Nordnet Smart -salkut.

Nordnet Smart -salkut 1 vuotta!

Jo yli 20 000 suomalaista on sijoittanut Smart-rahastoihin.

Nordnet Smart -salkuista on ensimmäisen vuoden aikana tullut yksi suosituimmista sijoituskohteista asiakkaidemme keskuudessa. Syyskuussa 2019 noin puolet kaikista Nordnetin kautta tehdyistä rahastomerkinnöistä tehtiin Smart-rahastoihin.

Osakemarkkinoiden turbulenssi ja epävarmuus ovat saaneet sijoittajat etsimään vakaita, mutta korkeita tuottoja, joita Smartit ovat pystyneet tuottamaan. Smart-salkkujen tuotot olivat 23.10.2018–21.10.2019 välisenä aikana 6,6–14,1 %. Ne voittivat selvästi niiden vertailuindeksit, jotka tuottivat 4,0–5,9 %.

Smart-salkuissa hajautetaan sijoitukset osakkeiden lisäksi useisiin eri omaisuusluokkiin ja ne hyötyvät toisten omaisuusluokkien arvonnoususta silloinkin, kun osakemarkkinoilla nähdään laskua. Ensimmäisen vuoden aikana korko- ja kiinteistösijoitukset olivat parhaiten tuottaneet omaisuusluokat.

Maailmanluokan sijoittamista. Automatisoituna.

Nyt sinulla on pääsy maailmanluokan sijoittamiseen ilman korkeita kuluja. Tämän mahdollistaa yhteistyömme J.P. Morganin kanssa, joka on yksi maailman johtavista investointipankeista. Vastaavia tuotteita on tarjottu aiemmin vain instituutiosijoittajille, mutta nyt ne ovat saatavilla myös suomalaisille yksityissijoittajille alkaen 15 euron minimimerkinnällä.

Nordnet Smart -salkut on kehitetty tuottamaan paremmin kuin perinteiset rahastot ja voittamaan vertailuindeksi pitkällä aikavälillä. Automatisoitu ja systemaattinen sijoitusstrategia sopeuttaa sijoitukset markkinatilanteeseen tarjoten sinulle älykkäämpää sijoittamista.

Nordnet Smart -salkut tekee erityiseksi se, että ne eivät ole riippuvaisia pelkästään osakkeiden arvon kasvusta, vaan reagoivat automaattisesti muutoksiin markkinoilla.

Jos korot nousevat tai osakemarkkinat laskevat, salkkuja säädetään, millä ajan mittaan pyritään lisäämään vakautta ja tuomaan parempia tuottoja.

Nordnet Smart -salkut 5 minuutissa.

Nordnet Smart -salkut mullistavat sijoitusmarkkinat, mutta miksi? Mitä Smart-salkut sisältävät ja miten ne toimivat?

Katso esimerkkien ja graafien avulla, kuinka Smart-salkkujen sijoitusstrategia poikkeaa perinteisistä rahastoista ja indeksisijoittamisesta – sekä miksi Smart-salkkujen tuotto-odotus on korkeampi.

Katso video! →

Jos tarvitset apua, neuvonta auttaa valitsemaan sopivimman salkun.

Nordnet Smart -salkkujen neuvontapalvelu on kehitetty antamaan sinulle sopiva tasapaino sijoitussalkkuusi. Neuvonta suosittelee sinulle sopivinta Smart-salkkua. Sen suorittaminen on vapaaehtoista. Voit myös valita itse sijoitushorisonttiisi ja riskinsietokykyysi sopivimman rahaston:

Kaupankäynnin helpottamiseksi ja kulujen madaltamiseksi olemme paketoineet salkut rahastojen muotoon.

Käyttääksesi neuvontapalvelua sinun tulee olla kirjautuneena sisään Nordnetin palveluun.

Nordnet Smart 5

Instrumenttityyppi
Rahasto (UCITS)

Maantieteellinen jakauma
Globaali

Omaisuusluokat
Osakkeet, korot, luotot, hyödykkeet, kiinteistöt, inflaatiosuojatut omaisuuserät ja Alternative Risk Premia -sijoitukset

Riskitaso:
3/7

Vuotuinen palkkio
0,79 %

Avaintietoesite

Salkun riskiallokaatio omaisuusluokittain

Lue tarkempi kuvaus Nordnet Blogissa.

Smart 15 riskiallokaatio

Nordnet Smart 10

Instrumenttityyppi
Rahasto (UCITS)

Maantieteellinen jakauma
Globaali

Omaisuusluokat
Osakkeet, korot, luotot, hyödykkeet, kiinteistöt, inflaatiosuojatut omaisuuserät ja Alternative Risk Premia -sijoitukset

Riskitaso:
4/7

Vuotuinen palkkio
0,89 %

Avaintietoesite

Salkun riskiallokaatio omaisuusluokittain

Lue tarkempi kuvaus Nordnet Blogissa.

Smart 15 riskiallokaatio

Nordnet Smart 15

Instrumenttityyppi
Rahasto (UCITS)

Maantieteellinen jakauma
Globaali

Omaisuusluokat
Osakkeet, korot, luotot, hyödykkeet, kiinteistöt, inflaatiosuojatut omaisuuserät ja Alternative Risk Premia -sijoitukset

Riskitaso:
5/7

Vuotuinen palkkio
0,99 %

Avaintietoesite

Salkun riskiallokaatio omaisuusluokittain

Lue tarkempi kuvaus Nordnet Blogissa.

Smart 15 riskiallokaatio
Smart 15 riskiallokaatio

Tärkeää tietoa riskeistä ja tuotoista

Huomioi, että historialliset ja simuloidut historialliset tuotot eivät ole tae tulevista tuotoista. Rahoitusinstrumenttien arvo voi sekä nousta että laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamaasi pääomaa takaisin.

Nordnet Smart -salkut on paketoitu rahastoiksi ja niillä käydään kauppaa kuten rahastoilla. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat Nordnet Smart -rahastoon. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen yltä.

Yhdellä sijoituksella koko maailma – ja vähän enemmän.

Nordnet Smart -salkut sijoittavat osakkeisiin, korkoihin, hyödykkeisiin, kiinteistöihin ja luottoihin. Sijoitukset on hajautettu eri omaisuusluokkiin ja tuhansiin arvopapereihin ympäri maailman.

Lisäksi riskejä hajautetaan faktorisijoittamisen avulla. Tämä tarkoittaa sijoittamista osakkeisiin, joilla on alhainen korrelaatio muun osakemarkkinan kanssa. Näitä sijoituksia kutsutaan nimellä Alternative Risk Premia. Tällaisilla osakkeilla on tiettyjä ominaisuuksia, kuten yrityksen pienempi koko, alhainen arvostus, positiivinen momentum, historiallisesti alhaisempi markkinariski ja kasvava tuloksentekokyky. Näistä ominaisuuksista muodostettuja sijoitusstrategioita ovat tutkineet ja kehittäneet maailman johtavat tutkijat, kuten Nobel-voittaja Eugene Fama (Nobelin palkinto 2013).

Nordnet Smart -salkku on kokonaisvaltainen sijoitusratkaisu tarjoten globaalin ja kaikki pääomaluokat kattavan hajautuksen. Et välttämättä tarvitse muuta.

Paremmin tasapainotettu salkku.

Nordnet Smart -salkut arvioivat erityyppisten arvopapereiden suhdetta ja tasapainottavat riskiä jatkuvasti.

Matalariskisissä omaisuusluokissa, kuten koroissa, kiinteistöissä ja hyödykkeissä, on alhaisempi tuotto kuin osakemarkkinoilla keskimäärin. Tuotto-riski-suhde voi niissä kuitenkin olla parempi. Tämän vuoksi rahasto sijoittaa tällaisiin kohteisiin velkavipua hyödyntämällä. Näin voidaan saada osakemarkkinoita parempi tuotto otettuun riskiin nähden.

Vaikka Nordnet Smart -salkkujen arvo odotetusti laskee markkinoiden laskiessa yleisesti, tämä strategia pyrkii tasapainottamaan ja rajoittamaan laskua.

Merkitse Smart-rahastoa.

Voit valita sijoitushorisonttiisi ja riskinsietokykyysi sopivimman rahaston itse tai hyödyntää digitaalista neuvontapalvelua. Kaupankäynnin helpottamiseksi ja kulujen madaltamiseksi olemme paketoineet Smart-salkut rahastoiksi.

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin:

  • Nordnet Smart 5 -rahaston vuotuinen hallinnointipalkkio: 0,79 %
  • Nordnet Smart 10 -rahaston vuotuinen hallinnointipalkkio: 0,89 %
  • Nordnet Smart 15 -rahaston vuotuinen hallinnointipalkkio: 0,99 %

Nordnet Smart -salkuissa on hallinnointipalkkio, joka veloitetaan rahaston arvosta päivittäin suhteella 1/360. Esimerkiksi Nordnet Smart 5 -rahaston arvosta veloitetaan siis päivittäin 0,79 % / 360 = 0,0022 %. Nordnetissä et maksa rahastokaupoistasi merkintä- tai lunastusmaksuja. Emme peri rahastoista myöskään säilytysmaksuja.

Nordnet Smart -salkut sijoittavat globaalisti 35 eri indeksiin viidessä eri omaisuusluokassa. Tarkempaa tietoa sijoituksista löydät tältä sivulta kohdasta "Tietoa rahastoista ja niiden sisällöstä". Klikkaa "donitsi-kaaviossa" olevia omaisuusluokkia, niin näet hajautuksen omaisuusluokkien sisällä.

Pienin mahdollinen sijoitettava summa on 15 €. Tämä on myös pienin summa, jonka Smart-salkkuun voi kuukausisäästää.

1) Mene kohtaan Sivuni > Kuukausisäästäminen > Aloita kuukausisäästäminen.

2) Anna summa ja klikkaa "Lisää rahasto". Etsi Nordet Smart -salkku kirjoittamalla vapaaseen tekstihakuun "Smart". Huom! Älä valitse hakutoiminnossa rahastoyhtiöksi Nordnetiä, rahastot on listattu J.P. Morgan Mansart -rahastoyhtiön alle.

3) Täytä vaaditut kentät ja aloita säästäminen.

Sen sijaan, että sijoitussumma jaetaan omaisuusluokkien kesken, Nordnet Smart -salkkujen allokaatio perustuu siihen, kuinka paljon riskiä kukin omaisuusluokka tuo salkkuun. Esimerkiksi Nordnet Smart 10 -salkussa 50 % riskistä tulee osakkeista ja 50 % muista muista omaisuusluokista. Riskijakauma pysyy samana yli ajan, vaikka euromääräinen sijoitusjakauma muuttuu markkinakehityksen mukaan.

Luvut 5, 10 ja 15 Nordnet Smart -rahastoissa viittaavat tavoiteltuun vuosittaiseen riskin määrään (vuotuinen prosentuaalinen volatiliteetti). Omaisuusluokkien jakauma salkuissa muuttuu jatkuvasti niin, että tavoiteriskitaso on koko ajan sama.

Helsingin pörssin volatiliteetti on normaalisti 10–30 %.

Matalariskisissä omaisuusluokissa, kuten koroissa, kiinteistöissä ja hyödykkeissä, on alhaisempi tuotto kuin osakemarkkinoilla keskimäärin. Tuotto-riski-suhde voi niissä kuitenkin olla parempi. Tämän vuoksi Nordnet Smart -salkut sijoittavat tällaisiin kohteisiin velkavipua hyödyntämällä. Näin voidaan saada osakemarkkinoita parempi tuotto otettuun riskiin nähden.

Kaikki rahastot, jotka tavoittelevat korkeaa tuotto-odotusta, edellyttävät jonkinasteista riskinottoa. Perinteisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi varojen sijoittamista 60 % osakkeisiin ja 40 % korkoihin. Tällainen omaisuusluokkien jakautuminen tarkoittaa itse asiassa, että noudatat lähes yksinomaan osakemarkkinoiden kehitystä. Positiivinen kehitys korkomarkkinoilla ei voi korvata osakekurssien laskua ilman, että vipuvaikutusta hyödynnetään.

Vipuvaikutuksen hyödyntäminen matalan tuotto- ja riskiprofiilin omaisuusluokissa ei ole riskitöntä. Arvioimme kuitenkin, että riski on matalampi verrattuna siihen, että koko portfolio altistettaisiin pääasiassa osakemarkkinoille.

Vertailuindekseiksi on valittu Nordnet Smart 5-, 10- ja 15 -salkkujen sijoitusstrategioita mahdollisimman hyvin kuvaavat indeksit.

Nordnet Smart 5: 100 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond TR.
Nordnet Smart 10: 40 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond TR 60 % MSCI All Country World Index IMI.
Nordnet Smart 15: 100 % MSCI All Country World Index IMI.

Kaikkien indeksien tuotto on laskettu ilman kuluja. Smart-salkkujen tuotoissa on huomioitu kulut.

Mikäli teet rahastotoimeksiannon arkipäivänä ennen kello 13.00, toimeksianto lähetetään rahastoyhtiölle samana päivänä. Rahastotoimeksiannon lopullinen kurssi määräytyy silloin, kun rahastoyhtiö toteuttaa kaupan, eikä Nordnet voi vaikuttaa tähän. Joillakin rahastoyhtiöillä kurssi määräytyy yhden tai kahden päivän kuluessa toimeksiannosta.

Rahastotoimeksiannot lähetetään rahastoyhtiöille kerran päivässä. Merkintä tai lunastus näkyy salkussasi arviolta 2–6 pankkipäivän kuluessa. Tarkka ajankohta riippuu rahastoyhtiöstä. Rahastotoimeksiantosi tila henkilökohtaisessa tarjouskirjassasi on "Markkinalla" kunnes rahasto-osuudet näkyvät salkussasi. Rahastomerkinnästä tai -lunastuksesta tulee laskelma kohtaan Sivuni > Tapahtumat ja laskelmat, kun rahastotoimeksianto on toteutettu.

Voit poistaa tekemäsi rahastotoimeksiannon niin kauan, kuin sen tila tarjouskirjassasi on "Vastaanotettu".

Nordnet Smart -salkut sijoittavat arvopapereihin ympäri maailman ja rahastoille voidaan laskea arvo vain silloin, kun kaikki markkinat ovat auki. Jos rahastolle ei voida laskea arvoa, myös toimeksiantojen toteutus siirtyy seuraavalle pankkipäivälle.

Lista arkipäivistä vuonna 2019, kun rahastolle ei voida laskea arvoa maailman pörssien kiinni olemisesta johtuen:

01/01/2019
02/01/2019
03/01/2019
14/01/2019
21/01/2019
28/01/2019
11/02/2019
18/02/2019
18/03/2019
21/03/2019
18/04/2019
19/04/2019
22/04/2019
25/04/2019
29/04/2019
01/05/2019
03/05/2019
06/05/2019
17/05/2019
27/05/2019
30/05/2019
31/05/2019
03/06/2019
05/06/2019
06/06/2019
10/06/2019
21/06/2019
04/07/2019
15/07/2019
05/08/2019
12/08/2019
26/08/2019
02/09/2019
16/09/2019
23/09/2019
03/10/2019
14/10/2019
28/10/2019
04/11/2019
11/11/2019
28/11/2019
24/12/2019
25/12/2019
26/12/2019
27/12/2019
31/12/2019

Katso Nordnet Smart -salkkujen lainoitusasteet tästä linkistä.

Tärkeää tietoa riskeistä ja tuotoista.

Huomioi, että historialliset ja simuloidut historialliset tuotot eivät ole tae tulevista tuotoista.

Rahoitusinstrumenttien arvo voi sekä nousta että laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamaasi pääomaa takaisin.

Nordnet Smart -salkut on paketoitu rahastoiksi ja niillä käydään kauppaa kuten rahastoilla. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat Nordnet Smart -rahastoon. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus-sivulta sekä toimeksiantosivulta.