Siirry pääsisältöön

Tarkasti punnittu sijoitus

Tamtronin First North -listautumisanti 15.–23.11.2022. Tee merkintä Nordnetissä.

Tamtron lyhyesti

Tamtron, kansainvälinen punnitusteknologiayhtiö ja tiedonhallintajärjestelmien toimittaja, toimittaa vaakoja yli 60 maahan, kaikille suurimmille teollisuudenaloille, kuten maanrakennus, kaivosalan, puunkäsittelyn, jätteenkäsittelyn ja kierrätysalan, satamateollisuuden, kuljetus- ja logistiikka-alan sekä prosessi- ja valmistavan teollisuuden toimijoille. Punnitustuotteiden lisäksi Tamtron myy myös elinkaaripalveluita, sisältäen vaakojen varmennuspalvelut, huollon ja ylläpidon sekä varaosapalvelut.

Tamtronin kehittämät punnitustiedon ohjelmistot auttavat asiakkaita yhdistämään kaiken tiedon automaattisesti ja vaivattomasti yhteen järjestelmään hyödyntäen viimeisintä teknologiaa ja pilvipalveluja. Yhtiön pääkonttori on Tampereella, samoin tuotteiden kokoonpano ja testaus. Lisäksi Tamtronilla on tytäryhtiöt kahdeksassa eri Euroopan maassa.

Tamtronin tavoitteena on yli kolminkertaistaa liikevaihto vuoden 2027 loppuun mennessä vuoden 2021 liikevaihtoon verrattuna. Liikevaihdon kasvusta merkittävä osa (44 miljoonaa euroa), on arvioitu saavutettavan yritysostojen avulla.

Tamtron-Blue.png

Taloudellisia tavoitteita vuoden 2027 loppuun mennessä.

 • Liikevaihto:
  96 milj. euroa

 • Kannattavuus:
  EBITDA noin 16 % liikevaihdosta

 • Liikevaihdon vuotuinen kasvu:
  22 % CAGR 2021-27

 • Osinkopolitiikka:
  Yhtiön osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa keskipitkällä aikavälillä 20–30 prosenttia tilikauden tuloksesta, mutta muun muassa strategian mukaiset investoinnit kasvuun sekä Yhtiön tuloskehitys ja -näkymät voivat vaikuttaa osinkojen maksamiseen tulevaisuudessa.

tamtron-yhtioesittely-thumb.jpg

Tamtronin virtuaalinen yhtiöesittely

Thumbnail Image

Yhtiön toimitusjohtaja InderesTV:n haastattelussa.

Osakeanti 2023

Tamtron Group Oyj ("Tamtron" tai ”Yhtiö”) järjestää listautumisannin ja hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ("First North" tai "FN").

Yhtiö tarjoaa merkittäväksi alustavasti enintään 1 675 353 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) merkittäväksi (”Listautumisanti”) seuraavasti:

(i) alustavasti yhteensä enintään 607 716 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”)
(ii) alustavasti yhteensä vähintään 70 671 ja alustavasti enintään 88 338 Tarjottavaa Osaketta Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille ja johdolle Suomessa sekä Yhtiön hallituksen jäsenille ("Henkilöstöanti").
(iii) alustavasti yhteensä vähintään 995 222 ja alustavasti enintään 1 602 938 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja muussa Euroopan talousalueen (”ETA”) jäsenvaltiossa, jos tarjoamiseen soveltuu ETA-alueella jokin Euroopan parlamentin ja neuvoston 14.6.2017 antaman asetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) 1 artiklan 4 kohdan poikkeuksista (”Instituutioanti”)

Listautumisannin tavoitteet ja saatavien varojen käyttö

Listautumisannin ja FN-listautumisen tavoitteena on mahdollistaa Tamtronin strategian mukainen kasvu ja toiminnan laajeneminen. FN-listautuminen mahdollistaisi myös Tamtronin pääsyn pääomamarkkinoille lisärahoituksen hankkimiseksi ja siten loisi uuden kanavan oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaan. FN-listautuminen mahdollistaisi myös Tamtronin omistuspohjan laajenemisen suomalaisilla yksityissijoittajilla sekä kotimaisten ja kansainvälisten instituutioiden keskuudessa, mikä lisäisi osakkeiden likviditeettiä. Henkilöstöannin myötä tarkoituksena on sitouttaa Tamtronin johtoa ja muuta henkilöstöä Tamtroniin ja sen tytäryhtiöihin. FN-listautuminen kasvattaisi Tamtronin näkyvyyttä ja siten sijoittajien, liikekumppanien ja asiakkaiden yleistä kiinnostusta Tamtronia kohtaan, mikä tukisi Tamtronin kasvustrategian toteuttamista, brändin rakentamista ja uusien työntekijöiden rekrytointia sekä Tamtronin kuvaa korkealaatuisena yrityksenä ja luotettavana liikekumppanina. FN-listautuminen mahdollistaisi myös osakkeiden tehokkaamman käytön henkilöstön palkitsemisessa ja yritysjärjestelyiden yhteydessä.

Tamtronin tavoitteena on kerätä listautumisannissa noin 10,5 miljoonan euron bruttovarat. Listautumisannista saadut varat on tarkoitus käyttää yhtiön orgaanisen ja epäorgaanisen liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen sekä eräiden yhtiön osakas- ja muiden lainojen takaisinmaksuun siltä osin kuin lainoja ei makseta takaisin konvertoimalla osakkeiksi (kuten kuvattu EU:n kasvuesitteen kohdassa ”Osakekonversio”) tai yhtiön listautumisannin yhteydessä päärahoittajaltaan nostamalla 2,5 miljoonan euron lainalla. Varoja voidaan käyttää myös tuotekehitykseen ja uusien teknologioiden kehitykseen ja kaupallistamiseen sekä tuotantokapasiteetin ja markkinointikanavien rakentamiseen. Yllä mainittujen osakas- ja muiden lainojen takaisinmaksuun on tarkoitus käyttää Listautumisannissa saatavia varoja enintään noin 5,3 miljoonaa euroa.


Lisätietoja:
Nordnetin asiakaspalvelu
puh. 020 198 5898 arkisin klo 9.45–18.30
asiakaspalvelu@nordnet.fi


Tietoa Osakeannista


Merkintähinta: [5,32] EUR/osake. Merkintähinta perustuu Tamtronin Osakkeen [tammikuun 2023] kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin.

Minimimerkintämäärä Osakeannnissa: Ei minimi merkintämäärää

Merkintäaika alkaa: [x.2.2022] klo 10.00

Merkintäaika päättyy viimeistään (arviolta): [xx.2.2023] klo 16.00

Listautumisannin tulos (arviolta): [xx.X.2023]

Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille (arviolta): [x.x.2023]

Kaupankäynti First North -markkinapaikalla alkaa (arviolta): [X.x2023]

Kaupankäyntitunnus: TAMTRON

ISIN-tunnus: FI4000541313

Ankkurisijoittajat: Ensto Invest Oy ja Tamtronin hallituksen puheenjohtaja Pentti Asikainen, yht. noin 3,50 MEUR. Merkintäsitoumuksien kattama määrä antaa Yhtiölle riittävät minimibruttovarat Yrityskaupan rahoittamiseksi.

Yhtiön verkkosivut: tamtrongroup.com/listautuminen


Miksi sijoittaa Tamtroniin?

Tamtronin johto on tunnistanut erityisesti seuraavat tekijät Yhtiön vahvuuksiksi. Lue lisää klikkaamalla alla olevia otsikoita.

Toimitusjohtajalta

"Tavoitteemme on olla paras ja innovatiivisin punnitusteknologiayhtiö. Yksi keskeinen kehityskohde on digitalisaatio, joka mahdollistaa asiakkaillamme yhä joustavammat ja nopeammat prosessit, koska punnitus ei enää vaadi keskeytyksiä kuten aiemmin. Kehittämällämme pilvipohjaisella ohjelmistopalvelulla saatu tieto voidaan siirtää myös vaivattomasti asiakkaidemme talousjärjestelmien käsiteltäväksi.

Toimintamme ei ole pelkästään tuotteita ja palveluita, vaan yhteistyötä omien työntekijöidemme ja asiakkaidemme kanssa. Listautumisen jälkeenkin, pidämme tiukasti kiinni Tamtronin ainutlaatuisesta toimintakulttuurista, joka rohkaisee työntekijöitä innovaatioihin ja uusien työtapojen kokeilemiseen, jämähtämättä vanhoihin rutiineihin. Kiitämme jo etukäteen luottamuksesta ja toivotamme lämpimästi mukaan ankkuri- ja muut uudet sijoittajamme rakentamaan kanssamme yhä vahvempaa Tamtronia."

Mikko Keskinen
Toimitusjohtaja, Tamtron

mikko-keskinen-tamtron.JPG

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan listautumisannin ehtoihin sekä lukemaan Finanssivalvonnan hyväksymä esite ennen sijoituspäätöstä ymmärtääkseen sijoitukseen liittyvät mahdolliset riskit ja edut. Finanssivalvonnan esitettä koskevaa hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien ja kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopapereiden hyväksyntänä. EU:n kasvuesite on saatavilla sähköisenä Yhtiön verkkosivus­tolla tamtrongroup.com/listautuminen sekä Nordnetin verkkosi­vuilla (tämä sivu).

Osallistu Listautumisantiin.

Osallistu Osakeantiin Nordnetin asiakkaana.


Jos olet Nordnetin asiakas, voit osallistua antiin helposti ja nopeasti verkkopalvelussa sisäänkirjautuneena.

 1. Kirjaudu sisään Nordnetin verkkopalveluun.

 2. Osallistu antiin verkkopalvelun kohdassa Sivuni > Yhtiötapahtumat & osakeannit > Listautumisannit (IPOt), uusmerkinnät, ym.

Merkintäaika on ei ole vielä alkanut.

Tule asiakkaaksi ja osallistu antiin.


Oletko yksityishenkilö, mutta et vielä Nordnetin asiakas? Avaa ensin tili. Sen jälkeen voit osallistua antiin Nordnetin verkkopalvelussa sisäänkirjautuneena.

 1. Avaa tili verkkopankkitunnuksilla – tämä vie vain muutaman minuutin. Asiakkuus ja sen avaaminen eivät maksa mitään.

 2. Kirjaudu sisään.

 3. Osallistu antiin verkkopalvelun kohdassa Sivuni > Yhtiötapahtumat & osakeannit > Listautumisannit (IPOt), uusmerkinnät, ym.


Avaa Nordnet-asiakkuus

Osallistu Listautumisantiin muun pankin kuin Nordnetin asiakkaana.

Tärkeää tietoa

Merkintäsitoumus

Jotta asiakkaana voit osallistua yhtiötapahtumiin, merkintäsitoumuksen on täytettävä kulloinkin voimassa olevat muodolliset vaatimukset. Nordnet Bank AB ("Nordnet") pidättää oikeuden kieltäytyä hyväksymästä merkintäsitoumusta, joka ei täytä kulloinkin voimassa olevia muodollisia vaatimuksia. Esimerkiksi alle 18-vuotiaan puolesta tehdyn tai muuten holhouksenalaisen salkkuun tehtävän merkinnän on oltava salkun omistajan laillisen edunvalvojan tai valtakirjan omaavan henkilön tekemä, ja merkinnän tekeminen edellyttää holhousviranomaisen lupaa. Yhteisöasiakkaiden on tullut ilmoittaa LEI-tunnus Nordnetille voidakseen osallistua yhtiötapahtumiin. Lue lisää yhteisöasiakkaiden LEI-tunnuksesta täältä.

Kohdemarkkina

Rahoitusinstrumentteja, joiden kohdemarkkinat rajoittuvat MiFID II -säännösten mukaisesti ammattimaisille asiakkaille, ei tarjota muille kuin ammattimaisille asiakkaille. Kohdemarkkina-arviointia ei pidetä MiFID II:n mukaisena asianmukaisuusarviointina tai suosituksena sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle sijoittaa, hankkia tai toteuttaa muita toimia, jotka liittyvät Listautumisantia koskeviin rahoitusinstrumentteihin.

Listautumisantiin osallistumiseen liittyvät riskitekijät

Ennen sijoituspäätöksen tekemistä on tärkeää tutustua esitteessä oleviin tietoihin, joista ilmenevät kyseisiin osakkeisiin liittyvät riskitekijät. Rahoitusvälineiden arvo voi sekä nousta että laskea. Voit menettää koko sijoitetun pääoman. Sijoittajana sinun tulee arvioida esitteessä olevat tiedot kokonaisuudessaan ja luoda yleisarvio.

Sijoitusriski

Huomioi, että osakkeet eivät tarjoa takuutuottoa eivätkä pääomasuojaa. Sijoitus osakkeisiin sopii vain sijoittajille, joilla ei ole tarvetta takuutuotolle tai pääomasuojalle. Sijoittajan, joka päättää osallistua Listautumisantiin ja sijoittaa osakkeisiin, on arvioitava tällaisen sijoituksen edut ja riskit sekä pystyttävä kantamaan mahdolliset tappiot, jotka saattavat aiheutua sijoituksesta osakkeisiin.

Yhtiöriski

Yhtiön liiketoimintaan, kuten kaikkeen liiketoimintaan, liittyy riskejä. Siksi on erittäin tärkeää ottaa huomioon olennaiset riskit Yhtiön toimintaa arvioitaessa. Useat Yhtiön hallinnan ulkopuolella olevat tekijät vaikuttavat Yhtiön tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön esitteessä on lueteltu ne riskitekijät, joilla Yhtiö uskoo voivan olla suurin vaikutus Yhtiön tulevaan kehitykseen. Luetteloa mahdollisista riskitekijöistä ei tule pitää täydellisenä. Ennen kuin merkitset Yhtiön osakkeita, sinun tulee lukea Yhtiön esite, joka on saatavana tällä sivulla sekä Yhtiön verkkosivuilla.

Tietoa Nordnetin saamista palkkioista

Listautumisannin yhteydessä, Nordnetin toimiessa jakelijana, Nordnet saa kertakorvauksen listautuvalta yhtiöltä, osakkeitaan myyviltä osakkeenomistajilta tai Listautumisannin neuvonantajilta. Lue lisää kolmansien osapuolten korvauksista täältä. Lisätietoja allokaatioperiaatteista löydät esitteestä.

Nordnet ei vastaa millään tavoin lopputuloksesta, joka voi seurata käyttäjän hyödyntäessä tätä materiaalia eri tavoin. Materiaalia ei tule tulkita Nordnetin antamaksi sijoitusneuvonnaksi tai levittämäksi sijoitussuositukseksi.

Usein kysyttyä anteihin osallistumisesta Nordnetissä