Siirry pääsisältöön

Warren Buffettin yhdeksän avainta menestykseen

Warren Buffettista ja hänen sijoitusfilosofiastaan on kirjoitettu lukuisia teoksia, joista valtaosa löytyy vain englanninkielisenä. Pari kertaa olen hänen pääajatuksiaan referoinut myös blogissa. ”Omahan oraakkelin” valtaisa menestys on pyritty tiivistämään prinsiippeihin useammassa kuin yhdessä pokkarissa. Näin on tehnyt myös Jay Steele teoksessaan Master of the market. Listaan tässä merkinnässä soveltaen hänen kirjassaan esittämät yhdeksän menestyksen avainta sijoitustoiminnassa.

1. Tunne numerot ja niiden merkitys

Pitkällä aikavälillä menestyksekkäässä sijoitustoiminnassa tarvittavat tunnusluvut jakautuvat kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa ovat yhtiöstä kertovat numerot, toisessa osakkeen hinnoittelua kuvaavat tunnusluvut. Lähtökohta on, että sijoittaja ymmärtää näiden erot. Se on olennaista, jotta muodostuu ymmärrys siitä, ettei hyvä yhtiö ole aina hyvä sijoitus.

Yhtiön tunnusluvut kertovat, miten itse yhtiö menestyy, kuinka se kasvaa ja kannattaa sekä miten yritystoiminnan käytössä olevat varat tuottavat. Ne kertovat, kuinka laadukas liiketoiminta on kyseessä. Yhtiökohtaiset tunnusluvut kertovat sijoittajalle yhtiöstä ja sen laadusta, vaikka pörssi laitettaisiin kiinni vuosikausiksi.

Sen sijaan osakekohtaiset tunnusluvut kertovat, miten yhtiön laatu on arvostettu osakemarkkinoilla. Ne viestivät sijoittajalle, paljonko laadusta joutuu maksamaan esimerkiksi suhteessa yhtiön myyntiin (P/S), tulokseen (P/E) ja nettovarallisuuteen (P/BV). Yhtiön arvostusta voidaan verrata myös osinkoon.

Keskeisin ymmärtämisen arvoinen asia on, että hyvä yhtiö ei ole automaattisesti hyvä sijoitus, jos kaikki laatu on jo osakkeen hinnassa. Toinen keskeinen asia on, että mikään yksittäinen tunnusluku ei kerro yhtiön tai sijoituksen laadusta aukottomasti.

Paras lopputulos syntyy vain ja ainoastaan tunnuslukuja yhdistelemällä. Vaikeimmat laskutoimitukset ovat kuitenkin vain yksinkertaista jakolaskua, eli aivan peruslaskutoimituksia.

Warren Buffett onkin huhujen mukaan todennut, että mikäli sijoitustoiminta olisi kiinni ainoastaan matemaattisista kyvyistä, hän olisi palannut jo kauan sitten lehdenjakajaksi.

2. Sijoita vain sellaiseen, minkä ymmärrät

Warren Buffett sijoittaa vain sellaiseen, minkä hän kykenee henkilökohtaisesti ymmärtämään. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Buffett haluaa sisäistää kohtuullisella tarkkuudella yhtiön ansaintamallin.

Jos hän ei käsitä toimialan tulonmuodostusta tai yhtiön keskimääräistä parempaa kilpailuasemaa alalla, hän ei katso voivansa myöskään arvioida riittävällä tarkkuudella käsillä olevan liiketoiminnan tulevia tuottoja osakkeen arvonmäärityksen perustaksi.

Todennäköisesti tämän kriteerin vuoksi moni Buffettin suursijoitus on kohdistunut ajan mittaan kuluttajatuoteyhtiöihin, joiden tavaramerkit notkuvat markettien hyllyillä täynnä hinnoitteluvoimaa.

3. Seuraa nimenomaan arvon, älä hinnan kehitystä

Buffettin lausuntoja kärjistäen pörssi kertoo lyhyellä aikavälillä varmuudella vain yhtiön osakkeen välittömästi rahaksi vaihdettavan markkinahinnan, mutta ei välttämättä aina ja joka tilanteessa yhtiön pitkän aikavälin arvoa eli osingonmaksupotentiaalia. Buffettin sijoitusriski rakentuu yhtiön menestyksen kautta. Sen sijaan kurssikäyrään sijoittavan riski voi realisoitua erityisesti lyhyellä aikavälillä muiden sijoittajien toimien perusteella.

Näkökulman mukaan menestyvän sijoittajan keskeisin tehtävä on etsiä ja löytää osakemarkkinoilta ajoittaisia tilanteita, joissa yhtiön hinta ja arvo poikkeavat toisistaan merkittävästi. Hinta on tässä yhteydessä se, minkä sijoittaja osakkeestaan maksaa. Arvo on puolestaan se, minkä hän osakkeestaan saa. Hinta voidaan nähdä myös tuottona muilta sijoittajilta spekulatiivisesti, siinä missä arvo muodostuu itse yhtiössä ja sen arkisissa liiketoiminnoissa osingonmaksukykyä luovalla tavalla.

Sijoittajan tuleekin nähdä osake pitkäjänteisenä osuutena yhtiöstä, eikä jatkuvasti vaihdannassa olevana pelipaperina: Kuka voisi kuvitella ostavansa kokonaisen yhtiön pois pörssistä vain siksi, että sen hinta on noussut lähihistoriassa? Tällöin ostaja ei enää näkisi osakkeen tulevia kurssinoteerauksia päivittäin pörssissä, koska koko yhtiö poistuisi markkinoilta ostotarjouksella. Eikö silloin olisi parempi, että osakkeen hinta olisi kehittynyt yhtiön todellista arvoa vaatimattomammin lähihistoriassa?

On kuitenkin korostettava, että osakemarkkinoilla yhtiöt hinnoitellaan pääsääntöisesti varsin tehokkaasti myös lyhyellä aikavälillä, kuten rahoitusteoria antaa olettaa. Sijoittajan mahdollisuus käydä erityisen kannattavaa osakekauppaa muodostuu näin ollen lyhyellä aikavälillä ilmenevistä muutoksista tehokkuuden asteessa – ei niinkään siitä, että tehokkaiden markkinoiden teoria olisi väärä tai täysin harhaanjohtava.

4. Säilytä aina turvamarginaali

Sijoitustoiminnassa takuuvarmasti tapahtuvien analyysivirheiden haitallisten vaikutusten eliminointiin on mahdollista panostaa tietoisesti. Sijoittaja voi hyödyntää erityisesti ostotoimeksiannoissaan niin sanottua turvamarginaalia (margin of safety).

Käsite on arvosijoittajille tuttu jo Benjamin Grahamin varhaisista teksteistä. Esittelin turvamarginaalin konseptin lyhyesti blogimerkinnässä viime viikolla.

 5. Innostu sijoittamisesta fanaattisesti

Kun innostut sijoitustoiminnasta tyyliin 24/7, tutustut todennäköisesti omistus- ja ostokohteisiin yhtiökohtaisella tasolla, osavuosikatsauksia ja vuosikertomuksia myöten. Tällöin voit Buffettin mukaan madaltaa osakesijoitukseen kohdistuvaa riskiä liiketoiminnan ansaintapotentiaalia koskevan ymmärryksen lisääntymisen kautta. Ainakin mahdollisuudet tähän kohenevat, kun kurssikäyrän analyysi saa tuekseen kivikovaa liiketoimintafaktaa.

Laatuyhtiöitä pitkäjänteisesti omistava sijoittaja kohtaakin osakkeen lyhyen aikavälin kurssiriskistä poikkeavia riskejä, joista keskeisimpiä ovat inflaatio sekä osinkoverotuksen ja yhtiön osingonjakopotentiaalin muutokset sijoitusaikana. Näiden riskitekijöiden minimointi edellyttää itse yhtiön, sen johtamisen, liiketoimintaympäristön ja kilpailuedun analyysiä.

6. Vältä suosittuja osakkeita

Buffettin filosofian mukaan menestyvä sijoittaja haluaa ostaa laadukkaita pörssiyhtiöitä. Tämä ei ole kuitenkaan sama asia kuin ostaa muodikkaita yhtiöitä, jotka ovat sijoittajien huulilla ja markkinakeskustelun kuumimmalla huipulla.

Muotiosakkeiden sijaan menestyvä sijoittaja etsii yhtiöitä, jotka kykenevät hyvään kannattavuuteen suhdanteesta – ja vallitsevasta muotisuuntauksesta – riippumatta. Mikäli jokin yhtiö on hetkellisesti huuman huipulla, ovat todennäköisesti sen arvostuskertoimetkin sen mukaisia.

7. Ymmärrä korkoa korolle -tekijän merkitys

Pörssi on lyhyellä aikavälillä sijoittajien kollektiivisen tunnemaailman vuoristorata, mutta pitkällä aikavälillä markkinamekanismi toimii kuin vaaka, joka punnitsee jokaisen yhtiön tosiasiallisen kehityksen. Jos yhtiö menestyy suhdanteiden yli, seuraa perässä myös sen osakekurssi.

Hetkelliset alamäet ovat hyviä tilaisuuksia sijoittaa salkkuun tuloutuneet osinkorahat takaisin laatuyhtiöön. Mitä enemmän kurssi tilapäisesti laskee, sitä enemmän sijoittaja saa uusia osakkeita osinkotuloillaan. Kun laatuyhtiön osakekohtainen osinko kasvaa pitkällä aikavälillä ja sijoittajan salkussa olevien laatuyhtiön osakkeiden lukumäärä kohoaa vuodesta toiseen, pääsee korkoa korolle -tekijä vauhtiin.

8. Tiedä, milloin kannattaa sijoittaa

Osakemarkkinoilla ei tehdä rahaa sijoittamalla hyvään yhtiöön. Menestyvä sijoittaja voittaa sijoittamalla yhtiöön, joka on parempi kuin markkinoilla yleisesti luullaan.

Osakkeen arvostustaso ostohetkellä määrittelee yhtiön tulevaisuutta kohtaan jo ladatut kasvuodotukset. Osakkeenomistajan sijoitustuotto ei siis muodostu ainoastaan yhtiön tosiasiallisesta kasvusta – tärkeää on lisäksi toteutuvan kasvun ja osakkeeseen jo ostohetkellä hinnoitellun kasvun erotus. Ostot kannattaa tästä syystä tehdä yleensä silloin, kun epävarmuus tulevaisuudesta on suurinta ja analyytikoiden ennustehaarukka on leveimmillään.

9. Sisäistä, mitä sinun ei tule tehdä

”Risk comes from not knowing what you are doing”, totesi Buffett aikoinaan.

Hän jatkoi: “The market, like the Lord, helps those who help themselves. But, unlike the Lord, the market does not forgive those who know not what they do.”

SIJOITUSKIRJAT OVAT NYT ALENNUKSESSA (hinnat sis. postituksen ja ALV:n):

Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen 14,90 euroa (norm. 19,90 euroa). 

Hajauta tai hajoa 19,90 euroa (norm. 25,00 euroa).

Molemmat kirjat pakettihintaan 29,90 euroa (norm. 39,90 euroa).

>> Sijoituskirjojen tilauslomakkeelle

Tarjoushinnat koskevat automaattisesti kaikkia uusia tilauksia. Jos haluat signeerauksen tai omistuskirjoituksen, mainitsethan siitä tilauslomakkeen viestikentässä.

Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: Nichole Renee / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Jukka Oksaharju
Jukka Oksaharju
Osakestrategi, Nordnet Suomi

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Alla olevassa kommenttikentässä voit kommentoida tämän blogikirjoituksen sisältöä ja lukea muiden jättämiä kommentteja. Kommenttien sisältö ei edusta Nordnetin mielipidettä. Nordnet ei tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, mutta poistamme epäasialliset kommentit, jos sellaisia esiintyy.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

guest
0 Kommentti
Inline-palaute
Näytä kaikki kommentit