Siirry pääsisältöön

Aktieinspiration.


Viktig information om risker och avkastning.

Det som presenteras här är inte och ska inte tolkas som investeringsråd eller en uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper. Investeraren ska basera sina investeringsbeslut på sin egen uppskattning och ta sina egna målsättningar och ekonomiska situation i beaktande.

Det finns alltid risker kopplade till investering och finansiella instrument. Investeringarnas värde och avkastning kan förändras och det investerade kapitalet kan förloras helt och hållet. Historisk utveckling garanterar inte framtida avkastning.

Temalistor och populära branscher.

Favoritaktier i olika länder.

Vi samlade våra kunders mest ägda aktieplaceringar marknadsvis – på listorna kan du alltså också få idéer för internationell diversifiering av ditt aktiesparkonto.

Dividendaristokrater.

Dividendaristokrater har fortsatt att oavbrutet dela ut en växande dividend år efter år i minst 25 år.

Kuukausittain osinkoa maksavat osakkeet.

Kuukausipalkkaa osakkeen omistamisesta? Ei huono diili! Maailmalta löytyy useita pörssiyhtiöitä, jotka maksavat osinkoa joka kuukausi.

Defensiva aktier – Warren Buffett portfölj

Som defensiva kallas sådana bolag och branscher vars produkter och tjänster det finns en relativt jämn efterfrågan på oberoende av den ekonomiska cykeln.

REIT-investerande.

REIT står för Real Estate Investment Trust, dvs. börshandlade bolag som investerar i fastigheter. De strävar i allmänhet efter att dela ut sina hyresintäkter som en jämn, till och med månatlig återkommande vinstutdelning till sina ägare.

Våra Private Banking -kunders favoriter.

Det är möjligt att få tillgång till Nordnets Private Banking-tjänst om du har en investeringsegendom på minst 200 000 euro i Nordnet. Vilken typ av aktier föredrar dessa kunder?

Cleantech.

Kombinationen av Cleantech och förnybar energi blir allt vanligare och är en samhällelig megatrend.

Teknologi.

Teknologi är en starkt växande sektor.

Cannabisaktier.

Lagstiftningen om cannabis förändras gradvis runt om i världen. Kommer cannabis i framtiden att hitta till sin väg till våra apotek och kiosker?

Hälsovård och åldrande befolkning.

Den åldrande befolkningen är en megatrend.

Banker och finanssektorn.

Bekanta dig med välkända aktier inom bank- och finanssektorn på de europeiska och amerikanska marknaderna.

Gaming och sociala medier.

Bekanta dig med välkända aktier inom gaming och sociala medier på de europeiska och amerikanska marknaderna.

Bilindustri.

Bekanta dig med aktier inom bilindustrin på de europeiska och amerikanska marknaderna.

Mat- och dryckesindustri.

Bekanta dig med de mest välkända aktierna inom mat- och dryckesindustrin på de europeiska och amerikanska marknaderna.

Flygbolag och flygplanstillverkare.

Finnair, Norwegian Air Shuttle och andra flygbolag och flygplanstillverkare är populära aktier bland våra kunder.

Sjöfartsindustri och kryssningsaktörer.

Marinindustrin har starka traditioner bl.a. i Finland och Norge. Bekanta dig med kända aktörer inom branschen.

Läs mera om inhemska börsbolag nedan.

Sidorna nedan har implementerats i kommersiellt samarbete med nämnda företag.

Cargotec: Lastaa älyä salkkuun.

Wärtsilä utvecklar ett hållbart samhälle med smart teknologi.

Wärtsilä är en internationellt ledande leverantör av innovativ teknik och livscykellösningar på marin- och energimarknaden. Wärtsiläs värdeskapandepotential baserar sig på nya affärsmöjligheter som koldioxidneutralitet skapar, vilka baserar sig på ökad elproduktion, regleringskraft och den gröna sjöfartens framväxt.

Cargotec: Lastaa älyä salkkuun.

Finnair: Ett modernt flygbolag.

Finnair är ett nätverksflygbolag som är specialiserad på passagerar- och frakttrafik mellan Asien och Europa samt Nordamerika och Europa. Dessutom erbjuder de resetjänster under varumärket Aurinkomatkat. Finnair har en stabil marknadsposition på hemmamarknaden och goda förutsättningar att dra nytta av den växande asiatiska och nordamerikanska marknaden, då resorna har öppnats i takt med att coronapandemin har avtagit.

Kemira: Puhdasta vettä ja osinkovirtaa.

Rent vatten och utdelningsinkomster.

Kemiras kemikännedom underlättar din vardag. Detta innebär lättare och starkare förpackningar, mjukare pappershanddukar och ljusare tryckfärger. Kemira gör dricksvatten säkert, avloppsvatten rent och med hjälp av bolagets kemikännedom effektiviseras kundens energianvändning.

Cargotec: Lastaa älyä salkkuun.

Cargotec: Ett skepp kommer lastat med intelligens.

Cargotecs intelligenta last- och lasthanteringslösningar håller världshandelns hjul igång. Cargotecs affärsområden, Kalmar, Hiab och MacGregor, är marknadsledande inom sina respektive branscher och erbjuder sina kunder livscykeltjänster, utrustning och teknologier som effektiviserar verksamheten och minskar utsläppen. Cargotecs strategi fokuserar på hållbar och lönsam tillväxt.

Kesko: Ruoki salkkuasi – Keskota osinkoihin.

Keskos utdelningsinkomster – fortlöpande sedan 1968.

Kesko och dess kunniga, självständiga K-handlare bildar tillsammans K-gruppen, som är Finlands ledande handelsföretag och ett av Nordeuropas ledande handelsföretag. Kesko koncentrerar sig på tre branscher: dagligvaruhandel, bygg- och husteknikhandel samt bilhandel.

Sampo Group: Tylsyys on hyvästä – myös osakesäästötilillä.

Sampo: Det är bra att vara lite tråkig – även när det gäller aktiesparkontot.

Sampo är den ledande försäkringskoncernen i Norden och har via sina dotterbolag även verksamhet i Storbritannien och Baltikum. Försäkringsverksamheten, i synnerhet skadeförsäkring, är till sin natur mycket defensiv och förutsägbar. "Boring is good", som man brukar säga i Sampo.

CapMan: Tavoitteena vuosittain kasvavat osingot.

Capman: Med mål om vinstutdelningar som ökar år för år.

CapMan är en ledande nordisk expert inom aktivt värdeskapande som erbjuder mångsidiga investeringsprodukter och -tjänster.

CapMans mål är att betala en årligen växande vinstutdelning (dividend) till sina aktieägare.

Aktieinspiration till din e-post varje vardag.