Siirry pääsisältöön

Tarkasti punnittu sijoitus

Tamtronin First North -listautumisanti 15.–23.11.2022. Tee merkintä Nordnetissä.

Tärkeää tietoa.

Sivu, jolle yrität päästä, sisältää tietoja ajankohtaisista tarjouksista ja emissioista, joissa Nordnet toimii myyntiedustajana (Selling Agent). Lakisääteisten rajoitusten vuoksi pääsyä sivuston tämän osion tietoihin ja asiakirjoihin on rajoitettu. Tämän verkkosivuston osan tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä saa suoraan tai epäsuorasti, kokonaan tai osittain julkaista, levittää tai jakaa henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Japanissa, Kanadassa tai millään muulla lainkäyttöalueella, jossa tällainen toiminta voi olla paikallisten arvopaperilakien tai -määräysten vastaista. Siksi pyydämme sinua ottamaan huomioon seuraavat tiedot ja antamaan alla olevan vahvistuksen aina, kun pyydät pääsyä tietoihin.

Sivu on suunnattu vain tietyissä maissa asuville
Nordnet Bank AB:n ("Nordnet") verkkopalvelun (a) tämän osion tiedot on tarkoitettu ja niitä saa suoraan tai epäsuorasti, kokonaisuudessaan tai osittain, julkaista tai jakaa vain (i) henkilöille, jotka asuvat ja oleskelevat Yhdysvaltojen, mukaan lukien sen alueet ja provinssit, jokainen osavaltio Yhdysvalloissa ja Columbian piirikunnassa ("USA"), Iso-Britannian, Australian, Japanin tai Kanadan ulkopuolella sekä asuvat ja oleskelevat toisella lainkäyttöalueella, missä tällainen toiminta ei riko paikallisia arvopaperilakeja tai -säännöksiä ja (b) ei ole tarjous myydä eikä tarjous arvopapereiden ostamisesta tai hankkimisesta Yhdysvalloissa, Australiassa, Japanissa tai Kanadassa tai muulla lainkäyttöalueella, missä tällainen toiminta voi rikkoa paikallisia arvopaperilakeja tai kyseisen lainkäyttöalueen säännöksiä; (ii) hyväksytyille institutionaalisille sijoittajille, qualified institutional buyers (sellaisena kuin käsite on nykymuodossaan määritelty vuoden 1933 U.S. Securities Actin ("Securities Act") kohdassa 144A ("QIBs"); (iii) ammattimaisille sijoittajille, jotka kuuluvat Yhdistyneen kuningaskunnan 19 artiklan 5 kohdan soveltamisalaan Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Asetus"); tai (iv) yhteisöille, joilla on suuri nettovarallisuus, ja muille henkilöille, joille se voidaan laillisesti toimittaa ja jotka kuuluvat asetuksen 49 artiklan 2 kohdan a–d alakohdan soveltamisalaan (kaikki iii alakohdassa mainitut henkilöt ja (iv) edellä mainittuihin viitataan yhteisesti termillä "Relevantit henkilöt").

Maat joissa pääsyä on rajoitettu tai se on kielletty
Verkkosivuston tässä osiossa mainittuja arvopapereita ("Arvopaperit") ei ole rekisteröity, eikä tulla rekisteröimään kulloinkin voimassa olevan Securities Actin tai minkään osavaltion arvopaperiviranomaisen vaatimusten mukaisesti, eikä niitä voida tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman Securities Actin mukaista rekisteröintiä tai soveltamatta vapautusta Securities Actin rekisteröintivaatimusten soveltamisalaan kuulumattomasta liiketoimesta tai sellaisen liiketoimen kautta, joka on voimassa kaikkien Yhdysvaltojen osavaltioiden tai muiden lainkäyttöalueiden voimassa olevien arvopaperilakien mukaisesti. Mitään sellaisten Arvopapereiden tarjousta ei tulla osoittamaan yleisölle Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa myytävät arvopaperit tullaan myymään vain QIB:lle ja vain Securities Actin sallimin rekisteröintivaatimukseen liittyvin poikkeuksin. Arvopapereita ei ole rekisteröity, eikä niitä tulla rekisteröimään, sovellettavan arvopaperilainsäädännön mukaisesti Iso-Britanniassa, Australiassa, Japanissa, Kanadassa tai millään muulla lainkäyttöalueella, missä se olisi laitonta tai vaatisi rekisteröintiä tai muita toimia, eikä niitä siksi voida tarjota tai myydä sellaisen henkilön lukuun tai eduksi, jonka rekisteröity osoite on Australiassa, tai joka oleskelee tai asuu Iso-Britanniassa, Australiassa, Japanissa, Kanadassa tai millä tahansa muulla lainkäyttöalueella, missä se olisi laitonta tai vaatisi rekisteröintiä tai muita toimia.

Sivu ei ole esite vaan markkinointia
Verkkosivuston tässä osiossa olevat tiedot ja asiakirjat ovat markkinointia, eivätkä ne ole Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta, muutoksineen (”Esiteasetus”) mukainen esite.

Huomioi paikalliset lait ja määräykset
Pääsy verkkosivuston tämän osion tietoihin ja asiakirjoihin voi olla laitonta tietyillä lainkäyttöalueilla, ja vain tiettyjen kategorioiden henkilöille voidaan antaa pääsy tällaisiin tietoihin ja asiakirjoihin. Kaikkien henkilöiden, jotka haluavat tutustua Nordnetin verkkosivuston tämän osion asiakirjoihin, on ensin varmistettava, etteivät he ole sellaisten paikallisten lakien tai asetusten piirissä, jotka, jotka kieltävät tai rajoittavat heidän oikeuttaan käyttää tätä verkkosivuston osiota tai vaativat rekisteröintiä tai hyväksyntää arvopapereiden hankkimiseksi. Tällaista rekisteröintiä tai hyväksyntää ei ole saatu eikä tulla saamaan. Nordnet ei ole vastuussa sovellettavien lakien ja asetusten rikkomisesta.

Vahvistus
Klikkaamalla alla olevaa "Vahvistan"-painiketta vahvistat ja vakuutat, että olet lukenut läpi ja ymmärtäny esitetyt tiedot. Jos sinulla ei ole lupaa tarkastella tällä sivustolla olevaa materiaalia tai jos olet epävarma, onko sinulla lupa tarkastella materiaalia, pyydämme sinua poistumaan tältä sivustolta.

Vahvistan, että:

  1. Asun ja oleskelen maassa, joka on Yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan tai Iso-Britannian ulkopuolella, tai olen QIB Yhdysvalloissa tai "relevantti henkilö" Iso-Britanniassa;

  2. Minulla on lupa käyttää verkkosivuston tämän osion tietoja ja asiakirjoja ilman minkäänlaista lakisääteistä rajoitusta ja ilman, että Nordnetiltä vaaditaan lisätoimenpiteitä;

  3. En lähetä tai välitä tietoja tältä verkkosivustolta Yhdysvalloissa levitettäviin julkaisuihin; ja

  4. Olen lukenut, ymmärtänyt ja hyväksyn noudattavani kaikkia edellä mainittuja rajoituksia.

Vahvistan – siirry Tamtronin listautumisantisivulle

Hylkään