Siirry pääsisältöön

Zenostockin “stressitesti” romahtaneille ja velkaisille saksalaisille ja ruotsalaisille kiinteistösijoitusyhtiöille

Tämä artikkeli on Nordnetin kumppanin tuottama ja sisältää mainoslinkkejä

Monen pörssinoteeratun kiinteistösijoitusyhtiön markkina-arvo on laskenut huomattavasti kuluneen vuoden aikana. Vähän yksinkertaistaen voitaneen sanoa, että ongelmat ovat suurimmalla osalla samat: raskas velkataakka, ennemmin tai myöhemmin edessä oleva lainojen jälleenrahoitus korkeammalla korkotasolla ja ehkä korkeanpuoleinen kiinteistökannan arvostus taseessa. Jos velan jälleenrahoitus syystä tai toisesta muodostuisi liian vaikeaksi, vaihtoehtoina olisi ainakin osakeanti tai kiinteistökannan osamyynti, tai tietysti jokin kombinaatio kaikista. Keskitymme tässä kuitenkin vain kiinteistökannan osamyyntiin ja tehdään seuraava “stressitesti” joukolle saksalaisia ja ruotsalaisia kiinteistösijoitusyhtiöitä, joille kaikille yhteistä on melko jyrkkä kurssilasku tänä vuonna.

Seuraavasti:

1. “Pakkomyydään” puolet kiinteistökannasta hintaan 2/3 x tasearvo,

2. Lyhennetään “pakkomyynnistä” saaduilla varoilla velkaa ja

3. Vähennetään kirjanpidollinen oma pääoma “pakkomyynnistä” realisoituvalla tappiolla.

Kysymme tämän jälkeen:

1) Mikä on yhtiön nykyisen markkina-arvon ja jäljelle jäävän kirjanpidollisen oman pääoman suhde?

2) Mikä on yhtiön uusi nettovelkaantumisaste “pakkomyyntioperaation” jälkeen?

Vasen alakulma

Tavoiteltava lopputulos tässä “osakkeenomistajan stressitestissä” on sellainen, jossa “pakkomyynti” onnistuu laskemaan velkaantumisastetta selvästi ja silti pitämään markkina-arvon selvästi alempana kuin jäljelle jäävä kirjanpidollisen oman pääoman määrän, eli alla olevan koordinaatiston vasen alakulma:

Tuloksesta

Saksalaiset pärjäävät paremmin kuin ruotsalaiset ja Castellum AB parhaiten ruotsalaisista.

“Stressitestimme” on tietysti rajusti yksinkertaistettu, ja lisäksi mainittakoon sen (yhtenä) heikkoutena, että pidimme jäljelle jäävän kiinteistöomaisuuden puolikkaan vanhassa korkeassa kirjanpitoarvossaan.

=====================================

Yhtiöiden luvut Zenostockin mukaan (miljoonia kotivaluutassa) ENNEN “stressitestiä” (yhtiöiden markkina-arvot per 22.11.2022):

Ja JÄLKEEN:

==========================================

Lopuksi vielä taustaksi Zenostock 9.11.2022 -artikkelin viidestä saksalaisesta kiinteistösijoitusyhtiöstä muodostetun salkun arvostuskäppyrästöä:

Zenostock

Tutustu Zenostockin koko sisältöön | Bekanta dig med Zenostocks hela innehåll

Pelaa osakebiljardia | Spela aktiebiljard

Zenostock on verkossa toimiva osakkeiden ja osakesalkkujen etsintä- ja tutkimuspalvelu, joka tuottaa ideoita ja arvokasta tietoa itsetoimiselle osakesijoittajalle. Palvelu toimii kokeneiden salkunhoitajien työkaluna ja on sittemin avattu kaikille pörssinoteeratuista osakkeista kiinnostuneille sijoittajille. Palvelun tavoitteena on tunnistaa alhaisesti hinnoitellut osakkeet.

Tämä blogi sisältää Zenostock-palvelussa julkaistavia artikkeleita.

Zenostock är en nättjänst ämnad för att söka efter och forska i aktier och aktieportföljer. Tjänsten producerar idéer och värdefull information för den självständige aktieplaceraren. Zenostock fungerar som arbetsredskap för erfarna professionella portföljförvaltare och har sedermera gjorts tillgänglig för den aktieintresserade allmänheten. Zenostocks huvudsakliga syfte är att hitta underprisatta aktier.

Denna blog innehåller artiklar publicerade i Zenostock-tjänsten.


Tämän artikkelin sisältö ei ole sijoitustutkimusta, rahoitusanalyysiä eikä sijoitusneuvontaa, eikä artikkelin sisältöä saa tulkita minkään­laisena suosituksena ostaa tai myydä mitään osaketta tai sijoitus­kohdetta. Mitään takeita tämän artikkelin sisällön oikeel­lisuudesta ei voida antaa. Jos tämän artikkelin lukija haluaa muodostaa jostain osakkeesta tai sijoitus­kohteesta mielipiteen mahdollista sijoituspäätöstä varten, vastaa hän tästä vain ja ainoastaan itse. Tässä tapauksessa suosittelemme, että lukija joko itse tai mahdollisen sijoitus­neuvojansa kanssa hankkivat lisätietoa asiasta.

Zenito Oy julkaisee artikkeleita aiheista, jotka Zenito Oy syystä tai toisesta pitää mielenkiintoisina. Tämä ei tarkoita sitä, että asia objektiivisesti tarkasteltuna olisi mielenkiintoista tai relevanttia.

Innehållet i denna artikel är inte investerings- eller finansanalys och inte heller investerings­rådgivning. Artikelns innehåll får inte heller ses som någon form av rekommendation att köpa eller sälja någon aktie eller annat placeringsobjekt. Inga garantier angående innehållets riktighet i denna artikel kan ges. Ifall läsaren av denna artikel vill forma en åsikt beträffande någon aktie eller något placerings­objekt för ett eventuellt placeringsbeslut, ansvarar läsaren och enbart läsaren själv för detta. I detta fall rekommenderar vi att läsaren antingen själv eller tillsammans med sin eventuella investerings­rådgivare införskaffar tilläggsinformation angående saken.

Zenito Oy publicerar artiklar om ämnen, som Zenito Oy av en eller annan orsak anser vara intressanta. Detta betyder inte att ämnet, objektivt sett, skulle vara intressant eller relevant.

Tällä sivulla ja linkeistä avautuvan materiaalin on tuottanut ja toimittanut Zenostock. Nordnet Bank AB (Nordnet) ei ole osallistunut materiaalin laatimiseen eikä ole tarkistanut sen sisältöä tai tehnyt sisältöön muutoksia. Näin ollen Zenostock vastaa materiaalista ja siitä, että materiaali noudattaa sovellettavia lakeja ja säädöksiä, ei Nordnet.

Materiaali ei ole yksilöllistä sijoitusneuvontaa. On tärkeää, että sijoittajana teet sijoituspäätöksen harkitusti, esimerkiksi perustat sijoituspäätöksen omaan arvioosi eri lähteistä saaduista tiedoista. Nordnet ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai menetyksestä, jotka johtuvat tämän sivun tietojen käytöstä. Aineistoa ei saa kopioida ilman Nordnetin nimenomaista suostumusta.

On mahdollista, että Nordnetillä voi olla omistuksia arvopapereissa, joita esitellään tässä materiaalissa. Tällaiset mahdolliset omistukset on hankittu ainoastaan hallinnollisista syistä, eli niillä ei tavoitella voittoa.

Nordnetin toimintaa valvoo Ruotsin valvontaviranomainen, Finansinspektionen. Lisäksi Nordnetin Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo menettelytapojen osalta Suomen Finanssivalvonta.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy. Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Subscribe
Lähetä minulle ilmoituksia:
guest
1 Kommentti
uusin
vanhin tykätyin
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit
Börje
Börje
02.12.2022 19:56

Jos luotatte omaan analyysiinne, tehkää ensi kerralla jokin yhteenveto/johtopäätös. Nyt on vähän sellainen juttu missä on “me tehtiin näin, mutta tämä on vähän yksinkertaistettu”. Eli mitä tästä nyt siis pitäisi jäädä käteen…?