Siirry pääsisältöön
Kaupallinen yhteistyö Koskisen Oyj:n kanssa.

Puuviisaudella arvomateriaalista saa enemmän aikaan.

Koskisen yleisöanti 21.–28.11.2022. Tee merkintä Nordnetissä.

Koskisen Oyj lyhyesti

Koskisen on suomalainen perheomisteinen puunjalostusyhtiö, jolla on yli sadan vuoden toimintahistoria. Pääraaka-aine, jota Koskisen käyttää tuotannossaan, on puu, jota Koskisen jalostaa muun muassa sahatavaraksi, vaneriksi ja lastulevyksi. Koskisen liiketoiminta perustuu metsiin, ja siksi luonnosta ja ympäristöstä huolehtiminen on Koskisen toiminnan ja strategian ytimessä.

Koskisen pyrkii asemoimaan itsensä luotettavana, pitkäaikaisena kumppanina asiakkailleen tarjoamalla vastuullisesti hoidetuista suomalaisista metsistä peräisin olevasta tiheäsyisestä puusta valmistettuja tuotteita laatua arvostaville asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Koskisen uskoo, että sen ketteryys, kokenut myyntiorganisaatio ja halu ratkaista asiakkaan tarpeet luovalla tavalla erottavat sen monista kilpailijoista.

Koskisella on kaksi liiketoimintasegmenttiä:

 • Sahateollisuus-liiketoimintasegmentti valmistaa sahatavaraa ja jalosteita.

 • Levyteollisuus-liiketoimintasegmentti valmistaa vaneria, ohutvaneria, viilua, lastulevyä sekä kevyiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen sisustusratkaisuja Kore-brändin alla.

Koskisen liikevaihto oli 311,5 miljoonaa euroa, liikevoitto 52,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 62,2 miljoonaa euroa 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella. Koskisen henkilöstömäärä oli syyskuun 2022 lopussa 894, josta 90 prosenttia työskenteli Suomessa.

logo_vaaka_sininen.png

Taloudelliset tavoitteet vuoden 2027 loppuun mennessä.

 • Kasvu:
  Liikevaihto 500 miljoonaa euroa, sisältäen sekä orgaanisen että epäorgaanisen kasvun.

 • Kannattavuus:
  Oikaistu käyttökatemarginaali 15 prosenttia yli syklin.

 • Tase:
  Vahvan taseen säilyttäminen.

 • Osingonjakopolitiikka:
  Houkutteleva osinko, joka on vuosittain vähintään kolmannes nettotuloksesta (*.

  (* Yhtiön hallitus on alustavasti arvioinut ehdottavansa yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2023, että yhtiö jakaisi vuonna 2023 sen osinkopolitiikasta poiketen 10 miljoonaa euroa osinkoa Koskisen vuoden 2022 ennustetusta vahvasta tuloksesta johtuen. Lopullisen päätöksen osingonjaosta tekee yhtiön varsinainen yhtiökokous keväällä 2023.

Thumbnail Image

Koskisen Oyj:n virtuaalinen yhtiöesittely 21.11.

Thumbnail Image

Koskisen lyhyt listautumisantivideo

Thumbnail Image

Yhtiön toimitusjohtaja InderesTV:n haastattelussa.

Listautumisanti

Koskisen Oyj ("Koskisen" tai ”Yhtiö”) järjestää listautumisannin ja hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Listautumisanti koostuu osakeannista.

Yhtiö tarjoaa merkittäväksi alustavasti enintään 4 780 801 uutta osaketta seuraavasti:

(i) alustavasti yhteensä enintään 262 944 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”)
(ii) alustavasti yhteensä enintään 4 923 605 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti (”Instituutioanti”)
iii) alustavasti yhteensä enintään 72 332 Tarjottavaa Osaketta Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden koko- ja osa-aikaisille vakituisessa työsuhteessa merkintäajan alkaessa 21.11.2022 oleville työntekijöille Suomessa, sekä Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille ("Henkilöstöanti").

Lisäosakeoptio ja vakauttamistoimet
Tämä anti sisältää mahdollisuuden lisäosakeoption kautta enintään 478 080 lisäosakkeeseen ylikysyntätilanteiden kattamiseksi sekä vakauttamistoimenpiteisiin 30 päivän ajan osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta.

Listautumisannin tarkoitus, tavoitteet ja varojen käyttö

 • Listautumisannin tavoitteena on mahdollistaa Koskisen kasvustrategian toteuttaminen.

 • Listautumisanti mahdollistaa yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajenemisen ja osakkeiden likviditeetin lisääntymisen.

 • Listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat myös osakkeiden käyttämisen tehokkaammin vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa.

 • Lisänäkyvyyden odotetaan myös lisäävän edelleen Koskisen tunnettuutta yleisön ja asiakkaiden keskuudessa sekä työnantajana.

Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 29,3 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla uusia osakkeita merkittäväksi. Yhtiö odottaa käyttävänsä osakeannista saamansa nettovarat Koskisen kasvustrategiaa tukeviin investointeihin, mukaan lukien tehostamistoimenpiteet, pääomamenot koneisiin ja laitteisiin sekä tuotantopaikkainfrastruktuuriin, mahdolliset yritysjärjestelyt ja yleiset liiketoiminnalliset tarkoitukset.

Listautumisannin materiaalit:

Lisätietoja:
Nordnetin asiakaspalvelu
puh. 020 198 5898 arkisin klo 9.45–18.30
asiakaspalvelu@nordnet.fi


Tietoa Listautumisannista


Merkintähinta: 6,14 EUR/osake

Minimimerkintämäärä Yleisöannissa: 100 osaketta (614 EUR)

Maksimimerkintämäärä Yleisöannissa: 17 000 osaketta

Minimimerkintämäärä Instituutioannissa: 17 001 osaketta

Merkintäaika alkaa: 21.11.2022 klo 10.00

Yleisöannin merkintäaika päättyy arviolta: 28.11.2022 klo 16.00

Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta: 30.11.2022 klo 11.00

Listautumisannin tulos (arviolta): 30.11.2022

Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille (arviolta): 1.12.2022

Kaupankäynti Nasdaq Helsingin pörssilistalla alkaa (arviolta): 1.12.2022

Kaupankäyntitunnus: KOSKI

ISIN-tunnus: FI4000533005

Ankkurisijoittajat: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 5,0 Meur, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 5,0 Meur, Stephen Industries Inc Oy 3 Meur ja UB Rahastoyhtiö Oy 1,5 Meur

Yhtiön verkkosivut: www.koskisen.fi/ipo

Miksi sijoittaa Koskisen Oyj:hin?

Koskisella on integroitu, kestävyyteen ja laatuun perustuva toimintamalli. Suunnitellut investoinnit tähtäävät kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen.

Toimitusjohtajalta

"Koskisen on yli satavuotias kansainvälinen puunjalostuksen erikoisosaaja. Nyt olemme tulleet vaiheeseen, jossa kasvua on luonnollista kiihdyttää ja siksi haemme uusia omistajia mukaan rakentamaan seuraavien vuosikymmenten Koskista.

Havusahatavaran kysyntä ja hinta alkoivat kohota voimakkaasti jo ennen sotaa, ja hinta on nyt pysynyt jo pidempään hyvällä tasolla. Koskisen toteuttaa parhaillaan historiansa suurinta investointia, Järvelän uutta puunjalostusyksikköä. Vahvistamme kilpailukykyämme merkittävästi. Sen lisäksi, että uusi laitos laajentaa tuotevalikoimaamme, parantaa laatua ja nostaa reilusti sahauskapasiteettiamme, yksikön tehokkuus paranee olennaisesti, arviomme mukaan noin 40 prosentilla.

Tavoittelemme voimakasta kasvua. Liikevaihtomme oli 311 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja seuraavien viiden vuoden aikana tavoitteemme on nostaa se 500 miljoonaan euroon, mukaan lukien mahdolliset yritysjärjestelyt. Kasvumme edellyttää uusia resursseja ja siksi Koskiselle on nyt hyvä aika listautua. Toivotamme uudet omistajat tervetulleiksi mukaan rakentamaan seuraavien vuosikymmenten Koskista."

Jukka Pahta
Toimitusjohtaja, Koskinen

koskisen-tj.JPG

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan listautumisannin ehtoihin sekä lukemaan Finanssivalvonnan hyväksymä virallinen esiteasetuksen mukainen esite ennen sijoituspäätöstä ymmärtääkseen sijoitukseen liittyvät mahdolliset riskit ja edut. Finanssivalvonnan esitettä koskevaa hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien ja kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopapereiden hyväksyntänä. Esite on saatavilla sähköisenä Yhtiön verkkosivus­tolla https://koskisen.fi/ipo sekä Nordnetin verkkosi­vuilla (tämä sivu).

Osallistu Listautumisantiin.

Osallistu Listautumisantiin Nordnetin asiakkaana.


Jos olet Nordnetin asiakas, voit osallistua antiin helposti ja nopeasti verkkopalvelussa sisäänkirjautuneena.

 1. Kirjaudu sisään Nordnetin verkkopalveluun.

 2. Osallistu antiin verkkopalvelun kohdassa Sivuni > Yhtiötapahtumat & osakeannit > Listautumisannit (IPOt), uusmerkinnät, ym.


Merkitse osakkeita

Tule asiakkaaksi ja osallistu antiin.


Oletko yksityishenkilö, mutta et vielä Nordnetin asiakas? Avaa ensin tili. Sen jälkeen voit osallistua antiin Nordnetin verkkopalvelussa sisäänkirjautuneena.

 1. Avaa tili verkkopankkitunnuksilla – tämä vie vain muutaman minuutin. Asiakkuus ja sen avaaminen eivät maksa mitään.

 2. Kirjaudu sisään.

 3. Osallistu antiin verkkopalvelun kohdassa Sivuni > Yhtiötapahtumat & osakeannit > Listautumisannit (IPOt), uusmerkinnät, ym.


Avaa Nordnet-asiakkuus

Osallistu Listautumisantiin muun pankin kuin Nordnetin asiakkaana.

Tärkeää tietoa

Merkintäsitoumus

Jotta asiakkaana voit osallistua yhtiötapahtumiin, merkintäsitoumuksen on täytettävä kulloinkin voimassa olevat muodolliset vaatimukset. Nordnet Bank AB ("Nordnet") pidättää oikeuden kieltäytyä hyväksymästä merkintäsitoumusta, joka ei täytä kulloinkin voimassa olevia muodollisia vaatimuksia. Esimerkiksi alle 18-vuotiaan puolesta tehdyn tai muuten holhouksenalaisen salkkuun tehtävän merkinnän on oltava salkun omistajan laillisen edunvalvojan tai valtakirjan omaavan henkilön tekemä, ja merkinnän tekeminen edellyttää holhousviranomaisen lupaa. Yhteisöasiakkaiden on tullut ilmoittaa LEI-tunnus Nordnetille voidakseen osallistua yhtiötapahtumiin. Lue lisää yhteisöasiakkaiden LEI-tunnuksesta täältä.

Kohdemarkkina

Rahoitusinstrumentteja, joiden kohdemarkkinat rajoittuvat MiFID II -säännösten mukaisesti ammattimaisille asiakkaille, ei tarjota muille kuin ammattimaisille asiakkaille. Kohdemarkkina-arviointia ei pidetä MiFID II:n mukaisena asianmukaisuusarviointina tai suosituksena sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle sijoittaa, hankkia tai toteuttaa muita toimia, jotka liittyvät Listautumisantia koskeviin rahoitusinstrumentteihin.

Listautumisantiin osallistumiseen liittyvät riskitekijät

Ennen sijoituspäätöksen tekemistä on tärkeää tutustua esitteessä oleviin tietoihin, joista ilmenevät kyseisiin osakkeisiin liittyvät riskitekijät. Rahoitusvälineiden arvo voi sekä nousta että laskea. Voit menettää koko sijoitetun pääoman. Sijoittajana sinun tulee arvioida esitteessä olevat tiedot kokonaisuudessaan ja luoda yleisarvio.

Sijoitusriski

Huomioi, että osakkeet eivät tarjoa takuutuottoa eivätkä pääomasuojaa. Sijoitus osakkeisiin sopii vain sijoittajille, joilla ei ole tarvetta takuutuotolle tai pääomasuojalle. Sijoittajan, joka päättää osallistua Listautumisantiin ja sijoittaa osakkeisiin, on arvioitava tällaisen sijoituksen edut ja riskit sekä pystyttävä kantamaan mahdolliset tappiot, jotka saattavat aiheutua sijoituksesta osakkeisiin.

Yhtiöriski

Yhtiön liiketoimintaan, kuten kaikkeen liiketoimintaan, liittyy riskejä. Siksi on erittäin tärkeää ottaa huomioon olennaiset riskit Yhtiön toimintaa arvioitaessa. Useat Yhtiön hallinnan ulkopuolella olevat tekijät vaikuttavat Yhtiön tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön esitteessä on lueteltu ne riskitekijät, joilla Yhtiö uskoo voivan olla suurin vaikutus Yhtiön tulevaan kehitykseen. Luetteloa mahdollisista riskitekijöistä ei tule pitää täydellisenä. Ennen kuin merkitset Yhtiön osakkeita, sinun tulee lukea Yhtiön esite, joka on saatavana tällä sivulla sekä Yhtiön verkkosivuilla.

Tietoa Nordnetin saamista palkkioista

Listautumisannin yhteydessä, Nordnetin toimiessa jakelijana, Nordnet saa kertakorvauksen listautuvalta yhtiöltä, osakkeitaan myyviltä osakkeenomistajilta tai Listautumisannin neuvonantajilta. Lue lisää kolmansien osapuolten korvauksista täältä. Lisätietoja allokaatioperiaatteista löydät esitteestä.

Nordnet ei vastaa millään tavoin lopputuloksesta, joka voi seurata käyttäjän hyödyntäessä tätä materiaalia eri tavoin. Materiaalia ei tule tulkita Nordnetin antamaksi sijoitusneuvonnaksi tai levittämäksi sijoitussuositukseksi.

Usein kysyttyä anteihin osallistumisesta Nordnetissä