Siirry pääsisältöön

Vastuullinen sijottaminen.


Löydä osakkeita, rahastoja ja ETF:iä.

Vastuullista sijoittamista pidettiin aiemmin kompromissina arvon ja "arvojen" välillä. Nykyisin sijoittajilla ei kuitenkaan ole varaa jättää vastuullisuustekijöitä huomiotta. Aiempaa tarkempi data, sen kehittyneempi analysointi ja yhteiskunnan muuttuvat asenteet ovat mullistaneet vastuullisen sijoittamisen täysin: enää se ei ole näpertelyä sijoitussalkun reunoilla, vaan tapa rakentaa salkun ydintä.

Kestävyys jaetaan yleensä kolmeen ESG-tekijään:

 1. 1

  Ekologinen kestävyys (Environmental) edellyttää, että ihmisen toiminta asettuu luonnon kantokyvyn rajoihin siten, etteivät luonnon monimuotoisuus tai ekosysteemien toimivuus vaarannu.

 2. 2

  Sosiaalinen kestävyys (Social) pitää sisällään mm. ihmisarvosta kiinnipitämistä, tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja syrjäytymisen ehkäisemistä.

 3. 3

  Taloudellinen kestävyys (Governance) tarkoittaa talouskasvua, joka ei perustu velkaantumiseen eikä henkisten tai materiaalisten resurssien tuhlaamiseen.

Miten voin edistää kestävää kehitystä sijoittamalla?

 • Voit sijoittaa rahastoihin, osakkeisiin tai ETF:iin, jotka eivät sijoita tai ole tekemisissä esimerkiksi aseiden, fossiilisten polttoaineiden, tupakan tai alkoholin kanssa.

 • Voit sijoittaa rahastoihin tai ETF:iin, jotka pyrkivät edistämään kestävää kehitystä liiketoiminnallaan ja sijoituspäätöksillään (SFDR-asetuksen mukaiset artikla 8- ja 9-rahastot) ja joilla on esimerkiksi vahvistettu ilmastotavoite (osakkeet).

 • Voit pyrkiä vaikuttamaan omistamasi yhtiön liiketoimintaan yhtiökokouksessa tai puhumalla suoraan yhtiön johdolle ja osakkeenomistajille.

Meille finanssialan toimijoille vastuullisuus tarkoittaa muun muassa sitä, että teemme vastuullisten sijoituskohteiden löytämisen niin helpoksi kuin mahdollista. Koska Nordnetin kautta voi sijoittaa tuhansiin eri sijoituskohteisiin, on tärkeää, että niistä voi seuloa esiin vastuullisimmat – ja toisaalta jättää hakutuloksista pois sellaiset, jotka eivät täytä käyttäjän itsensä asettamia vastuullisuuskriteerejä.

Sijoittamalla voit vaikuttaa – myös ympäristöön.

The Re:turn Initiative on Nordnetin tapa tukea toimijoita, jotka etsivät ratkaisuja ympäristö- ja ilmastohaasteisiin. Aloite on osoitus siitä, että jokainen voi tehdä jotain. Joka kerta, kun teet pörssikaupan, olet mukana vaikuttamassa.

Vastuullisuusluokituksen omaavat rahastot.

Vastuullisuusluokitus.

Tiedonantovelvoitteita koskeva SFDR-asetus (Sustainable Finance Disclosure Regulation) on osa EU:n linjaamaa kestävän rahoituksen sääntelypakettia. Asetus velvoittaa rahoitustoimijoita antamaan kestävyyteen liittyviä tietoja sijoitustuotteista, eli miten kukin rahasto täyttää sille asetetut ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvät kriteerit (ESG). Tiedonantoasetuksen tavoitteena on mahdollistaa sijoittajille helpompi ja yhdenmukaisempi sijoitustuotteiden vastuullisuustietojen vertailu ja pitkällä aikavälillä ohjata pääomia kestäviin sijoituskohteisiin.

Rahastot, jotka edistävät kestävyystekijöitä ja pyrkivät tekemään kestäviä sijoituksia, luokitellaan kahteen eri kategoriaan – artikla 8 ja 9 – riippuen rahaston kestävyystavoitteista.

 • Artikla 8: Rahastot edistävät ympäristöön (E) tai yhteiskuntaan (S) liittyviä ominaisuuksia, mutta niiden pääfokus ei kuitenkaan ole ympäristössä eikä sosiaalisessa vastuussa. Tällaisia rahastoja kutsutaan yleisesti vaaleanvihreiksi.

 • Artikla 9: Rahastot pyrkivät erityisesti saavuttamaan kestävyyteen liittyviä tavoitteita. Rahastoja kutsutaan tummanvihreiksi.

Palvelumme näyttää rahastojen artiklanumeron (8 tai 9) sekä värin (vaalean- tai tummanvihreä). Rahastot, jotka eivät täytä vastuullisille tuotteille asetettuja edellytyksiä tai jotka eivät tue ESG-tekijöitä, on merkitty termillä “luokittelematon”. Luokittelun ja suodattimen avulla säästäjät voivat suodattaa vastuullisia sijoituskohteita entistä helpommin.

Ei-toivotut omistukset.

Suodattimien avulla voit myös määrittää, millaisia omistuksia et halua rahastosijoituksiisi (alkoholi, aseet, eläinkokeet, geenimuunnellut organismit (GMO), hiilivoima, palmuöljy, pienaseet, pornografia, sotateollisuus, torjunta-aineet, tupakka, uhkapelit ja ydinvoima).

Yksittäisten rahastojen vastuullisuusdata.

Nordnetin palvelussa voit nähdä rahastoista vastuullisuusdataa mm. hiiliriskiin sekä ympäristöasioihin (E), sosiaaliseen vastuuseen (S) ja hallintotapaan (G) liittyen. Kukin rahasto saa vastuullisuusarvosanan omien ominaisuuksiensa pohjalta sekä suhteessa muihin saman kategorian rahastoihin. Tiedot tulevat Morningstarilta, joka toimii datan tarjoajana Nordnetin rahastosivuilla. Rahastojen vastuullisuusdataan pääset käsiksi yksittäisen rahaston instrumenttisivulla, kun siirryt “Lisätietoja”-välilehdelle.

Vastuullisuusluokituksen omaavat ETF:t.

Rahastojen tavoin myös ETF:t, jotka edistävät kestävyystekijöitä ja pyrkivät tekemään kestäviä sijoituksia, luokitellaan kahteen eri kategoriaan – artikla 8 ja 9 – riippuen ETF:n kestävyystavoitteista.

 • Artikla 8: ETF:t edistävät ympäristöön (E) tai yhteiskuntaan (S) liittyviä ominaisuuksia, mutta niiden pääfokus ei kuitenkaan ole ympäristössä eikä sosiaalisessa vastuussa. Tällaisia ETF:iä kutsutaan yleisesti vaaleanvihreiksi.

 • Artikla 9: ETF:t pyrkivät erityisesti saavuttamaan kestävyyteen liittyviä tavoitteita. ETF:iä kutsutaan tummanvihreiksi.

Palvelumme näyttää ETF:ien artiklanumeron (8 tai 9) sekä värin (vaalean- tai tummanvihreä). ETF:t, jotka eivät täytä vastuullisille tuotteille asetettuja edellytyksiä tai jotka eivät tue ESG-tekijöitä, on merkitty termillä “luokittelematon”.

Ei-toivotut omistukset.

Suodattimien avulla voit myös määrittää, millaisia omistuksia et halua ETF-sijoituksiisi (alkoholi, aseet, eläinkokeet, geenimuunnellut organismit (GMO), hiilivoima, palmuöljy, pienaseet, pornografia, sotateollisuus, torjunta-aineet, tupakka, uhkapelit ja ydinvoima).

Yksittäisten ETF:ien vastuullisuusdata.

Nordnetin palvelussa voit nähdä ETF:istä vastuullisuusdataa mm. hiiliriskiin sekä ympäristöasioihin (E), sosiaaliseen vastuuseen (S) ja hallintotapaan (G) liittyen. Kukin ETF saa vastuullisuusarvosanan omien ominaisuuksiensa pohjalta sekä suhteessa muihin saman kategorian ETF:iin. Tiedot tulevat Morningstarilta, joka toimii datan tarjoajana Nordnetin rahastosivuilla. ETF:ien vastuullisuusdataan pääset käsiksi yksittäisen ETF:n instrumenttisivulla, kun siirryt “Lisätietoja”-välilehdelle.

Vastuulliset osakkeet.

Voit sijoittaa vastuullisesti osakkeisiin monella tapaa. Voit esimerkiksi valita sijoituskohteeksi yhtiön, joka pyrkii parantamaan sosiaalista vastuutaan ja hallintoaan ja tekemään yhteiskunnasta yhdenvertaisen. Voit myös suunnata katseesi ilmastokysymyksiin tai välttää sijoittamasta yhtiöihin, jotka toimivat esimerkiksi ase- ja tupakkateollisuudessa.

Alla esittelemämme osakevaihtoehdot pohjautuvat Sciencebasedtargets.orgin aloitteeseen, joka on toteutettu CDP:n, YK:n Global Impactin, WRI:n (World Resource Institute) ja WWF:n yhteistyönä. Yhtiöillä on ScienceBasedTargets.org-sivuston kriteerien mukainen, hyväksytty ilmastotavoite.

Aloite auttaa yhtiöitä arvioimaan päästöjään estääkseen ilmastonmuutoksen katastrofaalisimmat vaikutukset.

Sciencebasedtargets.org painottaa arvioissaan enemmän ympäristö- ja ilmastotekijöitä kuin yhteiskunnallisia ja hallintotapaan liittyviä asioita (ESG).

Vastuullisia osakkeita.
Terveydenhuolto
−5,14%
Teknologia
+8,7%
Viestintäpalvelut
−19,29%
Kulutustuotteet - defensiiviset
−24,92%
Terveydenhuolto
+25,42%
Kiinteistöt
−5,19%
Teollisuustuotteet ja -palvelut
−1,89%
Kulutustuotteet - defensiiviset
−23,01%
Kulutustuotteet - defensiiviset
−15,79%
Teknologia
−33,06%
Yhdyskuntapalvelut
+14,81%
Kulutustuotteet - defensiiviset
−9,26%
Terveydenhuolto
−43,4%
Kulutustuotteet - defensiiviset
+2,28%
Teknologia
+37,98%
Teknologia
+2,62%
Perusteollisuus
−15,53%
Kulutustuotteet - defensiiviset
+0,63%

Viimeisimmät artikkelit vastuullisesta sijoittamisesta:

Aloita vastuullinen sijoittaminen Nordnetissä.