Yhdistä laatuyhtiö ja optimistinen markkinanäkemys

Nokian Renkaat on kiistaton laatuyhtiö. Tämän vuoksi yhtiö onkin päätynyt blogissani tarkasteluun usein: esimerkiksi OMXH:n parhaita yhtiöistä koskevassa kirjoitussarjassa ja viime lokakuussa negatiivisen tulosvaroituksen jälkeen. Osakkeen pidemmän tähtäimen näkymän ja yhtiön osingonmaksupotentiaalin kehityksen osalta suoritin kattavaa tarkastelua sijoituskirjassani Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen. Palaan tässä merkinnässä taas kerran käsittelemään yhtiötä, mutta tällä kertaa hieman eri näkökulmasta kuin aiemmin.

Suosin yleensä suoria osakesijoituksia pörssiyhtiöihin, joita pidän laadukkaina. Erityistapauksissa saatan harkita myös muita yhtiön itsensä liikkeelle laskemia oman pääoman ehtoisia instrumentteja tai yrityslainoihin osallistumista. Oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin viitaten olen havahtunut viime viikkoina tutustumaan tarkemmin Nokian Renkaiden 2010 A-optioon.

Optio-oikeuden merkintäaika alkoi 1. toukokuuta 2012 ja se päättyy 31.5.2014. Käytännössä sijoittajalla on noin 5 vuosineljännestä aikaa seurata Nokian Renkaiden osakkeen hintamuutosta ennen merkintäajan päättymistä. Todettakoon, että kaupankäynti optio-oikeudella loppuu jo 23.5.2014. Tarkemmat tiedot kyseisestä optiosta ja sen ehdoista löytyy yhtiön IR-sivuilta.

Mainittakoon jo tässä vaiheessa merkintää, että sijoittajan tulee mielestäni aina ymmärtää sijoitusinstrumentin rakenne ja toimintalogiikka ennen mahdollisen sijoituspäätöksen tekemistä. Siksi suosittelen lämpimästi optio-oikeuksien logiikan yleisen tason ymmärtämistä ennen yksittäisestä instrumentista innostumista. Lähtökohtaisesti optio-oikeus on riskisempi kuin suora osakesijoitus. Erityisesti tähän viitaten kannattaa siis aina ymmärtää, mihin on varojaan sijoittamassa.

Nokian Renkaiden 2010 A-optio oikeuttaa merkitsemään yhden osakkeen (NRE1V) hintaan 16,29 EUR. Nokian Renkaiden osakekurssi on tätä kirjoittaessa tasolla 30,10 EUR. Viimeisimmät toteutuneet kaupat mainitulla optio-oikeudella ovat syntyneet hintatasoon 13,80 EUR. Yhteenlaskun matematiikka osoittaa, että optio-oikeuden hinnoittelu ei ole ainakaan kovin kaukana tehokkaasta. Piensijoittajan näkökulmasta on lisäksi positiivista, että kyseisen optio-oikeuden likviditeetti on ollut varsin hyvä. Esimerkiksi viime perjantaina osto- ja myyntilaidoilta löytyi tuhansien kappaleiden tarjouksia – tosin laitojen välinen ero eli spread on aina huomioitava lopullista tarjousta syötettäessä.

Siirryn optio-oikeuden mielenkiinnon havainnollistamiseen. Jos sijoittaja uskoo markkinoiden positiiviseen kehitykseen ja Nokian Renkaiden osakkeen kurssinousuun seuraavien vuosineljännesten aikana, on optio-oikeudessa lähes kaksinkertainen vipu suhteessa osakkeen kyytiin. Kun Nokian Renkaiden osakkeen hinta nousee prosentin (0,30 EUR), nousee optio-oikeuden laskennallinen hinta noin kaksi prosenttia (0,30 EUR). Ilmiö johtuu optio-oikeuden pienemmästä yksikköhinnasta suhteessa osakkeen yksikköhintaan.

Matemaattisesti orientoitunut lukija ymmärtää, että vipu toimii myös toiseen suuntaan: jos Nokian Renkaiden osake laskee prosentin, putoaa optio-oikeuden teoreettinen hinta noin kaksi prosenttia. Puhun laskennallisista hinnoista siksi, että optio-oikeuden likviditeetti ei ole luonnollisestikaan samaa tasoa kuin itse osakkeen. Instrumentissa on myös sijoitustoiminnalle ominainen riski: optio-oikeuden haltija menettää sijoittamansa pääoman kokonaan, jos Nokian Renkaiden osake romahtaa kevääseen 2014 tultaessa noin 50 prosenttia tämän päivän kurssitasoon nähden.

Henkilökohtaisesti oletan, että kyseinen tapahtuma vaatisi markkinaympäristöön todella vakavan häiriön, sillä alle 16,29 EUR tasolla Nokian Renkaiden P/BV-tunnusluku olisi vuoden 2014 oman pääoman määrän konservatiivisella ennusteella laskettuna noin 1,3. Viimeksi Nokian Renkaiden osaketta vaihdettiin samalla arvostustasolla finanssikriisin synkimmillä hetkillä joulukuussa 2008. Mahdollista romahtaminen siis on, mutta en pidä skenaariota todennäköisimpien joukossa.

Mutta siihen potentiaaliin. Nokian Renkaiden oma pääoma arvostetaan kirjoitushetkellä noin 2,8 P/BV-kertoimella. Viimeisimpien nousukausien aikana vastaava tunnusluku on kohonnut jopa kertoimeen 6, mutta edes tunnusluvun kohoaminen option juoksuaikana kertoimeen 4 saisi option laskennallisen hinnan yli kaksinkertaistumaan. Eli osakekurssi nousisi hieman päälle 40 EUR tasolle ja optio-oikeus hintaan 27,60 EUR. Laskelmien taustalla on oletus yhtiön FY12 omasta pääomasta noin 12 EUR per osake ja sen hienoisesta kasvusta tilikaudella 2013 (yhtiön oman pääoman tuotto eli ROE on vuonna 2012 noin 25%). Toki näin lyhyellä aikajänteellä oman pääoman absoluuttista määrää tärkeämpää on se, millaisessa markkinatunnelmassa kirja-arvoa arvostetaan tulevina kvartaaleina. Tämä tuo investment caseen spekulatiivisen luonteen.

Optio-oikeuden osalta positiivista on uskoakseni se, että yhtiö ehtii antaa vuoden 2014 näkymäarvionsa kolme kuukautta ennen option umpeutumista toukokuussa 2014. Yleisellä talouskehityksellä on siis vielä jonkin verran toipumisaikaa ennen kuin tämän option potentiaali mahdollisesti menetetään. Toinen optimistisen linssin kautta hahmotettava suotuisa tekijä on vallitseva talvirengassesonki, jonka pitäisi ainakin säätilan puolesta olla rengasmyyntiä suosiva. Yhtiön tiedotteiden mukaan jälleenmyyjien ennakkotilaukset ovat olleet kuluvalle kaudelle vähäisiä, joten runsaiden lumisateiden tuoma lisäkysyntä saattaa sulattaa jakeluportaan varastotasot keskimääräistä alhaisemmiksi seuraavaa sesonkia silmällä pitäen. Se tietäisi tuntuvaa tilausmäärää Q3/13:lle ja Venäjälle suuntautuvan myynnin osalta jo Q2/13:lle.

Optimistisessa skenaariossa sijoittaja voi myös olettaa, että talous lähtee kituliaaseen kasvuun vuoden 2013 jälkipuoliskolla. Tässä olettamassa on selvää, että Nokian Renkaille tarjoutuisi huomattava tilaisuus kasvattaa myyntiään kannattavasti. Kannattavaa kasvua eli osakekohtaisen tuloksen nousua osakemarkkinat eivät näytä ainakaan vielä kollektiivisesti hinnoittelevan.

Option elinaikana on siis huomattavaa potentiaalia, mikä ei näy vielä instrumentin hinnassa. Olen itse kiinnostunut ostamaan sekä Nokian Renkaiden osakkeita että kyseisiä optio-oikeuksia lähiviikkojen aikana. Tällä hetkellä sijoitusasteeni on käytännössä 100 prosenttia, joten en kykene rahoittamaan merkittäviä ostoja ilman velkarahoitusta. Siksi jään toistaiseksi seuraamaan tilanteen kehittymistä suurella mielenkiinnolla.

Seuraan myös intensiivisesti yhtiön johdon käyttäytymistä omien optio-oikeuksiensa suhteen. Kirjoitushetkellä yhtiön toimitusjohtaja Kim Gran omistaa kyseistä optiosarjaa markkina-arvolla mitattuna yli miljoonalla eurolla. Nokian Renkaiden operatiivisesta 15 henkilön johtoryhmästä vain 3 yksilöä ovat myyneet kaikki optio-oikeutensa kyseisen sarjan osalta. Toimivan johdon sitoutuminen johtamaansa yhtiöön ja erityisesti usko mainitun optiosarjan juoksuaikaan ovat positiivisia indikaattoreita sijoittajalle.

Kun merkinnän loppupuolella hairahduin viittaamaan yrityksen johtoon, annan vielä taloustoimittajille ilmaisen uutisvinkin: ottakaa selville, mitä toimitusjohtaja Gran aikoo tehdä alkaneen tilikauden jälkeen. Hän on toiminut yhtiön palveluksessa ja johtoryhmässä vuodesta 1995 lähtien. Hänellä on toistaiseksi voimassaoleva johtajasopimus, jonka mukainen eläkeikä on 60 vuotta. Tämä rajapyykki hänellä rikkoutuu ensi vuonna. Ottaen huomioon Nokian Renkaiden maantieteellisen kasvufokuksen ja toimintojen hitaan mutta varman siirtämisen Pietariin, lukee seuraavan toimitusjohtajan passissa uskoakseni Made in Russia. Kommentoin Nokian Renkaita edellisen kerran medialle kolmannen tehtaan sijoittamisesta Serbiaan. Lataan tällä kertaa tiskiin vahvimman johtajakandidaatin nimen.

Hän on Andrei Pantioukhov.

Kirjoittaja ei omista kirjoitushetkellä Nokian Renkaiden optio-oikeuksia. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju). Kirjoittaja on julkaissut sijoituskirjan Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen.

 

Kommentit vanhasta Nordnet Blogista:

jaakko2 Tammikuu, 2013

Hieno kirjoitus taas kerran! Lisää tätä samaa. :)

jeb3 Tammikuu, 2013Mitä tapahtuu omistetuille optioille toukokuun 2014 jälkeen?
Jukka Oksaharju3 Tammikuu, 2013jeb: Vaihtoehtoja on käytännössä kaksi. Optio-oikeudet tulee joko myydä kaupankäynti-ikkunan aikana toiselle sijoittajalle pörssin kautta tai toukokuun 2014 loppuun mennessä vaihtaa Nokian Renkaiden osakkeiksi merkintähintaa vastaan. Kannattaa huomioida, että pörssissä optio-oikeuksien kauppa loppuu hieman ennen merkintäajan päättymistä. Käyttämättä optioita ei luonnollisestikaan kannata jättää, jos osakkeen markkinahinta ylittää toukokuussa 2014 merkintähinnan.
Timo A.3 Tammikuu, 2013Kiitos Jukka sijoituskirjastasi. Teos on aivan erinomainen opas tällaiselle muutaman vuoden sijoittamista harrastaneelle yksilölle joka haluaa oppia ymmärtämään markkinoita ja yhtiöitä myös kurssikäyrän takaa. Annan sanan kiertää.
pete4 Tammikuu, 2013Miten option vaihtaminen osakkeeseen käytännössä tapahtuu? Onko tämä yhtä yksinkertainen toimenpide kuin osakkeen ostaminen?

Tuula H4 Tammikuu, 2013Erittäin ajankohtainen teksti, mistä parhaat kiitokset! Voin yhtyä Timon kommenttiin kirjan osalta. Minulle varsinkin kappaleiden alkupuolisko avasi silmät järkiperäiselle suhtautumiselle koko osakepörssiin. Olen varma etten ole ainoa saman tunteen kokenut.

Espino5 Tammikuu, 2013Mitenkä on osinkojen laita? Jos osinkoa tulee keväällä 1,2 euroa, niin jääkö osinko saamatta? Lisäksi osakkeen hinta laskee kun osinko irtoaa. Mitenkä tämän asian laita on?

Jukka Oksaharju5 Tammikuu, 2013Espino: Lähtökohtaisesti optio-oikeuden merkintähintaa alennetaan maksetun osingon verran, mikä neutraloi osingonjaon kurssivaikutuksen. Optio-oikeudella ennen osingonjakoa merkityt osakkeet kuitenkin oikeuttavat lähtökohtaisesti osinkoon. Henkilökohtaisesti uskon, että Nokian Renkaat korottaa hieman mainitsemaasi osakekohtaista osinkoa keväällä 2013.

hojo5 Tammikuu, 2013Timo A.: Ja sitten kun ymmärtää markkinaa ja yhtiöitä, pitää ymmärtää itseään. Miksi teen näin?

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit