Suorita Nordnet Smart -salkkujen digitaalinen sijoitusneuvonta ja voit voittaa 500 € arvoisen Nordnet Smart -sijoituksen.

Arvonnan säännöt:

Arvonnan järjestäjä
Nordnet Bank AB Suomen sivuliike, Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki (jäljempänä ”Järjestäjä”). Arvonta ei ole Facebookin, Instagramin tai Twitterin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima, eikä millään tavalla liity Facebookiin, Instagramiin tai Twitteriin.

Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voi osallistua suorittamalla Nordnet Smart -salkkujen digitaalisen sijoitusneuvonnan 23.10.–11.11.2019 välisenä aikana sisäänkirjautuneena Nordnetin palveluun. Henkilö voi osallistua arvontaan vain yhden kerran. Osallistujien tulee olla Suomessa asuvia luonnollisia henkilöitä. Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen työntekijät ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat eivät voi osallistua arvontaan.

Voittajan valinta ja ajankohta

Voittajan arvonta suoritetaan arvonnan Järjestäjän tiloissa arvonnan Järjestäjän toimesta 12.11.2019. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Voittajan nimi voidaan julkaista sosiaalisen median kanavissa, arvontaan liittyvien julkaisujen yhteydessä.

Palkinto
Voittajalle luovutetaan 500 euron arvosta rahasto-osuuksia siihen Nordnet Smart -salkkuun, jota digitaalinen sijoitusneuvonta hänelle on suositellut.

Palkintojen käyttämiseen liittyvät ehdot
Palkinto on henkilökohtainen. Sitä ei voi vaihtaa rahaksi, toiseksi palkinnoksi tai luovuttaa eteenpäin. Jos voittajaa ei arvonnan jälkeen tavoiteta 14 vuorokauden sisällä, on arvonnan järjestäjällä oikeus poimia uusi voittaja. Arvonnan Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin mahdollisten esteiden sattuessa. Voittajat vastaavat kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Arvonnan järjestäjän vastuu
Arvonnan Järjestäjän vastuu millä tahansa perusteella kaikkia arvonnan osanottajia kohtaan yhteensä ei voi ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää ja arvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Säännöt koskevat kaikkia osallistujia
Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä ja arvonnan Järjestäjän päätöksiä. Arvonnan Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.