en högre kreditrisk.

De populäraste ränte-ETF:erna hos Nordnet.

Nordnet Sparkonto.

Då du inte vill placera alla dina pengar i värdepapper kan du förvara dina medel på Nordnets Sparkonto.

Insättningsbelopp
Insättningsränta
Upp till 50 000 EUR
1,25 %
50 000,01–250 000 EUR
1,75 %
250 000,01 EUR eller mer
3,25 %


Insättningsränta betalas enligt räntestegen endast på den summan som överskrider räntestegets insättningsbelopp. Insättningsräntan är 1,25 % upp till 50 000 euro. Insättningsräntan är 1,75 % för den överskridande delen och upp till 250 000 euro, osv. 


Vanliga frågor om räntefonder, ränteplacering och obligationer.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Universitetsgatan 5, vån. 3 | 00100 Helsingfors