Siirry pääsisältöön

Zenostocks hemgjorda “stresstest” för ett urval kraschade och skuldsatta tyska och svenska fastighetsplaceringsbolag

Tämä artikkeli on Nordnetin kumppanin tuottama ja sisältää mainoslinkkejä

Ett antal börsnoterade fastighetsplaceringsbolag har fallit djupt på börsen i år. Lite förenklat kunde man kanske säga att alla lider av samma grundproblem: tung skuldbörda, en förr eller senare förestående refinansiering av skulderna till en högre ränta samt, möjligtvis, en balansvärdering av beståndet som kanske är på den högre sidan.

För det fall en eventuell refinansiering av skulden skulle visas sig blioöverkomlig kunde man åtminstone föreställa sig alternativen nyemission eller försäljning av delar av beståndet eller förstås någon kombination av alla. Vi koncentrerar oss här dock enbart på en försäljning av delar av beståndet och gör följande “stresstest” för en del tyska och svenska fastighetsbolag som alla har ett rätt djupt kursfall gemensamt.

Enligt följande:

1.Hälften av fastighetsbeståndet “tvångssäljes” till prisnivå2/3 x bokfört värde,

2. Skuld amorteras med hela “tvångsförsäljningsintäkten”

3. Eget kapital minskas med den realiserad förlusten av “tvångsförsäljningen”

Därefter frågar vi följande:

1) Vad blir relationen mellan företagets marknadsvärde och det kvarvarande nya bokförda egna kapitalet ?

2)Vad blir företagets nettoskuldsättningsgrad efter “tvångsförsäljningsoperationen” ?

Nedre vänstra hörnet

Denna “aktieägarens stresstest” är ute efter sådana fastighetsbolag vars skuldsättning sjunker betydligt till följd av “tvångsförsäljningen” men där marknadsvärdet ändå hålls en god bit under nivån för det kvarblivande bokföringsmässiga egna kapitalet – dvs det nedre vänstra hörnet i kordinatsystemet nedan:

Resultat

Tyskarna klarar sig bättre än svenskarna och Castellum är bästa svensk.

Vår “stresstest” är givetvis kraftigt förenklad och innehåller (åtminstone) den svagheten att den kvarblivande halvan av fastighetsbeståndet värderas till det ursprungliga höga bokföringsvärdet.

=====================================

Företagens siffror (i miljoner hemmavaluta) INNAN “stresstestet” enligt Zenostock (företagens marknadsvärden per den 22.11.2022):

siffror före

Och EFTER:

=================================================================

Slutligen ännu som bakgrund värderingsgrafik för en portfölj bestående av fem st tyska fastighetsplaceringsbolag från Zenostock-artikeln den 9.11:

Zenostock

Tutustu Zenostockin koko sisältöön | Bekanta dig med Zenostocks hela innehåll

Pelaa osakebiljardia | Spela aktiebiljard

Zenostock on verkossa toimiva osakkeiden ja osakesalkkujen etsintä- ja tutkimuspalvelu, joka tuottaa ideoita ja arvokasta tietoa itsetoimiselle osakesijoittajalle. Palvelu toimii kokeneiden salkunhoitajien työkaluna ja on sittemin avattu kaikille pörssinoteeratuista osakkeista kiinnostuneille sijoittajille. Palvelun tavoitteena on tunnistaa alhaisesti hinnoitellut osakkeet.

Tämä blogi sisältää Zenostock-palvelussa julkaistavia artikkeleita.

Zenostock är en nättjänst ämnad för att söka efter och forska i aktier och aktieportföljer. Tjänsten producerar idéer och värdefull information för den självständige aktieplaceraren. Zenostock fungerar som arbetsredskap för erfarna professionella portföljförvaltare och har sedermera gjorts tillgänglig för den aktieintresserade allmänheten. Zenostocks huvudsakliga syfte är att hitta underprisatta aktier.

Denna blog innehåller artiklar publicerade i Zenostock-tjänsten.


Tämän artikkelin sisältö ei ole sijoitustutkimusta, rahoitusanalyysiä eikä sijoitusneuvontaa, eikä artikkelin sisältöä saa tulkita minkään­laisena suosituksena ostaa tai myydä mitään osaketta tai sijoitus­kohdetta. Mitään takeita tämän artikkelin sisällön oikeel­lisuudesta ei voida antaa. Jos tämän artikkelin lukija haluaa muodostaa jostain osakkeesta tai sijoitus­kohteesta mielipiteen mahdollista sijoituspäätöstä varten, vastaa hän tästä vain ja ainoastaan itse. Tässä tapauksessa suosittelemme, että lukija joko itse tai mahdollisen sijoitus­neuvojansa kanssa hankkivat lisätietoa asiasta.

Zenito Oy julkaisee artikkeleita aiheista, jotka Zenito Oy syystä tai toisesta pitää mielenkiintoisina. Tämä ei tarkoita sitä, että asia objektiivisesti tarkasteltuna olisi mielenkiintoista tai relevanttia.

Innehållet i denna artikel är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investerings­rådgivning. Artikelns innehåll får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall läsaren av denna artikel vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placerings­objekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investerings­rådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken.

Zenito Oy publicerar artiklar om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.

Tällä sivulla ja linkeistä avautuvan materiaalin on tuottanut ja toimittanut Zenostock. Nordnet Bank AB (Nordnet) ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Näin ollen Zenostock vastaa materiaalista ja siitä, että materiaali noudattaa sovellettavia lakeja ja säädöksiä, ei Nordnet.

Materiaali ei ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa. On tärkeää, että sijoittajana teet sijoituspäätöksen harkitusti, esimerkiksi perustat sijoituspäätöksen omaan arvioosi eri lähteistä saaduista tiedoista. Nordnet ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai menetyksestä, jotka johtuvat tämän sivun tietojen käytöstä. Aineistoa ei saa kopioida ilman Nordnetin nimenomaista suostumusta.

On mahdollista, että Nordnetillä voi olla omistuksia arvopapereissa, joita esitellään tässä materiaalissa. Tällaiset mahdolliset omistukset on hankittu ainoastaan hallinnollisista syistä, eli niillä ei tavoitella voittoa.

Nordnetin toimintaa valvoo Ruotsin valvontaviranomainen, Finansinspektionen. Lisäksi Nordnetin Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo menettelytapojen osalta Suomen Finanssivalvonta.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.

ZenostockKumppani
Verkkopalvelu

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommenttia
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit