Siirry pääsisältöön

Kaupallinen yhteistyö Virala Acquisition Company Oyj:n kanssa.

Arvo ei synny yksin.

Mahdollisuus sijoittaa suomalaiseen yrittäjyyteen tavalla, jollaista ei ole aiemmin ollut tarjolla.

Yleisöannin merkintäaika on päättynyt 23.6.2021 klo 16.00.

Virala Acquisition Company VAC yleisöanti 15.6.–23.6.2021.

Virala Acquisition Company Oyj ("Virala Acquisition Company VAC" tai "Yhtiö") hakee C-osakkeensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyn markkinan SPAC-segmentille ja järjestää listautumisannin.

Yhtiö tarjoaa merkittäväksi alustavasti enintään 9 000 000 Yhtiön uutta C-osaketta seuraavasti:

 • (i) alustavasti yhteensä enintään 750 000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”);
 • (ii) alustavasti yhteensä enintään 8 250 000 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti (”Instituutioanti”). Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa Yhdysvaltojen ulkopuolella institutionaalisille sijoittajille siten, että se täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) nojalla annetun Regulation S -säännöksen (”Regulation S -säännös”) ”offshore transaction” -määritelmän, ja muutoin kyseisen säännöksen mukaisesti.

Lisäosake-erät
Tarjottavien Osakkeiden alustavan enimmäismäärän lisäksi Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 2 500 000 uudella C-osakkeella (”Lisäosake-erät” tai ”Lisäosakkeet”).

Virala Acquisition Company VAC, suomalainen SPAC-yhtiö

Virala Acquisition Company Oyj eli VAC on Viralan ja muiden kokeneiden sijoittamisen ja liiketoiminnan ammattilaisten johtama yritysostoyhtiö eli SPAC (”Special Purpose Acquisition Company”). VACin tarkoituksena on etsiä ja hankkia kehittämiskelpoinen kasvuyhtiö*. Tämän jälkeen VAC yhdistyy sen kanssa uudeksi listayhtiöksi ja investoi yhdistyneen yhtiön kannattavaan kasvuun.

* Yksi tai useampi yhtiö ja/tai liiketoiminta

Sijoittamista ammattilaisten luotsaamana

Omistajilleen VAC tarjoaa sijoitustavan, jollaista ei aiemmin ole ollut tarjolla Suomessa. Osakkeenomistajat saavat palvelukseensa ammattimaisen tiimin verkostoineen sekä pääsyn läpinäkyvään sijoittajayhteisöön, jonka tukirankana on perustajaosakkaana toimiva teollinen omistajayhtiö Virala, jolla on pitkä kokemus merkittävien yritysjärjestelyjen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Kohteena 50–500 miljoonan euron kasvuyhtiö

Yritysoston kohteiksi VAC etsii yhtä tai useampaa yhtiötä*, jolla on hyvä kasvu- ja kannattavuuspotentiaali pitkällä aikavälillä. Kohteiden koko on yritysarvolla mitattuna arviolta 50-500 miljoonaa euroa ja niillä on vahvat siteet Suomeen. Lopullisen päätöksen yritysostosta tekevät VACin osakkeenomistajat yhtiökokouksessa.

Kohdeyritykselle kasvurahoitusta, tukea ja verkostoja

Yritysoston kohteille tämä tuetun listautumisen malli tarjoaa Suomessa uudenlaisen mahdollisuuden rahoittaa kannattavaa kasvua. Samalla kohteet saavat joustavasti VAC:lta tuekseen merkittävää osaamista ja kattavat verkostot. Tähän asti ulkomaiseen omistukseen siirtyminen on usein ollut ainoa kannattava vaihtoehto monille suomalaisille lupaaville kasvuyhtiöille. VAC tarjoaa monille kasvua tavoitteleville yhtiöille ainutlaatuisen mahdollisuuden nostaa arvoaan täyteen potentiaaliinsa - ajan kanssa, yhdessä rakentaen. VAC:n tarjoama malli on erittäin joustava – yritysoston kohteiden nykyiset omistajat saattavat jäädä jopa enemmistöosakkaiksi kehittämään yhdistynyttä yhtiötä.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan listautumisannin ehtoihin sekä lukemaan Finanssivalvonnan hyväksymä esite ennen sijoituspäätöstä ymmärtääkseen sijoitukseen liittyvät mahdolliset riskit ja edut. Finanssivalvonnan esitettä koskevaa hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien ja kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopapereiden hyväksyntänä. Esite on saatavilla sähköisenä Yhtiön verkkosivus­tolla www.virala.fi/fi/ipolinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan sekä Nordnetin verkkosi­vuilla (tämä sivu).

Listautumisannin materiaalit:

Tietoa Listautumisannista.

Merkintähinta

10,00 eur/osake

Minimimerkintämäärä Yleisöannissa

50 osaketta

Maksimimerkintämäärä Yleisöannissa

9 999 osaketta

Merkintäaika alkaa

15.6.2021

Yleisö- ja Instituutioannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan

22.6.2021 klo 16.00

Yleisöannin merkintäaika päättyy (huom. merkintäaika voidaan keskeyttää jo 22.6. klo 16.00)

23.6.2021 klo 16.00

Instituutioannin merkintäaika päättyy viimeistään (huom. merkintäaika voidaan keskeyttää jo 22.6. klo 16.00)

24.6.2021 klo 12.00

Listautumisannin tulos (arvio)

28.6.2021

Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille (arvio)

29.6.2021

Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentillä odotetaan alkavan

29.6.2021

Kaupankäyntitunnus

VACSPAC

ISIN-tunnus

FI4000507488

Perustajaosakas ja Ankkurisijoittajat

Perustajaosakas Virala on sitoutunut merkitsemään C-osakkeita 30 miljoonalla eurolla (tai 35 miljoonalla eurolla, jos listautumisannin koko on vähintään 100 miljoonaa euroa.). Ennen suunniteltua Listautumisantia tietyt ankkurisijoittajat ovat tietyin edellytyksin sitoutuneet merkitsemän osakkeita yhteensä 26,5 miljoonalla eurolla seuraavasti: Ahlstrom Invest B.V. 9,0 miljoonaa euroa, Jussi Capital Oy 9,0 miljoonaa euroa, Oy Julius Tallberg Ab 4,0 miljoonaa euroa, Oy G.W. Sohlberg Ab 1,5 miljoonaa euroa, Oy Hammarén & Co Ab 1,5 miljoonaa euroa ja Visio Varainhoito Oy 1,5 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yli 30 sijoittajaa on kirjallisesti ilmoittanut Yhtiölle aikomuksestaan merkitä Listautumisannissa tarjottavia osakkeita määrällä, joka on yhteensä noin 25 miljoonaa euroa. Lisäksi Yhtiön toimitusjohtaja on ilmoittanut Yhtiölle aikomuksestaan merkitä Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita 0,3 miljoonalla eurolla.

Yhtiön verkkosivut

www.virala.filinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Lisätietoja:
Nordnetin asiakaspalvelu
puh. 020 198 5898 arkisin klo 9.45–18.30
asiakaspalvelu@nordnet.fi

Ainutlaatuinen suomalainen SPAC-malli
– klikkaa kuvaa suurentaaksesi:

Lähde: Markkinointiesite. Klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana.

Miksi sijoittaa Virala Acquisition Company VACiin?

Merkittäviä etuja osakkeenomistajille:

 • Sijoita ammattilaisten rinnalla – saat mahdollisuuden hyödyntää VAC-tiimin ja Viralan verkostoja ja päästä sijoittamaan ammattilaisten rinnalla.
 • Uusi mahdollisuus – tämä on Suomessa aivan uusi tapa päästä pörssin kautta sijoittamaan toistaiseksi listaamattomaan yhtiöön.
 • Tue suomalaista yrittämistä – pääset mukaan sijoittamaan pitkäjänteisesti suomalaiseen yrittämiseen. Virala ammattimaisena ja ketteränä perustajaosakkaana tukee arvonluontia.
 • Yhtenevät edut – sijoitat VACiin listautumisannissa samoilla ehdoilla perustajaosakkaan kanssa ja perustajaosakkaan perustajaosakkeiden kautta saama lisäomistus on sidottu C-osakkeen positiiviseen kurssikehitykseen.

Uusia mahdollisuuksia ostettavalle yhtiölle:

 • Nopeuta kasvua – Tarkoituksenamme on tukea ja kiihdyttää yhtiön kasvua ja kehitystä sekä auttaa sitä tarttumaan nopeasti uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.
 • Pääsy pääomamarkkinoille – yritys saa suoran yhteyden pääomamarkkinatoimijoihin, sijoittajiin ja parhaisiin resursseihin. VAC-tiimillä on vahva kokemus pääomamarkkinoilla toimimisesta sekä pääomarakenteen optimoinnista.
 • Aktiivinen omistaja – yrittäjähenkinen ja aktiivinen omistaja auttaa yhdistynyttä yhtiötä luomaan arvoa yhdessä.
 • Yhtenevät edut – VAC-yhtiömallin tarkoituksena on varmistaa etujen yhtenevyys ja pitkäjänteinen perheyhtiölähtöinen toimintatapa tuo vakautta.

Perustajaosakkaalla vahva kannustin pitkäaikaiseen arvonluontiin:

 • Samoilla ehdoilla listautumisannissa – Virala osallistuu listautumisantiin samoilla ehdoilla muiden osakkeenomistajien kanssa ja sijoittaa siihen 30 tai 35 * miljoonaa euroa.
 • Vahva sitoutuminen – Viralan osakeomistuksia koskee kolmen vuoden lukitusjakso, jonka aikana se ei saa myydä tai muutoin luovuttaa osakkeitaan. Näin on haluttu tehdä, jotta käy selväksi, että Virala ei ole hakemassa pikavoittoja vaan sitoutuu yhtiöön pitkäjänteisesti. Muut osakkeenomistajat voivat myydä tai ostaa osakkeitaan normaalisti markkinoilla.
 • Yhtenevät edut – Virala omistaa listautumisannissa merkitsemiensä C-osakkeiden lisäksi perustajaosakkeet, jotka voidaan muuntaa C-osakkeiksi, mutta vain osakkeiden kokonaistuottoon sidottujen ehtojen täyttyessä. Perustajaosakkeet vastaavat korkeintaan 8 prosenttia VACin kaikista C- ja F-osakkeista ja ne voidaan muuntaa C-osakkeiksi aikaisintaan kolmen ja viimeistään seitsemän vuoden päästä VACin listautumisesta.

* 35 miljoonaa euroa, jos listautumisannin koko on vähintään 100 miljoonaa euroa.

VAC-tiimillä on vuosikymmenten kokemus liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä sekä kattavat verkostot niin Suomessa kuin globaalistikin.

Lähde: Markkinointiesite. Klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana.

Lähde: Markkinointiesite. Klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana.

Tutustu VACin hallitukseen lyhyellä videolla:

Virala-konsernilla on yli 20 vuotta kokemusta liiketoiminnan kehittämisestä eri toimialoilla. Aktiivisen omistusstrategiansa kautta Viralalle on kertynyt vankkaa kokemusta sekä listattujen ja listaamattomien yhtiöiden omistamisesta että niiden kehittämisestä. Sillä on myös pitkä kokemus merkittävien yritysjärjestelyjen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Virala on tällä hetkellä pääomistajana viidessä listatussa yhtiössä Suomessa ja Ruotsissa. Virala-konsernin osakkuusyhtiöiden liikevaihto vuonna 2020 oli 4,6 miljardia euroa ja niissä työskenteli yli 13 000 työntekijää ympäri maailmaa. Konsernin keskimääräinen oman pääoman tuotto on vuosina 2014–2020 ollut 24,7 prosenttia.

Lähde: Markkinointiesite. Klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana.

Luotettavuus ja rehellisyys

Olemme luotettava ja rehellinen liikekumppani. Pidämme lupaamamme ja toimimme aina rehellisesti. Osoitamme kunnioitusta liikekumppanejamme kohtaan ja kunnioitamme tekemiämme sopimuksia. Rehellisyys ja luotettavuus ovat moraalisia ohjenuoriamme.

Omistautuminen ja ketteryys

Olemme sitoutuneet kehittämään pitkällä aikavälillä niitä yrityksiä, joihin sijoitamme. Sitoudumme niiden onnistumisen ja menestymisen varmistamiseen ja olemme ketteriä päätöksenteossa. Yrittäjähenkisyytemme ja matala organisaatiomme antaa meille kyvyn reagoida nopeasti kasvumahdollisuuksiin.

Kunnioitus

Arvostamme jokaisen yksilöllisiä kykyjä ja kunnioitamme erilaisia elämän- ja työskentelytapoja. Kunnioitamme toisiamme, työtämme ja asiakkaitamme kaikessa, mitä teemme. Kohtelemme ihmisiä samalla tavalla sukupuolesta, koosta, iästä tai taustasta riippumatta.

Tässä esitetty riskikuvaus on tiivistelmä riskitekijöistä, ja se perustuu listalleottoesitteen päivämääränä saatavilla olleisiin tietoihin ja arvioihin. Sijoittamista harkitsevien tulee tutustua huolellisesti listalleottoesitteessä kokonaisuudessaan kuvattuihin riskitekijöihin. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa www.virala.fi/fi/ipo ja www.nordea.fi/vac-fi.

Tarjottaviin osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä, joiden toteutumisella voi olla haitallinen vaikutus sijoituksen arvoon. Mahdollisten sijoittajien tulee ottaa tarkoin huomioon seuraavat riskitekijät sekä muut listalleottoesitteen sisältämät tiedot ennen päätöksen tekemistä tarjottaviin osakkeisiin sijoittamisesta. Mikäli yksi tai useampi näistä riskeistä toteutuisi ja johtaisi C-osakkeiden markkinahinnan laskuun, sijoittajat voisivat menettää sijoituksensa yhtiöön osittain tai kokonaan. Seuraavassa kuvattavat riskit ja epävarmuustekijät eivät ole ainoita riskejä, jotka voivat vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan. Myös sellaiset riskit ja epävarmuustekijät, joista yhtiö ei tällä hetkellä ole tietoinen tai joita pidetään nykytilanteessa vähämerkityksellisinä, voivat vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen tai tulevaisuudennäkymiin.

Yhtiön liiketoimintaan ja liiketoimintamalliin liittyvät riskit

 • Yhtiöllä ei ole ollut operatiivista toimintaa ja siten mahdollisten sijoittajien voi olla vaikea arvioida Yhtiön tulevaisuuden tulosta ja sen kykyä saavuttaa liiketoimintansa tavoite.
 • On olemassa riski, ettei VAC onnistu toteuttamaan Yritysostoa 36 kuukauden kuluessa, minkä seurauksena kaupankäynti VAC:n C-osakkeilla voidaan lopettaa ja yhtiökokous voi päättää VAC:n asettamisesta selvitystilaan.
 • VAC:n kyky toteuttaa Yritysosto onnistuneesti on erittäin riippuvainen Viralasta sekä VAC:n johdosta ja hallituksesta.
 • VAC:iin kohdistuu Yritysostoon liittyviä riskejä, ja mahdollisten kohdeyhtiöiden tutkiminen saattaa aiheuttaa huomattavia kustannuksia ilman, että Yritysosto toteutuu.
 • Yhtiö saattaa kohdata huomattavaa kilpailua sijoitusmahdollisuuksista.
 • SPAC-yhtiömallin toimivuutta ei ole osoitettu Suomessa, SPAC-yhtiöitä koskevia ehtoja ei ole standardisoitu ja tällaisiin yhtiöihin liittyvä kielteinen julkisuus saattaa vaikuttaa VAC:iin kielteisesti.
 • Kohdeyhtiön hankinnan oikeudellinen rakenne ei ole tällä hetkellä tiedossa, ja Yhtiö voi valita lukuisista erilaisista rakenteista, jotka vaikuttavat Yritysoston toteuttamiseen ja joista aiheutuu osakkeenomistajille erilaisia seurauksia.
 • Listalleottamisen edellytysten täyttämisprosessi saattaa olla raskas ja aiheuttaa paljon työtä, ja Yritysostoa koskevan sopimuksen tekemisen jälkeen ei ole takeita, että yhdistynyt yhtiö hyväksytään Nasdaq Helsingin listalleottoprosessissa.
 • Vaikka Virala on tehnyt pitkäaikaisen sitoumuksen ja merkittävän sijoituksen VAC:iin, ja VAC:sta, sen johdosta ja Viralasta riippumattomien hallituksen jäsenten enemmistön on hyväksyttävä esitys Yritysostosta, mahdolliset VAC:n ja Viralan väliset eturistiriidat tai VAC:n liiketoimintaan liittyvät ristiriidat Viralan liiketoiminnan kanssa voivat aiheuttaa mainehaittaa ja VAC:n Yritysoston toteuttaminen voi vaikeutua.
 • Osakkeenomistajilla on vain rajallinen mahdollisuus vaikuttaa Yritysostoon.
 • Viralalla on Listautumisannin jälkeen huomattava vaikutusvalta Yhtiöön ja sen intressit voivat poiketa Yhtiön tai muiden osakkeenomistajien intresseistä.
 • Sääntelyyn ja oikeudenkäynteihin liittyvien riskien toteutuminen voi heikentää Yhtiön liiketoimintaa, taloudellista asemaa ja Yhtiön kykyä hankkia kohdeyhtiö, minkä lisäksi Yhtiö voi joutua vastaamaan kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien loukkaamista koskeviin vaateisiin, ja Yhtiön vakuutussuojaan voi liittyä riskejä.

Yritysostoon liittyvät riskit

 • Mikäli Yritysosto toteutuu epäedullisin ehdoin tai hankitun yhtiön liiketoiminta kehittyy epäsuotuisasti, osakkeenomistajat voivat menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan.
 • Koska VAC ei ole vielä tunnistanut mitään mahdollista kohdeyhtiötä, jonka VAC saattaa hankkia, mahdolliset sijoittajat eivät pysty arvioimaan kohdeyhtiöön mahdollisesti liittyviä riskejä.
 • Osakkeenomistajat ovat riippuvaisia Yhtiön kyvystä hankkia riittävät tiedot kohdeyhtiön arviointia varten, eikä Yhtiön kohdeyhtiön hankintaa varten tekemä due diligence tarkastus välttämättä paljasta kaikkia olennaisia kohdeyhtiöön liittyviä seikkoja ja vastuita.
 • Vaikka Yhtiö toteuttaisi Yritysoston, ei ole takeita siitä, että kohdeyhtiöön tehtävät mahdolliset operatiiviset tai muut parannukset ovat onnistuneita ja tehokkaita hankitun yhtiön arvon kehityksessä.
 • Kohdeyhtiön menestys saattaa olla riippuvainen sen avainhenkilöiden osaamisesta, eikä kohdeyhtiö välttämättä pysty ottamaan palvelukseen tai pitämään palveluksessa kohdeyhtiön tukemiseen liiketoimintojen yhdistämisen jälkeen tarvittavia työntekijöitä.
 • Kohdeyhtiön käyvästä markkina-arvosta ei välttämättä anneta riippumattoman asiantuntijan fairness opinion -lausuntoa.

Makrotalouden kehitykseen liittyvät riskit

 • Kohdeyhtiön toimintamaiden talouden, poliittisen ympäristön ja rahoitusmarkkinoiden epävarmoilla ja epäsuotuisilla olosuhteilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön tai Yhtiön mahdollisesti hankkiman kohdeyhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
 • COVID-19-pandemia ja muut mahdolliset pandemiat ja epidemiat saattavat olennaisesti vaikuttaa Yhtiön kohdeyhtiön etsimiseen.

Yhtiön taloudelliseen tilanteeseen liittyvät riskit

 • Varojen puute voi rajoittaa Yhtiön kykyä saavuttaa liiketoimintansa tavoite.
 • On olemassa riski, että VAC joutuu hankkimaan, tai päättää hankkia, oman tai vieraan pääoman ehtoista rahoitusta Yritysoston toteuttamiseksi ja että hankittava rahoitus ei ole riittävä tai sitä ei ole saatavana kohtuullisin ehdoin.
 • VAC:n taloudellinen asema voi heikentyä, jos suuri osa osakkeenomistajista pyytää C-osakkeidensa lunastamista äänestettyään ehdotettua Yritysostoa vastaan.
 • VAC altistuu suljetuille tileille talletettuihin varoihin liittyvälle luotto- ja vastapuoliriskille sekä negatiiviselle korkoriskille ja suljettujen tilien varat saattavat vähentyä Yhtiöön kohdistuvien kolmansien osapuolten vaatimuksien tai kustannusten johdosta.

Verotukseen liittyvät riskit

 • VAC:n verovastuut saattavat kasvaa verotarkastusten sekä verolakien, käytäntöjen ja tulkintojen muutosten vuoksi.
 • Yritysosto saattaa aiheuttaa sijoittajille heihin sovellettavien sääntöjen mukaisia verotukseen liittyviä seurauksia, jotka saattavat vaihdella sijoittajilla heidän asemastaan ja asuinmaastaan riippuen.
 • VAC:lle ja hankittavalle kohteelle saattaa aiheutua Yritysostosta veroseuraamuksia.
 • Sijoittajille saattaa aiheutua Tarjottavien Osakkeiden hankkimisesta, omistamisesta ja luovuttamisesta veroseuraamuksia.
 • Ei ole varmaa, että Yhtiö kykenee maksamaan tuotot sijoittajien kannalta verotehokkaasti.
 • Mahdollinen heikko tuloskehitys voi estää Yhtiötä hyödyntämästä verotuksessa vahvistettuja tappioita tulevina tilikausina.
 • Vaihdannanrajoitusten alaisten Perustajaosakkeiden lunastaminen voi estää Yhtiötä hyödyntämästä verotuksessa vahvistettuja tappioita tulevina tilikausina.

Osakkeisiin liittyvät riskit

 • Mikäli Yhtiö asetetaan 36 kuukauden jälkeen selvitystilaan, on olemassa riski, että Yhtiölle aiheutuvien kustannusten vuoksi osakkeenomistajalle suoritettavien varojen määrä jää alle määrän, joka vastaa osakkeenomistajan osuutta suljetuille tileille talletetuista varoista, ja että varojen palauttaminen kestää pitkään.
 • Mikäli yhtiökokous ei päätä asettaa Yhtiötä selvitystilaan, on olemassa riski, ettei listaamattoman yhtiön osakkeille kehity aktiivista ja likvidiä markkinaa, jossa osakkeenomistajat voisivat luopua osakkeistaan.
 • Tulevat osakeannit voivat laimentaa olemassa olevien osakkeenomistajien C-osakkeiden omistusosuuksia.
 • Osakkeen hinta voi laskea, jos Virala tai muut merkittävät osakkeenomistajat myyvät Osakkeensa tai niiden odotetaan myyvän Osakkeensa.
 • Yritysostoa vastaan äänestävät osakkeenomistajat eivät välttämättä saa kaikkia C-osakkeitaan lunastetuksi lunastukselle asetetun enimmäismäärän vuoksi ja lunastushinnan määrä voi muuttua, ja C-osakkeiden lunastuksen toteuttaminen edellyttää osakkeenomistajalta aktiivisia toimia.
 • On olemassa riski, ettei Yhtiö maksa osinkoa useisiin vuosiin, tai ollenkaan.
 • Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi käyttää merkintäoikeuksiaan.
 • Sijoittajiin, joiden viitevaluutta on muu kuin euro, kohdistuu tiettyjä valuuttakurssiriskejä, jos he sijoittavat C-osakkeisiin.

Listautumisantiin liittyvät riskit

 • C-osakkeiden hinta voi olla volatiili.
 • C-osakkeet eivät aiemmin ole olleet julkisen kaupankäynnin kohteena, ja näin ollen osakkeille ei välttämättä muodostu aktiivista, likvidiä ja järjestynyttä kaupankäyntiä, mikä voi vaikuttaa haitallisesti C-osakkeiden likviditeettiin ja hintaan.
 • Ankkurisijoittajien sitoumuksille ei ole toimitettu vakuutta.

Eturistiriidat

 • VAC on tunnistanut, että sen vuorovaikutuksessa eri osapuolten kanssa voi ilmetä mahdollisia eturistiriitoja liittyen Viralan asemaan VACin perustajaosakkaana ja suurimpana omistajana. Viralan intressit eivät välttämättä aina ole yhteneviä VACin tai sen kaikkien osakkeenomistajien intressien kanssa. Mahdollisia eturistiriitoja voi aiheuttaa esimerkiksi se, että VACin toimitusjohtaja ja talousjohtaja ovat Viralan työntekijöitä ja että Viralalta ostetaan keskeisiä palveluita osana Viralan ja VACin välistä sopimusta transaktioihin liittyvistä palveluista ja tietyistä muista palveluista. VACin hallituksen puheenjohtaja on myös Viralan toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, minkä vuoksi hän ei ole riippumaton suhteessa Viralaan tai VACin johtoon. Viralan taloudellinen intressi voi olla suurempi muissa Virala-konsernin sijoituksissa kuin VACissa.Mahdollisia eturistiriitoihin liittyviä riskejä on pyritty pienentämään tietyillä sopimusehdoilla VACin ja Viralan välisissä sopimuksissa. Mahdollisia eturistiriitoja voi joissain tilanteissa mahdollisesti aiheutua myös, jos Yhtiö päättää hankkia kohdeyhtiön tai kohdeyhtiön liiketoiminnan, jossa Yhtiön johdolla, hallituksen jäsenellä tai Viralalla voi olla omistusosuus

Toimitusjohtajalta

Virala Acquisition Company eli VAC tarjoaa niin instituutioille kuin yksityissijoittajillekin sijoitustavan, jollaista ei aiemmin ole ollut tarjolla suomalaisilla pääomamarkkinoilla. Olemme suomalainen, suomalaiseen markkinaan sopivaksi suunniteltu SPAC-yhtiö. SPAC tulee sanoista ”special purpose acquisition company”. Kaikessa yksinkertaisuudessaan tarkoituksenamme on kerätä yhteen merkittävä pääoma sijoittajilta, listata VAC pörssiin ja hankkia sitten yhtiö, jota kehitämme edelleen yhdessä sen omistajien ja johdon kanssa.

Etsimme nyt keskisuurta kasvuyhtiötä, jolla on vahvat siteet Suomeen ja jonka omistajilla on vahva halu kehittää yhtiötään. Keräämme kohdeyhtiön arvon kasvattamisen tueksi Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen suuren pääoman.

Poikkeuksena moniin SPAC-yhtiöihin maailmalla, tarkoituksenamme on rahoittaa yrityskauppa lähtökohtaisesti VACin osakkeilla. Näin voimme käyttää merkittävän osan listautumisannissa kerätyistä varoista, joista 90 prosenttia talletetaan heti annin jälkeen suljetulle tilille, yhtiön kehittämiseen. Käytännössä kehittäminen voi tarkoittaa investointia esimerkiksi tehtaan rakentamiseen, tutkimus- ja kehitystyöhön tai vaikka kilpailijan ostamiseen. Tarkoituksenamme ei olekaan lähtökohtaisesti tarjota kohteellemme vain rahakasta exitiä, vaan haluamme yhtiön myyjien sitoutuvan yhdistyneen yhtiön tulevaisuuteen.

VACiin sijoittaessaan osakkeenomistajat saavat palvelukseensa ammattimaisen tiimin verkostoineen sekä pääsyn sijoittajayhteisöön, jossa mukana on VACin perustajaosakas, teollinen omistajayhtiö Virala Oy Ab 30 tai 35 miljoonan euron sijoituksellaan. Yhdessä meillä on vuosikymmenten kokemus merkittävien yritysjärjestelyjen suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä vahvaa näyttöä liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. Uskomme, että ainutlaatuiset verkostomme niin Suomessa kuin maailmallakin antavatkin meille keskeisen kilpailuedun oikeanlaisen kohdeyhtiön etsinnässä ja kehittämisessä edelleen.

SPAC-yhtiöitä on erilaisia, ja niitä kohtaan on maailmalla esitetty perustellusti myös kritiikkiä. Lopulta SPAC-yhtiöitä yhdistää vain tapa kerätä yhteen pääomaa ja listautua sen kanssa. Omaa VAC-yhtiömalliamme rakentaessamme olemme suunnitelleet kaikki yksityiskohdat niin, että perustajaosakkaan ja muiden osakkeenomistajien edut ovat mahdollisimman yhdenmukaiset. Olemme vakuuttuneita siitä, että vastuullisesti rakennettuja SPAC-yhtiöitä tarvitaan täydentämään ja kehittämään suomalaisia pääomamarkkinoita. Tavoitteenamme onkin, että VAC pystyy luomaan merkittävää tuottoa niin sijoittajille kuin hankittavalle yhtiölle.

Toivotan sinut tervetulleeksi mukaan matkallemme!

Johannes Schulman
Toimitusjohtaja, Virala Acquisition Company VAC

Toimitusjohtaja David Rönnberg

Lisätietoja.

 • Listautumisannin kaikki materiaalitlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan
 • Listautumisantiin liittyvistä riskeistä on kerrottu kattavasti Listalleottoesitteessä. Tutustu Listalleottoesitteeseen ja muuhun Listautumisantiin liittyvään materiaaliin ennen mahdollisen sijoituspäätöksen tekemistä tästä linkistälinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Katso yhtiöesittely-webcast:

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan listautumisannin ehtoihin sekä lukemaan Finanssivalvonnan hyväksymä esite ennen sijoituspäätöstä ymmärtääkseen sijoitukseen liittyvät mahdolliset riskit ja edut. Finanssivalvonnan esitettä koskevaa hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien ja kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopapereiden hyväksyntänä. Esite on saatavilla sähköisenä Yhtiön verkkosivus­tolla www.virala.fi/fi/ipolinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan sekä Nordnetin verkkosi­vuilla (tämä sivu).

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Osallistu Listautumisantiin.

Osallistu antiin Nordnetin asiakkaana.

Jos olet Nordnetin asiakas, voit osallistua antiin helposti ja nopeasti verkkopalvelussa sisäänkirjautuneena.

 • Kirjaudu sisään Nordnetin verkkopalveluun.
 • Osallistu antiin verkkopalvelun kohdassa Sivuni > Yhtiötapahtumat & osakeannit > Listautumisannit (IPOt), uusmerkinnät, ym.

Merkintäaika on päättynyt.

Tule asiakkaaksi ja osallistu antiin.

Oletko yksityishenkilö, mutta et vielä Nordnetin asiakas? Avaa ensin tili. Sen jälkeen voit osallistua antiin Nordnetin verkkopalvelussa sisäänkirjautuneena.

 • Avaa tili verkkopankkitunnuksilla – tämä onnistuu yhdeltä istumalta. Asiakkuus ja sen avaaminen eivät maksa mitään.
 • Kirjaudu sisään.
 • Osallistu antiin verkkopalvelun kohdassa Sivuni > Yhtiötapahtumat & osakeannit > Listautumisannit (IPOt), uusmerkinnät, ym.

Osallistu Yleisöantiin muun pankin kuin Nordnetin asiakkaana

Jos et ole vielä Nordnetin asiakas etkä pysty tai ehdi avata asiakkuutta tämän listautumisannin aikana (esim. yritykset), voit osallistua antiin täyttämällä merkintälomakkeen.

Olen tutustunut listautumisantia koskevaan yhtiöesitteeseen sekä yhtiöesitteestä ilmeneviin antia koskeviin rajoituksiin ja riskeihin ja vahvistan, että merkitsijällä on oikeus osallistua antiin sen ehtojen mukaisesti. Rajoitettuja valtioita ja alueita ovat esimerkiksi Yhdysvallat, Kanada, Australia, Japani, Uusi-Seelanti, Hongkong, Singapore ja Etelä-Afrikka. Merkitsijä ei ole myöskään minkään kansainvälisen rajoitteen, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien ja/tai Euroopan Unionin asettaman pakotteen, kohteena.

Tärkeää tietoa

Tällä verkkosivulla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Sinun tulee lukea seuraavassa esitetty ennen kuin jatkat eteenpäin. Seuraavassa esitetty soveltuu tämän sivun jälkeen esitettäviin tietoihin, minkä vuoksi sinun tulee lukea huolellisesti ja hyväksyä tässä esitetty ennen sitä seuraavien tietojen lukemista, arvioimista tai muuta hyväksi käyttämistä.

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Uusi-Seelanti, Singapore ja Etelä-Afrikka. Osakeantiin liittyviä asiakirjoja, mukaan lukien yhtiöesite, ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä niitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Painaessani alla olevaa Hyväksyn-linkkiä päästäkseni merkintälomakkeeseen, minun katsotaan vakuuttaneen, että:

 • Olen tutustunut ja ymmärtänyt edellä mainitut ohjeet sekä rajoitukset ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.
 • Olen lukenut ja ymmärtänyt Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen merkintäpalvelun yleiset ehdotPDF ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.
 • En ole Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian, Japanin, Hongkongin, Uuden-Seelannin, Singaporen tai Etelä-Afrikan kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa.
 • Mikäli olen muun maan kuin Suomen kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani listautumisantiin ja sitoudun noudattamaan niitä.
 • Olen lukenut ja ymmärtänyt seuraavat dokumentit ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi:

Merkintäaika on päättynyt.

Tärkeää tietoa


Sijoitusriski

Huomioi, että osakkeet eivät tarjoa takuutuottoa eivätkä pääomasuojaa. Sijoitus osakkeisiin sopii vain sijoittajille, joilla ei ole tarvetta takuutuotolle tai pääomasuojalle. Sijoittajan, joka päättää osallistua Listautumisantiin ja sijoittaa osakkeisiin, on arvioitava tällaisen sijoituksen edut ja riskit sekä pystyttävä kantamaan mahdolliset tappiot, jotka saattavat aiheutua sijoituksesta osakkeisiin.

Yhtiöriski

Yhtiön liiketoimintaan, kuten kaikkeen liiketoimintaan, liittyy riskejä. Siksi on erittäin tärkeää ottaa huomioon olennaiset riskit Yhtiön toimintaa arvioitaessa. Useat Yhtiön hallinnan ulkopuolella olevat tekijät vaikuttavat Yhtiön tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön esitteessä on lueteltu ne riskitekijät, joilla Yhtiö uskoo voivan olla suurin vaikutus Yhtiön tulevaan kehitykseen. Luetteloa mahdollisista riskitekijöistä ei tule pitää täydellisenä. Riskejä ei myöskään ole luokiteltu niiden merkittävyyden mukaan. Ennen kuin merkitset Yhtiön osakkeita, sinun tulee lukea Yhtiön esite, joka on saatavana tällä sivulla sekä Yhtiön verkkosivuilla.

Tietoa Nordnetin saamista palkkioista

Listautumisannin yhteydessä, Nordnetin toimiessa jakelijana, Nordnet saa kertakorvauksen listautuvalta yhtiöltä, osakkeitaan myyviltä osakkeenomistajilta tai Listautumisannin neuvonantajilta. Lue lisää kolmansien osapuolten korvauksista täältä. Lisätietoja allokaatioperiaatteista löydät esitteestä.

Nordnet ei vastaa millään tavoin lopputuloksesta, joka voi seurata käyttäjän hyödyntäessä tätä materiaalia eri tavoin. Materiaalia ei tule tulkita Nordnetin antamaksi sijoitusneuvonnaksi tai levittämäksi sijoitussuositukseksi.

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Avaa tili verkkopankkitunnuksilla tai Mobiilivarmenteella.

Klikkaa "Avaa asiakkuus" -painiketta ja seuraa osake- ja rahastosalkun avaamisen ohjeita. Asiakkuuden avaaminen verkkopankkitunnuksilla tai Mobiilivarmenteella on maksutonta ja onnistuu yhdeltä istumalta.

Jos tilin avaaminen ei onnistunut edellä linkatusta "Avaa asiakkuus" -painikkeesta:

Jos sinulla on jo osake- ja rahastosalkku Nordnetissä, voit käyttää olemassa olevaa salkkuasi merkinnän tekemiseen. Voit tehdä merkinnän kohdassa Sivuni > Yhtiötapahtumat > Listautumisannit (IPOt), uusmerkinnät, ym.

Osakkeiden merkintään tarvittavien varojen on oltava salkussa sinä päivänä, kun teet merkinnän.

Kyllä voit. Merkintää tehdessäsi sinua pyydetään valitsemaan, mille tilille haluat tehdä merkinnän. Valitse OST-tunnuksella merkitty Nordnet-tili, jos haluat tehdä merkinnän osakesäästötilillesi.

Kaikki on mennyt oikein, jos:

 1. Olet rekisteröitynyt asiakkaaksi ja jättänyt vastauksen kohdassa Sivuni > Yhtiötapahtumat & osakeannit > Listautumisannit (IPOt), uusmerkinnät, ym.
 2. Sinulla on riittävä määrä varoja käytettävissä siinä salkussasi, johon olet tehnyt osakemerkinnän.
 3. Voit tarkistaa, että merkintäsi näkyy kohdassa Sivuni > Yhtiötapahtumat & osakeannit > Vastaukseni.

Jos olet unohtanut tunnuksesi, voit tilata uudet tunnukset sisäänkirjautumisnäkymässä olevasta linkistä. Huomioi, että uusien tunnusten saapumisessa kestää 1–2 viikkoa. Vaikka et muistaisi tunnuksiasi, voit kirjautua salkkuusi heti aktivoituasi Mobiilivarmenteen kirjautumismenetelmänä. Lue lisää Mobiilivarmenteesta tästä.

Jos mielestäsi muistat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi oikein, etkä silti pääse kirjautumaan sisään kyseisillä tunnuksilla, niin tällöin on mahdollista, että tunnuksesi ovat lukittuneet turvallisuussyistä muutaman virheellisen yrityskerran jälkeen. Tällöin pääset kuitenkin edelleen kirjautumaan Mobiilivarmenteella. Soita asiakaspalveluumme, niin voimme tarkistaa tilanteen ja poistaa mahdollisen lukituksen jo puhelun aikana. Palvelemme numerossa 020 198 5898.

Kyllä voit. Jos osake- ja rahastosalkkuusi (AOT) on kytketty kaupankäyntiluotto, voit tehdä listautumisannissa salkkusi saldoa suuremman merkinnän. Tällöin merkintään käytettävissä oleva maksimisumma = salkkusi saldo + sinulle myönnetty käytettävissä oleva luottolimiitti. Voit tarkistaa oman luottolimiittisi kohdasta Sivuni > Omat luotot ja lainat (kohta "Luottolimiitti"). Huomioi, että luottoa voi hyödyntää vain siinä salkussa, johon luottosopimus on kytketty. Osakesäästötiliin (OST) ei ole mahdollista kytkeä luottosopimusta, mutta luottosopimukselliselta AOT:ltä on mahdollista siirtää varoja sisäisenä siirtona OST:iin.

Ota säästösi hallintaan jo tänään.

Välittäjä 2019 Nordnet sija 1.