Siirry pääsisältöön
Kaupallinen yhteistyö Aktian kanssa.

Salkkuun korkorahasto tai joukkovelkakirja?

Tutustu Aktian suosittuihin korkorahastoihin ja tee merkintä Nordnetissä.

Korkorahastot ja joukkovelkakirjat kiinnostavat sijoittajia, kun osakemarkkinoilla on epävarmuutta. Nordnetissä voit sijoittaa osakkeiden lisäksi moniin korkoinstrumentteihin.

Joukkovelkakirja on valtion tai yrityksen myöntämä velkapaperi, josta saa yleensä ennalta sovitun koron. Joukkovelkakirjoilla on mahdollista käydä kauppaa jälkimarkkinoilla samaan tapaan kuin osakkeilla. Sijoittaessaan velkakirjoihin rahaston kautta sijoittaja saa hajautetun salkun velkakirjoja eri lähteistä.

Joukkovelkakirjat ja muut korkorahastot ovat perinteisesti sijoitussalkun toinen peruspilari osakkeiden rinnalla. Korkojen roolina hajautetussa salkussa on tasapainottaa osakesijoitusten arvonvaihteluun liittyvää riskiä. Korkosijoitusten arvonvaihtelu on tyypillisesti maltillisempaa kuin osakemarkkinoilla, ja korot voivat olla hyvä sijoitus silloin, kun osakekurssit ovat laskussa.

Korkorahastot – hajautettu sijoitus joukkovelkakirjoihin.

Korkorahastot sijoittavat pääosin korkoa tuottaviin kohteisiin. Rahastosijoittamisen etuna on, että jo pienilläkin summilla on mahdollisuus tehdä useisiin eri kohteisiin hajautettu sijoitus. Korkorahastot voidaan jakaa pitkän koron ja lyhyen koron rahastoihin riippuen niiden sijoituskohteista. Koska korkorahastojen riski on yleensä osakerahastoja pienempi, pitkän koron rahastot voivat sopia jo keskipitkän ajan sijoitukseksi. Lyhyen koron rahastot sopivat myös lyhyemmän aikavälin sijoitukseksi.

Tutustu tarkemmin Aktian korkorahastoihin:

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF (ESGE)
Aktia Lyhyt Yrityskorko+ B

Aktia Lyhyt Yrityskorko+ B on yksi Nordnetin suomalaisen asiakaskunnan suosituimmista korkorahastoista.

Rahamarkkinoilla käydään kauppaa alle vuoden pituisilla korkopapereilla, kuten pankkien sijoitustodistukset ja yritystodistukset. Joukkovelkakirjamarkkinoilla käydään kauppaa yli vuoden mittaisilla korkopapereilla kuten joukkovelkakirjoilla, obligaatioilla ja debentuureilla. Aktia Lyhyt Yrityskorko+ käy kauppaa näillä molemmilla markkinoilla, mutta pitää korkoriskin maltillisena.

Tämä rahasto on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä kestäviä ominaisuuksia edistävä tuote. Rahasto ottaa sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa huomioon kestävyysriskit sekä -tekijät.

 • Omistajia Nordnetissä: 1800+

 • Kulut/v: 0,51 %

 • Lainoitusaste: 80 %


Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF (ESGW)
Aktia Corporate Bond+ B

Yritys, joka tarvitsee rahoitusta, voi lainata rahaa pankista tai laskea liikkeeseen joukkovelkakirjan rahoitusmarkkinoille. Joukkovelkakirjoja laskevat tyypillisesti liikkeeseen suuryritykset, sillä ne ovat määrältään useita satoja miljoonia euroja. Yritysten liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat jaetaan Investment grade- ja High yield-lainoihin.

Riskimielessä Investment grade-tasoinen joukkovelkakirja mielletään valtioiden liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen jälkeen toiseksi turvallisimmaksi pitkän koron sijoituskohteeksi. Euroopan valtionlainakriisin jälkeen asia ei ole enää aivan näin yksinkertainen. Hyvät yritykset voivat olla turvallisempia sijoituskohteita kuin valtiot. Yrityslainat ovatkin merkittävä hajauttaja ja tärkeä lisä sijoittajan salkkuun. Aktia Corporate Bond+ keskittyy Investment grade-lainoihin ja pyrkii pitämään High yield-lainojen painon pienenä.

 • Omistajia Nordnetissä: 1 400+

 • Kulut/v: 0,66 %

 • Lainoitusaste: 85 %


Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF (ESGE)
Aktia Nordic High Yield A

Pitkän koron rahasto, joka sijoittaa pääasiallisesti pohjoismaisten pankkien ja yritysten liikkeeseenlaskemiin, korkean luottoriskin korkotuotteisiin.

Aktia Nordic High Yield sopii sinulle, joka

 • haluat sijoittaa rahastoon, joka sijoittaa korkeamman riskin joukkovelkakirjoihin ja näin pyrkiä hyötymään korkeammista tuotto-odotuksista

 • haluat mahdollisuuden hyötyä aktiivisen salkunhoidon tuomasta lisäarvosta

 • haluat sijoittaa keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä.

 • Omistajia Nordnetissä: 250+

 • Kulut/v: 0,80 %

 • Lainoitusaste: 70 %


Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoittajaa kehoitetaan perehtymään rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen mahdollista sijoituspäätöstä. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.

Löydät Nordnetin palvelusta myös muita Aktian rahastoja.

Tietoa Aktiasta.

Se hyvä pankki. Ja erinomainen varainhoitaja.

Aktia on erinomainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka tarjoaa asiakkailleen maailmanluokan digitaaliset ja sijoituspalvelut. Aktia on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo kahdensadan vuoden ajan. Aktia on paras kumppani ihmisille, yrityksille ja yhteisöille, jotka arvostavat sydämen sivistystä ja vastuullista vaurastumista.

Aktian liiketoiminta koostuu henkilö-, yritys- ja instituutioasiakkaille tarjottavasta pankkitoiminnasta, varainhoidosta sekä henkivakuutustoiminnasta.

Anders Thylin
Aktia logo

Aktia pähkinänkuoressa:

Toimiala: Rahoitus

Kaupankäyntitunnus: AKTIA

Markkinapaikka: Nasdaq Helsinki

Toimitusjohtaja: Mikko Ayub

Aktian osake Nordnetissä: osta/myy

Yhtiön verkkosivut: Aktia.fi

Yhtiön sijoittajasivut: IR-sivuille

Seuraa Aktiaa Twitterissä: @aktiabank

Seuraa Aktiaa Facebookissa: fb.com/aktia

Riippumaton rahastovertailija Morningstar valitsi Suomen parhaat varainhoitotalot kolmessa kategoriassa. Aktia oli paras niissä kaikissa.

Riippumaton rahastovertailija Morningstar on valinnut Aktian Suomen parhaimmaksi rahastotaloksi 2022 koko valikoiman osalta. Lisäksi Aktia oli jälleen myös paras korkorahastojen hoitaja. Parhaan korkovarainhoitajan palkinnon Aktia voitti jo peräti kahdeksatta kertaa. Rahastotalojen osalta vertailussa tarkastellaan viiden vuoden riskikorjattua tuottoa kolmella eri osa-alueella: osake-, korko- ja koko valikoima. Aktia oli myös kolmen parhaan joukossa kategorioissa eurooppalaiset ja pohjoismaiset osakerahastot.

Aktia on säännöllisesti ollut Morningstarin mittausten kärjessä jo vuodesta 2013 lähtien. Morningstar on johtava riippumatonta sijoitustutkimusta tuottava yritys, joka muun muassa julkaisee kuukausittain rahastojen luokituksia. Morningstar luokittelee rahastot niiden sisällön perusteella erityyppisiin ryhmiin omaisuuslajien, maantieteellisen alueen, sijoitustyylin ja sijoitussuuntauksen mukaan. Paremmuusjärjestys perustuu rahaston pitkän aikavälin riskikorjattuun tuottoon.

Jatkuvan kilpailumenestyksen takana on vuosien johdonmukainen työ, joka näkyy ennen kaikkea rahasto-omistajien sijoitusten kehityksessä.

Jokaisessa ryhmässä rahastot asetetaan paremmuusjärjestykseen ja niille annetaan 1-5 tähteä. Paras 10 % saa 5 tähteä ja heikoin 10 % saa 1 tähden. Rahastolla tulee olla 3 vuoden tuottohistoria. Arviointi tehdään kuukausittain. Aktian vertailussa käytetään kaikkien rahastoyhtiöiden osalta kunkin rahaston eniten tähtiä saanutta rahasto-osuuslajia. Vertailun kohteena ovat 14 suurinta suomalaista rahastoyhtiötä laskettuna rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen lukumäärän perusteella. Rahastojen historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahastojen arvo voi nousta tai laskea, ja asiakas voi menettää sijoittamansa varat osittain tai kokonaan. Aktian rahastoja hallinnoivat Aktia Rahastoyhtiö Oy ja AV Rahastoyhtiö Oy. Aktia Pankki Oyj toimii Aktia Rahastoyhtiö Oy:n ja AV Rahastoyhtiö Oy:n asiamiehenä.

Anders Thylin

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Nosta säästämisesi uudelle tasolle.

Välittäjä 2019 Nordnet sija 1.