Siirry pääsisältöön

Kaupallinen yhteistyö: iShares by BlackRock.

Mitä on vastuullinen sijoittaminen?

Vastuullista sijoittamista pidettiin aiemmin kompromissina arvon ja "arvojen" välillä. Nykyisin sijoittajilla ei kuitenkaan ole varaa jättää vastuullisuustekijöitä huomiotta.

Aiempaa tarkempi data, sen kehittyneempi analysointi ja yhteiskunnan muuttuvat asenteet ovat mullistaneet vastuullisen sijoittamisen täysin: enää se ei ole näpertelyä sijoitussalkun reunoilla, vaan tapa rakentaa salkun ydintä.

Sijoittajat globaalisti toimivista instituutioista yksilöihin pyrkivät tavoitteisiinsa yhdistämällä perinteisiä sijoitustapoja ja näkemyksiään ympäristöstä sekä sosiaalisesta ja hallinnollisesta vastuusta (Environmental, Social and Governance, eli ESG-tekijät).

Vastuullinen sijoittaminen

Maajohtaja Suvi Tuppurainen ja vastuullinen sijoittaminen.

Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen vieraili Rahamedian Livessä kertomassa vastuullisesta sijoittamisesta.

Haastattelussa Suvi Tuppurainen kertoo mm. mitä vastuullinen sijoittaminen on, miten vastuullisuus vaikuttaa sijoittamiseen megatrendinä, millaisia vastuullisuuden mittareita on ja kuinka luotettavia ne ovat ja mitä työkaluja löytyy vastuullisten sijoituskohteiden etsimiseen.

Miten sijoittaa vastuullisesti?

Vastuullisuuden voi ottaa mukaan sijoitussalkkuun monin eri tavoin. Keinot ulottuvat joidenkin sijoituskohteiden poissulkemisesta aina pääoman sijoittamiseen niin, että sillä saadaan aikaan myönteisiä tuloksia.

Poissulkeminen.

Yhtiöitä tai sektoreita voidaan sulkea pois potentiaalisista sijoituskohteista, jos niihin liittyy tiettyjä riskejä tai niiden toiminta on sijoittajan arvojen vastaista.

Oikeiden seulontaperusteiden valinnalla on väliä. ESG-seulonta on tapa etsiä vastuullisia sijoituskohteita. ESG-tekijöiden avulla sijoitussalkusta voidaan poistaa tiettyjä sijoituskohteita esimerkiksi liiketoiminta-alan tai sektorin perusteella.

iShares MSCI ESG Screened ETF -rahastot seuraavat indeksejä, joista on suljettu pois lämpöhiilellä, siviilikäyttöön tarkoitetuilla ampuma-aseilla, ydinaseilla, tupakalla ja öljyhiekalla kauppaa käyvät yhtiöt sekä YK:n Global Compact -sopimusta rikkovat yhtiöt.

ESG.

Sääntöperusteinen tapa valita yhtiöitä sen mukaan, miten sitoutuneita ne ovat myönteisiin liiketoimintamalleihin ympäristön sekä sosiaalisen ja hallinnollisen vastuun näkökulmasta.

Mahdollisuus sijoittaa perinteisiin ydinkohteisiin ja samalla keskittyä yhtiöihin, joilla on vahvimmat ESG-ominaisuudet.

Vastuullisuusteemat.

Sijoituskohteissa voi keskittyä tiettyyn aiheeseen, kuten ympäristöön (E), sosiaaliseen (S) tai hallinnolliseen vastuuseen (G), tai johonkin megatrendiin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi puhdas energia tai yhtiön henkilöstön monimuotoisuus.

Lue lisää viidestä BlackRockin tunnistamasta megatrendistä, jotka vaikuttavat tulevaisuuteemme. Näitä ovat ilmastonmuutos ja resurssien niukkuus, väestön kehitys ja sosiaaliset muutokset, teknologiset murrokset, nopea kaupungistuminen sekä taloudellisen vallan siirtyminen.

Vaikuttavuus.

Sitoutuminen sekä ei-taloudellisiin että taloudellisiin tavoitteisiin sekä tietyn, mitattavissa olevan myönteisen vaikutuksen aikaansaamiseen.

Huomioi, että sijoitusten hyvästä kehityksestä ei ole takeita ja että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.

Vastuullisen sijoittamisen nousu.

Yhä useammat sijoittajat tarttuvat vastuullisen sijoittamisen mahdollisuuksiin.
Syitä tähän on useita:

Muutokset väestönrakenteessa.

Uusi ja entistä monimuotoisempi sijoittajien sukupolvi etsii vastuullisia ratkaisuja sijoitussalkkujensa ytimeksi.

Muutokset politiikassa ja hallintotavoissa.

Politiikka ja osakkeenomistajien ajamat uudet hallintotavat kannustavat suuria instituutiota ympäri maailmaa siirtämään pääomaansa vastuullisiin sijoituksiin.

Käsitykset riskistä muuttuvat.

ESG-tietojen laadun ja saatavuuden parantuminen auttavat sijoittajia tunnistamaan aiemmin piiloon jääneitä riskejä ja mahdollisuuksia.

iShare sustainable mountain

Miksi sijoittaa vastuullisesti iSharesin tuotteilla?

Tarkoitus.

Sijoita niin, että sijoittamasi varat edistävät valitsemaasi yhteiskunnallista tarkoitusta.

Helppous.

Helppo tapa hajauttaa salkkusi ydin vastuukriteerit huomioiden.

Alhaiset kustannukset.

iSharesin ESG-ETF:ien kautta voit sijoittaa laajasti eri markkinoille kilpailukykyisin kustannuksin.

Sustainable investing whale

Tutustu iSharesin vastuullisiin ETF:iin.

ESG-luokituksen ja -ominaisuuksien avulla voit ottaa sijoitusprosessissasi huomioon tekijöitä, jotka eivät näy suoraan perinteisistä taloudellisista tunnusluvuista, mutta joilla on silti merkitystä sijoituskohteiden pitkän aikavälin kehitykseen. Lue lisää eri rahastojen ESG-profiileista kunkin rahaston omalta tuotesivulta.

Huom: Jos ETF:n nimessä on lyhenne Dist ("distributing"), tämä tarkoittaa, että ETF jakaa osan tai kaikki osinkotuotoistaan ulos omistajille. Kyseessä on siis tuotto-osuudellinen ETF. Acc ("Accumulating") puolestaan tarkoittaa, että ETF sijoittaa osingot uudelleen. Sijoittamalla Acc-merkittyyn ETF:ään et saa siitä salkkuusi osinkotuloja. Kunkin ETF:n kaupankäyntitunnus on mainittu suluissa.

Tärkeää tietoa riskeistä ja tuotoista.

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.

iShares® ja BlackRock® ovat BlackRock Inc. -yhtiön ja sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään BlackRockin luvalla. BlackRock ei ota kantaa tai esitä takeita siitä, onko mihinkään Nordnet AB:n (julk.) tarjoamaan tuotteeseen tai palveluun sijoittaminen suositeltavaa. BlackRockilla ei ole velvoitteita tai sitoumuksia minkään tuotteen tai palvelun suhteen, joita Nordnet AB (julk.) hallinnoi, markkinoi, myy tai joilla se käy kauppaa.