Siirry pääsisältöön

Kaupallinen yhteistyö Bioretec Oy:n kanssa.

Kantava valinta

Sijoita innovaatioon, jolla luunmurtumat hoidetaan nopeammin ja vahvemmiksi – vähemmillä leikkauksilla.

Yleisöannin merkintäaika on päättynyt 15.6. klo 16.00 ja Instituutioannin merkintäaika on päättynyt 17.6. klo 12.00.

Bioretecin First North -yleisöanti 7.–15.6.2021

Bioretec Oy (”Bioretec" tai ”Yhtiö”) järjestää listautumisannin ja hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ("First North").

Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 25 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla alustavasti enintään 6.410.256 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) merkittäväksi (”Osakeanti”). Osakeanti koostuu:

 • (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”); ja
 • (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti Yhdysvaltain ulkopuolella (”Instituutioanti”).

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 1.025.641 Uutta Osaketta ja Instituutioannissa alustavasti enintään 5.384.615 Uutta Osaketta. Yhtiö voi kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Uusia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio- ja Yleisöannin välillä. Yleisöannin Uusien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 1.025.641 Uutta Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen sitoumusten kattama Uusien Osakkeiden kokonaismäärä.

Lisäosakeoptio ja vakauttamistoimet
Osakeannin lisäksi Yhtiön hallitus voi myöntää vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bank A/S Suomen sivuliikkeelle ("Vakauttamisjärjestäjä") lisäosakeoption ("Lisäosakeoptio", ja yhdessä Osakeannin kanssa "Listautumisanti"), joka oikeuttaisi Vakauttamisjärjestäjän merkitsemään Merkintähinnalla enintään 961.538 Yhtiön uutta osaketta ("Lisäosakkeet") yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä.

Listautumisannin tarkoitus ja varojen käyttö:

Listautumisannin ja listautumisen tavoitteena on mahdollistaa investoinnit Bioretecin RemeOs™-traumaruuvien kaupallistamiseen sekä RemeOs™-tuoteperheen tulevien tuotteiden tutkimus- ja kehitystoimintaan ja kaupallistamiseen, ja siten tukea Yhtiön kasvustrategiaa.

Listautumisannin ja listautumisen odotetaan kasvattavan yleistä kiinnostusta Yhtiötä kohtaan, sekä parantavan Yhtiön houkuttelevuutta potentiaalisten työntekijöiden näkökulmasta ja sen kykyä sitouttaa nykyisiä työntekijöitään. Lisäksi listautumisannin ja listautumisen odotetaan laajentavan Yhtiön omistajapohjaa kotimaisilla ja ulkomaisilla sijoittajilla sekä mahdollistavan likvidit markkinat Yhtiön osakkeille tulevaisuudessa.

Bioretec pyrkii keräämään osakeannilla noin 25,0 miljoonan euron bruttovarat, olettaen, että osakeanti merkitään täysimääräisesti. Yhtiö arvioi keräävänsä osakeannista noin 22,2 miljoonan euron nettovarat.

Osakeannista saatavat bruttovarat on tarkoitus käyttää Yhtiön kasvustrategian tueksi:

 • noin 50 prosenttia RemeOs™-tuoteperheen kaupallistamiskustannuksiin, jotka aiheutuvat esimerkiksi oman myynti- ja jakeluorganisaation perustamisesta Yhdysvaltoihin;
 • noin 20 prosenttia RemeOs™-traumaruuvien jälkeen markkinoille saatettavia uusia tuotteita koskevaan tutkimukseen, kehitykseen ja kliinisiin kokeisiin;
 • noin 10 prosenttia pääomamenoihin, jotka aiheutuvat Bioretecin tuotannon laajentamisesta; ja
 • noin 20 prosenttia muihin Yhtiön tarkoituksiin, kuten Bioretecin olemassa olevien pääomalainojen pääoman ja korkojen takaisinmaksuun sekä listautumisannin kulujen maksuun.

Bioretec lyhyesti

Bioretec on lääkinnällisiä laitteita valmistava yhtiö, joka kehittää ja valmistaa vahvoja ja turvallisia biohajoavia implantteja luunmurtumien ja pehmytkudosvaurioiden hoitoon. Implantteja ei tarvitse poistaa leikkauksella, mikä luo merkittäviä kustannussäästöjä ja vähentää komplikaatioriskiä verrattuna perinteisiin metalli-implantteihin.

Bioretec tähtää vahvaan kasvuun sen uuden sukupolven RemeOs™-tuoteperheellä. Uuden tuoteperheen implantit on valmistettu ainutlaatuisesta biohajoavasta metalliseoksesta ja ne soveltuvat kuormankantokykyä edellyttäviin käyttötarkoituksiin - implantteja voidaan käyttää korjaamaan luunmurtumia, eikä niitä ei tarvitse poistaa leikkauksella, sillä ne imeytyvät täysin ihmisen kehoon. RemeOs™-tuotteilla Bioretec odotttaa saavuttavansa globaalin 7 miljardin Yhdysvaltain dollarin markkinan yhtenä ensimmäisistä metallin lujuuden ja biohajoavuuden yhdistävistä valmistajista.

RemeOs™-tuotteista ensimmäisenä kaupallistamisvaiheessa olevat traumaruuvit ovat läpäisseet kliinisen kokeen menestyksekkäästi. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA myönsi niille Breakthrough Device Designation -statuksen maaliskuussa 2021. Yhtiö odottaa RemeOs™-traumaruuvien myynnin alkavan vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla Yhdysvalloissa, mikäli myyntilupa on saatu tavoiteajassa.

Bioretecin nykyinen tuoteportfolio edistää paranemista lasten ja aikuisten ortopedian käyttötarkoituksissa, jotka eivät edellytä kuormankantokykyä. Bioretecin tuotteita myydään noin 40 maassa ympäri maailman ja niistä syntyi 1,5 miljoonaa euroa liikevaihtoa vuonna 2020.

Listautumisannin materiaalit:

Tietoa Listautumisannista.

Merkintähinta

3,90 eur/osake

Minimimerkintämäärä Yleisöannissa

200 osaketta

Maksimimerkintämäärä Yleisöannissa

26 000 osaketta

Minimimerkintämäärä Instituutioannissa

26 001 osaketta

Merkintäaika alkaa

7.6.2021 klo 10.00

Yleisöanti ja Instituutioanti voidaan keskeyttää aikaisintaan

14.6.2021 klo 16.00

Yleisöannin merkintäaika päättyy (huom. merkintäaika voidaan keskeyttää jo 14.6. klo 16)

15.6.2021 klo 16.00

Instituutioannin merkintäaika päättyy (huom. merkintäaika voidaan keskeyttää jo 14.6. klo 16)

17.6.2021 klo 10.00

Listautumisannin tulos (arvio)

17.6.2021

Yleisöannissa allokoidut osakkeet kirjataan arvo-osuustileille (arvio)

18.6.2021

Kaupankäynti First North -markkinapaikalla alkaa (arvio)

18.6.2021

Kaupankäyntitunnus

BRETEC

ISIN-tunnus

FI4000480454

Ankkurisijoittajat

Handelsbanken Fonder AB, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ovat sitoutuneet merkitsemään osakkeita yhteensä 8 miljoonalla eurolla tietyin edellytyksin ja ehdolla, että Yhtiön liikkeeseen laskettujen osakkeiden arvostus Listautumisannista saatavien varojen jälkeen on enintään 71 miljoonaa euroa.

Yhtiön verkkosivut

bioretec.comlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan listautumisannin ehtoihin sekä lukemaan Finanssivalvonnan hyväksymä esite ennen sijoituspäätöstä ymmärtääkseen sijoitukseen liittyvät mahdolliset riskit ja edut. Finanssivalvonnan esitettä koskevaa hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien ja kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopapereiden hyväksyntänä. Esite on saatavilla sähköisenä Yhtiön verkkosivus­tolla www.bioretec.com/listautuminenlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan sekä Nordnetin verkkosi­vuilla (tämä sivu).

Lisätietoja:
Nordnetin asiakaspalvelu
puh. 020 198 5898 arkisin klo 9.45–18.30
asiakaspalvelu@nordnet.fi

Klikkaa kuvaa suurentaaksesi:

Lähde: Markkinointiesitteen sivu 4

Bioretecin taloudelliset tavoitteet

Bioretecin taloudelliset tavoitteet ovat:

 1. saavuttaa yli 100 miljoonan euron liikevaihto 7 miljardin Yhdysvaltain dollarin kokoisessa saavutettavassa markkinassa vuoteen 2027 mennessä; ja
 2. saavuttaa positiivinen liiketoiminnan kassavirta
  vuoden 2025 loppuun mennessä

Bioretecin osinkopolitiikka

Yhtiön liiketoiminta on tähän asti ollut tappiollista eikä se siksi ole jakanut osinkoa. Yhtiö ei odota jakavansa osinkoa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä osingonjako on sidoksissa liiketoiminnan tulokseen ja Yhtiön taloudelliseen tilaan.

Miksi sijoittaa Bioreteciin?

Bioretecin johto arvioi seuraavassa esiteltävien tekijöiden olevan Yhtiön keskeisiä vahvuuksia ja riskejä.

Yhtiön johdon arvion mukaan Yhtiön kehittämillä tulevilla RemeOs™-tuotteilla on selviä ja merkittäviä hyötyjä ihmisten luunmurtumien korjauksessa verrattuna markkinoilla nykyisin käytettäviin tuotteisiin. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan RemeOs™-tuotteiden tärkeimmät hyödyt potilaille, tuotteita käyttäville kirurgeille sekä terveydenhuoltojärjestelmälle ovat:

 1. Ainutlaatuinen*, patentoitu bioaktiivinen metalliseos, joka koostuu pelkästään luulle luonnollisista magnesiumista, sinkistä ja kalsiumista, jotka tukevat uuden luun muodostumista ja paranemisprosessia. Metalliseos on REE-vapaa, eikä sisällä elimistölle vieraita ainesosia.
 2. Sopivuus kuormaa kantaviin sovellutuksiin jäykkyytensä ja lujuutensa ansiosta.
 3. Täysi biohajoavuus, joka eliminoi poistoleikkauksen tarpeen ja riskin poistoleikkauksiin liittyvistä komplikaatioista.
 4. Paranemisprosessia tukeva asteittainen biohajoaminen, jossa paranevalle luulle kohdistuva kuorma kasvaa vähitellen.
 5. Käyttö ja menetelmät ovat yhteneväisiä perinteisten metalli-implanttien kanssa, mikä poistaa tarpeen kirurgien uudelleenkoulutukselle.
 6. Biohajoavien tuotteiden käyttö mahdollistaa kirurgien keskittymisen arvoa luoviin primaarileikkauksiin poistoleikkauksien sijaan.
 7. Mekaaniset ominaisuudet mahdollistavat samanlaisen kiinnityksen kuin perinteisillä metallisilla implanteilla.
 8. Terveydenhoitojärjestelmän parantuva resurssien käytön tehokkuus.

RemeOs™-tuotteiden avulla vältettävät implanttien poistoleikkaukset aiheuttavat yksinomaan Saksan markkinalla vuosittain noin 1,1 miljardin euron kustannukset. **

* Yhtiön johdon käsityksen mukaan muilla yhtiöillä ei ole käytössä metalliseoksia, jotka koostuisivat samoista ainesosista samassa suhteessa.

** Lähteet: Destatis; Robert Koch-Institute; Federal Health Report; Federal Occupational Health and Safety Agency; National Association of Statutory Health Insurance Funds; InEK – Institute for Hospital Remuneration Systems; Uniform Evaluation Scales (EBM) of the Association of Statutory Health Insurance Physicians.

Bioretecin tulevien RemeOs™-tuotteiden saavutettava markkina on suuri. Ortopedisten traumatuotteiden markkinan koko oli vuonna 2019 noin 7,45 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja selän korjaukseen tarkoitettujen tuotteiden markkina noin 9,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria.* RemeOs™-tuotteilla saavutettavan markkinan koon odotetaan saavuttavan 7 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2027.**

Markkina on suuri ja sen odotetaan kasvavan entisestään. Ortopedisten traumatuotteiden markkinan kasvun odotetaan olevan noin 1,7 prosenttia vuodessa vuodesta 2019 vuoteen 2030.*** Useat trendit tukevat Yhtiön saavutettavan markkinan odotettua kasvua. Väestön ikääntyminen sekä traumojen määrän kasvu, esimerkiksi extreme-urheilulajien suosion sekä ylipainoisuuden yleisyyden takia, johtavat luunmurtumien yleistymiseen. Niin ikään korvauskäytäntöjen muutokset ja vakuutusten kattavuuden parantuminen etenkin Yhdysvalloissa tukevat markkinan kasvua. Samalla kirurgit ja muut terveydenhuollon osapuolet tunnistavat enenevässä määrin tarpeen entistä paremmille implanteille ja potilaat ovat entistä tietoisempia edistyneemmistä hoitokeinoista.

* Lähde: The Orthopaedic Industry Annual Report, published June 2020 for the year ending December 31, 2019. ORTHOWORLD, Inc., 2020.

** Lähde (traumaruuvit, K-piikit ja luuydinnaulat): GlobalData Report 2020, Trauma Fixation (Orthopedic Devices) - Global Market Analysis and Forecast Model (COVID-19 market impact); . Lähde (selkärangan luudutusfuusioimplantit) Global Interbody Fusion Cage Market Research Report 2021. QYResearch.

*** Lähde: GlobalData Report 2020, Trauma Fixation (Orthopedic Devices) - Global Market Analysis and Forecast Model (COVID-19 market impact).

RemeOs™-traumaruuvien prekliiniset ja kliiniset kokeet suoritettiin onnistuneesti 2015–2020.

Maaliskuussa 2021 FDA myönsi Yhtiön RemeOsTM-traumaruuveille Breakthrough Device Designation -statuksen. FDA:n kriteerien mukaan statuksen voivat saada tuotteet,

 1. jotka tarjoavat hengenvaarallisille tai peruuttamattomasti ihmisten tilaa heikentäville sairauksille tehokkaamman hoidon tai diagnosoinnin; ja
 2. A) jotka edustavat läpimurtoteknologioita;
  B) joille ei ole hyväksyttyjä vaihtoehtoisia tuotteita;
  C) jotka tarjoavat merkittäviä etuja olemassa oleviin hyväksyttyihin tuotteisiin verrattuna, mukaan lukien mahdollisuudet vähentää sairaalahoidon tarvetta, parantaa potilaan elämänlaatua, helpottaa potilaiden kykyä itsehoidolle tai lisätä pitkäaikaista kliinistä tehokkuutta; tai
  D) joiden saatavuus on potilaiden parhaan edun mukaista.*

Breakthrough Device Designation -statuksen johdosta yhtiön on mahdollista käydä avointa ja jatkuvaa keskustelua FDA:n kanssa odotetun hyväksymisprosessin aikana ja johdon näkemyksen mukaan Yhtiön on helpompi jättää hakemus, joka vastaa FDA:n vaatimuksiin paremmin kuin ilman statusta olisi mahdollista.

Yhdysvalloissa myyntilupaan tähtäävä prosessi alkoi Breakthrough Device Designation -statuksen saamisen jälkeen maaliskuussa 2021. Yhtiö arvioi listalleottoesitteen päivämääränä käytettävissä olevan tiedon perusteella, että myyntilupapäätös Yhdysvalloissa saataisiin todennäköisesti vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

RemeOs™-tuotteiden rekisteröintiprosessin aikatauluun vaikuttaa yhtiön johdon näkemyksen mukaan erityisesti kolme seuraavaa seikkaa:

 • Implanttien käyttö ja kirurginen tekniikka luumurtumien hoidossa on hyvin tunnettu jo vuosikymmenien ajan.
 • RemeOs™-implanteissa käytettävä metalliseos on ainoa uusi komponentti, mutta sisältää ainoastaan ihmiskeholle luonnollisia ainesosia: magnesiumia, sinkkiä ja kalsiumia.
 • Hoidon tarkoitus on tukea ihmiskehon omia luonnollisia parantumisprosesseja, ei aiheuttaa biologisia tai kemiallisia reaktiota tuomalla ihmiskehoon vieraita aineita, kuten esimerkiksi yleisesti lääkkeiden kohdalla toimitaan.

* Lähde: Breakthrough Devices Program Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff Document issued on December 18, 2018.

Yhdysvaltojen markkinoilla ei ole Yhtiön johdon käsityksen mukaan biohajoavia metalli-implantteja, joille olisi myönnetty myyntilupa. Bioretec odottaa sen RemeOs™-traumaruuvien olevan ensimmäinen FDA:n hyväksynnän saava biohajoava metalli-implantti, jossa ei ole mahdollisia haittavaikutuksia ihmisten kehossa aiheuttavia harvinaisia maametalleja (rare earth elements, REE).

Yhtiön johto näkee myyntiluvan saamisen ensimmäisenä tai ensimmäisten joukossa tuovan yhtiölle erittäin suuren kilpailuedun sekä mahdollisuuden kasvattaa markkinaosuuttaan nopeasti.

Yhtiön johto odottaa tulevien RemeOs™-tuotteiden olevan korkean myyntikatteen tuotteita. Perustuen Yhtiön sisäisiin arvioihin tuotteiden valmistuskustannuksista ja nyt markkinoilla olevien tuotteiden keskihinnoista, Yhtiö arvioi voivansa saavuttaa RemeOs™-tuotteissa yli 85 prosentin myyntikatteen riippuen markkinasta ja RemeOs™-tuotteesta, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa RemeOs™-traumaruuvin myyntikatteen odotetaan olevan noin 97 prosenttia ja Euroopassa noin 89 prosenttia.

Bioretecin tuotteiden valmistus perustuu yleisiin teollisiin prosesseihin, ja Yhtiön johto näkee tuotantokapasiteetin olevan helposti skaalattavissa maltillisilla investoinneilla. Yhtiöllä on pitkä kokemus tuotantoprosessille tyypillisten korkean puhtauden vaatimusten sekä sääntelyn asettamien vaatimusten täyttämisestä jo markkinoilla olevien tuotteidensa valmistuksen osalta.

Bioretecin kaupallistamissuunnitelmaa on toteuttamassa ryhmä Yhtiön avainhenkilöitä, joilla on kokemusta yli sadan ortopedisten tuotteiden tuoteperheen kaupallistamisesta maailmanlaajuisesti. Yhtiön avainhenkilöt sisältävät johtoryhmän ja hallituksen jäsenet, joiden lisäksi Yhtiöllä on tieteellinen toimikunta.

Avainhenkilöt ovat taustaltaan muun muassa materiaalitekniikan diplomi-insinöörejä, kauppatieteen maistereita tai lääketieteen tohtoreita. Yhtiön hallituksessa on useita kansainvälisesti tunnettuja ortopedian ja biotekniikan alan asiantuntijoita.

Tieteellisen toimikunnan jäsenet ovat huippuluokan kansainvälisesti meritoituneita kirurgeja. He toimivat myös vaikutuskanavana alan mielipidevaikuttajiin.

Tässä esitetty riskikuvaus on tiivistelmä riskitekijöistä, ja se perustuu listautumisen yhteydessä laaditun esitteen päivämääränä saatavilla olleisiin tietoihin ja arvioihin. Sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti esitteessä kokonaisuudessaan kuvattuihin riskitekijöihin. Esite on saatavilla osoitteessa www.bioretec.com/listautuminen.linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Bioretecin toimintaympäristöön, toimialaan ja sääntelyyn liittyvät riskit

 • Lääkinnällisten laitteiden valmistus on tarkoin säännelty toimiala, ja muutokset toimialaa, Bioreteciä tai Bioretecin tuotteita koskevassa sääntelyssä tai oikeuskäytännössä voivat olla Bioretecille epäedullisia
 • Maailmanlaajuisilla poikkeusoloilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Bioretecin liiketoimintaan
 • Poliittinen tai taloudellinen epävarmuus tietyissä valtioissa voi vaikuttaa haitallisesti Bioretecin liiketoimintaan

Bioretecin liiketoimintaan liittyvät riskit

 • Bioretecin liiketoiminta on kasvuvaiheessa ja perustuu osittain tutkimus- ja kehitysprojekteihin, eikä liiketoiminnan kehittymisestä voitolliseksi ole takeita
 • Bioretec saattaa joutua tuotevastuu- tai tuoteturvallisuusvaatimusten kohteeksi, mikä saattaa vaikuttaa haitallisesti sen liiketoimintaan
 • Bioretec saattaa tarkoituksettomasti loukata kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia ja tällaiset loukkaukset saattavat johtaa oikeudellisiin toimiin, joilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan
 • Bioretecin immateriaalioikeudet eivät välttämättä riitä suojaamaan Yhtiön tuotteita riittävästi, Yhtiö voi epäonnistua hankkimaan itselleen uusia tarpeellisia immateriaalioikeuksia tai Yhtiö voi epäonnistua immateriaalioikeuksiensa puolustamisessa
 • Bioretec on riippuvainen kyvystään rekrytoida ja sitouttaa avainhenkilöitä
 • Bioretec altistuu toiminnassaan oikeudellisille riskeille
 • Ongelmat Bioretecin käyttämien tietojärjestelmien toiminnassa voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Bioretecin liiketoimintaan
 • Valuuttakurssivaihtelut voivat vaikuttaa Bioreteciin haitallisesti

Tuotekehitykseen, valmistukseen ja tuotteiden kaupallistamiseen liittyvät riskit

 • Tuotteidensa myyntilupien menettäminen, uusien myyntilupien hankkimisessa epäonnistuminen tai lupaprosessien ennakoitua pidempi kesto voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Bioretecin liiketoimintaan
 • Bioretecin uuden sukupolven magnesium- ja hybridikomposiittipohjaiset tuotteet saattavat osoittautua kliinisissä kokeissa tai kliinisessä käytössä käyttötarkoitukseensa sopimattomiksi tai turvallisuudeltaan puutteellisiksi eikä niille välttämättä synny riittävää kysyntää
 • Bioretec saattaa epäonnistua liiketoimintansa kasvattamisen kannalta olennaisten yhteistyösopimusten solmimisessa tai uusien tuotteidensa markkinoinnissa, eivätkä Bioretecin tuotteet siten välttämättä saavuta suunniteltua markkina- asemaa
 • Magnesium- ja hybridikomposiittipohjaisten tuotteiden kaupallistamissuunnitelman toteutuminen suunnitellusti on riippuvainen Bioretecin kilpailijoiden tuotekehityksestä ja tuotteiden kaupallistamisen aikatauluista
 • Bioretecin tuotteiden valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden toimitusvaikeudet tai saatavuuden heikentyminen voivat aiheuttaa Yhtiölle merkittäviä tuotantohäiriöitä ja lisäkustannuksia
 • Muutokset Bioretecin tuotteiden valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden hinnoissa tai tuotteiden valmistusprosesseissa voivat vaikuttaa Yhtiön kustannusrakenteeseen ja sitä kautta tuotteiden valmistuksen ja myynnin kannattavuuteen
 • Bioretecin tuotteiden valmistaminen edellyttää tietyt laatustandardit täyttäviä tuotantotiloja ja Yhtiö on siirtämässä tuotantoaan uusiin tuotantotiloihin, mistä voi aiheutua ennakoimattomia kustannuksia
 • Bioretecin tuotteiden valmistaminen on riippuvaista tuotteiden valmistuksessa käytettävästä erityisestä laitteistosta ja laadunhallintajärjestelmästä ja Bioretecin tuotteiden valmistusprosessiin liittyy kriittisiä vaiheita, joissa epäonnistuminen voi vaikuttaa Yhtiöön haitallisesti

Bioretecin rahoitukseen liittyvät riskit

 • Bioretecin käyttöpääoma ei riitä Yhtiön tarpeisiin seuraavalle 12 kuukaudelle, ja siten Yhtiön toiminnan jatkuvuus voi vaarantua
 • Mikäli Listautumisanti ei toteudu odotetusti, Bioretecin käyttöpääoma ei riitä Yhtiön tulevaisuudenodotusten kannalta olennaisen kaupallistamissuunnitelman toteuttamiseen
 • Bioretec on riippuvainen ulkoisesta rahoituksesta ja Yhtiöllä voi olla vaikeuksia saada rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin tai lainkaan, eikä Yhtiö välttämättä kykene jälleenrahoittamaan velkojaan niiden erääntyessä
 • Bioretecillä voi olla vaikeuksia noudattaa rahoitusjärjestelyihinsä liittyviä ehtoja
 • Bioretec altistuu luotto- ja vastapuoliriskille Bioretecin jakelusopimuksiin ja hankintoihin liittyvien saamisten yhteydessä

Osakkeisiin, Listautumisantiin ja Listautumiseen liittyvät riskit

 • Bioretecin osingonmaksukyky on epävarma, eikä Bioretec välttämättä maksa osinkoja tai tee pääomanpalautusta lainkaan
 • Listautumisantia ei välttämättä merkitä kokonaan tai se ei välttämättä tapahdu suunnitellusti tai ollenkaan
 • Listautuminen voi viivästyä tai se voi peruuntua
 • Bioretecin Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä ennen Listautumista; Osakkeiden hinta saattaa vaihdella eikä niille välttämättä kehity aktiivisia ja likvidejä markkinoita
 • First Northiin listattuihin yhtiöihin ei sovelleta samaa arvopaperimarkkinoiden sääntelyä kuin säännellyllä markkinalla listauttuihin yhtiöihin, ja siksi sijoittaminen sellaiseen yhtiöön saattaa sisältää enemmän riskejä kuin sijoittaminen säännellyllä markkinalla listattuihin yhtiöihin; Yhtiö ei voi nykyisellään siirtyä säännellylle markkinalle
 • Listautuminen aiheuttaa Bioretecille lisäkustannuksia ja uusia velvoitteita, joiden noudattamiseen liittyy kustannuksia; Bioretec voi myös epäonnistua uusien velvoitteiden noudattamisessa
 • Tulevat osakeannit, -myynnit tai muut luovutukset tai Osakkeiden merkinnät annettujen tai tulevaisuudessa annettavien optio-oikeuksien tai muiden Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella voivat vaikuttaa Tarjottavien Osakkeiden arvoon tai laimentaa osakkeenomistajien suhteellista omistusosuutta ja äänioikeuksia
 • Merkintöjä ei voi peruuttaa tai muuttaa
 • Tietyt Bioretecin osakkeenomistajat voivat menettää oikeutensa omistamiinsa Osakkeisiin, elleivät kyseiset osakkeenomistajat vaadi Osakkeidensa kirjaamista arvo-osuustilille tai omaisuudenhoitotilille
 • Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi käyttää mahdollisia tulevia merkintäoikeuksiaan tai muita osakkeenomistajien oikeuksia
 • Jos sijoittajan pää- tai kotivaluutta on muu kuin euro, hän altistuu tietyille valuuttariskeille sijoittaessaan Tarjottaviin Osakkeisiin


Toimitusjohtajalta

"Bioretecin tavoitteena on koko olemassaolomme ajan ollut tuoda markkinoille innovatiivisia kirurgisia implantteja, jotka edesauttavat potilaiden paranemista, turvallisuutta ja kustannustehokkuutta kliinisessä hoidossa. Olemme erittäin ylpeitä kehittämiemme tuotteiden kyvystä tarjota merkittäviä etuja sekä potilaille että terveydenhuoltojärjestelmille ja sitä kautta yhteiskunnille globaalisti.

Erityisen innoissani olen uusimman RemeOs™-tuoteperheemme lupaavasta matkasta markkinoille. RemeOs™-tuoteperhe perustuu yhtiömme biohajoavaan magnesiumpohjaiseen metalliseokseen. Myyntiluvan hakuprosessi otti merkittävän loikan eteenpäin, kun Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkintävirasto (FDA) myönsi RemeOs™-traumaruuvillemme äskettäin Breakthrough Device Designation -statuksen, mikä tarkoittaa läpimurtoteknologiaa ja käytännössä sitä, että lupahakemuskäsittelymme aikana yhteistyö FDA:n kanssa on jatkuvaa, avointa ja nopeutettua. Tätä edellä mainittua statusta harva myyntiluvan hakija saa. Tämä osoittaa, että innovaatiomme on erittäin merkittävä, tarpeellinen ja ainutlaatuinen. Yhdysvaltojen markkinalle päästessämme on meillä mahdollisuus tarjota parempaa hoitoa suurelle joukolle ihmisiä, ja samalla kasvattaa myyntiämme huomattavasti.

Uuden tuoteperheemme merkittävän edistysaskeleen ohella olemme uuden polun alkutaipaleella nyt myös suunnitellessamme First North -listautumista. Haluan kiittää nykyisiä osakkeenomistajiamme luottamuksesta yhtiömme kykyyn kehittää kilpailukykyisiä tuotteita sekä koko huippuasiantuntevaa henkilöstöämme ja tieteellisiä neuvonantajiamme, jotka mahdollistavat suurten innovaatioiden tekemisen.

Toivotan uudet sijoittajat lämpimästi tervetulleiksi osallistumaan Bioretecin seuraavaan kasvuvaiheeseen ja luunmurtumien hoidon uudistamiseen globaalisti!"

Timo Lehtonen
Toimitusjohtaja, Bioretec

Toimitusjohtaja David Rönnberg

Lisätietoja.

 • Listautumisannin kaikki materiaalitlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan
 • Listautumisantiin liittyvistä riskeistä on kerrottu kattavasti Listalleottoesitteessä. Tutustu Listalleottoesitteeseen ja muuhun Listautumisantiin liittyvään materiaaliin ennen mahdollisen sijoituspäätöksen tekemistä tästä linkistälinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Bioretecin yhtiöesittely-webcast:

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan listautumisannin ehtoihin sekä lukemaan Finanssivalvonnan hyväksymä esite ennen sijoituspäätöstä ymmärtääkseen sijoitukseen liittyvät mahdolliset riskit ja edut. Finanssivalvonnan esitettä koskevaa hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien ja kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopapereiden hyväksyntänä. Esite on saatavilla sähköisenä Yhtiön verkkosivus­tolla www.bioretec.com/listautuminenlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan sekä Nordnetin verkkosi­vuilla (tämä sivu).

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Osallistu listautumisantiin.

Osallistu antiin Nordnetin asiakkaana.

Jos olet Nordnetin asiakas, voit osallistua antiin helposti ja nopeasti verkkopalvelussa sisäänkirjautuneena.

 • Kirjaudu sisään Nordnetin verkkopalveluun.
 • Osallistu antiin verkkopalvelun kohdassa Sivuni > Yhtiötapahtumat & osakeannit > Listautumisannit (IPOt), uusmerkinnät, ym.

Huom. Merkintäaika on päättynyt.

Tule asiakkaaksi ja osallistu antiin.

Oletko yksityishenkilö, mutta et vielä Nordnetin asiakas? Avaa ensin tili. Sen jälkeen voit osallistua antiin Nordnetin verkkopalvelussa sisäänkirjautuneena.

 • Avaa tili verkkopankkitunnuksilla – tämä onnistuu yhdeltä istumalta. Asiakkuus ja sen avaaminen eivät maksa mitään.
 • Kirjaudu sisään.
 • Osallistu antiin verkkopalvelun kohdassa Sivuni > Yhtiötapahtumat & osakeannit > Listautumisannit (IPOt), uusmerkinnät, ym.

Tärkeää tietoa


Sijoitusriski

Huomioi, että osakkeet eivät tarjoa takuutuottoa eivätkä pääomasuojaa. Sijoitus osakkeisiin sopii vain sijoittajille, joilla ei ole tarvetta takuutuotolle tai pääomasuojalle. Sijoittajan, joka päättää osallistua Listautumisantiin ja sijoittaa osakkeisiin, on arvioitava tällaisen sijoituksen edut ja riskit sekä pystyttävä kantamaan mahdolliset tappiot, jotka saattavat aiheutua sijoituksesta osakkeisiin.

Yhtiöriski

Yhtiön liiketoimintaan, kuten kaikkeen liiketoimintaan, liittyy riskejä. Siksi on erittäin tärkeää ottaa huomioon olennaiset riskit Yhtiön toimintaa arvioitaessa. Useat Yhtiön hallinnan ulkopuolella olevat tekijät vaikuttavat Yhtiön tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön esitteessä on lueteltu ne riskitekijät, joilla Yhtiö uskoo voivan olla olennainen vaikutus Yhtiön tulevaan kehitykseen. Ryhmien esitysjärjestys ei kuvaa niiden olennaisuutta, mutta jokaisessa ryhmässä esitetään ensimmäisenä ne riskit, jotka Yhtiö on arvioinut olennaisimmiksi ottaen huomioon niiden mahdollinen negatiivinen vaikutus Yhtiöön ja toteutumisen todennäköisyys. Ennen kuin merkitset Yhtiön osakkeita, sinun tulee lukea Yhtiön esite, joka on saatavana tällä sivulla sekä Yhtiön verkkosivuilla.

Tietoa Nordnetin saamista palkkioista

Listautumisannin yhteydessä, Nordnetin toimiessa jakelijana, Nordnet saa kertakorvauksen listautuvalta yhtiöltä, osakkeitaan myyviltä osakkeenomistajilta tai Listautumisannin neuvonantajilta. Lue lisää kolmansien osapuolten korvauksista täältä. Lisätietoja allokaatioperiaatteista löydät esitteestä.

Nordnet ei vastaa millään tavoin lopputuloksesta, joka voi seurata käyttäjän hyödyntäessä tätä materiaalia eri tavoin. Materiaalia ei tule tulkita Nordnetin antamaksi sijoitusneuvonnaksi tai levittämäksi sijoitussuositukseksi.

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Avaa tili verkkopankkitunnuksilla tai Mobiilivarmenteella.

Klikkaa "Avaa asiakkuus" -painiketta ja seuraa osake- ja rahastosalkun avaamisen ohjeita. Asiakkuuden avaaminen verkkopankkitunnuksilla tai Mobiilivarmenteella on maksutonta ja onnistuu yhdeltä istumalta.

Jos tilin avaaminen ei onnistunut edellä linkatusta "Avaa asiakkuus" -painikkeesta:

Jos sinulla on jo osake- ja rahastosalkku Nordnetissä, voit käyttää olemassa olevaa salkkuasi merkinnän tekemiseen. Voit tehdä merkinnän kohdassa Sivuni > Yhtiötapahtumat > Listautumisannit (IPOt), uusmerkinnät, ym.

Osakkeiden merkintään tarvittavien varojen on oltava salkussa sinä päivänä, kun teet merkinnän.

Kyllä voit. Merkintää tehdessäsi sinua pyydetään valitsemaan, mille tilille haluat tehdä merkinnän. Valitse OST-tunnuksella merkitty Nordnet-tili, jos haluat tehdä merkinnän osakesäästötilillesi.

Kaikki on mennyt oikein, jos:

 1. Olet rekisteröitynyt asiakkaaksi ja jättänyt vastauksen kohdassa Sivuni > Yhtiötapahtumat & osakeannit > Listautumisannit (IPOt), uusmerkinnät, ym.
 2. Sinulla on riittävä määrä varoja käytettävissä siinä salkussasi, johon olet tehnyt osakemerkinnän.
 3. Voit tarkistaa, että merkintäsi näkyy kohdassa Sivuni > Yhtiötapahtumat & osakeannit > Vastaukseni.

Jos olet unohtanut tunnuksesi, voit tilata uudet tunnukset sisäänkirjautumisnäkymässä olevasta linkistä. Huomioi, että uusien tunnusten saapumisessa kestää 1–2 viikkoa. Vaikka et muistaisi tunnuksiasi, voit kirjautua salkkuusi heti aktivoituasi Mobiilivarmenteen kirjautumismenetelmänä. Lue lisää Mobiilivarmenteesta tästä.

Jos mielestäsi muistat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi oikein, etkä silti pääse kirjautumaan sisään kyseisillä tunnuksilla, niin tällöin on mahdollista, että tunnuksesi ovat lukittuneet turvallisuussyistä muutaman virheellisen yrityskerran jälkeen. Tällöin pääset kuitenkin edelleen kirjautumaan Mobiilivarmenteella. Soita asiakaspalveluumme, niin voimme tarkistaa tilanteen ja poistaa mahdollisen lukituksen jo puhelun aikana. Palvelemme numerossa 020 198 5898.

Kyllä voit. Jos osake- ja rahastosalkkuusi (AOT) on kytketty kaupankäyntiluotto, voit tehdä listautumisannissa salkkusi saldoa suuremman merkinnän. Tällöin merkintään käytettävissä oleva maksimisumma = salkkusi saldo + sinulle myönnetty käytettävissä oleva luottolimiitti. Voit tarkistaa oman luottolimiittisi kohdasta Sivuni > Omat luotot ja lainat (kohta "Luottolimiitti"). Huomioi, että luottoa voi hyödyntää vain siinä salkussa, johon luottosopimus on kytketty. Osakesäästötiliin (OST) ei ole mahdollista kytkeä luottosopimusta, mutta luottosopimukselliselta AOT:ltä on mahdollista siirtää varoja sisäisenä siirtona OST:iin.

Ota säästösi hallintaan jo tänään.

Välittäjä 2019 Nordnet sija 1.