Yritysvaltauksen mahalasku?

Kerroimme toukokuussa Elisan yrityksestä vallata pohjalaisyritystä Anviaa (“Tarina vihamielisestä yritysvaltauksesta”, 24.5.2015). Rumalla juristitempulla noin 30 prosenttia Anviasta omistava Elisa onnistui sanelemaan yhtiökokouksen päätökset vastoin kokousenemmistön kantaa. Kyseenalaisin keinoin Anvian johdolta evättiin vastuuvapaus ja hallintoneuvostoon valittiin uusia jäseniä Elisan listalta. Yhtiökokousta ei saatu edes loppumaan, vaan se jatkuu elokuussa. Viime viikolla tuli kaksi oikeuden päätöstä, jotka ovat Elisalle kiusallisia ja itsenäisyysmielisille pohjalaisille selviä voittoja. Siitä huolimatta arvoton näytelmä jatkuu ja nielee runsaasti varoja juristipalkkioiden muodossa, vaikka nyt saadut välipäätökset vastannevatkin yleisön oikeustajua.

Elisa on viime vuodesta pyrkinyt valtaamaan Anviaa (entinen Vaasan Läänin Puhelin). Maaliskuussa Elisa vaati Anvian hallituksen puheenjohtajan eroa ja pari tuntia ennen yhtiökokousta 20.5.2015 Elisa yllätti pahanlaisesti pohjalaisia ilmoittamalla, että Finnet-liiton jäsenyritysten omistamalle sijoitusyhtiölle siirtyneet Anvian entiset tytäryhtiöt Dignus Oy, Puhelinvoima Oy ja Lännen Viestintä Oy (“DPL-yhtiöt”) eivät saa äänestää yhtiökokouksessa. Tämä johtui Varsinais-Suomen käräjäoikeuden määräämästä ns. väliaikaisesta turvaamistoimesta.

Kokousenemmistöltä hylättiin DPL-yhtiöiden 6.570 ääntä, minkä seurauksena Elisa sai keinotekoisen ääntenenemmistön. Elisa kiersi myös Anvian yhtiöjärjestykseen sisältyvän äänileikkurin, jonka mukaan kukaan ei saa yhtiökokouksessa äänestää enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Elisa näyttää ripotelleen osakkeitaan usealle tytäryhtiölle. Tämä kiertotie näyttää olevan juridisesti sallittu, vaikka sotii yhtiöjärjestyksen henkeä vastaan.

Suomen oloissa ennenkuulumatonta oli vastuuvapauden epääminen Elisan äänin Anvian hallitukselta ja toimitusjohtajalta. Samoin Elisa äänestytti 14 uutta jäsentä hallintoneuvostoon eli lähes puolet neuvoston 30 jäsenestä. Tilanne oli varsin uhkaava pohjalaisten kannalta, sillä hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet.

Tilanne muuttui 23.6.2015, kun Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi Elisan turvaamistoimihakemuksen. Näin ollen myös DPL-yhtiöt voivat osallistua elokuun jatkokokoukseen Seinäjoella 19.8.2015. Käräjäoikeus totesi, että Elisa sai väliaikaisella turvaamistoimella itselleen suuremman äänivallan yhtiökokouksessa kuin mikä sen tosiasiallinen omistusosuus on.

Keskustelu Elisan menettelytavoista on rasittanut Anvian osakkeista tehtyä julkista ostotarjousta. Toukokuun puolivälissä Elisan omistusosuus oli 29,6 prosenttia vastaten 27.157 osaketta. Elisan pörssitiedote ostotarjouksen päättymisestä 26.6.2015 ilmoittaa harhaanjohtavasti omistusosuudeksi 32,5 prosenttia. DPL-yhtiöiden osakkeita ei ole kuitenkaan laskettu mukaan. Todellisuudessa Elisan omistusosuus on tällä hetkellä 30,3 prosenttia vastaten 27.819 osaketta. Puolentoista kuukauden lisäsaalis on ollut suorastaan häkellyttävän laiha. Pohjalaisten haluttomuus myydä osakkeitaan Elisalle kertoo jotain tarjoustekijän maineenmenetyksestä, sillä tarjoushinta oli kohtuullinen.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ratkaisu ei vaikuttanut yhtiökokouksen eettisesti ja moraalisesti väärin perustein tehtyihin päätöksiin. Niihin vaikutti sen sijaan Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden 26.6.2015 antama päätös DPL-yhtiöiden turvaamistoimihakemukseen koskien yhtiökokouksen päätösten toimeenpanokieltoa. Turvaamistoimella asetettiin yhtiökokouksessa tehty hallintoneuvoston jäsenten valinta toimeenpanokieltoon. Anvian toimitusjohtaja Mika Vihervuoren mukaan olisikin yhtiön kannalta vahingollista toimia tilanteessa, jossa sen hallintoelimen laillisuus olisi kyseenalaistettu.

DPL-yhtiöt ovat nostaneet moitekanteen yhtiökokouksen päätöksiä vastaan, koska niiden osallistuminen kokoukseen evättiin Elisan hakemalla turvaamistoimella. Kanteessa ne vaativat muun muassa hallintoneuvoston jäsenten vaalin kumoamista. Todennäköisesti tämä myös toteutunee. Kun Elisakin pitää kiinni kannastaan, etteivät DPL-yhtiöt saa äänestää yhtiökokouksessa, lopullisten oikeustuomioiden saaminen vienee valituksineen ja käsittelyineen eri oikeusasteissa runsaasti aikaa ja kummankin yhtiön varoja. Tilannetta ei suinkaan helpota, että tapaus on ainutlaatuinen.

Ne 14 henkilöä, jotka antoivat Elisalle suostumuksensa olla käytettävissä hallintoneuvostoa valittaessa, ovat joutuneet erittäin kiusalliseen välikäteen. Jo etukäteen oli ilmeistä, ettei heillä juurikaan ollut edellytyksiä toimia hallintoneuvoston jäsenyyden edellyttämällä tavalla riippumattomasti ja itsenäisesti ainoastaan Anvian etua silmällä pitäen. Jäsenhän ei saa ottaa vastaan toimintaohjeita ulkopuolisilta, ei edes suurimmalta osakkeenomistajalta. Osa Elisan ehdottamista henkilöistä oli tuskin aikaisemmin edes kuullut Anviasta ja osa on Elisan palkkalistoilla.

Hallintoneuvoston uudet jäsenet ovat nyt ehkä vuosikausia löysässä hirressä, koska vanha hallintoneuvosto jatkaa. Lisäksi on todennäköistä, että he jossain vaiheessa häädetään nolosti pois Anviasta. Suoraselkäiselle henkilölle on tarjolla vain yksi kunniallinen vaihtoehto: perua suostumuksensa hallintoneuvoston jäseneksi. Maallikkona en tiedä voivatko he pyytää eroa tehtävästä, johon heitä ei saa edes asettaa.

Elisan yritysvaltausta on käsitelty laajasti varsinkin pohjalaisissa joukkotiedotusvälineissä. On esiintynyt myös omituista sumutusta. Elisan IR-johtaja Vesa Sahivirta julkaisi 29.5.2015 ainakin Vasabladetissa vastineen allekirjoittaneen edelliseen Anvia-aiheiseen blogikirjoitukseen. Siinä hän totesi mm. seuraavaa (alempana suluissa allekirjoittaneen käännös):

Elisa har redan länge varit en av ägarna i Anvia och, i motsats till vad Lindström säger, fört en konstruktiv och aktiv dialog med Anvias styrelse om närmare samarbete redan innan Elisa utökade sitt innehav….. Det råder en god dialog mellan Elisa och Anvia, och det är viktigt att bolagen satsar på ett konstruktivt samarbete…. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.”

(“Elisa on jo kauan ollut Anvian yhtenä omistajana, ja päin vastoin kuin mitä Lindström sanoo, ylläpitänyt rakentavaa ja aktiivista dialogia läheisemmästä yhteistyöstä Anvian hallituksen kanssa jo ennen kuin Elisa kasvatti omistustaan….. Elisalla ja Anvialla on hyvä dialogi, ja on tärkeää, että yhtiöt panostavat rakentavaan yhteistyöhön…. Odotamme toiveikkaasti, että hyvä yhteistyö jatkuu.”)

Kenellekään muulle kuin Sahivirralle ei ole jäänyt epäselväksi, että Anvian koko johto ja henkilökunta ovat antaneet pakit Elisan harvinaisen töykeälle kosinnalle. Yhtiö halutaan pitää itsenäisenä ja sen ohella pelastaa satoja työpaikkoja. “Hyvästä yhteistyöstä” huolimatta Elisa ei halunnut myöntää edes vastuuvapautta Anvian johdolle.

Sahivirta on toki oikeassa siinä, että olisi ollut syytä lähestyä Anviaa ystävällismielisesti. Silloin Elisan mainetta ei olisi tarvinnut tahria. “Rakentava ja aktiivinen dialogi” olisi edesauttanut Elisan pyrkimyksiä Anvian suhteen tuloksellisemmin kuin nykyinen repivä ja kallis välienselvittely. Kun islantilainen Thor Björgólfsson yritti vallata Elisaa vihamielisin aikein, yritys herätti yleistä pahennusta ja myötätuntoa Elisaa kohtaan. Siitä valtausyrityksestä ei kannata hakea oppia.

Elisan osakkeenomistajana en halua uskoa, että nykyisellä toimintatavalla olisi Elisan suuromistajien tai hallituksen varaukseton tuki. Arvovaltasyytkään eivät saa sumentaa johdon harkintakykyä. Elisa voi kenties saavuttaa tavoitteensa rahan voimalla, mutta näennäiseen voittoon pyrkiminen keinoista tai hinnasta välittämättä on tuhoisaa hyvämaineiselle pörssiyhtiölle.

Omistamme Elisan osakkeita. Emme omista Anvian osakkeita.

Kim Lindström

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit