Hoppa till huvudinnehållet

Frågor och svar.

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Private Banking.

För att bli Nordnet Private Banking-kund, använd meddelandetjänsten i din portfölj eller ring 09 6817 8444. För att bli Private Banking-kund måste du ha minst 200 000 euro (eget) kapital hos Nordnet.

Kapitalet måste synas under en och samma personbeteckning eller FO-nummer. Läs mera om Nordnet Private Banking-servicen här.

Med Nordnet Private Banking-servicen får du personlig betjäning och investeringshjälp av erfarna experter. Som Private Banking-kund handlar du med aktier till samma pris i Norden, Europa och i USA utan månads- eller förvaringsavgifter. Du får även förmåner och erbjudanden bara för Private Banking-kunder, såsom analyser och tillgång till en handelsapplikation kostnadsfritt. Vi ordnar också exklusiva evenemang för Private Banking-kunderna.

Läs mera om Private Banking-servicen här.

Vi rapporterar alla våra kunders värdepappershandel enligt lagstiftningen. På Nordnets webbtjänst ser du den allra nyaste informationen om värdepappershandel och dina vinster och förluster. Du kan också skriva ut alla rapporter för skattedeklaration.

Med hjälp av rapporterna granskar du den förhandsifyllda skattedeklarationen lätt och behändigt.

Som Nordnet Private Banking-kund får du gratis tillgång till Inderes analysbibliotek, bolagsspecifika rekommendationer och insiderhandel-verktyget (normalt 20 € / mån.).

Så här aktiverar du Inderes-analystjänsten:

1. Logga in på Nordnets webbtjänst med webbläsare. (Man kan inte aktivera analystjänsten med Nordnet-appen.)
2. Aktivera tjänsten under Börs & marknad > Analyser > Inderes-analystjänst. När du prenumererar på tjänsten får du ett meddelande om att tjänsten är avgiftsbelagd och kostar 20 € per månad. Fortsätt till beställningen. Som Private Banking-kund betalar du inte månadsavgiften.

3. Njut av kvalitetsanalysen! Du kan logga in på tjänsten under Börs & marknad > Analyser > Inderes-analystjänst. Du kan automatiskt logga in på Inderes tjänst som Premium-användare och ha tillgång till alla avgiftsbelagda analyser och servicen. När du för första gången loggar in på servicen blir du tillfrågad om du vill fortsätta utan Inderes-konto. Fortsätt till servicen utan Inderes-konto för att kunna dra nytta av alla förmåner inom Premium-servicen.

Nordnet Private Banking passar bäst för dig som själv vill ta hand om dina innehav och är aktiv. Du uppskattar att personligen kunna diskutera dina innehav med ett proffs.

Tjänsten är tillgänglig för dig som har minst 200 000 € investeringskapital.

Nordnet Private Banking erbjuder inte betalnings- eller kreditkort.

Nordnet erbjuder inte traditionella kapitalförvaltningstjänster (så kallad diskretionär kapitalförvaltning).

Som Private Banking-kund handlar du på Europas, USA:s, Kanadas och Nordens marknad för 0,08 % (min. 5–8 €).

Bekanta dig närmare med Private Banking-prislistan och kontakta oss!

Du kan handla med utländska värdepapper i alla de börser där Nordnet erbjuder service. Förutom Norden kan du handla i Tyskland (Xetra), USA och Kanada. Du kan dessutom handla på bland annat London- och Parisbörsen per telefon.

Som Private Banking-kund kan du handla med värdepapper på samma sätt som en vanlig kund. Du får också verktyget för aktiv handel, Infront Web Trader, till halva priset. Dessutom har du möjligheten att ge köporder per telefon via din personliga mäklare.

Dividender på aktiesparkontot (OST) beskattas inte när de betalas till kontot. På värdeandelskontot (AOT) beskattas dividender alltid direkt. Avkastning på aktiesparkontot beskattas först när du tar ut pengar från kontot.

På ett värdeandelskonto är 15 % av dividenderna från inhemska börsaktier skattefria. Skattefriheten kan inte användas för aktiesparkotontot utan all avkastning, inklusive dividender, beskattas. Skattesats för kapitalinkomst är 30 % upp till 30 000 euro och 34 % för den delen som överskrider 30 000 euro. Ingen presumtiv anskaffningsutgift tillämpas på aktiesparkonton.

Källskatt på utländska aktier

Dividenderna utdelade av utlänska bolag (såsom Telia och SSAB) beskattas vanligen i bolagets hemland. Källskatten är som huvudregel 15 % (USA, Sverige, Kanada) eller 25-27 % (Tyskland 26,4 %, Norge 25 % och Danmark 27 %). På aktiesparkontot är källskatten investerarens förlust eftersom skatten inte kompenseras i den skattskyldiges slutliga beskattning på samma sätt som på värdeandelskontot. Regeln om källskatt på utländska aktier tillämpas på alla bolag som är registrerade annanstans än i Finland eller i ett land med nollskatt. (3/2020)

Som Nordnet Private Banking-kund betalar du inte för kapitalförvaltning eller -förvaring. Du betalar endast för handel enligt Nordnet Private Banking-prislistan.

Du har tillgång till alla marknader och instrument till samma pris (bortsett från Kanada och derivathandel).

Som en vårdnadshavare eller fullmaktshavare av en minderårig kund kan du göra insättningar på den minderåriges aktiesparkonto (OST) på samma sätt som för en vuxen kund.

Gör en insättning på vår webbservice under Mina sidor > Insättningar. Du kan göra insättningen som en realtidsöverföring (Direktinsättning-fliken) eller referensöverföring (Banköverföring-fliken). Referensöverföringen är behändig när du vill månadsspara automatiskt från ett motkonto till ett aktiesparkonto. Följ instruktionerna på insättningssidan. Om du vill göra en insättning på en minderåriges aktiesparkonto, välj kontot med beteckningen "OST" (fi. osakesäästötili, 'aktiesparkonto') när du gör insättningen.

Observera att du kan sätta in maximalt 50 000 euro på aktiesparkontot. När du gör en realtidsöverföring ser du hur mycket du fortfarande kan sätta in på aktiesparkontot.

Observera också att aktiesparkontot endast syns i vår nya webbtjänst och i Nordnet-appen. Aktiesparkontot syns alltså inte alls i vår gamla webbtjänst.

Observera även att interna överföringar mellan vårdnadshavarens eller fullmaktshavarens och den minderåriges konton inte är möjliga, utan överföringen alltid måste göras på den minderåriges konto i inloggat läge eller som en referensöverföring från ett motkonto till den minderåriges aktiesparkonto. Den minderåriges Nordnet-inloggningsuppgifter berättigar endast till att se kontot.

Du kan ta ut pengar från aktiesparkontot till ett finskt motkonto på vår webbtjänst under Mina sidor > Uttag. I Nordnet-appen klicka på Överföringar > Uttag på knappen högst upp till vänster. Med uttagsfunktionen kan du ta ut pengar till konton som uppgetts på förhand.

Observera att avkastning på aktiesparkontot alltid beskattas när du tar ut pengar från kontot. Läs mera om hur aktiesparkontot beskattas här.

Uttag via webbtjänsten är kostnadsfria. Om du gör en uttagsbegäran via meddelandetjänsten eller med posten, tar vi en serviceavgift enligt pristlistan.

Uttagen görs två gånger varje bankdag:

Förmiddagens uttag måste vara klara kl. 10.45
Eftermiddagens uttag måste vara klara kl. 14.15
Du ser dina tidigare uttag på vår webbtjänst under Uttag > Se genomförda uttag.

Om du vill göra en uttagsbegäran skriftligt, gör så här:

Fyll i Uttagsblanketten som finns på vår webbtjänst och skicka den till oss med posten. Kom ihåg att underteckna uttagsbegäran. Skicka också en kopia på din identitetshandling med bild. Observera att vi tar en serviceavgift enligt prislistan för behandlingen av uttagsbegäran. Observera även att vi gör pengaröverföringar endast till kundens egna bankkonton.

Man kan bara koppla ett penningkonto till aktiesparkontot. Därför erbjuder Nordnet inte valutakonton inom aktiesparkontot, utan du kan endast handla i euro. Det här betyder att vi automatiskt växlar åt dig när du investerar i instrument som är noterade i annat än euro. Läs mera om ämnet här.

Du kan placera högst 50 000 euro på aktiesparkontot. Du kan sätta in pengarna på en gång eller som flera depositioner på kontot.

När vi räknar maximal placering räknar vi med de uttag av kapital som du gjort. Mängden insatt kapital kan stiga eller sjunka beroende på kontotransaktionerna. Insättningarna till aktiesparkontot är inte i sig avdragbara i beskattningen.

Exempel:

Den skattskyldige placerar 20 000 euro på aktiesparkontot och tar senare ut 10 000 euro kapital. Nu kan personen sätta in högst 40 000 euro (=50 000 euro - 10 000) kapital på kontot.

Transaktionskostnaderna, det vill säga courtage, betalas alltid från det konto som du handlar på. Kostnaderna för tilläggsservicen debiteras från det konto du i vår webbservice valt som ditt förvalda konto. Du kan välja ett förvalt konto i Mina sidor > Min profil & inställningar. Under Min profil hittar du punkten Generella inställningar och Förvalt konto.

Hos Nordnet betalar du inte några månads- eller förvaltningsavgifter eller avgifter för nätbankskoder - varken på värdeandelskontot eller aktiesparkontot.

Du ser anskaffningsuppgifterna för dina innehav på webbtjänsten under Mina sidor > Depåöversikt > Köppartier. Du kan välja kontot vars transaktioner du vill granska i rullgardinsmenyn. Du känner igen aktiesparkontot av beteckningen OST. Observera dock att beskattningen på aktiesparkontot baserar sig inte på anskaffningsuppgifterna och därför behöver du inte uppgifterna för beskattningen.

Om det finns stor serverbelastning i vår service, kan du få följande felmeddelande när du öppnar aktiesparkontot: "Någonting gick fel i registreringen. Kontakta kundservice för mera information och få hjälp med att öppna konto."

I verkligheten har kontot antagligen redan öppnats. Om aktiesparkontot inte har öppnats inom ett dygn och inte syns i vyn "Mina sidor > Översikt" prova öppna kontot på nytt. Du känner igen aktiesparkontot av beteckningen OST.

Du kan använda kredit i dina investeringar även på aktiesparkontot men krediten måste komma från värdeandelskontots kreditavtal. Du kan alltså inte använda dina innehav på aktiesparkontot som säkerhet för portföljbelåning, utan dina innehav på värdeandelskontot, som avtalet om portföljbelåning är kopplat till, fungerar som säkerhet för lånet. Räntan du betalar för portföljbelåning debiteras från värdeandelskontot, inte från aktiesparkontot. Begränsningarna av portföljbelåning beror på lagstiftning om aktiesparkontot.

Att använda portföljbelåning kan trots dess begränsningar vara ett skatteeffektivt sätt att börja aktiespara när du vill använda dina innehav på värdeandelskontot men ändå inte realisera dem och behöva betala skatt på möjliga vinster.

Läs mera om Nordnets portföljbelåning samt dess risker och villkor.

Det finns skatteförmåner med aktiesparkontot trots att den presumtiva anskaffningsutgiften inte tillämpas på aktiesparkontot. Läs mer och se exempelberäkningarna i Nordnet Bloggen (på finska).

Ja, det kan du göra. Fullmakten fungerar på samma sätt som för aktie- och fonddepåer. Läs mera om fullmakter här.En person får endast ha ett aktiesparkonto åt gången. Man kan dock byta tjänsteleverantör utan några skattepåföljder efter att ha öppnat kontot.

Om en skattskyldig har två eller flera avtal om aktiesparkonto i kraft samtidigt, påför Skatteförvaltningen den skattskyldige en skatteförhöjning på 10 euro. Skatteförhöjningen påförs för alla de dagar som den skattskyldige har haft flera än ett avtal om aktiesparkonto i kraft samtidigt.

Om du är osäker på om du redan har ett aktiesparkonto hos Nordnet kan du kontrollera det enligt följande instruktioner:

1. Logga in. Om du har glömt dina inloggninsuppgifter kan du beställa nya eller logga in med Mobiilivarmenne.

2. Efter att du loggat in ser du en lista över dina konton under rubriken "Konton". Du känner till aktiesparkontot av beteckningen OST (fi. osakesäästötili).

3. Om du av misstag har öppnat ett aktiesparkonto i flera banker kan du ansöka om befrielse från skatt. Läs mera om befrielse från skatt på Skatteförvaltningens sida (på finska).

Antalet aktie- och fonddepåer (AOT) (fi. arvo-osuustili) har inte begränsats i lagstiftningen. Du kan alltså ha flera aktie- och fonddepåer men bara ett aktiesparkonto.

Som huvudregel kan vem som helst (fysisk person) öppna ett aktiesparkonto. Kontot kan även öppnas åt en minderårig. Däremot kan inte företag eller samfund öppna ett aktiesparkonto.

Ett aktiesparkonto eller medel på aktiesparkonto (till exempel aktier eller penningmedel) får inte ges som gåva i sin helhet eller delvis. I beskattningen jämställs en gåva i strid med förbudet med ett uttag av sparmedel från ett aktiesparkonto. En skattskyldig kan ta ut medel som finns på ett aktiesparkonto i penningform och ge vidare penningmedlen som en gåva.

Uttag av penningmedel från ett aktiesparkonto leder till att avkastningen på medlen på kontot beskattas som inkomst för kontoinnehavaren. Gåvomottagaren beskattas separat för en sådan penninggåva som hen fått.

Läs mera på Skatteförvaltningens sida.

Handel och värdepapper.

Den vanligaste orsaken är ett lågt gränspris vid köp eller ett för högt gränspris vid försäljning.

Ordern förverkligas endast då den ena marknadsparten är beredd att sälja/köpa aktien till det gränspris du satt ut och inga andra parter finns före dig i orderboken med en högre prioritet.

Ordrarna förverkligas på börsen till den bästa möjliga kursen. Det lönar sig att ändra på orderns standardkurs aningen över/under marknadspriset om en liten kursskillnad inte har någon större betydelse för dig och du vill att ordern ska förverkligas genast. Obs! För aktier med låg omsättning kan skillnaden mellan köp- och säljkurserna vara stor, så speciellt för dessa finns det skäl att kontrollera orderbokens kurser innan man gör en order.

Du kan kontrollera statuset för ikraftvarande ordrar på Nordnets webbsida under "Ordrar" som du hittar i det övre högra hörnet.

Om du vill kan du göra ordern på nytt om den inte förverkligats eller inte syns i dina ordrar.

Via Nordnet kan man inte investera direkt i Bitcoin eller andra kryptovalutor. Du kan ändå investera i Bitcoin eller Etherium till exempel med Exchange Traded Notes (ETN) som emitteras av XBT Provider AB och följer prisutvecklingen för Bitcoin och Etherium.

ETN:er är värdepapper som emitteras av banker eller andra finansiella institut, så kallade certifikat, som handlas som aktier.

Med hjälp av ordervillkor kan du bestämma hur ordern förverkligas på marknaden. Du kan välja mellan tre olika orderalternativ:

En normal order med gränspris – tillgänglig på alla marknader.

Fill or Kill: Villkoret förverkligar hela ordern eller makulerar den i sin helhet direkt. Villkoret kan ställas endast för en dag och endast under börsens öppettider. Villkoret är tillgängligt endast på de nordiska börserna.

Fill and Kill: Villkoret förverkligar ordern endast enligt orderdjupsituationen vid det tillfället. Ordern förverkligats enligt de affärsvillkor som ställts ut (antal och prisnivå) så långt som möjligt och enligt det som erbjuds vid det tillfället. Efter det försvinner den från marknaden. Villkoret kan ställas endast för en dag och endast under börsens öppettider.

Observera att Fill or Kill-ordrar fungerar endast under kontinuerlig handel.

Exempel: Vi antar att du vill köpa 100 st aktier X till priset 5,00 €/st. Det finns aktier tillgängliga i orderboken på följande sätt: 25 st till priset 4,98 €, 25 st till priset 5,00 € och 50 st till priset 5,01 €. När lönar det sig att använda ett Fill or Kill-villkor, när Fill and Kill-villkoret och när den vanliga ordertypen?

Fill and Kill är ditt val då du vill få så många aktier X till din portfölj genast då man beaktar priset på 5,00 € du definierat för din köporder. I exempelsituationen skulle du få 50 st aktier X till medelpriset 4,99 €, varefter ordern försvinner från marknaden. Fill and Kill är "så mycket som möjligt genast"-ordertypen.

Fill or Kill är ditt val då du vill få hela 100 st aktier till din portfölj genast till ett pris som är lika med eller under 5 €. I exempelsituationen får du inte en enda aktie, eftersom ordern inte kunde förverkligas i sin helhet. Fill or Kill är "allt eller inget"-ordertypen. Observera att om det finns gömda aktier i orderboken i form av isbergsordrar, kan Fill or Kill-ordern förverkligas trots att orderboken ser tom ut då man trycker på köpknappen.

En vanlig order med gränspris är ditt val då du vill få aktier inom ett visst tidsintervall – utgångsläget är inom en börsdag – till ett pris på högst 5,00 € och högst 100 st. I exempelsituationen får du genast 50 aktier till medelpriset 4,99 € och möjligtvis 50 st senare om det dyker upp aktier i orderboken till priset 5,00 € (eller lägre).

Då du får dividender från ett utländskt bolag betalar du delvis skatt för dem i Finland** och delvis i bolagets hemland d.v.s. skatterättsliga hemvist.

Nordnet innehåller den utländska dividenden från den dividend du får, som till exempel är 15 % för aktier noterade i USA (situationen 10.12.2020). Efter det betalar du så mycket skatt i Finland att du betalat skatt enligt den dividendskattesats som råder i Finland. Observera att det tidigarenämnda inte gäller då det är frågan om en aktie som är noterad på annat ställe än sin hemmarknad, d.v.s. en s.k. dubbelnotering. Om du till exempel äger en amerikansk aktie som är noterad på Tysklands marknad, debiteras huvudsakligen den tyska källskatten, d.v.s. 30 % (situationen 10.12.2020) för dividenderna från det ifrågavarande bolaget.

Syftet med skatteavtalen mellan Finland och andra länder är att du inte ska behöva betala hela skatten i två länder. Nordnet beaktar skatteavtalen för Norden, USA och Kanada för de kunder som bor i Finland. Det betyder att du inte är tvungen att betala skatt dubbelt då du investerar i börsbolag i dessa länder. Det finns ändå några undantag beroende till exempel på dividendslaget eller bolagets bolagsform, då man ibland är tvungen att betala än högre förskottsinnehållning än skatteavtalet förutsätter.

Om du betalat för mycket dividendskatt i ett annat land än de som nämndes tidigare kan du vända dig till hemlandet för bolaget som betalat dividenden. Tyvärr kan Nordnet inte hjälpa till i den här situationen.

**Du betalar skatt i det land du är skriven. Detta gäller Finland, Sverige, Danmark och Norge.

Skillnaden i beskattningen för utländska dividender mellan värdeandelskontot (AOT) och aktiesparkontot (OST)
På dividender från Telia, SSAB och andra bolag som är registrerade utomlands betalas i allmänhet en källskatt på 15% (USA, Sverige och Kanada) eller 25-27% (Tyskland 26,4%, Norge 25% och Danmark 27%, situationen 10.12.2020) i aktiebolagets hemland. På det vanliga värdeandelskontot (aktie- och fonddepån d.v.s. AOT) beaktas i allmänhet den källskatt som överstiger den finländska dividendskatteprocenten och återbetalas i den inhemska beskattningen, men för aktier som köpts på aktiesparkontot återbetalas inte källskatten på motsvarande sätt. Man kan ansöka om återbetalning av källskatt som betalats för mycket från bolagets hemland, men detta förblir på investerarens ansvar. Återbetald källskatt beskattas även på aktiesparkontot som lyft avkastning, alltså debiteras kapitalskatt för det. Läs mer om "källskattssvinnets" inverkan på investerarens avkastning i Nordnet Bloggen (på finska).

Viktig information om kunder skattskyldiga i andra länder än Finland, Sverige, Danmark eller Norge:
Nordnet har beslutat att begränsa förskottsinnehållningen av den utländska källskatten till ett lägre belopp (15 %) till dividender från amerikanska och kanadensiska bolag. I fortsättningen debiteras en källskatt på 15 % för dividender från amerikanska och kanadensiska bolag endast från kunder vars skatterättsliga hemvist är något av de länder där Nordnet har lokal verksamhet (Finland, Sverige, Norge och Danmark).

Det finns flera skäl till förändringen i källskattsförfarandet, men huvudskälen är strängare regler kring handläggning av skatteuppgifter i ifrågavarande länder samt krav kring dokumentering av kund- och ägarinformation som förutsätts i de ifrågavarande hemländerna för dividenderna gällande din nuvarande skatterättsliga hemvist. (Annat än Finland, Sverige, Norge eller Danmark)

Detta innebär att från och med avstämningsdagen 9.10.2020 debiteras den fullständiga källskatten för amerikanska och kanadensiska dividender. Källskatten är 30 % för amerikanska dividender och 25 % för kanadensiska dividender. Nordnet kan tyvärr inte erbjuda stöd med att ansöka om att få tillbaka den andel som betalats för mycket.

Observera att förändringen INTE gäller sådana bolag i USA eller Kanada som även är noterade på Stockholmsbörsen (t.ex. Autoliv).

Stop Loss är en automatisk övervakningsfunktion som hjälper dig att minimera risken för förlust eller ta hem vinsten då du inte själv kan övervaka marknaderna. För att aktivera Stop Loss-funktionen måste du avklara passandebedömningen. Du kan genomföra passandebedömningen genom att klicka här.

Stop Loss-ordrar aktiveras först då aktiekursen uppnår den förutbestämda nivån. Det kan användas både för köp- och säljordrar, både vid sjunkande och stigande marknader. Stop Loss ordrar kan användas endast för aktier, inte till exempel för hävstångsprodukter.

Exempel på användning av Stop Loss-order:

Tänk dig att du äger Nokia och vill säkra din position: om kursen sjunker under tre euro vill du lägga ut en säljorder för dina Nokia-aktier till ett pris på 2,90 (för att försäkra dig om att du kan sälja aktierna om kursen sjunker kraftigt). Du anger därför ett aktiveringspris på 3,00 € samt ett gränspris för säljordern på 2,90 € för din Stop Loss-order. Obs: Då du gör en Stop Loss-order kan du inte vara helt säker på att din order förverkligas. Observera även att ordern kan förverkligas till de villkor du angett då kurserna förändras kraftigt, fastän det inte vore fördelaktigt för dig.

Så gör du en Stop Loss-order:

1. Försäkra dig först om att du gjort Stop Loss-passandebedömningen. Annars syns inte Stop Loss-alternativet i tjänsten.

2. Sök fram värdepappret du vill göra en Stop Loss-order för och klicka på Köp- eller Säljknappen. Klicka sedan på Stop Loss-knappen under Köp- eller Säljrubriken.

3. Välj det alternativ som ordern gäller (vid stigande eller sjunkande kurser)

4. Ange aktiveringskursen då ordern går ut på marknaden.

5. Ange tiden som Stop Loss-ordern är i kraft

6. Ange antalet aktier

7. Ange affärskursen

8. Klicka på Köp- eller Säljknappen för att godkänna ordern. Du ser statuset för din order under Order > Översikt.

Glidande Stop Loss:

Användning av glidande Stop Loss möjliggör att följa med trender i aktiekurserna. Du kan följa både positiv och negativ kursutveckling.

Med hjälp av glidande Stop Loss-funktionen kan du göra ordrar som aktiveras då aktiekursen förändrats med den procentandel du valt. Då ordern aktiveras definierar den senaste förverkligade affären startnivån för den glidande Stop Loss-ordern.

Då den glidande Stop Loss-ordern aktiveras har ordern samma giltighetstid på börsen som den ursprungliga glidande Stop Loss-ordern.

Exempel:

Du har köpt en aktie till priset 20,00 EUR under en stigande trend. Då trenden svänger och blir sjunkande (den högsta noteringen under den stigande trenden var 25,00 EUR) och aktiens pris sjunker med 10 % (priser är nu 22,50 EUR) aktiveras Stop Loss-ordern.

Du kan lägga till glidande Stop Loss-funktionen för din order (till exempel 2 %) för att försäkra dig om att affären förverkligas. Om du anger 2 % som den glidande Stop Loss-nivån, går de nya ordern ut på marknaden till kursen 22,05 EUR. Observera att om aktien i början av börsdagen öppnar till en kurs som avviker mer än den valda Stop Loss-nivån, blir öppningskursen aktiveringskursen. I detta exempel aktiveras ordern till -2 % från öppningskursen. Samma gäller även för till exempel efter intradayauktion.

Om aktiens tick size inte är i bruk, avrundas orderns pris till den närmaste tillgängliga tick size (22,048 EUR → 22,05 EUR). Stop-nivån bestäms enligt aktiens volatilitet.

Läs mer om Stop Loss-ordrar och andra ordertyper och -villkor i Nordnet Bloggen (på finska).

1) Börshandel

Ju mer du handlar, desto förmånligare courtage får du. Hos Nordnet bestäms ditt courtage enligt den föregående månadens handelsaktivitet. För börsordrar består vår prislista av fyra nivåer. Courtagenivån kontrolleras för varje kalendermånad, d.v.s. definierar den föregående månadens affärer din nivå följande månad. Undantaget är nivå 1, som du stannar på i minst 3 månader då du uppnått den.

 • Nivå 1: över 50 affärer föregående månad
 • Nivå 2: 11–50 affärer föregående månad
 • Nivå 3: 1–10 affärer föregående månad
 • Nivå 4: 0 affärer föregående månad

Enligt din aktivitet kan du förflyttas direkt till den bästa nivån. Du trillar ner endast en nivå åt gången.

Vi debiterar alltid antingen ett minimicourtage eller ett procentuellt courtage för förverkligade ordrar beroende på affärens värde. Om det procentuella courtaget är mindre än minimicourtaget, debiteras minimicourtaget för affären. Om det procentuella courtaget överstiger minimicourtaget, debiteras endast det procentuella courtaget för affären.

Exempel på courtage på nivå 3:

• börsaffärens storlek (HELSINGFORS) 5 000 euro: Courtage: 0,15 % / min. 7 eur > 7,5 euro

• börsaffärens storlek (HELSINGFORS) 4 666 euro: Courtage: 0,15 % / min. 7 eur > 7 euro

• börsaffärens storlek (TYSKLAND / XETRA) 1 000 euro: Courtage: 0,20 % / min. 15 eur > 15,00 euro

Courtaget debiteras för varje förverkligad köp- eller säljorder. Om din order inte förverkligas, debiteras inget courtage. Om din order förverkligas delvis, beror debiteringens storlek på värdet på den del av ordern som förverkligats och på om de förverkligats under samma eller flera börsdagar. Courtaget debiteras alltid först följande dag efter affären från penningsaldot i din portfölj.

Då courtagenivån beräknas räknas alla de förverkligade affärerna i samtliga portföljer under samma personnummer ihop. I antalet medräknas inte kampanjordrar till ett courtage på 0 euro, ordrar inom ETF-månadssparandet och inte fondordrar på under 1 000 euro. För långtidsordrar debiteras courtaget enligt prislistan enskilt för varje dag som ordern förverkligats delvis.

Ditt courtage ser du på sidan Mina sidor > Min profil & inställningar > Konton > Courtageklass. Om du tillhör en specialprissättningsgrupp (bl.a. Active Trader- och OSKL-kunder) syns din courtageklass inte direkt i vår webbtjänst. Vid behov får du veta din prissättningsmodell genom att ringa vår kundtjänst eller skicka ett meddelande via meddelandetjänsten.

Se vår prislista för handel.

 

2) Fonder

För fondordrar debiteras endast fondbolagets förvaltningsavgifter. För fonder debiteras inga tecknings- eller inlösenavgifter. Tilläggsinformation om fondernas avgifter och förvaltning.

Fondordrar för minst 1 000 euro medräknas i antalet affärer då courtageklassen avgörs

Amerikanska OTC-aktier ('over the counter-aktier') som inte avklarat riskbedömningen samt vissa instrument kopplade till kryptovalutor

På grund av strängare krav av SEC, den amerikanska myndigheten som övervakar värdepappersmarknaderna, har de amerikanska OTC-marknaderna tagit i bruk en obligatorisk riskbedömning för alla bolag noterade på OTC-marknaderna. På grund av detta krav samt nya begränsningar av Nordnets underförvarare kan Nordnet i fortsättningen inte erbjuda handel (köp eller försäljning) med aktier som inte får en godkänd riskbedömning. Se en lista på de amerikanska OTC-aktier som du inte längre kan köpa via Nordnet och inte heller kan sälja fr.o.m. 31.3.2021 via den här länken. Om du inte sålt dina aktier före 31.3 kl. 23 måste du flytta dina OTC-aktier till en annan tjänsteleverantör för att kunna sälja aktierna. Om du vill flytta dina OTC-aktier till en annan tjänsteleverantör, var god och fyll i den elektroniska blanketten på den här sidan.

Handelsförbudet gäller även följande instrument kopplade till kryptovalutor:

DE000A27Z304 - BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto
DE000A1TNV91 - Bitcoin Group SE
CH0454664001 - 21Shares Bitcoin ETP
CH0514065058 - 21Shares Short Bitcoin ETP
DE000A28M8D0 - VanEck Vectors Bitcoin ETN

Amerikanska OTC-aktier som avklarat riskbedömningen

Från och med 16.2.2021 är endast de amerikanska OTC-aktierna på den här listan tillgängliga för handel i Nordnets tjänst. De ifrågavarande aktierna kan köpas och säljas direkt via Nordnets webbtjänst eller mobilapplikation.

Behöver jag ringa Nordnets mäklarlinje för att köpa OTC-aktier?

Nej, det behöver du inte. Du kan köpa och sälja bland annat Tencents, Nintendos och BYDs aktier direkt via Nordnets webbtjänst eller mobilapplikation.

Kan jag köpa andra amerikanska OTC-aktier än de som är listade på den här sidan?

Det är inte möjligt att köpa andra aktier än de som finns på den här listan, inte ens via mäklarlinjen.

Kan jag i något skede igen handla med ett bredare utbud av OTC-aktier?

Vi strävar efter att erbjuda ett så brett investeringsuniversum som möjligt för våra kunder men ändå uppmärksamma myndigheternas riskbedömningar gällande bolagens transparens och öppenhet inom investerarkommunikation. För tillfället finns det inga tecken på att förminskade begränsningar skulle gälla i framtiden för aktier noterade på OTC-marknaderna och inte avklarat riskbedömningen, och därför kan man tillsvidare inte handla med aktierna hos Nordnet.

Kan jag förvara mina innehav trots handelsförbudet?

Du kan förvara dina innehav, men efter 31.3.2021 är försäljning inte längre möjlig. I teorin är det möjligt att aktien skulle få en godkänd riskbedömning någon gång i framtiden.

Vår kundtjänst får för tillfället många frågor om huruvida Nordnet lånar ut de aktier dom våra kunder äger till blankare. Nordnet Finland gör inte detta för aktier på någon marknadsplats.

Blankning (eng. short selling) betyder en situation då du säljer aktier som du i verkligheten inte äger. Blankning är ett sätt att spekulera med sjunkande aktiekurser. Du lånar aktier av en tredje part och säljer dem på marknaderna i hoppet om att priset sjunker, så att du ska kunna köpa tillbaka aktierna till ett lägre pris. Tilläggsinformation om aktielån och de dokument som behövs hittar du i vår webbtjänst på sidan Tjänster > Portföljbelåning.

Du kan avsluta den blankade positionen genom att köpa tillbaka samma aktier från börsen som du lånat ut, så returnerar du dem till den tredje parten, d.v.s. aktiernas utlånare ("täcker positionen"). Både långtids- och daglig blankning kräver ett blankningsavtal.

Blankning är lönsamt om aktiens pris sjunker och aktien kan köpas senare till ett billigare pris än dess försäljningspris. Vinsten består då av skillnaden mellan försäljnings- och inköpspriset då courtagen beaktas.

Det är också viktigt att vara medveten om att du kan vara tvungen att köpa tillbaka aktierna till ett högre pris än försäljningspriset, till en förlust. Blankning är alltså alltid riskfyllt eftersom det alltid är att köpa med belåning. Den risk blankaren tar har i princip ingen övre gräns.

Blankning kräver att du har ett ikraftvarande kredit- och förfogandeavtal. Läs mer och fyll i avtalen som krävs här.

Hos Nordnet kan du växla valuta på två sätt – antingen gör du valutaväxlingen själv genom valutaväxling eller alternativt gör vi valutaväxlingen för din räkning automatiskt. Den automatiska valutaväxlingen sker då du inte längre har ett aktivt valutakonto.

Du kan öppna valutakonton själv i din portfölj då du är inloggad. Genom att gå in på Mina sidor > Depåöversikt ser du om du har aktiva valutakonton. Genom att klicka på "Se valutakonton" kan du aktivera nya valutakonton eller stänga dem. Se den korta instruktionsvideon för valutakonton i slutet på den här texten.

Automatisk valutaväxling

Då vi gör en automatisk valutaväxling skiljer sig köp- och säljkursen med 0,25 procent på nordnet.fi-sidan från den preliminära kursen* som du ser. Om du till exempel köper aktier för 1 000 euro och en euro motsvarar 10 svenska kronor, betalar du 10 025 kronor för ditt köp. Om du säljer aktier för 1 000 euro, får du 9 975 kronor för försäljningen.

I affärsnotan ser du på vilket sätt valutaväxlingen förverkligats.

*Den valutakurs du ser på nordnet.fi-sidan är aningen noggrannare än den egentliga slutkursen för valutaväxlingen. Skillnaden kan vara några hundradelar.

Valutaväxling på valutakontot

Om du har ett aktivt valutakonto kan du göra valutaväxlingen själv. Då skiljer sig valutaväxlingskursen med 0,075 procent från den kurs som vi får från vår leverantör. Du kan lämna valutaväxlingsordrar när som helst men de förverkligas tre gånger per bankdag: kl. 12.30, 18.00 och 23.00. Du ser den exakta valutaväxlingskursen i efterhand på sidan Mina sidor > Transaktioner och notor.

Observera att om du aktiverar valutakontot måste du alltid själv komma ihåg att göra valutaväxlingen i samband med aktieaffärer, eftersom ditt valutakonto annars går på minus och kontots överbelåningsränta börjar löpa.

Vi rekommenderar att göra valutaväxlingen tidigast följande dag i samband med köpordrar, då slutsumman även inkluderar courtaget. Gör valutaväxlingen senast på affärens avstämningsdag (T+2) om du inte vill betala låneränta enligt prislistan för negativt saldo på valutakonton.

Om du däremot sålt utländska aktier och vill växla valutan från dem till euro, lönar det sig att göra valutaväxlingen först på avstämningsdagen (T+2). Om du gör valutaväxlingen innan det, måste du betala låneränta enligt prislistan för negativt saldo på valutakontot.

Så jämför du valutaväxlingsavgifter mellan banker

Valutaväxlingen sker inte på börsen och det finns inga officiella priser för valutor.

Vid valutaväxling bestäms priset genom att jämföra de två valutorna (valutaparet) och valutornas köp- och säljkurser ställs i valutapar. Om du köper euro med till exempel 8,60 svenska kronor kan du senare få tillbaka 8,20 kronor mot din euro.

Valutaväxlingens avgift består av skillnaden mellan köp- och säljkursen (i exemplet 8,20-8,60 kronor). Köp- och säljkursens skillnad kallas även spread. Att följa med spreaden är det tydligaste sättet att jämföra priserna för valutaväxling mellan olika banker. Man kan säga att du oftast får ett bättre pris, ju mindre spreaden är.

Skillnaden d.v.s. spreaden är 0,5 procent hos Nordnet vid automatisk valutaväxling och 0,15 procent då du gör valutaväxlingen själv via valutakontot.

Video om valutaväxling (på finska)

Då du handlar med värdepapper på börsen beräknas courtaget på följande sätt:

Om ordern förverkligas i flera partier under samma börsdag sammanslås högst 10 delpartier på samma ordernota. Om det finns fler än 10 delpartier för en order bildar de en ny nota (10 delpartier/nota). Notorna skapas i vår tjänst under natten till följande dag och du ser dem på sidan Mina sidor > Transaktioner och notor. På varje nota hittar du de specifika uppgifterna för ordern och det courtage som debiterats.

Courtaget debiteras per nota så att det är minst minimicourtaget enligt din courtagenivå eller courtageprocenten (eller courtaget enligt erbjudandet/kampanjen).

För tillfället är det inte möjligt hos Nordnet att visa de förverkligade avgifterna direkt då ordern förverkligats, utan systemet fakturerar courtagen alltid under följande natt. Det finns alltså skäl att alltid lämna lite pengar i portföljen som en buffert för courtage.

Observera också att ifall delpartier uppdelas på flera börsdagar, skapas det alltid en ny nota för varje parti. Delpartierna är speciellt vanliga för värdepapper med lägre omsättning.

Om du ökar antalet aktier för en order som redan delvis förverkligats, skapas en ny order för ökningen. Man kan ändra på priset för en inmatad order uppåt/neråt samt minska på antalet aktier utan att courtaget debiteras på nytt.

Man kan inte ändra på priset eller aktieantalet för ordrar på OTC QX och OTX QB-marknaderna, utan ändring av ordern kräver alltid en ny order.

Då du gjort en order får du se orderns status. Vanligtvis blir orderns status "I marknaden", då allt gått igenom som det borde. Statuset syns inom några sekunder efter att du gjort sälj- eller köpordern.

I vissa fall kan du även se följande information gällande statuset:

Refused by order validation – Ta då kontakt med våra mäklare på numret 020 198 5898

Order avbruten – Ta då kontakt med våra mäklare på numret 020 198 5898

Väntar – Ta då kontakt med våra mäklare på numret 020 198 5898

Market closed – Marknaden är stängd

Fel på denna marknadsplats – Ta då kontakt med våra mäklare på numret 020 198 5898

Blankningsavtal saknas – Det ifrågavarande felmeddelandet uppkommer om du försöker blanka aktier utan ett blankningsavtal. Du får felmeddelandet till exempel i en situaton då du redan har en säljorder på marknaden för den ifrågavarande aktien och försöker mata in en ny order. Kontrollera din order på Ordersidan. Vid behov ta kontakt med våra mäklare på numret 020 198 5898.

Förbjudet instrument – På grund av värdepappersmarknadernas regler kräver Nordnet en passandebedömning för vissa värdepappersinstrument. Om passandebedömningen inte gjorts får du felmeddelandet "Förbjudet instrument". Du kan göra passandebedömningen i tjänsten på sidan Mina sidor > Min profil & inställningar > Passandebedömning. Till exempel ETF:er kräver liksom teckningsrätter aktivering av en passandebedömning.

Specified portfolio doesn't exist – Då du gjort den första insättningen i din portfölj tar det ungefär en dag förrän du kan göra den första ordern. Det ifrågavarande meddelandet kan komma fram även då du loggat in i två olika portföljer på samma enhet. Då måste du logga ut från båda portföljerna först och sedan logga in i den portfölj du vill göra ordern från.

Felaktigt pris – På de nordiska börserna finns ett säkerhetssystem, vars syfte är att minska kraftiga kursrörelser. Ordrarnas prisväxlingsgränser är normalt ca +/-15 % från det senaste affärspriset och ordrar som avviker mer än detta avböjs. Kontrollera det inmatade priset.

"Din order överstiger antalet av instrumentet ifråga i din portfölj". Detta felmeddelande kan komma om du har en annan ikraftvarande order av samma instrument. Kontrollera de aktiva ordrarna i tjänstens högra övre hörn under Ordrar (eller via de två pilarna nere i applikationens meny).

Din order gick inte igenom – internt felklicka här (på finska).

Hos Nordnet kan du göra en order på flera olika sätt:

1: Du gör ordern själv i vår webbtjänst antingen i vår webbtjänst, via våra handelsapplikationer (Infront Web Trader, Infront Active Trader) eller vår mobilapplikation.

2: Gör ordern via våra mäklare genom att ringa 020 198 5898.

Observera att du inte kan göra en order genom att skicka e-post eller meddelande via den interna nordnet.fi-tjänsten. Om det uppstår problem med att göra en order rekommenderar vi att du genast tar kontakt med våra mäklare genom att ringa 020 198 5898.

Valutaväxlingsavgifter fr.o.m. 0,075 %.

Om du handlar mycket på de nordamerikanska marknaderna, lönar det sig för dig att öppna ett avgiftsfritt dollarvalutakonto och växla valutan själv. Då betalar du 0,075 % för att växla euro till dollar. Hos andra förmedlare kan denna avgift vara till och med 0,30 % – alltså fyra gånger så hög. Till exempel växling av 5 000 euro till dollar med en avgift på 0,30 % innebär en avgift på 15 euro, som fördubblas då investeraren växlar tillbaka sina dollar till euro senare. Observera att valutakontona är tillgängliga endast för aktie- och fonddepån (AOT), inte på aktiesparkontot (OST). Begränsningen beror på lagstiftning.

Nordnets valutakonto innebär betydande besparingar för framför allt aktiva investerare, eftersom valutan inte behöver växlas mellan varje affär i utländsk valuta, till skillnad från många andra förmedlare.

Investerare på de internationella aktiemarknaderna bör ta valutaväxlingsavgifterna i beaktande även för dividendernas del: höga valutaväxlingsavgifter sänker investerarens dividendavkastning då dollar växlas tillbaka till euro.

Inga förvaringsavgifter.

Hos Nordnet betalar du inga öppningsavgifter och inte heller några månads- eller årsavgifter för förvaring av börsaktier. Du betalar inte ens om du någon gång håller några månaders paus från investering. Nordnet bestraffar inte långsiktiga buy & hold-investerare med några fasta förvaringsavgifter.

Nå USA:s marknader med fonder och Nordnet Markets-produkter utan courtage, tecknings- eller inlösenavgifter.

Om du investerar på USA:s marknader till exempel i Nordnet Indeksirahasto USA eller via Nordnet Markets-produkter, betalar du inga courtage, tecknings- eller inlösenavgifter för dina affärer. Nordnet Markets-produkternas courtagefrihet gäller affärer över 100 euro. Observera för Nordnet Markets-produkter att det även finns en hög risk för att förlora det investerade kapitalet kopplad till hävstångsprodukter med en hög hävstångsfaktor. De ifrågavarande produkterna lämpar sig inte för alla investerare och handel med dem förutsätter avläggande av en passandebedömning.

Realtidskurser utan tilläggsdebitering

Hos Nordnet får varje kund realtidskurser både för de Nordiska och Nordamerikanska marknaderna – utan avgifter. Hos konkurrenterna är denna avgift vanligtvis 5 € /mån eller mera. (Observera att det för Nordamerkas del är frågan om snapshot-kurser i realtid i instrumentets köp- och säljöversikt – priserna strömmas alltså inte på samma sätt som för nordiska aktier. Uppdatera din webbläsare genom att klicka på F5 för att se det senaste priset).

En rapporteringstjänst som sparar din tid.

Tid är pengar. Av den orsaken innebär Nordnets rapporteringstjänster ren och skär besparing för dig. Som Nordnets kund behöver du inte varje år gå igenom hela din investeringsverksamhet med hjälp av kalkylprogram, eftersom Nordnet levererar informationen om dina affärer direkt till skatteförvaltningen. Du behöver endast kontrollera att det inte finns några fel i informationen i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Samla dina investeringar på ett ställe.

Du kan utnyttja dina USA-aktier och andra innehav du samlat på dig med tiden hos Nordnet på många sätt: du kan ansöka om marknadernas mest flexibla portföljbelåning (reell årsränta fr.o.m. 0,995 %) och då investeringsförmögenheten överstiger 200 000 euro kan du även ansöka om att gå med i Private Banking-förmånsprogrammet.

Läs mer om att investera i USA.

Via Nordnets webbtjänst kan du investera på följande utländska börser:

 • Sverige
 • Norge
 • Danmark
 • Tyskland (Xetra)
 • USA
 • Kanada (Toronto Stock Exchange)
 • För USA:s OTC-marknader, se listan på de aktier som är tillgängliga här.

Per telefon via Nordnets mäklare kan du även investera på följande börser:

 • London* endast FTSE 350-indexets aktier
 • Euronext (Frankrike**, Nederländerna, Portugal, Belgien)
 • Xetra (de som inte kan nås via webben)

En tilläggsavgift på 10 euro debiteras för ordrar per telefon. För affärer i andra valutor än euro görs en valutaväxling. Tilläggsinformation hittar du under "valutaväxling".

*För affärer på Londonbörsen debiteras en stämpelskatt på 0,50 %. Nordnet gör valutaväxlingen automatiskt.

**För köp av vissa franska aktier debiteras en finansieringstransaktionsskatt på 0,30 %.

S&P 500 är en av världens mest kända börsindex. Det består av de 500 största amerikanska bolagen och man kan investera i det bland annat genom fonder och ETF.er.

Då blankningstjänsten är aktiv kan du blanka aktier inom ramarna av den tillgängliga summan.

I vår webbtjänst sker blankning genom att sälja en sådan aktie som du för tillfället inte har i portföljen (i samma portfölj kan man inte samtidigt ha en lång och en kort position). Sök den aktie du vill ha, ange antalet aktier du vill sälja, ange pris, kontrollera att ordern är korrekt och tryck på "Sälj". Blankningen förverkligas och en negativ position av den ifrågavarande aktien dyker upp i din portfölj (t.ex. -100).

I detta fall skiljer sig inte en vanlig säljorder och en blankningsorder från varandra på något sätt. Samma gäller även då du köper tillbaka de blankade aktierna för att returnera dem till utfärdaren av aktielånet. På grund av detta är det viktigt att du gör alla dina blankningsordrar omsorgsfullt.

Exempel

Johanna har 1 000 EUR tillgängligt i sin portfölj och hon vill blanka aktie A för 5 000 euro. Aktien har ett säkerhetskrav på 120 %. Efter transaktionen ser portföljen ut på följande sätt:

 • position 100 aktie A
 • marknadsvärde 5 000 EUR
 • belåningsvärde 6 000 EUR
 • saldo 6 000 EUR

Kontot är inte överbelånat, eftersom Johannas saldo täcker säkerhetskravet.

Om aktie A:s pris stiger med 10 % ser portföljen ut på följande sätt:

 • position 100 aktie A
 • marknadsvärde 5 500 EUR
 • belåningsvärde 6 600 EUR
 • saldo 6 000 EUR

Johannas saldo är överbelånad med 600 EUR, eftersom saldot i hennes portfölj inte täcker 120 % säkerhetskravet. I sådana fall måste överbelåningen korrigeras antingen genom att sälja long-positioner, täcka A-aktiens blankning eller sätta in mera pengar på kontot.

På börsen finns det också BEAR-certifikat och säljwarranter för att sänka riskerna med direkt blankning. Dessa finansieringsinstrument erbjuder dig även bredare möjligheter att blanka olika underliggande tillgångar.

Läs mer om blankning här.

Affärernas avstämningstid på börserna är huvudsakligen två bankdagar efter affärsdagen (T+2).

Då du köper en aktie på Helsingforsbörsen på en vardagsmåndag, är affärens avstämningsdag två bankdagar senare, d.v.s. på onsdag. Aktierna bokas in på ditt värdeandelskonto först på avstämningsdagen, trots att de syns i din portfölj redan på affärsdagen. Det är framför allt viktigt att beakta avstämningstiden i situationer då du är intresserad av dividend- eller teckningsrätter. För att du ska vara berättigad till dividend till exempel måste du köpa aktierna senast på bolagsstämmodagen, eftersom en aktieägare som på avstämningsdagen enligt bolagsstämman är registrerad som aktiägare är berättigad till dividend enligt Finlands aktiebolagslag.

Då du säljer en aktie på Helsingforsbörsen till exempel på en vardagsmåndag är affärens avstämningsdag två bankdagar senare, d.v.s. på onsdag, då även medlen från försäljningen i verkligheten bokas in på ditt handelskonto trots att de syns i portföljen direkt då försäljningen skett.

De pengar du fått från försäljningen är tillgängliga för handel direkt efter att affären förverkligats. Du kan vid behov lyfta ut pengarna mot en ränteavgift eller använda dem för nya aktieinköp. Om du vill undvika ränteavgifter ska du göra uttaget först på avstämningsdagen.

Det finns skäl att lägga ut fondordern i marknaden först på aktieförsäljningens avstämningsdag. Avstämningsdagen för börsnoterade värdepapper är T+2. Om du vill göra en teckning i en onoterad fond med medel som bokas in senare, ta avstämningstiden för den tidigare börsaffären i beaktande då du gör fondordern. Om du tecknar fonder före avstämningsdagen för de värdepapper du sålt kan du vara tvungen att betala ränta för den summa du lånat.

Se listan på aktier som kan blankas via den här länken.

Läs mer om blankning här.

Nyckelord: blankning

Norska skatteverket inför från och med den 1 januari 2019 nya dokumentationskrav vid utdelning på norska aktier. Kupongskatten kommer därmed att höjas till 25 procent från nuvarande 15 procent vid utbetalningstillfället.

Det är möjligt att kräva tillbaka källskatt som betalts för mycket från de norska skattemyndigheterna. Utan återkravet är "skattesvinnet" 10 %, eftersom Finlands skatteförvaltning kompenserar endast andelen enligt skatteavtalet.

Tilläggsinformation och instruktioner för återkrav hittar du på Norges skattemyndigheters webbsidor.

Användning av glidande Stop Loss möjliggör att följa med trender i aktiekurserna. Du kan följa både positiv och negativ kursutveckling.

Med hjälp av glidande Stop Loss-funktionen kan du göra ordrar som aktiveras då aktiekursen förändrats med den procentandel du valt. Då ordern aktiveras definierar den senaste förverkligade affären startnivån för den glidande Stop Loss-ordern.

Då den glidande Stop Loss-ordern aktiveras har ordern samma giltighetstid på börsen som den ursprungliga glidande Stop Loss-ordern.

Exempel:

Du har köpt en aktie till priset 20,00 EUR under en stigande trend. Då trenden svänger och blir sjunkande (den högsta noteringen under den stigande trenden var 25,00 EUR) och aktiens pris sjunker med 10 % (priser är nu 22,50 EUR) aktiveras Stop Loss-ordern.

Du kan lägga till glidande Stop Loss-funktionen för din order (till exempel 2 %) för att försäkra dig om att affären förverkligas. Om du anger 2 % som den glidande Stop Loss-nivån, går de nya ordern ut på marknaden till kursen 22,05 EUR. Observera att om aktien i början av börsdagen öppnar till en kurs som avviker mer än den valda Stop Loss-nivån, blir öppningskursen aktiveringskursen. I detta exempel aktiveras ordern till -2 % från öppningskursen. Samma gäller även till exempel efter intradayauktion.

Om aktiens tick size inte är i bruk, avrundas orderns pris till den närmaste tillgängliga tick size (22,048 EUR → 22,05 EUR). Stop-nivån bestäms enligt aktiens volatilitet.

Obs: Då du gör en Stop Loss-order kan du inte vara säker på att din order förverkligas. Observera även att ifall förändringen i aktiekursen är kraftig kan ordern förverkligas med de villkor du angett, fastän det inte vore fördelaktigt för dig.

Om du äger aktier eller andra instrument noterade i en annan valuta än euro, förklarar förändringar i valutakurserna din portföljs värdeförändringar utanför börsernas öppettider.

Observera att även insättningar och uttag syns i portföljens avkastningsgraf på överföringsdagen. Denna förvrängning korrigeras innan följande dag.

Kurslarmen för instrument som är noterade utanför Norden kommer med 15 minuters fördröjning. Om du vill ha kurslarm i realtid för instrument noterade i USA, Kanada och Tyskland måste du beställa realtidskurser för ifrågavarande marknader.

Det är fråga om en avgiftsbelagd tilläggstjänst. Beställ realtidskurser på sidan Mina sidor > Mina tilläggstjänster.

Inga förvaltnings- eller övriga avgifter debiteras för användning av blankningsfunktionen. Intraday-blankningens avgifter består endast av courtage och för blankning över natten fakturerar vi en enskild aktielåneavgift (30 EUR för aktivering + min. 3 % (p.a.) premie av den öppna positionens marknadsvärde (delat på 360 dagar). [*]

[*] Premien är inte fast, utan kan variera enligt marknadssituationen. Den exakta informationen får du vid behov av våra mäklare på numret 020 198 5898.

Din courtageklass beror på din handelsaktivitet den föregående månaden. Du ser din courtageklass under Mina sidor > Min profil & inställningar > Konton > Courtageklass.

Då man räknar courtageklassen räknas alla affärer i portföljer under samma personnummer. Alla portföljer under samma personnummer får samma ihopräknade courtageklass.

Om du tillhör någon specialprissättningsgrupp (bl.a. Active Trader och OSKL-kunder) syns din courtageklass inte direkt i vår webbtjänst. Vid behov får du veta din prissättningsmodell antingen genom att ringa vår kundtjänst eller skicka ett meddelande via meddelandetjänsten.

Se handelsprislistan och hur du förflyttas mellan nivåerna (på finska).

Courtageklassen grundar sig i regel på vår prislista. Det är möjligt att diskutera en avvikande courtageregel med våra mäklare (tfn. 020 198 5898). Observera att specialcourtageregler alltid i någon mån baserar sig på din handelsaktivitet.

Börsen är en öppen marknadsplats och ett börsparti är 1 aktie. Det är alltså möjligt att ordern förverkligas med endast 1 aktie. Affärerna förverkligas då köparnas och säljarnas erbjudanden möts. För varje förverkligad order debiteras ett courtage enligt Nordnets prislista.

Om du märker att endast en del av din order förverkligats under en börsdag kan du korrigera situationen genom att förändra orderns kurs så att även resten av ordern förverkligas. Alternativt kan du lägga ut ordern först då den kan förverkligas direkt till den kurs du vill ha. Detta lyckas genom att följa med orderdjupen.

Se även frågorna:

 • Hur bestäms courtaget om ordern förverkligas i flera partier?
 • Tilläggsinformation och tips för ordrar

Listan på de aktier som kan blankas hittar du via den här länken (säkerhetskravet är 120–160 %). Om du är intresserad av en aktie som inte finns på listan, kan man alltid ta kontakt med våra mäklare. Du når den finskspråkiga mäklartjänsten på numret 020 198 5898 eller genom att skicka ett meddelande via meddelandetjänsten.

I vissa situationer kan det förekomma att lånegivaren vill ha tillbaka sina aktier redan under samma börsdag eller senare, då aktierna måste köpas tillbaka. I dessa situationer har Nordnet rätt att avsluta aktielånepositionen och debitera avgifter för det enligt prislistan (bl.a. realiseringsavgift 20 EUR + courtage).

Nordnet erbjuder inte blankning i USA eller Kanada.

Hos Nordnet kan du inte blanka derivat.

Ditt kurslarm aktiveras då de villkor du angett förverkligas, d.v.s. då instrumentets pris över- eller understiger den nivå du valt.

Om du vill kontrollera villkoren för ditt larm, gå till instrumentets egen sida och klicka på "Kurslarm"-länken i det övre högra hörnet.

Om du vill se en uppdelning av de courtage och övriga avgifter du betalat under ett visst år, hittar du det i den årliga kostnadsredovisningen. Courtagen är noterade i rapporten med namnet transaktionskostnad. Du hittar kostnadsredovisningen på Nordnets sidor under Mina sidor > Årsbesked. Observera att kostnadsredovisningen alltid är portfölj-/kontospecifik och den skapas alltid för varje år skilt för sig. Till exempel är kostnadsredovisningen för år 2020 skapad på våren 2021.

Ett annat sätt att räkna ut courtagen för en viss period är att gå till sidan Mina sidor > Transaktioner och notor och överföra transaktionerna för den valda tidsperioden till Excel ("Excel-knappen högst upp på sidan). Courtagen syns i kolumnen Betalningar.

Det högsta möjliga blankningsbeloppet framgår från följande formel:

Tillgängligt saldo + Intradaylimit + (beviljad kreditlimit – tillgänglig lånesumma) / säkerhetskrav = maximalt blankningsbelopp

Exempel 1:

Kundens saldo: 50 000 EUR
Den beviljade lånesumman: 100 000 EUR
Exempelaktien Nokia: säkerhetskrav 130 %
Max = 50 000 + (100 000 – 0) / 130 % = en position på ca 115 400 EUR
Exempel 2:

Kundens saldo: 50 000 EUR
Den beviljade lånesuman: 100 000 EUR
Tillgänglig lånesumma: 20 000 EUR
Exempelaktien Fortum: säkerhetskrav 115 %
Max = 50 000 + (100 000 – 20 000) / 115 % = en position på ca 113 000 EUR

Exempel 3:

Kundens saldo: 50 000 EUR
Den beviljade lånesuman: 100 000 EUR
Tillgänglig lånesumma: 40 000 EUR
Intradaylimit: 50 000
Exempelaktien Fortum: säkerhetskrav 115 %
Max = 50 000 + 50 000 + (100 000 – 40 000) / 115% = en position på ca 139 100 EUR

Ett sådant felmeddelande kan komma fram i Nordnet-appen och det beror oftast på något av följande:

 • Du försöker aktivera en order på en helgdag då börserna är stängda.
 • Du försökte köpa ett instrument som man inte enligt lagstiftning kan köpa. Dessa förbjudna instrument är till exempel fonder noterade på de nordamerikanska marknaderna. Förbudet beror på MiFID II-lagstiftningen.
 • Du har har fått ett meddelande i Nordnets meddelandetjänst som kräver åtgärder av dig före du kan fortsätta handla. Logga in i Nordnet via webbläsaren eller applikationen för att läsa meddelandet (Meddelanden i det övre högra hörnet eller kuvertikonen i appen).

På börsen finns s.k. säkerhetsgränser för ordrar som i skrivande stund är följande:

OMXH25-bolag på Helsingforsbörsen 30 %, övriga 45 %

Aktier i USA värda under 5 dollar 10 %

Aktier värda 5–50 dollar 5 %

Aktier värda över 50 dollar 3 %

Marknadsplatserna (Nasdaq och NYSE) har angett säkerhetsgränserna och Nordnet kan inte påverka dem. Om du vill ange en order som över- eller understiger aktiens säkerhetsgräns kan du använda Stop Loss-order.

Bakgrund:

Nordnet och marknadsplatserna d.v.s. börserna är förpliktigade att försäkra att inga affärer förverkligas till över- eller underpris, varav säkerhetsgränser tillämpas. Säkerhetsgränserna förhindrar ordrar som avviker för mycket från det senaste affärspriset. Trots säkerhetsgränserna måste börsen ibland återkalla affärer som av ett eller annat skäl förverkligas till över- eller underpris.

Världens börser är öppna följande tider finsk tid (GMT+2):

Finland 10.00–18.30

Sverige 10.00–18.30

Norge 10.00–17.25

Danmark 10.00–10.00–18.00

Tyskland 10.00–18.30

USA 16.30–23.00

Kanada 16.30–23.00

England 10.00–18.30

Se helgdagar och andra undantagsöppettider här.

Nyckelord: öppettider, handelstider, öppet

Ordrarna på Nasdaq Nordic-marknadsplatserna förverkligas enligt börsens handelsregler, i regel med följande prioritet:

1. Pris

2. Intern (samma förmedlare vid köp och försäljning)

3. Antal

4. Tid


Medelkursen (GAV) består av medelkursen av värdepapprets köppartier (inklusive anskaffningsutgifterna d.v.s. dina courtage). Affärernas avgifter uppdateras i medelkursen dagen efter handelstransaktionerna.

Courtagen beaktas alltså i medelkursen för de värdepapper du köpt och i grafen som beskriver portföljens utveckling. Man kan minimera courtagens sänkande effekt på avkastningen genom att köpa aktier i större partier på en gång på de marknader där courtagen är högre. Då hålls courtagets andel av hela affärssumman måttlig.

Vi erbjuder realtidskurser för börserna i Finland, Sverige, Norge* och Danmark avgiftsfritt för börsnoterade aktier och warranter. För dessa börser ser du även orderdjupet och dess alla fem nivåer i realtid. Även de senaste affärerna uppdateras automatiskt. Du känner igen realtidskurser på att de uppdateras automatiskt inom börsernas öppettider, samt på den lilla blixtikonen bredvid kursen.

*Erbjudandet för realtidskurser på Oslobörsen är i kraft tills 31.12.2021.

Om kurserna av någon orsak inte uppdateras automatiskt kan du försöka åtgärda det på följande sätt:

 • Är du inloggad i tjänsten? Kurserna syns i realtid endast för inloggade användare.
 • Använder du en modern webbläsare, såsom Chrome eller Firefox? Nordnet stöder inte Internet Explorer.
 • Kontrollera att realtidskurserna är aktiverade på sidan Mina sidor > Mina tilläggstjänster.

Derivatmarknaderna har utvecklats kraftigt under de senaste 30 åren. Derivatmarknadernas explosionsartade tillväxt har en stark koppling till investerarnas behov inom riskhantering och en ökning i riskmedvetenheten. Derivat erbjuder den erfarna och medvetna investeraren ett sätt att hantera risken på marknaderna för de underliggande tillgångarna (Knüpfer & Puttonen 2011, 215-216). Derivat kan användas både för riskhantering och risktagning, så det är viktigt att investeraren bekantar sig med olika handelsstrategier och produkternas värderingssystem före man tar investeringsbeslut.

Med derivat syftar man på ett sådant finansiellt instrument, vars värde baserar sig på priserna på någon annan marknad – den underliggande tillgången kan vara till exempel aktier, index, räntor, valutor eller till exempel råvaror. Derivat kan enligt Knüpfer och Puttonen (2011, 216–217) vara bland annat futurer, terminer och optioner (observera även warranter). Tilläggsinformation om derivathandel hittar du i vår webbtjänst på sidan Börs & marknad.

Derivatens funktion är ofta inte så enkel, så det finns skäl att bekanta sig med verksamhetsprinciperna och -logiken för de olika derivaten tillräckligt omsorgsfullt.

För att handla med derivat måste du bekanta dig omsorgsfullt med de tillämpade villkoren och riskerna och fylla i derivatavtalet och avtalen gällande belåning. Utöver det måste du även avklara passandebedömningen för belåning samt standardiserade optioner och terminer.

Då du avklarat passandebedömningarna kan du övergå till att fylla i avtalen:

Om du ansöker om derivathandelsrätt för ett företag, fyll i den här webblanketten.

Om du ansöker om derivathandelsrätt som privatperson, fyll i den här webblanketten.

Tilläggsinformation:

 • Samuli Knüpfer & Vesa Puttonen (2011). Moderni rahoitus. Helsingfors: WSOYpro. (kap. 9)
 • NASDAQ OMX (2011). Opi optiot. Itseopiskeluaineisto. Helsingfors.
 • Mika Pesonen (2011). Säästäjästä sijoittajaksi. Jokamiehen sijoitusopas. Helsingfors: Docendo.

Läs mer om certifikat

Läs mer om optioner

Obs: Det finns ett säkerhetssystem på de nordiska börserna, vars syfte är att minska starka kursrörelser och eventuellt undvika onödiga handelsavbrott. Prisintervallen för ordrarna är normalt ca +/- 15 – 50 % av det senaste affärspriset och ordrar som avviker mer än detta avvisas. Om det inte går att sälja produkten till emittentens köppris och du vill sälja, ring våra mäklare på numret 020 198 5898 omedelbart.

En isbergsorder innebär att endast en del av ordrarna syns i orderboken för andra investerare.

Minimivärdet för isbergsordrar är från och med 3.1.2018 10 500 € / 100 000 SEK/NOK/DKK. Orsaken till begränsningen är MiFID II som stigit i kraft inom EU-lagstiftningen samma dag.

Nyhetslarm kan inte ännu aktiveras i den nya webbtjänsten. Tillsvidare har vi ingen närmare information för när funktionen blir tillgänglig.

Se alla marknadsplatser och börser du kan investera på via Nordnet på adressen https://www.nordnet.fi/fi/sv/marknad/marknadsplatser

Du hittar avgifter och priser för handel på olika marknadsplatser i vår prislista: https://www.nordnet.fi/fi/sv/tjanster/prislista

Om du bestämmer dig för att blanka en aktie före dividendens utbetalningsdag är du skyldig att betala dividendersättning till de lånade aktiernas verkliga ägare.

Exempel:

Du blankar 100 st aktier i Nokia Oyj (NOKIA). Utställaren av aktielånet, som alltså i verkligheten äger aktierna på bolagsstämmodagen, är därmed berättigad till dividend (till exempel 0,14 euro per aktie).

Om du blankar aktien före bolagsstämmodagen och inte avslutar blankningspositionen förrän efter bolagsstämmodagen, är du skyldig att betala dividend åt aktiernas verkliga ägare. I detta fall 1 000 NOKIA * 0,14 EUR = 140 euro.

Om du däremot avslutar blankningspositionen, d.v.s. köper tillbaka de aktier du lånat bankdagen före avstämningsdagen, är du inte skyldig att betala dividendersättning.

Tilläggsinformation får du i sektion 9.1 av Allmänna villkor för värdepapperslån.

Orsaken till detta är att finländska kunder kan äga finländska aktiebolag endast via sitt eget värdeandelskonto. Finländska kunder kan alltså inte köpa finländska aktier noterade till exempel i Sverige eller Nordamerika (bl.a. Nokia och Nordea), eftersom förvaringen av dessa aktier sker i förvaltningsregistret.

I praktiken fungerar förvaltningsregistreringen så, att endast aktiernas förvarare nämns i bolagets ägarregister, vilket skulle vara Nordnet för utländska börsbolag. Lagen tillåter förvaltningsregistrering för finländska aktier endast för utländska investerare. Förbudet gäller inte bolag vars huvudkontor befinner sig till exempel i Sverige och vars aktier därmed även har en svensk ISIN-kod. Ett exempel på en sådan aktie är Telia, vars aktier är parallellnoterade på Helsingforsbörsen.

Du kan beställa kurslarm genom att förflytta dig till sidan för det instrument du vill ha larmet för. Klicka sedan på "Kurslarm" i det övre högra hörnet. Välj sedan när du vill ha larmet: då kursen överstiger eller understiger en viss nivå. Ange priset du vill ha larm för eller klicka på "%" om du vill ha ett larm i samband med en viss procentuell ökning eller minskning. Klicka sedan på "Skapa kurslarm". Du kan se och redigera alla dina kurslarm på sidan Mina sidor > Kurslarm.

Ladda ned Nordnet-appen och aktivera pushnotiser

Du måste ha Nordnet-appen installerad på din enhet och pushnotiser aktiverade i appen för att kurslarmet ska fungera. Du måste även ge Nordnet-appen tillåtelse att skicka pushnotiser. Du kan aktivera notiserna genom att öppna Nordnet-appen, logga in, klicka på profilikonen i det övre högra hörnet och efter det på "Notiser". Du kan tillåta notiser enskilt för kurslarm, dividender, överföringar och orderstatus (förverkligade affärer).

Då du installerat Nordnet-appen och aktiverat notiser (minst för överföringar) kan du testa att de fungerar genom att göra en insättning på ditt konto. Då ska du få en notis på din mobilskärm om den förverkligade överföringen på samma sätt som textmeddelanden eller e-post. Om du inte får någon notis, kontrollera följande:

1. Notiser är aktiverade i Nordnet-appen (se instruktionerna ovan) och

2. du har gett Nordnet-appen tillåtelse att skicka pushnotiser. Detta kan du kontrollera i dina mobilinställningar, på sidan pushnotiser/notifications.

Nyckelord: Larm, kurslarm, pushnotiser, notiser

Risken med blankning är att marknadspriset för de lånade aktierna stiger. Om aktiepriset stiger kraftigt stiger även risken för förlust märkbart. Aktiens kursökning höjer även säkerhetskravet och sjunker på motsvarande sätt då aktiekursen sjunker. Vid blankning är det viktigt att upprätthålla en god säkerhetsmarginal så att aktiens kursökning inte leder till en tvångsförsäljningssituation (engl. margin call). Nordnets säkerhetskrav är det negativa belåningsvärdet som motsvarar 120–160 procent av marknadsvärdet. Detta innebär att medlen som är tillgängliga för handel sjunker med 20–60 för de blankade aktierna.

Vid blankning finns också en risk att värdepapperslånet inte längre är tillgängligt eller att utställaren av aktielånet kräver tillbaka sina aktier. I sådana situationer måste de blankade aktierna köpas tillbaka.

Läs mer om ämnet här.

Fonder handlas inte på börsen och får därför endast en kursnotering per dag. För tillfället kan man aktivera kurslarm endast för börsnoterade instrument.

Lagstiftning kräver att Nordnet som bank känner sina egna kunder. LEI-koden fungerar som en del av kundens identifikation och god kännedom.

Att enbart förvara värdepapper hos Nordnet innebär inte att LEI-koden inte skulle vara nödvändig för företaget.

Till exempel följande företagshändelser kräver alltid en LEI-kod om aktieägaren är ett företag:

 • Teckning utan teckningsrätter
 • Dividend då investeraren ska välja mellan antinen en penning- eller aktiedividend (gäller i praktiken endast några utländska aktier)
 • Inlösenerbjudanden
 • Uppköpserbjudanden/utbyteserbjudanden, då investeraren kan välja mellan kontantinlösen eller värdepappersutbyte
 • Börsintroduktioner

För att kunna handla med värdepapper även i fortsättningen behöver du skaffa en LEI-kod för ditt företag.

Det tar vanligtvis ca sju vardagar att beställa en LEI-kod, men det kan ta längre om handläggningstiden förlängs närmare årsskiftet.

Via aktie- och fonddepån, d.v.s. värdeandelskontot (AOT) kan du investera i aktier, börsnoterade fonder (ETF:er), onoterade fonder såsom indexfonder, börsnoterade produkter (ETP, t.ex. Nordnet Markets-produkter) och derivat, såsom optioner och terminer. Se här alla de marknadsplatser som du kan handla på via Nordnets värdeandelskonto.

Via aktiesparkontot (OST) kan du investera i aktier noterade på börser och multilaterala handelsplattformer (t.ex. First North Helsinki). Se här de marknadsplatser du kan nå via aktiesparkontot.

Många faktorer påverkar möjligheten att handla med värdepapper. Det kan finnas lagstadgade begränsningar för vissa konton, men Nordnet kan även ha egna begränsningar av förvaltningsspeficika eller tekniska skäl. Mera detaljerad information gällande ett specifikt värdepapper kan du be om via vår kundtjänst.

Om ditt företag redan har en LEI-kod och ditt företag är registrerat i Finland eller ett annat land i Norden, behöver du inte göra någonting. Din LEI-kod registreras i vår tjänst automatiskt. Det är ändå viktigt att komma ihåg att förnya koden årligen.

Om ditt företag är registrerat utanför Norden måste du skicka in din LEI till Nordnet. Det går enklast via den interna meddelandetjänsten i Nordnet.fi-tjänsten då du är inloggad.

Om dina bevakningslistor finns i vår gamla webbtjänst, kan du importera dem till den nya webbtjänsten via Mina sidor > Bevakningslistor > Importera listor.

Enligt vårt erbjudande för nya kunder börjar du på vår bästa nivå (nivå 1), på vilken du kan handla 2 månader på Helsingforsbörsen till priset min. 3 € / 0,06 % / förverkligad order.

Efter det bestäms courtageklassen enligt din aktivitet.

Man kan endast ha ett ETF-månadssparavtal per portfölj (AOT) åt gången. Det är dock möjligt att ha flera portföljer.

Ja, du kan beställa pushnotiser för orderstatus, överföringar samt dividender via Nordnet-appen. Du kan aktivera pushnotiser i appen då du är inloggad: klicka på profilikonen i det övre högra hörnet och efter det på "Notiser". Klicka på "Tillåt notiser" och sedan på de notiser du vill aktivera.

Nyckelord: notis, notiser, order, ordrar, orderstatus

Du ser notan med noggrann information för en affär du gjort då du loggar in och går till sidan Mina sidor > Transaktioner och notor och klickar på "Se nota" för den ifrågavarande transaktionen. Om det ser ut som att notan innehåller ett fel eller något du inte förstår, hjälper vår kundtjänst via den interna meddelandetjänsten eller per telefon.

Nyckelord: courtage, avgift, debitering, nota

Hos Nordnet finns det endast en kontotyp att välja för värdepappershandel, d.v.s. aktie- och fonddepån.

Vi rekommenderar därför att alla företagskunder skaffar en LEI-kod för att vår tjänst ska kunna användas utan handelsbegränsningar. Det är ändå inte obligatoriskt att skaffa en LEI-kod för endast fondhandel.

Från och med 3.1.2018 stiger en ny värdepapperslagstiftning i kraft (MiFID II). I och med den nya lagstiftningen måste alla juridiska personer ha en internationell LEI-kod (Legal Entity Identifier) för att fortsätta värdepappershandla.

Om koden inte finns kan inte den juridiska personen/företaget fortsätta handla med värdepapper.

Idén med LEI-koden är att de europeiska ländernas lokala myndigheter noggrannare ska kunna följa med vilka aktörer som köper och säljer värdepapper.

Du kan delta i bolagsstämman endast för de finländska börsbolag du äger om du bor i Finland. Det är inte möjligt att delta i bolagsstämmor för utländska bolag.

Nordnet har blockerat handel med vissa Limited Partners-aktier och instrument, eftersom tillämpningen av deras skattelagstiftning delvis är oklart i samband med MiFID II-lagstiftningen som stigit i kraft 3.1.2018.

Nyckelord: Limited Partners, LP-aktie

LEI-kodskravet gäller även företag som med fullmakt förvaltar andra Nordnet-konton och företagskonton som förvaltas med fullmakt.

Företag måste ha en ikraftvarande LEI-kod för att kunna handla hos Nordnet.

I samarbete med NASDAQ OMX erbjuder vi Smart Order Routing-tjänsten för flera olika aktier. Tjänsten gäller aktier för stora, medelstora och små finländska bolag, börsnoterade fonder samt andra storbolagsaktier på de nordiska börserna.

Med Smart Order Routing-tjänsten får du den bästa möjliga kursen för din order. Din order förverkligas automatiskt på den börs som erbjuder det bästa sälj- eller köppriset. Om samma kurs finns tillgänglig på flera marknadsplatser överförs ordern till Nasdaq OMX-marknadsplatsen. NASDAQ OMX, BATS, Chi-X, Turquoise och Nordic@Mid tillhör tjänsten. Ordrarna överförs automatiskt då du gör en order för en aktie som tillhör tjänsten och innebär inga tilläggsavgifter. I praktiken kan det nya systemet synas för dig som en högre säljkurs eller en lägre köpkurs. I ordernotan ser du på vilken marknadsplats ordern förverkligats.

Om ditt företag är registrerat utomlands måste du skicka din LEI-kod till Nordnet. Det går enklast via Nordnet.fi-tjänstens interna meddelandetjänst.