Siirry pääsisältöön

Miten voimme auttaa?

Mikä on MiFID II?

Arvopaperimarkkinalaki (2007:528) perustuu rahoitusvälineiden markkinoita koskevaan EU-direktiiviin, jonka lyhenne on MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Direktiivin myötä useimmilla Euroopan mailla on samanlaiset säädökset muun muassa arvopaperikaupankäyntiin. 3.1.2018 alkaen lainsäädäntöä vahvistetaan entisestään, kun MiFID II astuu voimaan. Tulet näkemään eräitä uuteen lainsäädäntöön liittyviä muutoksia Nordnet.fi:ssä jo ennen kyseistä päivämäärää.

Lainsäädäntömuutokset juontavat juurensa vuoden 2008 finanssikriisiin. MiFID II:n tarkoitus on parantaa kuluttajien ja sijoittajien suojaa ehkäisemällä kaupankäyntiä arvopapereilla, joista sijoittaja ei ymmärrä riittävästi. Uuden lainsäädännön tavoitteena on myös lisätä kilpailua finanssialalla.

Esimerkkejä sääntelyn muutoksista:

  • Arvopaperikaupankäynnin tehostetut avoimuusvaatimukset: entistä suuremmat velvoitteet toimeksiantojen ja toteutuneiden kauppojen julkistamiseksi
  • Entistä suuremmat raportointivelvoitteet finanssivalvontaviranomaisille
  • Vaatimus tiettyjen arvopaperien kaupankäyntimenetelmien yhtenäistämiseksi
  • Algoritmikauppaa ja algoritmistä korkean taajuuden kaupankäyntiä koskevaa uutta sääntelyä
  • Yksityiskohtaisia ja laajoja tarkennuksia sekä lisäyksiä, joiden tavoitteena on asiakassuojan parantaminen
  • Lisäyksiä ja muutoksia, jotka sisältävät muun muassa sääntöjä palveluiden ja tuotteiden tarjoajien pätevyysvaatimuksista, asiakkaiden soveltuvuusarvioinnista, informaation jakamisesta mm. strukturoitujen sijoitustuotteiden maksuihin liittyen, eturistiriitojen käsittelystä sekä tuotteiden tuottamisesta ja jakelusta
  • Entistä korkeammat vaatimukset korvausten vastaanottamiseen palveluiden ja tuotteiden tuottamisesta ja toimittamisesta, sekä joissain tapauksissa kielto tiettyjen palkkioiden vastaanottamiseksi, uudenlaisia vaatimuksia dokumentaatiosta, uusia sääntöjä tuotteiden tarjoamiseen, erityiset vaatimukset työntekijöiden osaamistason takaamiseksi, jne.

Vastasiko tämä kysymykseesi?

Takaisin