Siirry pääsisältöön

Kaupallinen yhteistyö: Amundi

Invesco logo

Ilmastokriisi on yksi aikamme suurimmista haasteista.

Amundi tuo ilmastosijoittamisen kaikkien ulottuville.

Amundi on sitoutunut auttamaan asiakkaitaan saavuttamaan sijoitustavoitteensa, mutta haluaa myös vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan ja kestävään tulevaisuuteen. Innovatiivisen, alan johtavan ETF-ilmastorahastovalikoiman avulla voit osallistua ilmastokriisin torjumiseen sinulle sopivalla tavalla.

Mahdollisuuksia hyötyä muuttuvasta maailmasta.

Maailma muuttuu jatkuvasti. Temaattinen sijoittaminen pyrkii hyödyntämään tätä tunnistamalla ihmisten elämää pysyvästi muuttavia pitkän aikavälin trendejä ja sijoittamalla niihin. Nämä ”megatrendit” perustuvat monenlaisiin taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja teknologisiin tekijöihin. Yhdessä ne muodostavat perustan kestävälle kasvulle, jolla luodaan täysin uudenlainen tulevaisuus. Sijoittajat, jotka panostavat näihin rakennemuutoksiin – joita maa- tai sektoririskit eivät rajoita – voivat saada merkittäviä hyötyjä pitkällä aikavälillä.

Amundin tavoitteena on ennakoida kestävyyteen liittyviä pitkäaikaisia megatrendejä ja tarjota sijoittajille mahdollisuuksia hyödyntää niitä. Uskomme, että pörssinoteeratut rahastot (ETF:t) tarjoavat kustannustehokkaan ja joustavan keinon tarttua niihin.

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ehtyminen megatrendinä.

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ehtyminen ovat pitkäaikaisia megatrendejä, jotka ovat tulleet jäädäkseen. Perinteisiä viljely- ja kalastusmenetelmiä on muutettava ilmaston lämpenemisen, äärimmäisten sääilmiöiden ja merenpinnan nousun vuoksi. Luonnonvarojen ehtyminen tarkoittaa myös sitä, että kestävien ratkaisujen merkitys voi kasvaa.

Tutustu Amundin ilmasto-ETF:iin.

ETF

Kuvaus

Kulut/v

Osinko

Katso kurssi ja käy kauppaa

Avaintietoesite

Lyxor Net Zero 2050 S&P World Climate PAB (DR) UCITS ETF

Amundin Paris-Aligned Climate ETF -tuotteet on suunniteltu auttamaan sinua sijoittamaan Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

0,20 %

Ei jaa osinkoja

Osta

Avaa

Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Climate PAB (DR) UCITS ETF

Amundin Paris-Aligned Climate ETF -tuotteet on suunniteltu auttamaan sinua sijoittamaan Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

0,07 %

Ei jaa osinkoja

Osta

Avaa

Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF

Amundin Paris-Aligned Climate ETF -tuotteet on suunniteltu auttamaan sinua sijoittamaan Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

0,18 %

Ei jaa osinkoja

Osta

Avaa

Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF

Amundin Paris-Aligned Climate ETF -tuotteet on suunniteltu auttamaan sinua sijoittamaan Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

0,20 %

Ei jaa osinkoja

Osta

Avaa

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF

Vesi-teema auttaa puuttumaan vesivarojen ehtymisen haasteeseen ohjaamalla pääomaa kohti ympäristöllisesti kestäviä vesiteollisuuden parissa toimivia yhtiöitä.

0,60 %

Jakaa osinkoja

Osta

Avaa

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF

ETF keskittyy yhtiöihin, jotka tuottavat tuloja vaihtoehtoisen energian, energiatehokkuuden ja akkuarvoketjun alateemoista.

0,60 %

Jakaa osinkoja

Osta

Avaa


Net Zero 2050 ETF series

Amundin Paris-Aligned Climate ETF -tuotteet on suunniteltu auttamaan sinua sijoittamaan Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Taustalla olevien S&P-indeksien tavoitteena on täyttää ja ylittää EU-merkittyjen PAB-indeksien (Paris-Aligned Benchmarks) vähimmäisvaatimukset. Ne on suunniteltu auttamaan sellaisten portfolioiden luomista, jotka ovat yhteensopivia 1,5 °C:n ilmaston lämpenemisskenaarion kanssa. Indeksit huomioivat myös äärimmäisistä ilmastoilmiöistä liiketoiminnalle aiheutuvat fyysiset riskit soveltaen samalla laajempia kestävän kehityksen selektiivisyyskriteerejä.

Net Zero 2050 S&P Climate PAB ETF:t kattavat maailmanlaajuiset, Yhdysvaltain, euroalueen ja Euroopan markkinat.

New Energy

Energia on suurin ilmastonmuutokseen vaikuttava tekijä, sillä se vastaa noin 60 %:sta maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä.¹

Kansainvälinen energiajärjestö arvioi, että uuteen energiaan tehtävien sijoitusten on noustava 2,3 biljoonasta dollarista/v 5 biljoonaan dollariin/v vuoteen 2030 mennessä.² Tämä luo mahdollisuuksia alalla toimiville yrityksille.

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF keskittyy yhtiöihin, jotka tuottavat tuloja vaihtoehtoisen energian, energiatehokkuuden ja akkuarvoketjun alateemoista. Rahaston ansiosta sijoittajat voivat hyötyä näiden yhtiöiden todennäköisestä kysynnän kasvusta, kun uuden energian teema toteutuu.

Water

Vesi-teema auttaa puuttumaan vesivarojen ehtymisen haasteeseen ohjaamalla pääomaa kohti ympäristöllisesti kestäviä vesiteollisuuden parissa toimivia yhtiöitä. Ilmastomuutoksen seurauksena vesivarat ehtyvät ja likaantuvat yhä enemmän, kun äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät.³ Tämä vaikuttaa esimerkiksi köyhien perheiden ruokaturvaan, koulutusmahdollisuuksiin ja toimeentuloa koskeviin valintamahdollisuuksiin kaikkialla maailmassa.

Sijoittaminen yhtiöihin, jotka keskittyvät kestäviin veteen liittyviin toimintoihin, parantaa niiden kykyä sijoittaa suuriin hankkeisiin, jotka voivat vähentää vesivaroihin kohdistuvaa painetta.

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF -rahasto keskittyy yhtiöihin, jotka ovat merkityksellisiä vesiteeman kannalta, jotka on luokiteltu vesilaitosyrityksiksi tai jotka tuottavat vähintään 15 % tuloistaan kestävistä vesitoiminnoista.

1 Lähde: EU Technical Expert Group on Sustainable Finance, IPCC SR15 report, Chapter 2 and Global Carbon Budget, 2018. From end of 2019, with a 50% likelihood of limiting global warming to 1.5°C temperature limit.
2 Lähde: International Energy Agency (NZE 2021 Report).
3 Lähde: www.unicef.org.

Tärkeää tietoa riskeistä ja tuotoista:

Tällä sivulla esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoittajia kehoitetaan perehtymään rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen mahdollista sijoituspäätöstä. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsausnäkymästä sekä toimeksiantosivulta. Lue lisää riskeistä alla olevasta painikkeesta.

Tämä asiakirja sisältää tietoja Lyxor Net Zero 2050 S&P World Climate PAB (DR) UCITS ETF, Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Climate PAB (DR) UCITS ETF, Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF, Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF, Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF- ja Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF -rahastoista. Näiden rahastojen hallinnointiyhtiö on Lyxor International Asset Management S.A.S., Amundi-konsernin ranskalainen säännelty hallinnointiyhtiö.

Tämä on markkinointitiedote. Tutustu tarjousesitteeseen/tietoasiakirjaan ja avaintietoasiakirjaan ennen sijoituspäätösten tekemistä.

Tämä materiaali annetaan vain tiedotustarkoituksia varten, eikä tämä ole suositus, taloudellinen analyysi tai neuvo, eikä tällä asiakirjalla anneta kehotusta, kutsua tai tarjousta rahaston ostamisesta tai myymisestä millään lainkäyttöalueella, jolla kyseinen tarjous, kehotus tai kutsu olisi laiton. Näitä tietoja ei ole tarkoitettu jakeluun eikä näillä tiedoilla anneta arvopapereita tai palveluita koskevaa tarjousta niiden myymisestä tai kehotusta tarjoukseen niiden ostamisesta Yhdysvalloissa tai missään sen alueilla tai missään sen lainkäyttöalueen alaisilla hallintoalueilla kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön eduksi (kuten on määritelty rahastojen tarjousesitteessä).

Tätä markkinointiasiakirjaa ei ole tarkoitettu Amerikan yhdysvaltojen kansalaisille tai asukkaille tai kenellekään ”yhdysvaltalaiselle henkilölle” (siten kuin tämä termi on määritetty Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomitean säännöksessä S (SEC Regulation S) Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act) nojalla). Rahastoja ei ole rekisteröity Yhdysvalloissa vuoden 1940 sijoitusyhtiölain (Investment Company Act) nojalla, eikä rahastojen osuuksia ole rekisteröity Yhdysvalloissa vuoden 1933 arvopaperilain nojalla. Vastaavasti tämä materiaali on tarkoitettu jakeluun tai käytettäväksi vain lainkäyttöalueilla, joilla se on sallittua, ja henkilöille, jotka saavat vastaanottaa sen rikkomatta sovellettavia lakisääteisiä tai sääntelyllisiä vaatimuksia, tai joilla vaadittaisiin Amundin tai sen osakkuusyhtiöiden rekisteröintiä näissä maissa.

Tämä markkinointiasiakirja on vain tiedotustarkoituksia varten, eikä tällä anneta suositusta ostamisesta tai myymisestä Amundi Asset Managementilta eikä Lyxor International Asset Managementilta (”Lyxor”) tai Lyxor Asset Management UK LLP:ltä (yhdessä ”Amundi”). Amundi ETF määrittää Amundin ETF-liiketoiminnan ja sisältää rahastoja sekä Amundi ETF- että Lyxor ETF -nimillä (”rahasto(t)”).

Sijoittamiseen sisältyy riski. Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei takaa tulevaa kehitystä, eikä sen avulla voida muodostaa oletuksia tulevasta kehityksestä. Sijoituksen tuotto ja rahastoon sijoitetun pääoman arvo voivat nousta tai laskea, ja seurauksena voi olla alun perin sijoitetun summan menettäminen. Kaikkien sijoittajien on hankittava asiantuntijaneuvoja ennen jokaista sijoituspäätöstä voidakseen arvioida sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksen soveltuvuuden. Sijoittajien vastuulla on lukea voimassa olevat oikeudelliset asiakirjat, erityisesti rahaston nykyinen tarjousesite. Rahastoon tehtävät merkinnät hyväksytään vain sen uusimman tarjousesitteen perusteella, joka on saatavana englanniksi tai EU-rekisteröinnin paikallisella kielellä, ja/tai avaintietoasiakirjan perusteella (avaintietoasiakirja on saatavana paikallisella kielellä EU:n rekisteröintivaltioissa); ne voi yhdessä uusimpien vuosittaisten ja puolivuosittaisten raporttien kanssa hankkia veloituksetta rahaston hallinnointiyhtiön rekisteröidystä kotipaikasta tai osoitteesta www.amundi.lu. Tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ja kollektiivisista oikeussuojakeinoista on nähtävillä englanniksi sääntelysivulla osoitteessa https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentationlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Rahastojen tarjousesitteissä kuvatut pääriskit ovat seuraavat:

Pääomariski: Sijoitetun pääoman säilymistä ei taata. Sijoittajat eivät sen vuoksi ehkä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan kokonaan tai osittain, erityisesti siinä tilanteessa, että vertailuindeksin tuotto on negatiivinen sijoitusjaksolla.

Osakeriski: Osakkeen hinta voi nousta tai laskea liikkeeseenlaskijan riskimuutosten mukaisesti tai niiden markkinoiden taloudellisten olosuhteiden mukaisesti, joilla arvopaperilla käydään kauppaa. Osakemarkkinat ovat epävakaampia kuin kiinteätuottoiset markkinat, joilla vakaissa makrotaloudellisissa olosuhteissa tuotto tietyltä ajanjaksolta voidaan arvioida kohtuullisen tarkasti.

Vertailuindeksin vähäisen hajauttamisen riski: Vertailuindeksi, johon liittyvä riski kohdistuu sijoittajiin, kattaa tietyn alueen, sektorin tai sijoitusstrategian, minkä vuoksi varoja ei voi hajauttaa yhtä laajasti kuin sellaisen indeksin varoja, jonka riski liittyy useisiin alueisiin, sektoreihin tai sijoitusstrategioihin. Kyseisenlaisesta vähemmän hajautetusta vertailuindeksistä aiheutuvasta riskistä voi seurata suurempi volatiliteetti kuin enemmän hajautetuilla markkinoilla. Yhteissijoitusyrityksistä annetun direktiivin hajauttamissäännöt koskevat kuitenkin aina alarahaston perustana olevia varoja.

Vertailuindeksin seurannan riski: Vertailuindeksin tuotto- tai arvonkehityksen jäljittely sijoittamalla kaikkiin sen osiin voi osoittautua erittäin vaikeaksi tai kalliiksi. Alarahaston salkunhoitaja voi siksi käyttää erilaisia optimointitekniikoita, kuten ”otantaa”, jossa sijoitetaan valikoituihin edustaviin arvopapereihin (eikä kaikkiin arvopapereihin), jotka muodostavat vertailuindeksin, suhteissa, jotka poikkeavat vertailuindeksin suhteista, tai sijoitetaan jopa arvopapereihin, jotka eivät ole indeksin osia, tai johdannaisiin. Kyseisenlaisten optimointitekniikoiden käyttö voi kasvattaa toteutuneiden tuottojen seurantavirhettä ja aiheuttaa sen, että alarahaston tuotto- tai arvonkehitys poikkeaa vertailuindeksistä.

Likviditeettiriski (jälkimarkkinat): Alarahaston noteerattujen osakkeiden hinta voi poiketa alarahaston ohjeellisesta nettoarvosta. Niiden osakkeiden tai osuuksien likviditeettiä, joilla käydään kauppaa tietyssä pörssissä, voi heikentää kaupankäynnissä eri syistä esiintyvä viive; esimerkkejä: i) vertailuindeksin laskenta keskeytetään tai lopetetaan, ii) kaupankäynti vertailuindeksin perustana olevien varojen markkinoilla keskeytetään, iii) pörssi ei saa hankituksi tai lasketuksi alarahaston ohjeellista nettoarvoa, iv) markkinatakaaja ei noudata pörssin sääntöjä, v) pörssin tietotekniikka-, elektroniikka- tai muu järjestelmä vikaantuu.

Ympäristölliseen kestävyyteen liittyvistä näkökohdista saa tietoja osoitteesta https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentationlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.
Amundi ei ota kantaakseen minkäänlaista vastuuvelvollisuutta, vastuuta tai huolellisuusvelvoitetta tämän asiakirjan osalta. Amundi ei anna mitään takuuta (ei nimenomaista eikä epäsuoraa), vakuutta, sitoumusta tai lausuntoa tähän sisältyvien tietojen tarkkuudesta, voimassaolosta, asiaankuuluvuudesta, perinpohjaisuudesta, oikea-aikaisuudesta, täydellisyydestä ja/tai luotettavuudesta. Ilmaistut mielipiteet kuvastavat Amundin henkilöstön nykyisiä arvioita, ja ne voivat muuttua ilmoittamatta.
Rahastosijoitus on tehtävä kyseessä olevan rahaston kaikkien ominaisuuksien tai tavoitteiden perusteella, jotka on kuvattu rahaston avaintietoasiakirjassa ja tarjousesitteessä, jotka sisältävät tietoja sijoittamisen riskeistä ja jotka ovat saatavana englanniksi osoitteessa amundietf.com tai lyxoretf.com. Kaupankäyntikulut ovat mahdollisia käytäessä kauppaa ETF-rahastoilla.

Mikään rahoitusviranomainen ei ole tarkistanut, leimannut tai hyväksynyt tätä markkinointiasiakirjaa. Jäljentäminen kielletty ilman Amundin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
Tämän asiakirjat tiedot ovat päivältä 14.04.2022, ellei toisin ole mainittu. Tämä materiaali perustuu lähteisiin, joita Amundi pitää luotettavina julkaisuhetkellä. Tietoja, mielipiteitä ja analyyseja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Amundi ei ota kantaakseen minkäänlaista vastuuvelvollisuutta, ei suoraa eikä epäsuoraa, joka voisi syntyä tämän materiaalin sisältämien tietojen käytöstä. Amundia ei voida millään tavoin pitää vastuussa mistään päätöksestä tai sijoituksesta, joka on tehty tämän materiaalin sisältämien tietojen perusteella.
Materiaalin sisältämiä tietoja ei saa kopioida, jäljentää, muokata, kääntää tai jaella ilman Amundin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Julkaisupäivä: 14.04.2022
---
Amundi Asset Management
Ranskalainen yksinkertaistettu osakeyhtiö (société par actions simplifiée), salkunhoitoyhtiö, jonka on hyväksynyt ”Autorité des marchés financiers” eli ”AMF”, jonka numero on GP 04000036 ja jonka rekisteröity kotipaikka sijaitsee osoitteessa 90 boulevard Pasteur, 75015 Pariisi, Ranska, Pariisin kaupparekisteriin numerolla 437 574 452 RCS.

Tämä on markkinointitiedote. Tutustu tarjousesitteeseen/tietoasiakirjaan ja avaintietoasiakirjaan ennen sijoituspäätösten tekemistä.

Usein kysyttyä ETF-kuukausisäästämisestä:

Kun aktivoit ETF-kuukausisäästösopimuksen ja Nordnet tekee merkinnät puolestasi, et maksa ostoista välityspalkkioita, vaan hinnaston mukaisen palvelumaksun. Palvelumaksu koskee kaikkia aktiivisia ETF-kuukausisäästösopimuksia riippumatta siitä, montako ETF:ää sopimuksessa on. Samalla palvelumaksulla voi siis ostaa jopa neljää eri ETF:ää. Palvelumaksu veloitetaan kuukausittain aina sen jälkeen, kun ETF-kuukausisäästösopimuksen mukaiset toimeksiannot on toteutettu (arviolta joka kuun 7.–9. päivä). Palvelumaksua ei veloiteta, jos toimeksiannot jäävät kokonaan toteutumatta, esim. puuttuvasta saldosta johtuen.

Kun päätät myydä kuukausisäästämällä hankkimasi ETF:t pois, sinulta peritään vallitsevan hinnaston mukainen välityspalkkio.

Jos valitset kuukausisäästösuunnitelmaasi muussa kuin euroissa noteeratun ETF:n, eikä sinulla ole aktiivista valuuttatiliä, niin Nordnet perii valuutanvaihdosta spread-kulun, joka on kuvattu tarkemmin hinnastossa.

ETF:illä käydään kauppaa kokonaisin osuuksin. Tämä tarkoittaa, että jos yhden ETF-osuuden hinta on esimerkiksi 100 euroa, niin tällöin minimisijoitus ETF:ään on 100 euroa. Tämä tulee ottaa huomioon niin ETF-kuukausisäästösopimuksessa kuin myös yksittäisiä ETF-ostoja suoraan markkinalta tehtäessä. ETF-kuukausisäästösopimuksessa huomionarvoista on myös se, että järjestelmä varaa salkustasi 10 % ylimääräistä saldoa sen varmistamiseksi, että ETF-kuukausisäästökaupat saadaan toteutettua markkinalla.

Esimerkki:

Olet merkinnyt ETF-kuukausisäästösopimukseesi kahta ETF:ää (A ja B). A:n hinta on 50 €/kpl ja B:n hinta on 100 €/kpl. Sinulla tulee olla salkussa vähintään 150 € * 1,1 = 165 euroa viimeistään ETF-kuukausisäästöpäivää edeltävänä pankkipäivänä, jotta kaupat toteutuvat. Jos sinulla ei ole riittävästi saldoa ETF-kuukausisäästön toteutumiseen, niin kuukausisäästö saattaa jäädä toteutumatta kokonaisuudessaan tai toteutua osittain kyseisen kuun osalta. Seuraavan kuun kuukausisäästöpäivänä järjestelmämme tarkistaa jälleen riittääkö salkkusi saldo kuukausisäästön toteuttamiseen. Jos saldo ei tietyn kuun viidentenä päivänä riitä, niin kuukausisäästö siis jatkaa rullaamista siitä huolimatta normaaliin tapaan seuraavassa kuussa.

Huomioithan, että merkintään käytettävien varojen tulee olla salkussa viimeistään kuukausisäästöpäivää edeltävänä pankkipäivänä.