Ytimekäs mutta pölyinen johdanto ETF-sijoittamisen perusteisiin

Olen valitettavasti viime aikoina tyytynyt lukemaan lähes kaikkea muuta kuin sijoitus- ja säästämisaiheisia kirjoja. Tämä johtuu siitä, että olen yrittänyt laajentaa hieman näkökylmaani ja saadakseni lisätietoa itseäni kiinnostavista aiheista. Yöpöydälläni ovat tällä hetkellä luettavana muun muassa Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden emeritusprofessori Tauno Tiusasen Talous tuuliajolla – Säilyykö länsimaiden vauraus? (2012), Helsingin yliopiston Venäjän ja Itä-Euuropan tutkimuksen yliopistolehtorin Suomi Venäjän taskussa (2010), professorien David Archardin ja David Benatarin yhdessä toimittama filosofinen Procreation and Parenthood: The Ethics of Bearing and Rearing Children (2010) ja Philip D. Broughtonin What They Teach You at Harvard Business School (2008). Onneksi työpöydälläni odottaa kuitenkin tällä hetkellä toinen mokoma sellaisia kirjoja kevääksi, jotka todennäköisesti sopivat edellä mainittuja paremmin tämän blogin laajalle lukijakunnalle. Ennen kesää on siis luvassa vielä monta (toivottavasti) mielenkiintoista kirja-arvostelua ja laajempaa teemakohtaista vertailua.

Tunnustaudun nyt heti alkuun indeksisijoittamisen puolestapuhujaksi, mutta en kuitenkaan toisaalta myöskään usko käytännön kokemusten vuoksi täysin mekaanisen indeksoinnin mahdollisuuksiin kaikissa tilanteissa tai ETF:ien ikuiseen makuuttamiseen salkussa. Olen tunnistavinani itsessäni puhdasoppista indeksoijaa enemmän kuitenkin arvosijoittaa, mutta en missään nimessä usko näiden kahden ajattelutavan sulkevan toisiaan mitenkään pois, koska “orjallisten” indeksisijoitusten (n. 60 – 80 % salkun kokonaisarvosta (noteeratuissa) indeksirahastoissa / 10 – 40 % aktiivisissa rahastoissa ja/tai suorissa osakkeissa / n. 5 – 10 % “puskurina” joko (i) “hyvässä” rahamarkkinarahastossa ja/tai (ii) korkeakorkoisella “parkkitilillä” / n. 5 % “alternatiiveissa” eli muun muassa joukkorahoituksessa) lisäksi uskon aktiivisen “omistajaosaamisen” ja “markkinalukutaidon” tuottavan pitkällä tähtäimellä osakekohtaisia ylituottoja indeksin päälle. ETF:t sopivat kuitenkin lukuisten hyötyjensä ja yksinkertaisen perusideansa vuoksi erinomaisesti nykyiseen sijoitussuunnitelmani ja valitsemani sijoitusstrategian mukaiseen ajatukseen “passiivisesta ytimestä”. ETF-tuotteilla pystyy toteuttamaan myös taktisia liikkeitä esimerkiksi niissä tilanteissa, kun sijoittajalla on tarve päästä kiinni tiettyyn maahan, omaisuusluokkaan tai toimialaan. Ainakin toistaiseksi puhdasoppinen (aktiivinen) arvosijoittaminen tuntuu hieman liian hankalalta ja vaativalta, joten ETF:t tarjoavat erään tavan saada jokin indeksi “haltuun” ilman ylituottoa.

Suurin osa blogin vakituisista lukijoista on todennäköisesti ainakin jossain vaiheessa “sijoittajauraansa” kuullut ETF:istä eli pörssinoteeratuista sijoitusrahastoista. Valitettavasti nimenomaan ETF:iin keskittyvää suomenkielistä perusjohdatusta ei ole ollut tarjolla ennen viime vuotta, vaikka passiivisen indeksisijoittamisen perusfilosofiaa on käsitellyt ansiokkaasti muun muassa Marko Erola kirjasssaan Paras sijoitus – itsepuolustusopas sijoittajille (2011). Indeksisijoittamisesta on kirjoitettu todella paljon hyviä englanninkielisiä kirjoja, aihepiiristä keskustellaan aktiivisesti netin keskustelupalstoilla ja silloin tällöin myös perinteisessä printtimediassa on käsitelty niin ETF:ien maailmaa kuin myös indeksisijoittamista laajemmin.

Viime vuonna ilmestynyt Petre Pomellin ja Aarno Kaartisen yhdessä kirjoittama teos ETF – Avain monipuoliseen sijoittamiseen on vakavasti otettava yritys korjata aukko suomalaissijoittajien ETF-tietämyksessä. Minulla oli kirjan suhteen todella kovat ennakko-odotukset, koska ETF-sijoittamisesta on valitettavasti yhä edelleen tarjolla vain hajanaisia tiedonmuruja siellä täällä ja hyvä suomenkielinen kokonaisesitys on puuttunut sijoituskirjojen joukosta, vaikka ETF:iä koskevalle kirjalle on ollut selvä tilaus. ETF-sijoittamisen hyvin monipuolinen maailma avautuu jossain määrin Pomellin ja Kaartisen kirjan lukemalla, mutta samalla kovin monta asiaa tuntuu kuitenkin jäävän kertomatta ja tarkastelematta.

Petre Pomell on sekoitus kokenutta taloustoimittajaa, “nojatuolimatkailijaa” ja tottunutta kirjoittajaa. Hänen edesmennyttä Valistunut sijoittaja -verkkosivuaan oli aina mukava seurata, koska vaikka hän olisikin käsitellyt jotain iänikuista ja entuudestaan tuttua aihetta, niin tästä huolimatta Petrellä on aina jutuissaan jokin hyvä pointti tai koukku, joka suorastaan pakotti lukemaan jutun loppuun. Ei turhaa jaarittelua, vaan sujuvaa ja mielenkiintoista – edgellä varustettua – asiaa. Kaartisen kanssa yhdessä kirjoitettu kirja ei kuitenkaan ole kovinkaan vakuuttava esitys kirjoittajakaksikon ilmeisestä potentiaalista eli jotain on nyt selvästi jäänyt kirjan kirjoittamis- ja viimeistelyprosessista puuttumaan. Valitettavasti Pomellin ja Kaartisen kirja ei sisältänyt oikeastaan juuri mitään sellaista, mistä en olisi jotain jo tiennyt tai jota en olisi voinut omatoimisella arkisella puolen tunnin selvitystyöllä selvittää.

Kirja on kokonaisesitykseksi varsin epätasapainoinen ja ei valitettavasti oikeastaan sisällä juuri mitään sellaista uutta tietoa, joka tuottaisi minulle sijoittajana jotain todellista lisäarvoa. Pomell ja Kaartinen ovat molemmat siis aivan ilmiselvästi ETF-sijoittamisen todellisia asiantuntijoita, joten miten voi olla mahdollista, että esimerkiksi Pomellin vuosikausia rakentamasta Valistunut sijoittaja -nettisivusta ja Kaartisen ilmeisestä aihetta koskevasta tietämyksestä ei ole välittynyt kuin vain murusia kirjan sivuille.

Jäin siis kaipaamaan oikeaa sisältöä ja varsinkin kovaa teoriaa, vaikka johdannossa  ETF:ien historia ja käyttötarkoitukset tulivatkin tiiviisti esitellyiksi. ETF:t sopivat erinomaisesti buy & hold -sijoitustyylin toteutukseen, mutta tämän lisäksi Pomell ja Kaartinen esittelevät myös joitakin muitakin yleisiä sijoittajaprofiileja ja -strategioita, joten ETF:t osoittautuvatkin lopulta vain työkaluiksi oman sijoitusstrategian toteuttamiseksi.

Mitä tulee kirjan sisältöön kokonaisuudessaan, puhutaan sitten pörssinoteeratuista indeksituotteista laajemmin tai indeksisijoittamisesta sijoitusfilosofiana, niin Pomellin ja Kaartisen olisi pitänyt hyödyntää huomattavasti enemmän esimerkiksi oman kontaktiverkostonsa asiantuntemusta (esim. Taaleritehdas ja Evli), koska nyt kirjaan on esimemerkiksi valitettavasti päätynyt lopulta vain yksi lyhyt ja muusta kirjan sisällöstä kovin irralliselta vaikuttava Seligsonin Ari Kaaron ja Jani Holmbergin haastattelu, ja lopulta suurin osa kirjan sivuista onkin täytetty täysin ylimalkaisella tuotekohtaisella ETF-/ETC-esittelyllä. Saman “listatiedon” voi kuka tahansa fiksu sijoittaja hakea ja selvittää parilla onnistuneella google-haulla. Petren ja Aaronin kirjalle on kuitenkin tarjolla lukuisia erinomaisia englanninkielisiä korvikkeita, jotka lyövät suomalaisläpyskän mennen tullen niin laadussa kuin laajuudessa – esimerkiksi David Vomundin ja Linda B. Raschken ETF Trading Strategies Revealed, Scott P. Frushin The Strategic ETF Investor: How to Make Money with Exchange-Traded Funds, David J. Abnerin The ETF Handbook: How to Value and Trade Exchange Traded Funds ja Gary L. Gastineau’n The Exchange-Traded Funds Manual ovat erinomaisia perusteoksia kenen tahansa ETF-maailmasta kiinnostuneen kirjahyllyyn. Lisäksi tarjolla on valtavasti maksutonta tietoa, viranomaisnäkemyksiä, erinomaisia asiantuntijaohjeita ja liikkeeseenlaskijoiden tuottamaa materiaalia.

ETF:ien rikas maailma esitellään kirjassa aloittelijan tarpeisiin nähden riittävässä laajuudessa, mutta vähänkään pidemmälle edistyneelle kirjasta ei ole juurikaan konkreettista hyötyä. Indeksisijoittamiseen ja erityisesti ETF-sijoittamiseen kohdistunutta rahoitustieteellistä kritiikkiä ei kirjassa juurikaan käsitellä. Esimerkiksi nykyisin Tukholman kauppakorkeakoulussa työskentelevän KTT Jarkko Peltomäen osittain hyvinkin raju ETF-sijoittamisen myllytys jää käsittelemättä ja mainitsematta, mutta toisaalta Peltomäen kaltaisen rahoitustieteilijän kritiikkiin vastaaminen vaatisi todennäköisesti oman areenansa. Peltomäen mukaan esimerkiksi jotkin luonnonvara-ETF:t ja vivutetut ETF:t ovat aivan erityisiä ETF-maailman erityisalueita, mutta näitä tuotteita ei Pomellin ja Kaartisen kirjassa juurikaan millään tavoin käsitellä. Pomellin ja Kaartisen olisi kuitenkin ollut syytä korostaa, ettei ETF-maailmaan kannattaisi koskaan lähteä silmät ummessa tai ylisuurin odotuksin ilman riittäviä taustatietoja.

Kirjan kolmas luku on mielestäni eräs kirjan parhaista luvuista, vaikka se onkin hieman sekava ja epäjohdonmukainen. Kappaleessa esitellään kolme varsin havainnollista ETF-sijoituksia harkitsevan henkilön sijoittajaprofiilia (Olli Osakepoimija, Eija Ekonomisti ja Kalle Kustannustietoinen). Kuhunkin kuvitteelliseen, mutta todenmukaiseen sijoittajaprofiiliin on kirjoitettu lyhyt tarina ja tarinan rangan ympärille on haettu tietynlainen ETF-tuoterepertuaari tukemaan tehtyjä valintoja. Lisäksi kirjan kolmannessa kappaleessa esitellään varsin selkeä kokonaisallokaatiomalli eli omaisuusluokkien välinen jakauma, sektorirotaatatiota käsitellään hieman, ydin-satelliitti – ja osta- ja pidä -sijoittaminen tulevat mainituksi  ja ETF-sijoitusten taktinenkin luonne avautuu. Yksittäisiä peukalosääntöjä ei kuitenkaan ole, mutta varsinkin kokonaisallokaatiomallissa analyysitavan merkitystä (vrt. top down – tai bottom up -lähestymistavat) korostetaan riittävästi.

Kirjan toinen ehdoton vahvuus on mielestäni hyvin jäsennelty ja kuvitettu ETF-rakenteita käsittelevä nejäs luku, jossa ETF:ien yläkategoriaksi paljastuu ETP (engl. exchange-traded product) ja tämän alle jäävät erilaiset pörssilistatut tuotteet “(hinnoittelu)läpinäkyvyyden” mukaisessa järjestyksessä. Luvussa esitellään ymmärrettävästi erilaisten ETF-rakenteiden merkitys, rakentelu ja toiminta. Kaupankäyntilogiikka käy tämän perusteella hyvin selväksi.

Suomalaisen verovelvollisen kannalta ETF:stä saatavan voitonjaon ja myyntivoiton verotus on pääasiassa varsin yksinkertaista, mutta ei kuitenkaan aivan niin simppeliä kuin heti ensialkuun luulisi. Kirjan neljännen luvun lopussa ETF:iin liittyviä verotuskysymyksiä on käsitelty hyvin niukasti ja kursorisesti, joten käytännön arkista verotietämystään on syytä täydentää toisista lähteistä. ETF:ien usein monimutkaisiin rakenteellis-veroteknisiin kysymyksiin ei puolestaan puututa juuri millään tavoin, vaikka niillä on kuitenkin lopulta hyvin suuri merkitys ETF-sijoitusten lopulliseen verotehokkuuteen ja allokaation mielekkyyteen.

Laatuunsa nähden Petren ja Aaron kirja on minusta todella kallis, eli jos se on mahdollista saada jostain alennuksesta, niin sitä kannattaa harkita. Aktiivisen osakepoimijan päätä Pomellin ja Kaartisen julistus tuskin kääntää, mutta se antaa kuitenkin aloittelijalle hieman ajattelemisen aihetta. Normaalihintaisena en kuitenkaan tätä Tapiola Pankin julkaiseman vanhan ETF – sijoittamisen yleisavain päivitettyä versiota kuitenkaan ostaisi.

Hyvää:

+ ETF:t ovat sekä kustannustehokas että mielenkiintoinen hajautustyökalu, toisin kuin yleensä luullaan. Kirja tarjoaa ytimekkäät lähtökohdat “jatko-opintoihin”.
+ Kirja on jaettu hyvin selkeisiin ja nopealukuisiin kappaleisiin ja alakappaleisiin, joita täydentävät kätevät ja helppolukuiset väliyhteenvedot.
+ Perussanasto on hyvä lisä, mutta sitäkin olisi voinut Tapiolan vanhasta oppaasta hieman laajentaa ja muokata ja asettaa sen kirjan aivan loppuun.
+ Kirjassa esitelty ETF-tuotevalikoima soveltuu aloittelevan “eurosijoittajan” tarpeisiin, koska dollarimääräisiä tuotteita esitellään kovin vähän.
+ ETF-tuotteiden hyödyt ja haitat on esitelty monipuolisesti, mutta “kova” kritiikki jää kuitenkin mainitsematta ja näin ollen käsittelemättä.
+ Mukaan on ujutettu sopiva määrä tekstin väliin erilaisia muisti- ja peukalosääntöjä ETF-tuotteiden valintaan, mutta lisäksi varsinkin kolmannessa pääluvussa käsitellään niin sijoittajaprofiilia kuin myös allokaatiomalleja.
+ Paljon selkeitä taulukoita ja kuvia, mutta nekin olisi voinut nimetä ja luetella esimerkiksi kirjan lopussa. Parhaimpia ovat erityisesti replikaatiokuviot ja erilaiset havainnolliset ristiintaulikoinnit.
+ NAV ei ole sama kuin markkinahinta!

Huonoa:

– Arvostan tiivistä ja asiapitoista tekstiä, mutta tämä kirja on kuitenkin aiheen laajuuteen nähden hieman turhan lyhyt.
– Sisällysluettelo ja takakansi lupaavat ehkä hieman liikaa, koska kirjan sisältö on jotain muuta.
– Kirjassa on selvää epätasapainoa eri kappaleiden välillä ja niistä voi varsin selkeästi huomata, ettei kirjaan ole onnistuttu tuomaan selvää punaista lankaa.
– Sopii lähinnä aloittelevalle sijoittajalle, joka (i) haluaa omaksua perustiedot ETF-sijoittamisen maailmasta ja/tai (ii) etsii tiettyä tuotetta tiettyyn taktiseen/strategiseen sijoitustarpeeseensa.
– Kirjan lopussa ei ole kirjallisuus-/lähdeluetteloa tai asiahakemistoa, vrt. ETF-liikkeeseenlaskijoidenkaan verkkosivuille ei ohjata tarkastamaan tuotevalikoiman kehitystä ja muutoksia.
– Kirjassa vannotaan tehokkaiden markkinoiden olettaman nimeen, mutta asiasta ei mainita kertaakaan eikä rahoitusteorian perustutkimustuloksia tämän osalta millään tavoin esitellä (mm. Fama, Samuelson, Malkiel).
– Kirjaan on päätynyt vain yksi (muusta tekstistä irralliseksi jäänyt) haastattelu.
– Tehtyjä ETF-valintoja ei oikeastaan perustella millään , vaan valitut ETF:t tulevat annettuina. Miten nämä on valittu? Ehdotukset ovat varsin irrallisia.
– Indeksisijoittaja suhtautuu aina kriittisesti (piilo)kuluihin ja sijoitustensa kokonaiskustannuksiin, joten oma kassatilanne huomioiden on syytä tehdä järkevä jako ETF- ja IF-sijoituksiin – joillekin pörssinoteeratun tuotteen ostaminen voi olla yksinkertaisesti perinteistä noteeraamatonta indeksirahastoa huonompi vaihtoehtoa. Tätä jakoa ei tässä kirjassa kuitenkaan riittävästi korosteta.
– Hyvällä toimitustyöllä pienet lapsukset ja kirjoitusvirheetkin olisi voinut poistaa ennen painatusta.

Arvosana: 6+/10

Kuvalähde: dklimke / photo on flickr / CC BY-NC-SA 2.0

Muut arvostelut/näkemykset:

– Laiska sijoittaja: Kesällä luettua

Tämäkin kirja saatavilla Bookplus-kirjakaupasta

Kirjoitus sisältää mainoslinkkejä.

 

/Thomas Brand

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit