Siirry pääsisältöön

Kaupallinen yhteistyö: Nordic Asia Investment Group 1987 AB

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

Nasdaq First North Growth Market Sweden -listautumisanti 23.11.–6.12.2021

Nordnet tarjoaa sinulle mahdollisuuden merkitä Nordic Asia Investment Group 1987 AB:n osakkeita yhtiön listautumisannissa ("Listautumisanti") ennen yhtiön listautumista Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalle.

Nordic Asia Investment Group 1987 AB lyhyesti.

Tietoa Listautumisannista.

Nordic Asia Investment Group 1987 AB.

Hintaväli*

7,5–10,5 SEK/osake. Merkintähinta vastaa osakekohtaista substanssiarvoa ilman alennusta tai preemiota suhteessa täsmäytyspäivän 6.12.2021 substanssiarvoon.

Minimimerkintämäärä

667 osaketta

Merkintäaika alkaa

23.11.2021

Merkintäaika päättyy

7.12.2021 klo 00.59

Listautumisannin koko

200 MSEK

Ylimerkintäoptio

Maks. 100 MSEK

Ankkurisijoittajat

Sampo-konsernin entinen konsernijohtaja Kari Stadigh, Stadiumin perustajat Ulf ja Bo Eklöf yrityksensä Knil AB kautta toimitusjohtaja Martin Julanderin kanssa, AQ Groupin perustajat Per-Olof Andersson ja Claes Mellgren, Pong Invest ovat muun muassa sitoutuneet merkitsemään Listautumisannissa B-osakkeita yhteensä 100 miljoonaa kruunua, mikä vastaa 50 prosenttia Listautumisannista. Ankkurisijoittajilla on etuoikeus B-osakkeisiin ja saavat täyden allokaation sitoumustensa mukaisesti. Merkintähinta on ankkurisijoittajille sama kuin muille sijoittajille.

Johdon lock up -periodi

Hallituksen jäsenet ja ylin johto ovat tavanomaisin varauksin sitoutuneet olemaan myymättä omistuksiaan 365 päivän sisällä siitä, kun kaupankäynti yhtiön B-osakkeilla on alkanut Nasdaq First North -markkinapaikalla.

Merkintään vaadittavan summan tulee olla tilillä viimeistään (Suomen aikaa)

7.12.2021 klo 00.59

Merkintähinnan määräytyminen

6.12.2021

Lopullinen allokaatio

7.12.2021

Markkinapaikka

Nasdaq First North Growth Market Sweden

Kaupankäyntitunnus

NAIG B

Ensimmäinen kaupankäyntipäivä (arvio)

16.12.2021

Yhtiön kotisivut

nordicasiagroup.comlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Jos teet merkinnän ilman etuoikeutta, voit ylimerkintätilanteessa saada vähemmän osakkeita kuin merkitsit, tai et välttämättä saa osakkeita lainkaan. Se, koska teet merkinnän merkintäajan puitteissa, ei vaikuta tulevaan allokaatioon. Listautumisanti voidaan peruuttaa, mutta ei enää sen jälkeen, kun kaupankäynti arvopaperilla on alkanut.

Listautumisannin materiaalit:
Esite (PDF)PDF

Lisätietoa.

Nordic Asian B-osakkeiden listaaminen Nasdaq First North -markkinapaikalle on looginen ja tärkeä askel Yhtiön tulevassa kehityksessä. Listautuminen luo mahdollisuuksia Yhtiön strategian mukaiseen kiihtyvään kasvuun, lisää Yhtiön taloudellista joustavuutta ja laajentaa Yhtiön omistuspohjaa. Lisäksi Listautumisannin ja listautumisen odotetaan lisäävän yleisön tietoisuutta Yhtiön toiminnasta ja lisäävän siten kiinnostusta sijoittajien ja liikekumppaneiden keskuudessa, sekä antavan Yhtiölle pääsyn Ruotsin sisäisille sekä kansainvälisille pääomamarkkinoille. Nordic Asia aikoo käyttää Listautumisannista saatavat nettovarat Yhtiön aseman vahvistamiseen olemassa olevissa salkkuyhtiöissään ja tekemällä sijoituksia uusiin salkkuyhtiöihin.

Kiinan bruttokansantuote on kasvanut yli 90-kertaiseksi sen jälkeen, kun maa avasi rajansa maailmankaupalle vuonna 1978. Reformien ja avautumisen ansiosta noin 800 miljoonaa ihmistä on noussut pois köyhyydestä. Asteittaisen avoimeen markkinatalouteen sopeutumisen jälkeen Kiina on teollistunut nopeassa tahdissa. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Kiinan BKT on kasvanut 6,1 biljoonasta Yhdysvaltain dollarista 14,7 biljoonaan dollariin, ohittaen Japanin ja nousten maailman toiseksi suurimmaksi taloudeksi. Samaan aikaan internetin käytön kattavuus Kiinassa on noussut 25 prosentista 60 prosenttiin, mikä on tarkoittanut yli 500 miljoonaa uutta internetin käyttäjää. Verkkokauppamyynti kasvoi Kiinassa 1,9 biljoonasta juanista vuonna 2013 10,8 biljoonaan juaniin vuonna 2020.

Kiinan siirtyminen vienti- ja infrastruktuurivetoisesta taloudesta kulutusvetoiseen palvelutalouteen on kiihtynyt viimeisen vuosikymmenen aikana. Jo ennen viime vuosien kaupparajoituksia Yhdysvaltojen kanssa viennin osuus bruttokansantuotteesta on laskenut vuoden 2008 32 prosentista 18,5 prosenttiin vuonna 2020, kun taas palvelutalouden osuus BKT:sta on kasvanut 44 prosentista 55 prosenttiin. Vähittäismyynti on kasvanut tänä aikana keskimäärin 13 prosenttia vuodessa, ja Kiina ohitti Yhdysvaltojen suurimpana automarkkinana jo vuonna 2009. Lisäksi sähköisen kaupankäynnin osuus vähittäiskaupan kokonaiskaupasta on noussut noin 5 prosentista lähes 25 prosenttiin vuoden 2020 lopussa.

Nopeasta siirtymästä kuluttajavetoiseen talouteen huolimatta kotimaisen kulutuksen osuus BKT:sta on vain 39 prosenttia. Yhdysvaltojen vastaava luku on lähes 70 prosenttia BKT:sta, mikä viittaa siihen, että muutos on vielä alkuvaiheessa.

Perusskenaariossa reaalisen BKT:n ennustetaan kasvavan 5–6 prosenttia vuodessa vuoteen 2030 saakka, kun taas Kiinan kotimaisen yksityisen kulutuksen osuuden Kiinan BKT:sta odotetaan kasvavan 39 prosentista 50 prosenttiin. Kasvu osoittaa, että kotimaisen kulutuksen odotetaan kasvavan noin kolminkertaiseksi kuluvan vuosikymmenen aikana, nykyisestä noin 5,6 biljoonasta dollarista yli 15 biljoonaan dollariin. Kiinalaisten kuluttajien määrän kiihtyvä kasvu viittaa siihen, että kiinalainen kulutus säilyy johtavana maailmantalouden veturina ja ohittaa Yhdysvallat maailman suurimpana taloutena vuoteen 2030 mennessä.

 • Strateginen pitkän aikavälin sijoitusstrategia, joka keskittyy Kiinan kasvaviin kuluttajamarkkinoihin
 • Kiinalaisen kuluttajamarkkinan odotetaan kasvavan jyrkästi tulevina vuosina. Kyseinen sektori on kuitenkin vahvasti alipainotettuna pohjoismaisten sijoittajien salkuissa läpinäkyvyyden puutteen vuoksi.
 • Strateginen salkkurakenne, joka koostuu noin 20 yhtiöstä kasvavilla, kuluttajavetoisilla niché-markkinoilla, joita leimaa rakenteellinen kasvu. Tällaisia ovat esim. 5G, kaupankäyntialustat ja paikalliset tuotemerkit.
 • Fokus omistajiensa johtamissa yhtiöissä, joiden taustalla on vahva fundamenttiperusteinen tuloskasvu varhaisessa kasvuvaiheessa siirryttäessä kohti kuluttajavetoista taloutta.
 • Tarjoaa ja mahdollistaa näkyvyyden kiinalaisiin kasvuyhtiöihin, joita pohjoismaisen sijoittajan on muuten vaikea analysoida.
 • Ruotsalais-kiinalainen perustaja, jolla on paikallisia yhteyksiä ja mahdollisuus hyödyntää paikallisen analyytikkotiimin osaamista Shanghaissa.
 • Yhtiön tavoitteena on saavuttaa vähintään 15 prosentin vuosituotto ajan myötä matalalla, noin 0,4–0,6 beta-kertoimella Tukholman pörssiin nähden.

Yhtiön sijoitusfilosofia perustuu pitkän aikavälin kasvupotentiaaliin ja se voidaan tiivistää seuraavasti:

 • Markkinapotentiaali: analyysi kunkin toimialan taustalla olevista kasvunäkymistä ja kilpailutilanteesta. Nordic Asia näkee jokaisen salkkuyhtiönsä osana yhteiskunnan ekosysteemiä, joka ratkaisee tai yksinkertaistaa jotakin yhteiskunnallista ongelmaa tuotteensa kautta. Tämän vuoksi kunkin yhtiön markkinapotentiaalin ymmärtäminen on tärkeää.
 • Yhtiökohtainen potentiaali: yritysanalyysi, jossa Nordic Asia muodostaa tarkan käsityksen yritysten markkina-asemista arvioimalla strategisia kilpailuetuja muun muassa integroitujen arvoketjujen, käyttäjäkuntien, tuotemerkkien, immateriaalioikeuksien, jakelukanavien kautta. Tällä pyritään ymmärtämään yritysten arvolupauksia asiakkailleen, jotta voidaan arvioida yritysten kykyä ottaa markkinaosuuksia omilla markkinoillaan.
 • Taloudellinen analyysi, riskit ja ennusteet: Taloudellinen analyysi ja sisäiset ennusteet salkkuyhtiöiden tuloskasvusta. Potentiaalisen sijoituskohteen riskitaso arvioidaan ja Yhtiön ennusteet asetetaan suhteessa tuotto-odotukseen (IRR) omistusjakson aikana.
 • Pitkäjänteisyys ja fundamentit: Sijoituksia tehdään vain yhtiöihin, joissa Nordic Asia uskoo olevan pitkän aikavälin potentiaalia, jota markkinat aliarvioivat sekä hyvät edellytykset luoda pitkän aikavälin tuloskasvua suhteessa markkina-arvoon.

Merkintähinta määräytyy Nordic Asian osakekohtaisen substanssiarvon mukaisesti päivämäärällä 6.12.2021. Substanssiarvo lasketaan yhtiön varojen nettoarvona, joka muodostuu käytännössä Yhtiön oman pääoman markkina-arvosta, johon lisätään likvidit varat ja muut mahdolliset varat, vähennettynä mahdollisilla veloilla.

Tärkeää tietoa


Sijoitusriski

Huomioi, että osakkeet eivät tarjoa takuutuottoa eivätkä pääomasuojaa. Sijoitus osakkeisiin sopii vain sijoittajille, joilla ei ole tarvetta takuutuotolle tai pääomasuojalle. Sijoittajan, joka päättää osallistua Listautumisantiin ja sijoittaa osakkeisiin, on arvioitava tällaisen sijoituksen edut ja riskit sekä pystyttävä kantamaan mahdolliset tappiot, jotka saattavat aiheutua sijoituksesta osakkeisiin.

Yhtiöriski

Yhtiön liiketoimintaan, kuten kaikkeen liiketoimintaan, liittyy riskejä. Siksi on erittäin tärkeää ottaa huomioon olennaiset riskit Yhtiön toimintaa arvioitaessa. Useat Yhtiön hallinnan ulkopuolella olevat tekijät vaikuttavat Yhtiön tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön esitteessä on lueteltu ne riskitekijät, joilla Yhtiö uskoo voivan olla suurin vaikutus Yhtiön tulevaan kehitykseen. Luetteloa mahdollisista riskitekijöistä ei tule pitää täydellisenä. Ennen kuin merkitset Yhtiön osakkeita, sinun tulee lukea Yhtiön esite, joka on saatavana tällä sivulla sekä Yhtiön verkkosivuilla.

Tietoa Nordnetin saamista palkkioista

Listautumisannin yhteydessä, Nordnetin toimiessa jakelijana, Nordnet saa kertakorvauksen listautuvalta yhtiöltä, osakkeitaan myyviltä osakkeenomistajilta tai Listautumisannin neuvonantajilta. Lue lisää kolmansien osapuolten korvauksista täältä. Lisätietoja allokaatioperiaatteista löydät esitteestä.

Nordnet ei vastaa millään tavoin lopputuloksesta, joka voi seurata käyttäjän hyödyntäessä tätä materiaalia eri tavoin. Materiaalia ei tule tulkita Nordnetin antamaksi sijoitusneuvonnaksi tai levittämäksi sijoitussuositukseksi.

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

1. Ensinnäkin sinun on oltava Nordnetin asiakas. Klikkaa "Tule asiakkaaksi"-linkkiä, jos et ole vielä asiakas.

2. Kirjaudu sisään.

3. Siirry Yhtiötapahtumat-näkymään, mistä löydät ajankohtaiset listautumisannit.

4. Klikkaa Lue ehdot/Vastaa sen listautumisannin kohdalla, johon haluat osallistua.

5. Lue ehdot.

6. Syötä, kuinka monta osaketta haluat merkitä tai montako merkintäoikeutta haluat käyttää (huomioi, että usein listautumisanneissa on määritelty minimimerkintämäärä).

1. Tarkista, että olet jättänyt vastauksen. Näet kaikki listautumisannit, joihin olet osallistunut kohdasta Sivuni > Yhtiötapahtumat & osakeannit > Listautumisannit (IPOt), uusmerkinnät, ym. Jos olet tehnyt merkinnän useille eri Nordnet-tileille, muista vaihtaa tiliä ja tarkistaa ne kaikki.

2. Varmista, että sinulla on koko merkintäsitoumusta vastaava määrä saldoa/ostovoimaa käytettävissä siinä salkussa, johon olet tehnyt merkinnän, viimeistään ehdoissa määriteltynä päivämääränä ja kellonaikana. Jos listautumishinta on määritetty hintavälinä, saldoa tulee olla käytettävissä hintavälin ylimmän arvon mukaan. Ulkomaisissa listautumisissa tulee laskea päälle myös valuutanvaihtokulu (0,25–0,075 % summasta). Jos tiliisi on kytketty kaupankäyntiluotto, riittää, että sinulla on merkintäsitoumusta vastaava määrä luottolimiittiä ja lainoitusarvoa käytettävissä.

3. Odota allokaatioilmoitusta yhtiöltä, jonka listautumisantiin olet osallistunut.

Jos sinulla on aktiivinen valuuttatili, merkinnän veloitus tehdään valuuttatililtäsi. Riittää, että merkinnän maksua vastaava summa on jossakin valuutassa, eli esimerkiksi euroissa. Tällöin valuuttatilisi veloitetaan kuitenkin miinukselle, jos siellä ei ole riittävästi saldoa koko merkintään.

Valuutanvaihto on mahdollista tehdä vasta allokaation ja merkinnän maksun veloituksen jälkeen, jos haluat varmistaa, että vaihdat valuuttaa sopivan määrän. Muistathan tehdä valuutanvaihdon viimeistään samana päivänä, kun merkinnän maksu on veloitettu valuuttatililtäsi välttyäksesi lainakorolta.

Jos sinulla ei ole valuuttatiliä, Nordnet suorittaa valuutanvaihdon puolestasi ja merkinnän maksu veloitetaan euroissa. Automaattisen valuutanvaihdon kulut ovat 0,25 % kauppasummasta ja valuuttatilin kautta itse tehdyn valuutanvaihdon kulut ovat 0,075 % vaihdetusta summasta.

Lisätietoa valuuttatileistä ja valuutanvaihdosta voit lukea tästä linkistä.

Listautumisantiin on mahdollista osallistua arvo-osuustilin (AOT) tai osakesäästötilin (OST) kautta. Kuitenkin vain yksi merkintä asiakasta kohden on sallittu. Jos olet tehnyt useamman merkinnän, vain ensimmäinen merkintä huomioidaan. Valitse tili, jolle haluat tehdä merkinnän, "Lue ehdot / Vastaa"-kohdan alla olevasta alasvetovalikosta.

Muissa kuin suomalaisissa listautumisanneissa maksutapa poikkeaa suomalaisista listautumisanneista. Raha veloitetaan merkitsijän tililtä vasta merkintäajan päätyttyä, kun annin hinnoittelu ja allokaatio on tiedossa. Tilillä on kuitenkin oltava riittävästi käteisvaroja tai luottolimiittiä käytettävissä merkintää varten annin päättymishetken ja allokaatiopäivän välisenä aikana, jotta allokaatio-oikeutta ei menetetä. Jos tilillä ei siinä vaiheessa ole merkintään riittävästi varoja, merkintä perutaan kokonaisuudessaan.

Kyllä voit. Jos osake- ja rahastosalkkuusi (AOT) on kytketty kaupankäyntiluotto, voit tehdä listautumisannissa salkkusi saldoa suuremman merkinnän. Tällöin merkintään käytettävissä oleva maksimisumma = salkkusi saldo + sinulle myönnetty käytettävissä oleva luottolimiitti. Voit tarkistaa oman luottolimiittisi kohdasta Sivuni > Omat luotot ja lainat (kohta "Luottolimiitti"). Huomioi, että luottoa voi hyödyntää vain siinä salkussa, johon luottosopimus on kytketty. Osakesäästötiliin (OST) ei ole mahdollista kytkeä luottosopimusta, mutta luottosopimukselliselta AOT:ltä on mahdollista siirtää varoja sisäisenä siirtona OST:iin.